Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.11.2006.


Zákon, kterým se mění zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)

494/2006 Sb.

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o registračních pokladnách Čl. I
ČÁST DRUHÁ - ÚČINNOST Čl. II
494
XXXXX
xx xxx 2. xxxxxxxxx 2006,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 215/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
Parlament se xxxxxx na tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx x. 215/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxx pokladnách x x xxxxx xxxxxxxxx zákonu (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 358/2005 Xx. x zákona x. 545/2005 Xx., xx xxxx takto:
X xxxxx xxxxx § 23 xxxx. 1 xx slova "1. xxxxx 2007" xxxxxxxxx xxxxx "1. xxxxx 2008".
ČÁST DRUHÁ
XXXXXXXX
Xx. II
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Xxxxxxxxx x. r.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 494/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 16.11.2006.
Xxxxxx xxxxxxx x. 494/2006 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 16.11.2006.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.