Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2011.


Vyhláška o seznamu referenčních skupin
384/2007 Sb.
Příloha - Seznam referenčních skupin
384
XXXXXXXX
xx dne 19. xxxxxxxx 2007
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 1 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 261/2007 Xx.:
§1
Xxxxxx xxxxxx léčivých xxxxxxxxx x zásadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinností x xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx"), xx xxxxxx x příloze x této xxxxxxxx.
§2
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2008.
Xxxxxxx:
XXXx. Julínek, MBA x. x.

Příloha x xxxxxxxx x. 384/2007 Sb.
Seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx skupina *)

Xxxxxx xxxxx x referenční xxxxxxx xxxxxxxxxxx

1

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

1/1

xxxxxx k terapii xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx choroby a xxxxxxxx choroby xxxxx, xxxxxxxxx - antagonisté X2 xxxxxxxxx

X02XX01 xxxxxxxxx,

X02XX02 xxxxxxxxx,

X02XX03 famotidin

1/2

léčiva k terapii xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx choroby x refluxní xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx H2 xxxxxxxxx

X02XX01 xxxxxxxxx,

X02XX02 ranitidin,

A02BA03 xxxxxxxxx

1/3

xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx gastroduodenální xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x.x. - xxxxxxxxxx protonové xxxxx x xxxx xxxxxx

X02XX01 xxxxxxxxx xxx 10 mg x xxxxx xxx.,

X02XX02 pantoprazol,

A02BC03 xxxxxxxxxxx,

X02XX04 rabeprazol,

A02BC05 esomeprazol

1/4

léčiva x&xxxx;xxxxxxx gastroduodenální xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, parenterální - xxxxxxxxxx protonové xxxxx

X02XX01 omeprazol,

A02BC02 xxxxxxxxxxx,

X02XX05 xxxxxxxxxxx

2

Xxxxxxxxxxxx

2/1

xxxxxxxxxxxx, x.x.

X03XX04 xxxxxxxxx,

X03XX06 xxxxxxxxx xxxxxx,

X03XX02 xxxxxxxxxx,

X03XX01 xxxxxxxxxxxxxxx

3

Xxxxxxxxxxx

3/1

xxxxxxxxxxx, p.o.

A03FA xxxxxxx,

X03XX01 xxxxxxxxxxxxx,

X03XX03 xxxxxxxxxx

4

Xxxxxxxxxxx

4/1

xxxxxxxxxxx, x.x. - setrony, x.x.

X04XX01 xxxxxxxxxxx,

X04XX02 granisetron,

A04AA05 xxxxxxxxxxxx

4/2

xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, parenterální x xxxx. aplikace -

A04AA01 xxxxxxxxxxx,

X04XX02 granisetron,

A04AA05 xxxxxxxxxxxx

5

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx zánětlivých střevních xxxxxxxxxx

5/1

xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx střevních xxxxxxxxxx, x.x. - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxx

X07XX01 xxxxxxxxxxxx,

X07XX02 xxxxxxxxx

7

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

7/1

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x.x. - mikronizované xxxxxx formy

A09AA02 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 20&xxxx;000 X v xxxxx tabletě

8

Léčiva v terapii xxxxxxx - xxxxxxxx

8/1

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx

X10XX01 xxxxxxx xxxxxx,

X10XX04 xxxxxxx xxxxxx

X10XX05 xxxxxxx aspart

A10AB06 xxxxxxx xxxxxxxx

8/2

xxxxxxxxxx působící xxxxxxxx

X10XX04 xxxxxxx xxxxxxx

X10XX05 xxxxxxx xxxxxxx

8/3

xxxxxxxx, xxxxxxxx

X10XX01 xxxxxxx xxxxxx

X10XX04 xxxxxxx xxxxxx

X10XX05 xxxxxxx xxxxxx

X10XX06 xxxxxxx xxxxxxxx

9

Xxxxxx k terapii xxxxxxx

9/2

xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x.x. - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX. xxxxxxxx

X10XX07 xxxxxxxx,

X10XX08 xxxxxxxxx,

X10XX09 xxxxxxxxx,

X10XX12 xxxxxxxxxx

9/4

xxxxxx k xxxxxxx diabetu, x.x. - xxxxxxx

X10XX02 repaglinid,

A10BX03 xxxxxxxxxx

9/5

xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

X10XX01 sitagliptin,

A10BH02 xxxxxxxxxxxx,

X10XX03 xxxxxxxxxxx,

X10XX04 xxxxxxxx,

X10XX07 xxxxxxxxxx

10

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx deficitu xxxxxxxx, x.x.

10/1

xxxxxx x xxxxxxx deficitu xxxxxxxx, x.x. - xxxx xxxxxxx

X12XX04 xxxxxxxxx vápenatý,

A12AAO7 xxxxxxx xxxxxxxx

10/2

xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x.x. - soli xxxxxxx

X120006 mléčnan xxxxxxxxx,

X12XX30 xxxxxx, xxxxx xxxx x kombinaci

11

Enzymy x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terapii xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

11/1

xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx substituční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lipidového xxxxxxxxxxx

X16XX03 agalsidáza xxxx,

X16XX04 xxxxxxxxxx beta

12

Léčiva x&xxxx;xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

12/1

xxxxxx k xxxxxxx xxxx k profylaxi xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx XXX

X01XX04 xxxxxxxxxx,

X01XX05 enoxaparin,

B01AB06 xxxxxxxxxx,

X01XX08 xxxxxxxxx,

X01XX12 bemiparin

12/2

léčiva x terapii xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xxxx xxxxxx především x&xxxx;xxxxxxx XXX

X01XX04 xxxxxxxxxx,

X01XX05 xxxxxxxxxx,

X01XX06 nadroparin,

B01AB08 xxxxxxxxx,

X01XX12 xxxxxxxxx

12/3

xxxxxx x xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx tromboembolických xxxxxxxxxx, parenterální - xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xx x xxxxxxxx

X01XX01 xxxxxxxxx,

X01XX02 xxxxxxxxx,

X01XX06 xxxxxxxxxxx

13

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx onemocnění

13/1

léčiva x xxxxxxx nebo k profylaxi xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x.x. - xxxxxxxxxxx vazby XXX xx xxxxxxxx

X01XX04 xxxxxxxxxxx,

X01XX22 prasugrel

13/2

léčiva k xxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x.x. - přímé inhibitory xxxxxxx Xa a xxxxxxxx

X01XX07 xxxxxxxxxx,

X01XX06 xxxxxxxxxxx,

X01X xxxxxxxx

14

Xxxxxxxxxx léčiva x xxxxxxx xxxxxx arteriální xxxxxxxxxx (XXX)

14/2

xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx plicní arteriální xxxxxxxxxx (PAH), p.o.

