Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.04.2007 do 31.12.2023.


Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

68/2007 Sb.

Účinnost Čl. II
68
ZÁKON
xx xxx 7. xxxxxx 2007,
kterým xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x stavebním řádu (xxxxxxxx xxxxx)
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:
Xx. X
X §15 odst. 1 xxxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), se xxxxxxx e) zrušuje x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x).
Čl. II
Xxxxxxxx
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 68/2007 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 4.4.2007.
Xxxxxx xxxxxxx x. 68/2007 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2021 Sb. x účinností xx 1.1.2024.&xxxx;
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.