Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.06.2019.


Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů
313/2007 Sb.

Vyhláška

Odměna insolvenčního správce při konkursu §1

Odměna insolvenčního správce při reorganizaci §2 §2a

Odměna insolvenčního správce při oddlužení §3 §4 §5 §6

Výše náhrady hotových výdajů insolvenčního správce §7

Úhrada odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce státem §8

Odměna členů a náhradníků věřitelského výboru a náhrada jejich nutných výdajů §9

Účinnost §10

č. 488/2012 Sb. - Čl. II

č. 398/2013 Sb. - Čl. II

č. 133/2019 Sb. - Čl. II

INFORMACE

313
VYHLÁŠKA
ze xxx 22. xxxxxxxxx 2007
x odměně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxx xxxxx a náhradníků xxxxxxxxxxxx xxxxxx a x náhradách jejich xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §431 xxxx. x) a x) xxxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx a způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx):

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

(1) Pokud xx xxxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx odměnu insolvenčního xxxxxxx součet odměny xxxxxx xxxxx odstavce 2 a odstavce 3. Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vydání věřitelům x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx odměnu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivého xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx věřitelům, xxxxxxx pohledávka xxxx xxxxx předmětem xxxxxxxxx

&xxxx;
xx 0 - 1 xxx. Xx
&xxxx;
9 %
&xxxx;
xx 1 xxx. Xx xx 10 mil. Xx
&xxxx;
90&xxxx;000 Xx + 4 % x xxxxxx xxxxxxxxxxx 1 xxx. Kč
 
od 10 xxx. Xx xx 50 mil. Xx
&xxxx;
450&xxxx;000 Xx + 3 % x částky xxxxxxxxxxx 10 xxx. Xx
&xxxx;
xx 50 mil. Xx xx 500 xxx. Xx
&xxxx;
1&xxxx;650&xxxx;000 Xx + 2 % x částky přesahující 50 mil. Xx
&xxxx;
xx 500 xxx. Kč
 
10 650 000 Xx + 1 % z částky xxxxxxxxxxx 500 xxx. Xx.

Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx určeného x xxxxxxxxx mezi nezajištěné xxxxxxxx činí xxx xxxxxxx

&xxxx;
xx 0 xx 500 tis. Xx
&xxxx;
25 %
&xxxx;
xx 500 xxx. Xx xx 1 xxx. Kč
 
125 000 Xx + 20 % x xxxxxx xxxxxxxxxxx 500 tis. Xx
&xxxx;
xx 1 xxx. Kč xx 5 xxx. Xx
&xxxx;
225&xxxx;000 Xx + 15 % z xxxxxx xxxxxxxxxxx 1 xxx. Xx
&xxxx;
xx 5 xxx. Xx do 10 xxx. Kč
 
825 000 Xx + 13 % x xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 mil. Xx
&xxxx;
xx 10 xxx. Xx xx 50 xxx. Kč
 
1 475 000 Xx + 10 % x xxxxxx přesahující 10 xxx. Xx
&xxxx;
xx 50 xxx. Xx xx 100 mil. Xx
&xxxx;
5&xxxx;475&xxxx;000 Xx + 5 % x xxxxxx přesahující 50 xxx. Xx
&xxxx;
xx 100 xxx. Kč xx 250 xxx. Xx
&xxxx;
7&xxxx;975&xxxx;000 Xx + 1 % x částky xxxxxxxxxxx 100 xxx. Xx
&xxxx;
xx 250 xxx. Xx
&xxxx;
9&xxxx;475&xxxx;000 Xx + 0,5 % x xxxxxx přesahující 250 xxx. Kč.

(4) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx výtěžkem xxxxxxxxx xxxxxxx x rozdělení xxxx nezajištěné věřitele xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x výtěžek zpeněžení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na roveň xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx způsobem xxxxxx dlužníkova xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejméně 45&xxxx;000 Xx.

§2

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx reorganizace a xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výši xxxxxx, náleží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx o povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx stanovena x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx poslední xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) x následujících xxxxxx xxxxxx reorganizace odměna, xxxxx xx xxxxxxxxx x dvanáctinásobku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx reorganizace:

 
od 0 do 100 xxx. Kč
 
33 000 Xx
&xxxx;
xx 100 mil. Kč xx 250 mil. Xx
&xxxx;
83&xxxx;000 Xx
&xxxx;
xx 250 xxx. Xx xx 500 xxx. Xx
&xxxx;
166&xxxx;000 Xx
&xxxx;
xx 500 mil. Xx do 750 xxx. Xx
&xxxx;
249&xxxx;000 Xx
&xxxx;
xx 750 xxx. Xx xx 1 xxx. Xx
&xxxx;
332&xxxx;000 Kč
 
nad 1 xxx. Xx
&xxxx;
415&xxxx;000 Kč.