C02KX01 xxxxxxxx,

X02XX02 xxxxxxxxxxx

15

Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

15/1

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx - xxxxxx

X01XX02 xxxxxxxxx,

X01XX04 xxxxxxxxx,

X01XX11 xxxxxxxxxxxx

16

Xxxxxxxxxxxxxxxxx - aminokyseliny

16/1

antifibrinolytika, x.x. - xxxxxxxxxxxxx

X02XX02 kyselina xxxxxxxxxxx,

X02XX03 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16/2

xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx

X02XX02 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

X02XX03 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

17

Xxxxxx k terapii xxxxxx (xxxx xxxxxx)

17/1

xxxxxx x xxxxxxx anémií, p.o. - xxxx. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X03XX02 xxxxxxx xxxxxxxxx,

X03XX07 xxxxx xxxxxxxxx,

X03XX02 xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx

17/2

xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx železo

B03AC02 komplex xxxxxx s isomaltosou,

B03AC07 xxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxx,

X03XX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

18

Xxxxxxx stimulující erytropoézu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

18/1

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

X03XX01 xxxxxxxxxxxxx (epoetin xxxx),

X03XX02 xxxxxxxxxxx alfa,

B03XA03 xxxxxxxxxx (Metoxy-polyetylenglykol -xxxxxxx xxxx) epoetin xxxx, xxxxxxx delta, xxxxxxx xxxx

20

Xxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

20/1

xxxxxxxx XX k terapii xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx záchvatu, subling.

C01DA02 xxxxxxxx xxxxxxxxx,

X01XX08 isosorbid xxxxxxxx

20/2

xxxxxxxx NO x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx terapie, x.x.

X01XX08 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

X01XX14 isosorbid xxxxxxxxxx,

X01XX12 xxxxxxxxxx

21

Xxxxxxxxxxxxxxxx

21/1

xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx prazosinu, x.x.

X02XX05 xxxxxxxxx,

X02XX06 rilmenidin,

C02CA06 xxxxxxxx

22

Xxxxxxxxx

22/1

xxxxxxxxx, p.o.

C03AA03 hydrochlorothiazid,

C03BA xxxxxxxxx,

X03XX04 xxxxxxxxxxxx,

X03XX11 indapamid

23

Antihypertenziva (xxxx-xxxxxxxxx)

23/1

xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx- blokátory xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x.x.

X07XX02 xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx),

X07XX03 atenolol,

C07AA17 xxxxxxxxxx

23/2

xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x.x.

X07XX02 xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx),

X07XX04 acebutol,

C07AB05 betaxolol,

C07AB07 xxxxxxxxxx,

X07XX08 xxxxxxxxxx,

X07XX12 nebivolol,

C07AG02 xxxxxxxxxx

24

Xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kanálů

24/1

antihypertenziva, blokátory xxxxxxxxxx kanálů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x.x.

X08XX01 amlodipin,

C08CA02 xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx),

X08XX03 xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx lékové xxxxx),

X08XX08 xxxxxxxxxxx,

X08XX09 lacidipin,

C08CA10 xxxxxxxxxx,

X08XX12 xxxxxxxxxx,

X08XX12 xxxxxxxxxxxx

24/2

xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx kalciových kanálů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, p.o., xxxxxxxxxxx xxxxx

X08XX01 xxxxxxxxx,

X08XX01 diltiazem

24/3

antihypertenziva, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, x.x., krátkodobě xxxxxxxx

X08XX01 verapamil,

C08DB01 xxxxxxxxx

25

Xxxxxxxxxxxxxxxx- xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx renin- xxxxxxxxxxx- xxxxxxxxxx

25/1

xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ACE - xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x.x.

X09XX01 xxxxxxxxx,

X09XX02 enalapril,

C09AA06 xxxxxxxxx

25/2

xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ACE dlouhodobě xxxxxxxx, x.x.

X09XX03 xxxxxxxxxx,

X09XX04 xxxxxxxxxxx,

X09XX05 xxxxxxxx,

X09XX08 xxxxxxxxxx,

X09XX09 xxxxxxxxxx,

X09XX10 xxxxxxxxxxxx,

X09XX11 xxxxxxxxx,

X09XX13 xxxxxxxxx,

X09XX16 imidapril

25/3

antihypertenziva, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX xxxxxxx, x.x.

X09XX01 xxxxxxxx,

X09XX02 xxxxxxxxxx,

X09XX03 xxxxxxxxx,

X09XX04 xxxxxxxxxx,

X09XX06 xxxxxxxxxxx,

X09XX07 xxxxxxxxxxx,

X09XX08 xxxxxxxxxx

25/4

xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x.

X03XX01 xxxxxxxxxxxxx,

X03XX04 xxxxxxxxx

26

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

26/2

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

X04XX02 xxxxxxxxx,

X04XX xxxxxxxx,

X04XX03 xxxxxxxxxxxx

28

Xxxxxxxxxxxxxx

28/1

xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, p.o.

C10AA01 xxxxxxxxxxx,

X10XX02 xxxxxxxxxx,

X10XX03 xxxxxxxxxxx,

X10XX04 xxxxxxxxxxx,

X10XX05 xxxxxxxxxxxx,

X10XX07 xxxxxxxxxxxx

28/2

xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx, x.x.

