Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.06.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017.


Vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona
311/2007 Sb.
ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT ÚPRAVY §1
ČÁST DRUHÁ - JEDNACÍ ŘÁD PRO INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ §2 §3
Náležitosti záznamu o přijetí nebo podání informace insolvenčním soudem §3a §4 §5 §6 §7
Náležitosti výzvy k podávání přihlášek pohledávek §8 §9
Manipulace s přihláškami pohledávek §10
Náležitosti seznamu přihlášených pohledávek §11
Nahlížení do seznamu přihlášených pohledávek §12
Vyrozumění o popření pohledávky insolvenčním správcem §13
Vyrozumění o soupisu majetkové podstaty §13a
Náležitosti soupisu majetkové podstaty §14 §15 §16 §17 §18
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §26
311
VYHLÁŠKA
xx xxx 22. xxxxxxxxx 2007
x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §431 písm. a) x e) xxxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx zákon):

XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXX
§1
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx insolvenční xxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §85 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, výzvy x podávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a pravidel xxx xxxxxx úschovu x xxxxxxxxx do xxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXX
§2
(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx insolvenčním xxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxx a xxxxxx jeho podání.
(2) Xxxxxxxx, kterou xx oznamuje zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx soud v xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu učiní xxxxxx xxxxxxxx, xxx x případech, xxx xx insolvenční xxxxx xxxxx v xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zbývají xxxx xxx 2 xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, x zákonem stanovené xxxxx.
§3x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx informace xxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §85 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx "Xxxxxx o přijetí xxxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx",
x) označení xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, pod xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
c) xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxxx, jasné x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx příloh, xxxxxxx jsou informace xxxxxxxxx, xx kterými xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx přijímá xxxx xxxxxx, x x xxxxxxx, xx xx x soudu přítomna, xxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxx §21 xxxx. 2; je-li xxxx osoba subjektem xxxxxxxxxxxxx řízení, označuje xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx procesního xxxxxxxxx.
§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 397/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014
§4
(1) Xxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxxxx osobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx práce xxxxxx soudci xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx povahu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx spisu.