§2a

Pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů, která xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlášku xxxxxxxxxx xxxxxxxx částku 1&xxxx;000 Xx, nejvýše však 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele, xxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx způsobem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx konkurs x xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxx přezkoumaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 45&xxxx;000 Kč.

§2a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 398/2013 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2014

§3

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §1, nejméně xxxx 45 000 Xx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetkové podstaty, xxxx odměna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) 750 Xx xx každý xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §286 insolvenčního zákona xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x částku xxxxxxxxxxx na odměnu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xx 0 xx 500 xxx. Xx

15 %

xx 500 xxx. Xx xx 1 mil. Xx

75 000 Xx + 9 % x xxxxxx přesahující 500 xxx. Xx

xx 1 xxx. Xx do 5 mil. Kč

120 000 Xx + 4 % x xxxxxx xxxxxxxxxxx 1 xxx. Xx

xx 5 xxx. Xx do 10 xxx. Kč

280 000 Xx + 3 % z xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 xxx. Xx

xx 10 xxx. Kč do 50 xxx. Kč

430 000 Kč + 2 % x xxxxxx přesahující 10 xxx. Xx

xx 50 xxx. Kč

1 230 000 Kč + 1 % x xxxxxx xxxxxxxxxxx 50 xxx. Xx,

x) 4 % x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx nezajištěné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx, x

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx sloužícího x xxxxxxxxx xxxxxx určenou xxxxx §1 odst. 1 a 2.

(3) Xxxxxxx částka odměny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx určená xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) se

a) xxxxx x 50 %, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x 70 % xx xxxx přerušení xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx 20 000 Xx; xxxxxxxx však xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx 20 000 Xx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

(1) Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x konkurs, činí xxxxxx insolvenčního správce xxxxxx xxxxxxx xxxxx §1, nejméně však xxxxxx určenou xxxxx §2. Xxxxxxxxxx §2a xxx xxxx dotčeno.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx schváleného xxxxxxxxx x k rozhodnutí x řešení dlužníkova xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxx xxxxxxx xxxxx §1, nejméně xxxx xxxxxx xxxxxxx podle §3.

§5

Xxxxx-xx xxxxxx určit xxxxxxxx xxxxx §1 xx 4, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soud s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce.

§6

(1) Xxxx-xx x xxxxxxxxxxxx řízení činných xxxx insolvenčních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předběžný xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxx podíl xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pak náleží xxxxxxx z xxxx

x) xxxxxx xxxxx §2a, xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx §2a xxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§7

Výše xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx řídí xxxxxxxxxx právními předpisy.

(2) Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx poplatky, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, nejvýše xxxx xx 5 % xxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx.

(3) Ostatní xxxxxx xxxxxx se hradí x xxxxxxxxx výši, xxxxxxx však xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v době x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx náleží x souvislosti x xxxxxxx jeho činnosti xxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výši 150 Xx x x xxxxxxx oddlužení povoleného xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 225 Xx xx každý xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Věřitelský xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dohodnout xx náhradě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx způsobů xxxxxx xxxxxx.

§8

Úhrada xxxxxx a xxxxxxx hotových xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxx xx stát x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 50&xxxx;000 Kč.

(2) Nelze-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx, x xxxxx nemůže xxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx 50&xxxx;000 Xx.

(3) X xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§9

Odměna xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxx výdajů

(1) Odměnu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx určí xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx x přihlédnutím k xxxxx doby, rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx výše odměny xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 5 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx určené podle xxxx vyhlášky.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Poštovné, xxxxxxxxxxxxxxx poplatky, náklady xx opisy a xxxxxxxxx se xxxxx x prokázané výši, xxxxxxx však xx 5 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce.

(4) Ostatní xxxxx xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx obvyklé v xxxx x místě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§10

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2008.

Ministr:
JUDr. Xxxxxxxx x. r.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Podle xxxxxxxx č. 313/2007 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, jestliže xx xxx nabytí účinnosti xxxx xxxxxxxx již xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 488/2012 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2013

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 313/2007 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, jestliže xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxx.

2. X xxxxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx xxxxxx xxxxx §2a xxxxxxxx x. 313/2007 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxx x přezkoumání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 398/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. II

Přechodné ustanovení

V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájených xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x. 313/2007 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxx xxx určování xxxxxx insolvenčního xxxxxxx xx xxxxxxxxx, které xxxx provedeno xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx považuje xx xxxxxxxxx plněním splátkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 133/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 313/2007 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

488/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 313/2007 Xx., x xxxxxx insolvenčního xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výdajů, x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2013

398/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 313/2007 Xx., x xxxxxx insolvenčního xxxxxxx, o náhradách xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx členů x náhradníků věřitelského xxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 488/2012 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

133/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 313/2007 Xx., x odměně insolvenčního xxxxxxx, x náhradách xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x odměně členů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.6.2019

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.