X10XX02 bezafibrát,

C10AB05 xxxxxxxxxx,

X10XX08 xxxxxxxxxxx

29

Xxxxxxxxxxxx používaná x xxxxxxxxxxxx

29/1

xxxxxxxxxxxx používaná x xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx terapii, (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx undecylenas)

D01AA01 xxxxxxxx,

X01XX02 xxxxxxxxx,

X01XX01 klotrimazol,

D01AC03 xxxxxxxx,

X01XX10 xxxxxxxxx,

X01XX11 oxikonazol,

D01AC16 xxxxxxxxxxx,

X01XX14 xxxxxxxxxx,

X01XX15 xxxxxxxxxx,

X01XX22 xxxxxxxx

30

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

30/1

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

XX5XX dehty,

D05AA dehty (xxxxxxxxx xxxxx)

30/2

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxx

X05XX02 xxxxxxxxxxxx,

XX5XX03 xxxxxxxxxx,

X05XX04 xxxxxxxxxx,

X05XX05 tazaroten

31

Antibiotika xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx

31/1

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx terapii

D06AX01 kyselina xxxxxxxx,

X06XX13 retapamulin

32

Kortikosteroidy xxxxxxxxx x lokální xxxxxxx - xxxxx a xxxxxxx xxxxx

32/1

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x lokální xxxxxxx - xxxxx x xxxxxxx xxxxx 1. x 2. xxxxxxxx

X07XX19 xxxxxxxxxxxx xxxxxx (0,01%),

X07XX04 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (0,01%),

X07XX02 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (1,0%),

X07XX03 xxxxxxxxxxx (0,4%),

X07XX09 triamcinolon xxxxxxxx (0,1%)

D07AB19 xxxxxxxxxxxx xxxxxx 0,025%,

X07XX04 fluocinolon-acetonid 0,025%

32/2

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx a středně xxxxx 3. a 4. generace

D07AB10 xxxxxxxxxxxxx (0,05%),

X07XX08 desonid,

D07AB02 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (0,1 %)

33

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx x xxxxx xxxxx

33/1

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k lokální xxxxxxx - xxxxx x xxxxx xxxxx 1. x 2. xxxxxxxx

X07XX04 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (0,05% - 0,2%),

X07XXX3 xxxxxxxxxxxxxx (0,25%)

33/2

kortikosteroidy xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx a xxxxx silné 3. x 4. xxxxxxxx

X07XX01 xxxxxxxxxxxx valerát (0,1%),

X07XX01 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (0,05%),

D07AC17 xxxxxxxxxx propionát (0,05%),

X07XX12 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (0,05%),

X07XX02 Xxxxxxxxxx (0,1%),

X07XX01 klobetasol xxxxxxxxx (0,05%),

X07XX14 methylprednisolon xxxxxxxx (0,1 %),

X07XX13 xxxxxxxxx furoát (0,1%),

X07XX18 xxxxxxxxxxxx

35

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx acne xxxxxxxx

35/1

xxxxxx používaná k lokální xxxxxxx xxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx

X10XX01 tretinoin,

D10AD03 xxxxxxxx,

X10XX04 xxxxxxxxxxxx

35/2

xxxxxx používaná x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx

X10XX01 benzoyl xxxxxxx,

X10XX03 xxxxxxxx xxxxxxxx

35/3

xxxxxx používaná x&xxxx;xxxxxxx terapii xxxx xxxxxxxx - antibiotické xxxxx

X10XX01 xxxxxxxxxxx,

X10XX02 erythromycin

36

Imunomodulancia xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

36/1

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx atopické dermatitidy

D11AX14 xxxxxxxxxx,

X11XX15 pimekrolimus

37

Gynekologická xxxxxxxxxxxx

37/1

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, lokální xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X01XX02 klotrimazol,

G01AF05 xxxxxxxx,

X01XX12 fentikonazol

38

Androgeny

38/1

androgeny k substituční xxxxxxx

X03XX03 xxxxxxxxxxx,

X03XX01 xxxxxxxxxx

39

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

39/1

xxxxxxxxxxxxx antibiotika, xxxxxxx xxxx vaginální xxxxxxxx

X01XX02 xxxxxxxxx,

X01XX10 xxxxxxxxxxx,

X01XX12 xxxxxxxxxx

40

Xxxxxxxxxxxxxx

40/1

xxxxxxxxxxxxxx, parenterální

G02AD01 dinoprost,

G02AD04 xxxxxxxxxx

41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

41/2

xxxxxxxxxx prolaktinu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx II. xxxxxxxx

X02XX03 xxxxxxxxxx,

X02XX04 quinagolid

42

Estrogeny

42/1

estrogeny, x.x.

X03XX03 xxxxxxxxx,

X03XX04 xxxxxxx,

X03XX05 xxxxxxx

42/2

xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X03XX03 xxxxxxxxx,

X03XX04 xxxxxxx

43

Xxxxxxxxxx

43/1

xxxxxxxxxx X. generace, x.x.

X03XX02 medroxyprogesteron,

G03DC02 xxxxxxxxxxxxx,

X03XX03 xxxxxxxxxxx

43/2

xxxxxxxxxx II. xxxxxxxx, x.0.

X03XX04 xxxxxxxxxxx,

X03X1301 xxxxxxxxxxxxxxx

43/3

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

X03XX03 xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

X03XX04 xxxxxxxxxxx (xxxxxxx lékové formy)

44

Gonadotropiny

44/1

gonadotropiny xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

X03XX01 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

X03XX08 rekombinantní thoriový xxxxxxxxxxxx

44/2

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

X03XX02 xxxxxxxxxxxx lidský, gonadotropin xxxxxx xxxxxx čištěný,

G03GA04 xxxxxxxxxxxxx,

X03XX04 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

X03XX05 xxxxxxxxxx xxxx,

X03XX06 xxxxxxxxxx xxxx,

X03XX07 xxxxxxxx xxxx

45

Xxxxxx spasmolytika

45/1

močová spasmolytika, xxxxxxxxxxxxx formy, x.x.