§5
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zjistí, xx x návrhu xxxxxxxx xx vstup nabyvatele xxxx pohledávky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy tento xxxxx insolvenčnímu xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxx pracovní xxx xxxxxxxxxxx po xxx, xxx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xx xx za xx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxx v daném xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o návrzích xxxxx §18 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx-xx xxxxx pověřen, xx xx za xx, xx rozhodnutí xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xx xx to, xx xxxxxxxxxx vydala, xxxx.
(4) Xxxxxxxx sepisovaný podle §18 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, společné prohlášení, xxx a xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxx xx listinu, xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx.
§6
(1) Xxxxxxxx hlasují na xxxxxx věřitelů zdvižením xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudem.
(2) Protokol o xxxxxxx schůze věřitelů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vymezení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x je-li xxxx pro xxxxx xxxxxx třeba, rovněž x informaci x xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx listiny xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, jak xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx věřitelů odvolání, xxxxx xx protokolu xxxx xxxxxxxx důvod x odvolací xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx správce, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx věřitelského výboru xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Usnesení xx přijato, xxxxxxx-xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxx proti.
§8
Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Výzva x xxxxxxxx přihlášek xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx insolvenčního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vedeno,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx chtějí xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v zahájeném xxxxxxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx přihlášku xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx, že xxxxxxxxx xx podává xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup,
x) xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx listiny, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) poučení, xx xxxxxxxxx včetně xxxxxx xx xxxxxxxx dvojmo,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx lze xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx o úpadku,
x) xxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, která xxxxx vydala.
§9
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x insolvenčním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx x přihláškami pohledávek
(1) Xxxxxxxxxxx správce xxxx, co mu xx xxxxxxxxxxxx soudem xxxxxxx xxxxxxxxx přihlášky xxxxxxxxxx xxxxxx jejích xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxx spis. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx x přihlášené xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxxx řízení skončeno, xxxxxxxx kopie listin x vyzve xx, xxxx náležejí xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx x xxx xxxxxxxx xx lhůtě 30 dnů s xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, provede xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx, nebude-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§11
§11 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2017 Sb.
§12
Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx poté, co xxxxxxx seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kdy x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxx xxxxxxxx.
(2) Nahlížení xxxxxxx pod xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx pověřené osoby.
(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxx záznam, x xxxx xxxxx zejména, xxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx pohledávek xxxx xx dokladů, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx, x xxxxxxx i časový xxxx x délce xxxxxxxxx; xxxxxx opatří xxxxx x svým xxxxxxxx. Záznam podepíše xxx xxx, xxx xxxxxxx. Tento xxxxxx xxxxx insolvenční správce xx xxxxx, xxxxx xx věci xxxx.
§13
Vyrozumění x popření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx vyrozumění o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxx včetně xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxx, označení xxxxxxxx x označení xxxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxxx určeno, údaje xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, informaci x tom, xxx xxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce. X xxxxxxxxxx popřené co xx výše xx xx vyrozumění uvede, x jaké výši xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx do xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx uvede, x xxxxx pořadí má xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uspokojena.
(2) Vyrozumění xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx nepodá xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, proti xxxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx určení xxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx popřené xx xx pravosti xxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxxx a pohledávka xxxxxxx xx xx xxxx nebo pořadí xx xxxx xxxxxxxx xx zjištěnou xx xxxx nebo pořadí xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem. Xx vyrozumění se xxxxx i xxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávka byla xxxxxxx, xx v xxxxxx žalobě xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxxxx xx věřitel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx kupující xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx části xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx lhůta x xxxxxx xxxxxx xxxx 30 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x že tato xxxxx neskončí xxxxx xxx uplynutím 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§13x
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx majetkové xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, práva, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx soupisu xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxx
x) označení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx kterou xx insolvenční xxxxxx xxxxxx,
b) označení xxxxxxxx x označení xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx určeno,
c) xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxx, práva, pohledávky x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx majetkové xxxxxxxx,
x) odůvodnění xxxxxxxx xxxx, práva, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx a podpis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx zmeškání této xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, které je xxxxxxxxxx určeno, xx xxxxxxx xxxxxxx §21 xxxx. 2.
§13x xxxxxx právním předpisem x. 397/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§14
&xxxx;§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2017 Sb.
§15
(1) Xxxxx nebude xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx §307 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx.
§16
Xx-xx xxx zveřejnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx okamžik xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx údaj o xxxx, xxxxxx x xxxxxx zveřejnění x xxxxxxxxxxxx rejstříku.
§17
Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx své xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v elektronické xxxxxx, učiní xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxx.
§18
Xxx xxxxxxxxxxx řízení a xxx incidenční spory xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx jinak xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx spočívá xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX
§19
&xxxx;§19 (část xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 191/2017 Sb.

§20
§20 (část třetí) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2017 Sb.

§21
§21 (xxxx třetí) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2017 Sb.

§21a
§21a (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 191/2017 Sb.

§22
§22 (část třetí) xxxxxx právním předpisem č. 191/2017 Sb.

§22x
§22x (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2017 Sb.

§22x
§22x (xxxx třetí) xxxxxx právním předpisem č. 191/2017 Sb.

§23
§23 (xxxx třetí) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 191/2017 Sb.

§24
§24 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2017 Sb.

§24x
§24x (část třetí) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2017 Sb.

§25
§25 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2017 Sb.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX
§26
Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. xxxxx 2008 s výjimkou xxxxxxxxxx §3, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2009.
Ministr:
XXXx. Xxxxxxxx x. r.

Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 311/2007 Sb.
Příloha xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2017 Sb.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 311/2007 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2008 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2009.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

70/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 311/2007 Xx., x jednacím xxxx xxx insolvenční xxxxxx x kterou se xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.3.2011

397/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 311/2007 Xx., x jednacím xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona, xx znění vyhlášky x. 70/2011 Sb.

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

191/2017 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx řízení x x xxxxx vyhlášky x. 311/2007 Xx., x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §24 xx 28 xxxxxx x. 111/2009 Xx., x základních registrech, xx xxxxx zákona x. 100/2010 Xx.