X04XX04 xxxxxxxxxx,

X04XX06 propiverin,

G04BD07 tolterodin,

G06BD09 xxxxxxxx xxxxxxx

45/2

xxxxxx spasmolytika, xxxxxxxxxxx formy, x.x. x

X04XX04 xxxxxxxxxx,

X04XX07 tolterodin,

transdermální xxxxxxxx

X04XX08 xxxxxxxxxxx, G04BD10 xxxxxxxxxxx, X04XX11 fesoterodin

46

Léčiva x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

46/1

xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hyperplazie xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x.x.

X02XX04 xxxxxxxxx,

X04XX01 xxxxxxxxx,

X04XX02 xxxxxxxxxx,

X04XX03 xxxxxxxxx

46/2

xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostaty, ostatní, x.x.

X04XX01 xxxxxxxxxx,

X04XX02 dutasterid,

G04CX03 xxxxxxxxxxx

47

Xxxxxxxxxxx růstového xxxxxxx

47/2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hormonu, dlouhodobě xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

XX1XX02 xxxxxxxxx,

X01XX03 xxxxxxxxx

48

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvolňujícího xxxxxxx

48/1

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx -xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, parenterální

H010001 ganirelix,

H010002 xxxxxxxxxx

49

Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

49/1

xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, p.o.

H02BA04 xxxxxxxxxxxxxxxxx,

X02XX07 xxxxxxxxx,

X02XX08 triamcinolon

49/2

kortikosteroidy s převažujícím xxxxxxxxxxxxxxxxx účinkem, parenterální - depotní

H02AB01 betamethason (xxxxxxx lékové xxxxx),

X02XX04 xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxx)

50

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

50/1

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x.x.

X03XX02 xxxxxxxxxxxxxxxx,

X03XX02 xxxxxxxxx

51

Xxxxxxxxxxxx

51/1

xxxxxxxxxxxx, x.x.

X01XX02 xxxxxxxxxx,

X01XX08 xxxxxxxxxx

52

Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx spektrem

52/1

peniciliny s úzkým xxxxxxxx, x.x.

X01XX02 fenoxymethylpenicilin,

J01CE06 xxxxxxxxxxx,

X01XX10 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

53

Xxxxxxxxxxxxx

53/1

xxxxxxxxxxxxx X. xxxxxxxx, x.x.

X01XX01 xxxxxxxxx,

X01XX05 xxxxxxxxxx,

X01XX04 xxxxxxxx

53/2

xxxxxxxxxxxxx xX. xxxxxxxx, x.x.

X01XX02 xxxxxxxxx axetil,

J01DC10 xxxxxxxxx

53/3

xxxxxxxxxxxxx X. xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

X01XX03 xxxxxxxxx,

X01XX04 cefazolin

53/4

cefalosporiny III. xxxxxxxx (kromě cefoperazonu), xxxxxxxxxxxx

X01XX01 xxxxxxxxx,

X01XX04 ceftriaxon

54

Karbapenemy

54/1

karbapenemy, xxxxxx,

X01XX02 meropenem,

J01DH04 doripenem,

J01DH51 xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

55

Xxxxxxxxxxx, azalidová, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx antibiotika

55/1

makrolidy, x.x.

X01XX01 xxxxxxxxxxxx,

X01XX02 xxxxxxxxxx,

X01XX06 xxxxxxxxxxxxx,

X01XX09 xxxxxxxxxxxxxx,

X01XX10 xxxxxxxxxxxx

55/2

xxxxxxxxxxx, x.x.

X01XX01 xxxxxxxxxxx,

X01XX02 xxxxxxxxxx

56

Xxxxxxxxx

56/1

xxxxxxxxx, x.x. (kromě xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx)

X01XX01 ofloxacin,

J01MA02 xxxxxxxxxxxxx,

X01XX03 xxxxxxxxxx,

X01XX12 xxxxxxxxxxxx

57

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

57/1

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x.x.

X01XX01 xxxxxxxxxxxx,

X01XX03 xxxxxxxxx

58

Xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx

58/1

xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, x.x. - xxxxxxxxxx xxxxxxxx

X02XX03 xxxxxxxxxxx,

X02XX04 xxxxxxxxxxx

59

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

59/1

xxxxxxxxx antivirotika proti xxxxxxxx vyvolaným xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x.x.

X05XX01 xxxxxxxxx,

X05XX09 xxxxxxxxxxx,

X05XX11 valaciklovir,

J05AB15 xxxxxxxx

60

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

60/2

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx HBV xxxxxxx, x.x.

X05XX08 adefovir,

J05AF10 xxxxxxxxx

61

Xxxxxxxxxx neuraminidázy

61/1

inhibitory xxxxxxxxxxxxx, x.x. x inhalační xxxxxxxx

X05XX01 xxxxxxxxx,

X05XX02 xxxxxxxxxxx

62

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

62/1

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, i.m.

J06BA01 Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx aplikaci

62/2

imunoglobuliny normální xxxxxx, x.x.

X06XX01 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx

62/3

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ix.

J06BA02 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

63

Xxxxxx

63/1

xxxxxx, parenterální

L01CD01 xxxxxxxxxx,

X01XX02 docetaxel

65

Superaktivní analoga xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx hormonu

65/1

superaktivní analoga xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx, parenterální

L02AE02 xxxxxxxxxxx,

X02XX03 goserelin,

L02AE04 triptorelin

66

Antiestrogeny x inhibitory aromatáz

66/1

antiestrogeny, x.x.

X02XX01 xxxxxxxxx,

X02XX02 xxxxxxxxx

66/2

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x.x.

X02XX03 xxxxxxxxxx,

X02XX04 xxxxxxxx,

X02XX06 xxxxxxxxx

67

Xxxxxxxxxxxxx

67/1

xxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxx 150mg), p.o.

L02BB01 xxxxxxxx,

X02XX03 xxxxxxxxxxx

69

Xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx

69/1

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x terapii xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx -xxxxxxxxxxxx xxxxx

X03XX01 xxxxxxxxxx xxxx natural,

L03AB04 xxxxxxxxxx xxxx-2x,

X03XXX5 interferon xxxx-2x

69/2

xxxxxxxxxxx alfa-2- pegylované xxxxx, xxxxxxxxxxxx

X03XX11 peginterferon xxxx-2x,

X03XX10 xxxxxxxxxxxxx alfa-2b

69/3

interferony x xxxxxxx léčiva x terapii roztroušené xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

X03XXX7 xxxxxxxxxx xxxx-1x,

X03XXX8 interferon xxxx-1x,

X03XX13 xxxxxxxxxx acetat,

70

Imunosupresiva

70/1

imunosupresiva - xXXX inhibitory, x.x.

X04XX10 xxxxxxxxx,

X04XX18 everolimus

70/2

imunosupresiva - xxxxxxxxxx léčiva x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, parenterální

L04AA11 xxxxxxxxxx,

X04XX12 xxxxxxxxxx,

X04XX17 xxxxxxxxxx,

X04XXX5 xxxxxxxxxxxx-xxxxx

X04XXX6 xxxxxxxxx

70/3

Xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

X04XX24 xxxxxxxxx,

X04XX07 tocilizumab

71

Nesteroidní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

71/1

xxxxxxxxxxx protizánětlivá xxxxxx - neselektivní, x.x.

X01XX05 xxxxxxxxxx,

X01XX05 xxxxxxxxxx,

X01XX06 xxxxxxxxx,

X01XX01 ibuprofen,

M01AE02 xxxxxxxx,

X01XX03 xxxxxxxxxx,

X01XX11 xxxxxxxx tiaprofenová,

M01AE12 xxxxxxxxx,

X01XX17 xxxxxxxxxxxxx,

X01XX02 kyselina xxxxxxxxxxx,

X01XX01 nabumeton,

M01AX17 xxxxxxxxx

71/2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx

X01XX01 xxxxxxxxxxx,

X01XX05 xxxxxxxxxx,

X01XX06 xxxxxxxxx,

X01XX01 xxxxxxxxx,

X01XX03 ketoprofen

71/3

nesteroidní xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

X01XX05 xxxxxxxxxx,

X01XX01 xxxxxxxxx,

X01XX05 xxxxxxxxxx,

X01XX06 xxxxxxxxx,

X01XX03 xxxxxxxxxx,

X01XX04 xxxxxxxxx

71/4

xxxxxxxxxxx protizánětlivá xxxxxx XXX 2 xxxxxxxxxx (xxxxxx), x.x.

X01XX01 xxxxxxxxx,

X01XX03 xxxxxxxxxx,

X01XX05 etorikoxib

73

Centrálně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

73/1

xxxxxxxxx působící xxxxxxxxxxxxx, x.x.

X03XX04 tolperison,

M03BX05 thiokolchikosid,

N05BX01 xxxxxxxxxxx,

X03XX01 xxxxxxxx,

X03XX02 xxxxxxxxx,

X03XX07 xxxxxxxxxx

73/2

xxxxxxxxx působící xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

X03XX04 xxxxxxxxxx,

X03XX05 xxxxxxxxxxxxxxx

74

Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

74/1

xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - vitamin X, x.x.

X11XX01 xxxxxxxxxxxxxx,

X11XX05 xxxxxxxxxxxxxxx

74/2

xxxxxx x xxxxxxx x profylaxi xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxx X, p.o.

A11CC03 xxxxxxxxxxxx,

X11XX04 xxxxxxxxxx

74/3

xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxx osteoporózy, x.x. - bisfosfonáty

M05BA04 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

X05XX06 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

X05XX07 xxxxxxxx risedronová,

M05BB03 xxxxxxxx aledronová x xxx. X3

74/4

xxxxxx k xxxxxxx x profylaxi xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx. xxxxxxxxxxxx

X05XX02 teriparatid,

H05AA03 xxxxxxxxxxx

75

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

75/1

xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x/xxxx osteolýzy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

X05XX02 kyselina xxxxxxxxxx,

X05XX03 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

X05XX06 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

X05XX08 kyselina zoledronová

76

Antineuropatická xxxxxx

76/1

xxxxxxxxxxxxxxxx léčiva xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X01XX02 lidokain,

N01BX04 xxxxxxxxx

77

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

77/1

xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx aplikace

N01BB trimekain,

N01BB01 xxxxxxxxxx,

X01XX09 ropivakain,

N01BB10 xxxxxxxxxxxxxx

78

Xxxxxxx

78/1

xxxxx xxxxxxx, x.x.

X02XX03 hydromorfon,

N02AA05 xxxxxxxx

78/2

xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx. xxxxxxxx

X02XX03 fentanyl,

N02AE01 buprenorfin

78/3

slabé xxxxxxx, x.x.

X02XX08 xxxxxxxxxxxxx,

X02XX02 xxxxxxxx

78/4

xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx průlomové bolesti

N02AA01 xxxxxx,

X01XX01 fentanyl

78/5

silné xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

X01XX01 xxxxxxxx,

X01XX02 alfentanyl,

N01AH03 xxxxxxxxxx,

X01XX06 xxxxxxxxxxxx

79

Xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx

79/1

xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx, x.x.

X02XX01 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

X02XX02 aloxiprin,

N02BE01 paracetamol

79/2

analgetika-antipyretika, xxxxxxxxxxxx

X02XX02 xxxxxxxxx,

X02XX01 xxxxxxxxxxx

80

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

80/1

xxxxxxxxxxxxx k terapii xxxxxxxx xxxxxxxx, x.x. - xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X02XX01 xxxxxxxxxxx,

X02XX02 xxxxxxxxxxx,

X02XX03 xxxxxxxxxxxx,

X02XX06 xxxxxxxxxx,

X02XX07 xxxxxxxxxxxx

80/2

xxxxxxxxxxxxx k terapii xxxxxxxx záchvatu, nasal. Xxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxx serotoninu

N02CC01 xxxxxxxxxxx,

X02XX03 xxxxxxxxxxxx

82

Xxxxxxxxxxxxxxxx

82/1

xxxxxxxxxxxxxxxx- xxxxxxxxxxxxxxxx, x.x.

X04XX02 xxxxxxxxx,

X04XX04 xxxxxxxxxxx,

X04XX01 xxxxxxxxxxx

82/2

xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, x.x.

X04XX04 xxxxxxxxx,

X04XX05 xxxxxxxxxx

82/3

xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx XXXX, p.o.

N04BX01 tolkapon,

N04BX02 xxxxxxxxx

82/4

xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx XXX, x.x.

X04XX01 xxxxxxxxx,

X04XX02 xxxxxxxxx

83

Xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

83/1

xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx klasická, X xxxxx, x.x.

X05XX01 xxxxxxxxxxxxx,

X05XX03 xxxxxxxxxxxxx, X05XX05 xxxxxxxxxxxxx

83/2

xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, XX. třídy, x.x.

X05XX01 haloperidol,

N05AF01 flupentixol

83/3

antipsychotika-neuroleptika, xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx

X05XX01 xxxxxxxxxxxxx,

X05XX01 Xxxxxxxxxxxxxx,

X05XX01 xxxxxxxxxxx,

X05XX05 xxxxxxxxxxxxx

83/5

xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx XX. xxxxx, xxxxxxxxxxxx - depotní

N05AD01 xxxxxxxxxxx,

X05XX01 xxxxxxxxxxx,

X05XX05 zuklopentixol

83/6

antipsychotika x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, p.o.

N05AD03 xxxxxxxx,

X05XX03 xxxxxxx

84

Xxxxxxxxxxxxxx - XX. generace

84/1

antipsychotika-antagonisté xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx receptorů

N05AX08 xxxxxxxxxx,

X05XX13 paliperidon,

N05AE03 xxxxxxxxx,

X05XX04 xxxxxxxxxx

84/2

xxxxxxxxxxxxxx -xxxxxxxxxxxxxxxx antagonisté

N05AH03 xxxxxxxxx,

X05XX04 xxxxxxxxx,

X05XX11 xxxxxxx

85

Xxxxxxxxxxx

85/1

xxxxxxxxxxx, x.x. - xxxxxxxxxxxxxxxx

X05XX01 xxxxxxxx,

X05XX02 chlordiazepoxid,

N05BA03 xxxxxxxxx,

X05XX04 xxxxxxxx,

X05XX08 xxxxxxxxxx,

X05XX12 xxxxxxxxxx,

X05XX23 xxxxxxxxx

86

Xxxxxxxxxxxxx

86/1

xxxxxxxxxxxxx, x.x. - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

X06XX02 xxxxxxxxx,

X06XX04 xxxxxxxxxxx,

X06XX08 dibenzepin,

N06AA09 xxxxxxxxxxxx,

X06XX10 xxxxxxxxxxxx,

X06XX16 xxxxxxxxx,

X06XX21 xxxxxxxxxx,

X06XX03 xxxxxxxxx

86/2

xxxxxxxxxxxxx, x.x. - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx systém (XXXX, NARI, XXXX); - reverzibilní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (XXXX); - xxxxxxxxx xxxxxxxx serotoninu (XXX)

X06XX03 fluoxetin,

N06AB04 citalopram,

N06AB05 xxxxxxxxx,

X06XX06 xxxxxxxxx,

X06XX08 xxxxxxxxxx,

X06XX10 xxxxxxxxxxxx,

X06XX05 trazodon,

N06AX14 xxxxxxxxx

86/3

xxxxxxxxxxxxx, x.x. - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX, XxXXX, DNRI)

N06AX16 venlafaxin,

N06AX17 xxxxxxxxxxx,

X06XX11 mirtazapin

87

Léčiva x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx typu

87/1

léčiva x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x.x. a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X06XX02 xxxxxxxxx,

X06XX03 rivastigmin,

N06DA04 xxxxxxxxxx,

X06XX01 xxxxxxxx

88

Xxxxxxxxxx

88/2

xxxxxxxxxx, parenterální

N06BX03 xxxxxxxxx,

X06XX18 xxxxxxxxxx

89

Xxxxxxxxxxxxxx etika

89/1

parasympatomimetika, x.x. (xxxxx xxxxxxxxxx)

X07XX01 xxxxxxxxxx,

X07XX30 ambenonium

90

Léčiva x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx x profylaxi xxxxxxxxx rhinitidy

90/1

léčiva používaná x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx rhinitidy - kortikosteroidy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X01XX01 beklometason,

R01AD05 budesonid,

R01AD06 xxxxxxxxx,

X01XX08 xxxxxxxxxx,

X01XX12 xxxxxxxxxx-xx xxxx

90/2

xxxxxx používaná k lokální xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx rhinitidy - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X01XX02 xxxxxxxxxxxx,

X01XX03 xxxxxxxxx

91

Xxxxxxx léčiva x xxxxxxx xxxxxxx

91/1

xxxxxx xxxxxxxxx x úlevové xxxxxxx astmatu, x.x.

X030002 xxxxxxxxxx,

X030008 xxxxxxxxxx,

X03XX13 xxxxxxxxxxx

91/2

xxxxxx xxxxxxxxx x úlevové xxxxxxx xxxxxxx, inhalační xxxxxxxx

X03XX02 salbutamol,

R03AC03 terbutalin,

R03AC04 xxxxxxxxx

92

Xxxxxxxxxxx antiastmatika- xxxxxxxxxxxxxxx

92/1

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx, xx formě xxxxxxxx, xxxxxxxx x roztoky x&xxxx;xxxxxxxxx aplikaci

R03BA02 budesonid,

R03BA05 xxxxxxxxxx,

X03XX08 ciklesonid

92/2

preventivní xxxxxxxxxxxxx - kortikosteroidy, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx

X03XX02 xxxxxxxxx,

X03XX05 xxxxxxxxxx

93

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

93/1

xxxxxxxxxxx antiastmatika xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx betamimetika, xxxxxxxxx xxxxxxxx

X03XX12 xxxxxxxxxx,

X03XX13 xxxxxxxxxx

93/2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x.x. - xxxxxxx

X03XX04 teofylin (retardované xxxxxx xxxxx),

X03XX05 xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx)

93/3

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, p.o. - xxxxxxxxxxxxxxx

X03XX01 xxxxxxxxxxx,

X03XX03 xxxxxxxxxxx

94

Xxxxxxxxxxxxx

94/2

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x inhalační xxxxxxxx

X05XX01 xxxxxxxxxxxxx,

X05XX02 xxxxxxxxx,

XX5XX03 xxxxxxxxxxxx,

X05XX05 xxxxx,

X05XX06 xxxxxxxx

95

Xxxxxxxxxx

95/1

xxxxxxxxxx, x.x. (xxxxx kodeinu)

R05DA01 xxxxxxxxxxx,

X05XX13 xxxxxxxxx,

X05XX19 xxxxxxxxxxx,

X05XX27 xxxxxxxxxxxxxxx

96

Xxxxxxxxxxxxxxx xxx systémovou xxxxxxxx

96/1

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x.x.

X06XX04 xxxxxxxxx,

X06XX03 dimetinden,

R06AX xxxxxxxxx,

X06XX02 xxxxxxxxxxxxx,

XX06XX17 ketotifen

96/2

antihistaminika xxxxxxxxxxx, x.x.

X06XX07 cetirizin,

R06AE09 levocetirizin,

R06AX13 xxxxxxxxx,

X06XX26 xxxxxxxxxxx,

X06XX27 xxxxxxxxxxxx,

X06XX29 xxxxxxxx

97

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx

97/1

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxx

X01XX11 xxxxxxxxx,

X01XX13 ci xxxxxxxxxx x,

X0xXX17 xxxxxxxxxxxx,

X01XX19 xxxxxxxxxxxx,

X0xXX22 moxifloxacin

97/2

oftalmologika, xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx

X01XX01 xxxxxxxxxxxxxx,

X01XX11 gentamicin,

S01AA12 xxxxxxxxxx,

X01XX13 xxxxxx fusidicum,

S01AA23 xxxxxxxxxx

X01XX24 xxxxxxxxx,

X01XX30 kombinace xxxxxxx antibiotik - xxxxxxxx/xxxxxxxxxx,

X01XX04 xxxxxxxxxxxx

97/3

xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

X01XX03 xxxxxxxxx,

X01XX09 ganciklovir

98

Oftalmologika - kortikosteroidy

98/1

oftalmologika - xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx

X01XX01 dexamethason,

S01BA02 xxxxxxxxxxxxx

98/2

xxxxxxxxxxxxx - kortikosteroidy druhé xxxx, xxxxxxx

X01XX03 xxxxxxxx,

X01XX04 xxxxxxxxxxx,

X01XX07 xxxxxxxxxxxxxx

99

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

99/1

xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx léčiva, lokální

S01BC01 xxxxxxxxxxx,

X01XX03 xxxxxxxxxx

100

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx glaukomu

100/1

oftalmologika xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx - sympatomimetika xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx

X01XX04 xxxxxxxx,

X01XX05 brimonidin,

S01EB01 xxxxxxxxxx

100/2

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X01XX03 xxxxxxxxxx,

x terapii xxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx

X01XX04 brinzolamid

100/3

oftalmologika x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx, lokální

S01ED01 xxxxxxx,

X01XX02 xxxxxxxxx,

X01XX03 xxxxxxxxxxx,

X01XX05 karteolol

100/4

oftalmologika xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx

X01XX01 xxxxxxxxxxx,

X01XX02 xxxxxxxxxx,

X01XX03 xxxxxxxxxxx,

X01XX04 travoprost,

S01EE05 xxxxxxxxxx

101

Xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx

101/1

xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxx

X01XX xxxxx xxxxxxxx+xxxxx, X01XX04 jodid xxxxxxxx

102

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx)

102/1

xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

X01XX52 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

X01XX01 kyselina xxxxxxxxxxxx,

X01XX02 xxxxxxxxxxxx,

X01XX03 kyselina xxxxxxxxxx,

X01XX05 lodoxamid,

S01GX06 emedastin,

S01GX07 xxxxxxxx,

X01XX08 ketotifen,

S01GX09 xxxxxxxxxx,

X01XX10 xxxxxxxxx

103

Xxxxxxxxxx anti- XXXX x xxxxxxxxxxxx

103/1

xxxxxxxxxx anti-VEGF x xxxxxxxxxxxx

X01XX03 pegaptanib,

S01LA04 xxxxxxxxxxx

104

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

104/2

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx alergenů - xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

X01XX xxxxxxxx xxxxxxxx

104/3

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, sublinguální

V01AA extrakty xxxxxxxx

104/6

xxxxxxxxxxxx extrakty xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx

X01XX extrakty xxxxxxxx

104/7

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx

X01XX xxxxxxxx alergenů

105

Testy pro xxxxxxxxx xxxxxxx

105/1

xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx

X04XX testy xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

105/2

xxxxx xxx xxxxxxxxx choroby - xxxxx xxxxx

X04XX xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

106

Xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx

106/1

xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, x.x.

X03XX02 sevelamer, X03XX03 xxxxxxxxxxxxxxx

107

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

107/1

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx)

X06XX1

107/2

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx 1 xxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx)

X06XX2

107/3

xxxxxxxxxx xxxxx aminokyselin bez xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx (xxxxxxxx formy xx xxxxx xxxxxxxxxxxx)

X06XX4

107/4

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx)

X06XX5

107/5

xxxxxxxxxx směsi xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx)

X06XX11

107/6

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx aminokyselin xxx xxxxxxxx xx 1 xxxx xxxx x xxxxxxxx metabolismu xxxxx xxxxxxxx (práškové xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx)

X06XX12

107/7

xxxxxxxxxx směsi esenciálních xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxx 1 xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx metabolismu xxxxx xxxxxxxx (práškové xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx)

X06XX13

107/8

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, leucinu x xxxxxx xx xxxxxxxxx x tuky xxx pacienty do 1 roku xxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (práškové xxxxx xx xxxxx aminokyselin)

V06DD14

107/9

definované xxxxx aminokyselin xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxx pacienty xx 1 xxxx xxxx (xxxxxxxx formy xx xxxxx xxxxxxxxxxxx)

X06XX15

107/10

xxxxxxxxxx xxxxx aminokyselin xxx xxxxxxxxxx, leucinu x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx 1 xxx xxxx (práškové xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx)

X06XX16

107/11

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, threoninu x valinu xxx xxxxxxxx x metylmalonovou x propionovou acidémií xx 1 roku xxxx (xxxxxxxx formy xx xxxxx aminokyselin)

V06DD17

107/12

definované xxxxx aminokyselin xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x valinu xxx xxxxxxxx s metylmalonovou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 1 xxx xxxx (práškové xxxxx xx xxxxx aminokyselin)

V06DD18

107/13

definované xxxxx aminokyselin xxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xx 1 xxxx xxxx (práškové xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx)

X06XX19

107/14

xxxxxxxxxx xxxxx aminokyselin xxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxx 1 xxx xxxx (práškové xxxxx xx obsah aminokyselin)

V06DD20

107/15

definované xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx tryptofanu xxx pacienty x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx)

X06XX21

107/16

xxxxxxxxxx směsi xxxxxxxxxxxx xxx lysinu x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x glatarovou xxxxxxxx xxx 1 rok xxxx (xxxxxxxx formy xx xxxxx xxxxxxxxxxxx)

X06XX22

107/17

xxxxxxxxxx xxxxx aminokyselin xxx xxxxxxxxxx obohacené X-xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx 1 xxxx věku (xxxxxxxx xxxxx xx obsah xxxxxxxxxxxx)

X06XX23

107/18

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X-xxxxxxx pro pacienty x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx nad 1 xxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx)

X06XX26

107/19

xxxxxxxxxx směsi xxxxxxxxxxxx xxx tyrosinu a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx pro xxxxxxxx xx 1 xxxx xxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx)

X06XX27

107/20

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx do 1 xxxx věku (xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx)

X06XX29

107/21

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx tyrosinu a xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxx 1 rok xxxx (xxxxxxxx formy xx xxxxx aminokyselin)

V06DD27

107/22

definované xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx fenylalaninu (xxxxxxxx formy na xxxxx aminokyselin)

V06DD29

108

Výživy-enterální xxxxxx

108/1

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx - x&xxxx;xxxxxx xxxxx

X06XX1

108/2

xxxxxxxxx výživa xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx

X06XX01

108/3

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx - x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

X06XX02,

X06XX04

108/4

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx - x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

X06XX02,

X06XX04

108/5

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx

X06XX03

108/6

xxxxxxxxx xxxxxx speciální – xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

X06XX05,

X06XX06

108/7

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx - určená xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

X06XX10

108/8

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx - s xxxxxxxx xxxxxxxx, argininu x xxxxx

X06XX11

108/10

xxxxxxxxx xxxxxx speciální - diabetická

V06EB08

108/11

polymerní xxxxxx xxxxxxxxx - x xxxxxxxx XXX olejů

V06EB09

108/12

oligopeptidická xxxxxx tekutá

V06EC1

108/13

zahušt'ovadla

V06EE1

109

výživy- xxxxxxx xxxxx

109/1

xxxxxxx mléka s obsahem xxxxxxxxx kravského xxxxx

X06XX1

109/2

xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

X06XX2

109/3

xxxxxxx mléka x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx X xxxxx x

X06XX4

109/4

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x obsahem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

X06XX

110

XXX vodorozpustné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx- xxxxxxxxxx Xxxxx- xxxxxxxxx

110/1

XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nefrotropní xxx-xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxx 150 mg/mi, xxxxxxxxxxxx

XX8XX09 iodixanol,

V08AB10 xxxxxxxx

110/2

XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx-xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx - koncentrace xxxx 200 mg/ml, xxxxxxxxxxxx

XX8XX04 iopamidol,

V08AB10 xxxxxxxx

110/3

XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nefrotropní xxx-xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxx 240 mg/ml, xxxxxxxxxxxx

X08XX02 xxxxxxx,

X08XX05 iopromid,

V0BAB07 xxxxxxxx

110/4

XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx-xxxxxxxxxx látky - xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxx 300 xx/xx, xxxxxxxxxxxx

X08XX02 iohexol,

V08AB04 xxxxxxxxx,

X08XX05 xxxxxxxx,

X08XX07 xxxxxxxx,

X08XX10 xxxxxxxx,

X08XX11 iobitrodol

110/5

RTG vodorozpustné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rtg-kontrastní xxxxx - xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx jodu 320 xx/xx, xxxxxxxxxxxx

X08XX03 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

X08XX07 xxxxxxxx,

X08XX09 xxxxxxxxx

110/6

XXX xxxxxxxxxxxxx nízkoosmolární xxxxxxxxxxx xxx-xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxx 350 xx/xx, xxxxxxxxxxxx

X08XX02 xxxxxxx,

X08XX07 xxxxxxxx,

X08XX10 iomeprol,

V08AB11 iobitridol

110/7

RTG xxxxxxxxxxxxx nízkoosmolární xxxxxxxxxxx xxx-xxxxxxxxxx látky - xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxx 370 xx/xx, xxxxxxxxxxxx

X08XX04 xxxxxxxxx,

X08XX05 xxxxxxxx

111

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx vyšetření xxxxxxxxxxx

111/1

xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

X08XX01 xxxxxxxxxxxx x albuminem,

V08DA05 xxxxxx xxxxxxxxxxx

114

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

114/1

xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

X08XX01 kyselina xxxxxxxxxxxxx,

X08XX02 xxxxxxxx gadoterová,

V08CA03 gadodiamid,

V08CA04 xxxxxxxxxxx


Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 384/2007 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2008
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
114/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 384/2007 Xx., o seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 13.5.2009
386/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 384/2007 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 114/2009 Sb.
s xxxxxxxxx od 1.1.2012
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.