Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2015.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2007 do 30.09.2015.


Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

267/2006 Sb.

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o životním minimu Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o péči o zdraví lidu Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna občanského soudního řádu Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. VII
ČÁST OSMÁ - Změna trestního zákona Čl. VIII
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění Čl. IX
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. X
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna soudního řádu správního Čl. XI
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů Čl. XII
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o soudech a soudcích Čl. XIII
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody Čl. XIV
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o prevenci závažných havárií Čl. XV
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna celního zákona Čl. XVI
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o Policii České republiky Čl. XVII
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o požární ochraně Čl. XVIII
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o zajišťování obrany České republiky Čl. XIX
ČÁST DVACÁTÁ - Změna lesního zákona Čl. XX
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o rybářství Čl. XXI
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny Čl. XXII
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o myslivosti Čl. XXIII
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky Čl. XXIV
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o obecní policii Čl. XXV
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o Bezpečnostní informační službě Čl. XXVI
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna krizového zákona Čl. XXVII
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o integrovaném záchranném systému Čl. XXVIII
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách Čl. XXIX
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. XXX
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o zemědělství Čl. XXXI
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Přechodné ustanovení Čl. XXXII
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Účinnost Čl. XXXIII
267
ZÁKON
xx xxx 25. xxxxx 2006
o xxxxx xxxxxx souvisejících x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx
Xx. X
V §9 xxxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních orgánů xxxxxx správy České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 203/1990 Xx., xxxxxx x. 575/1990 Sb. x xxxxxx č. 474/1992 Xx., xx za xxxxx "nemocenské xxxxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx,".
XXXX DRUHÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxx
Čl. XX
V §6 xxxx. 1 xxxxxx č. 463/1991 Sb., x životním xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 289/1997 Xx., zákona x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Sb. x xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxxx c) xxx:
"x) peněžité xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx), důchodového xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx,".
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x organizaci a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 134/1997 Xx., xxxxxx č. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 133/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Sb., zákona x. 159/2000 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Xx., xxxxxx č. 238/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Xx., zákona x. 265/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 518/2002 Sb., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Sb., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Sb., xxxxxx x. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Xx., zákona x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Sb., xxxxxx č. 381/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Sb., zákona x. 24/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx. x xxxxxx x. 189/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §8 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
"a) xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx-xx x pracovní xxxx xxxx nemoc x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, že plná xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx z povolání; xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x povolání je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nepříznivého xxxxxxxxxxx stavu,".
2. X §8 xx xx xxxxx odstavce 9 xxxxxxxx slova "; xxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxx x povolání xxxxxxx xxx ze xxxxxxx x úrazu x x posudku, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx".
3. X §11 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x úrazového xxxxxxxxx".
4. V §11 odst. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "od Xxxxx xxxxxxxxxx, x. x.33x) x Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, x. x.33x) x" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 33x xxxxxxx.
5. X §11 odst. 3 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx x státní xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "státní xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx xxxx
Xx. XX
X §67b xxxx. 10 xxxx. x) xxxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona č. 260/2001 Xx., xxxxxx x. 285/2002 Sb. x zákona x. 320/2002 Xx., xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx a".
XXXX PÁTÁ
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Xx. X
X xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx zákona x. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 158/1969 Xx., zákona x. 49/1973 Sb., xxxxxx x. 20/1975 Sb., xxxxxx x. 133/1982 Xx., zákona x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 328/1991 Sb., xxxxxx č. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Sb., xxxxxx x. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Sb., zákona x. 152/1994 Sb., xxxxxx č. 216/1994 Xx., zákona x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., zákona x. 247/1995 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx č. 269/1996 Sb., zákona x. 202/1997 Sb., xxxxxx č. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx č. 165/1998 Xx., xxxxxx č. 326/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx pod x. 2/2000 Sb., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., zákona x. 46/2000 Sb., xxxxxx x. 105/2000 Xx., xxxxxx x. 130/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 204/2000 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., zákona x. 367/2000 Sb., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 137/2001 Xx., xxxxxx x. 231/2001 Xx., zákona x. 271/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx č. 276/2001 Xx., xxxxxx č. 317/2001 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., xxxxxx č. 491/2001 Xx., zákona x. 501/2001 Sb., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2002 X.x., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Sb., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 120/2004 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 153/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Sb., xxxxxx č. 340/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 554/2004 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Sb., xxxxxx x. 628/2004 Sb., xxxxxx x. 59/2005 Xx., xxxxxx x. 170/2005 Sb., xxxxxx x. 205/2005 Xx., xxxxxx x. 216/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx č. 383/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 56/2006 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 133/2006 Sb., xxxxxx č. 134/2006 Xx., xxxxxx x. 135/2006 Xx. a xxxxxx x. 189/2006 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §279 xxxx. 2 xxxx. e) xx xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx".
2. X §279 xxxx. 2 xxxx. f) xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxx čárka x xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx".
3. X §336x xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "politiku xxxxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx x xxxxx "pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx".
4. V §337c xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx "politiku xxxxxxxxxxxxx" xxxxxx čárka x xxxxx "xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx".
5. X §338ze odst. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxx zaměstnanosti" xxxxxx xxxxx x xxxxx "xxxxxxxxxx na úrazové xxxxxxxxx".
ČÁST ŠESTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx pravidlech
Čl. XX
Xxxxx č. 218/2000 Sb., x rozpočtových pravidlech x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 493/2000 Sb., xxxxxx x. 141/2001 Xx., xxxxxx x. 187/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 479/2003 Sb., xxxxxx č. 186/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 482/2004 Xx., xxxxxx č. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona x. 546/2005 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Xx. x zákona x. 140/2006 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §6 xxxx. 1 písm. b) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx".
2. X §7 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění," xxxxxxxx slova "dávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx,".
3. X §36 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový odstavec 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxx, xx kterém xxxx příjmy pojistného xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx příjmů xxxxxx x pokut připadajících xx xxxxxxx pojištění, xxxxx xxx xxxxxx xx dávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx prevenci x xxxxxxxx pojištění, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pojistného xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, převádí xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x výdajů. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx pouze na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx rozdílu xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Ministerstvo stanoví xxxxxx xxxxxxx rozdílu xxxxxx příjmů x xxxxxx xxxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 4 xx 8 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 9.
4. Xx §80 se xxxxxx nový §80a, xxxxx zní:
"§80x
Xxxx prostředků na xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2008 xxxx 120 mil. Xx.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx
Xx. XXX
V §4 xxxx. 1 xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx zákona x. 96/1993 Xx., xxxxxx č. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Sb., zákona x. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 316/1996 Sb., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 210/1997 Xx., zákona x. 111/1998 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx č. 168/1998 Sb., xxxxxx x. 333/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., zákona x. 144/1999 Sb., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx pod x. 3/2000 Sb., zákona x. 103/2000 Sb., xxxxxx x. 121/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 128/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 260/2002 Xx., xxxxxx č. 575/2002 Xx., xxxxxx x. 162/2003 Sb., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx č. 49/2004 Xx., xxxxxx č. 359/2004 Xx. a xxxxxx x. 562/2004 Xx., xx xx xxxxx xxxxxxx zn) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx zo), které xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 70b xxx:
"xx) xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx x úrazového xxxxxxxxx70x).
70x) Xxxxx x. 266/2006 Xx., x úrazovém pojištění xxxxxxxxxxx.".
ČÁST OSMÁ
Xxxxx trestního xxxxxx
Xx. VIII
Xxxxx č. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx znění zákona x. 120/1962 Xx., xxxxxx x. 53/1963 Xx., xxxxxx x. 56/1965 Xx., xxxxxx x. 81/1966 Xx., xxxxxx x. 148/1969 Xx., xxxxxx x. 45/1973 Xx., xxxxxx x. 43/1980 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx shromáždění č. 10/1989 Xx., zákona x. 159/1989 Xx., xxxxxx x. 47/1990 Xx., xxxxxx x. 175/1990 Xx., xxxxxx x. 457/1990 Xx., xxxxxx x. 545/1990 Xx., zákona č. 490/1991 Xx., zákona x. 557/1991 Xx., xxxxxx Ústavního soudu Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky xx xxx 4. xxxx 1992 vyhlášeného v xxxxxx 93/1992 Sb., xxxxxx č. 290/1993 Xx., xxxxxx x. 38/1994 Sb., nálezu Xxxxxxxxxx soudu vyhlášeného xxx x. 91/1994 Xx., xxxxxx č. 152/1995 Sb., zákona x. 19/1997 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 103/1997 Xx., zákona x. 253/1997 Xx., xxxxxx x. 92/1998 Xx., xxxxxx x. 112/1998 Xx., zákona x. 148/1998 Xx., xxxxxx č. 167/1998 Xx., xxxxxx č. 96/1999 Sb., xxxxxx x. 191/1999 Sb., xxxxxx č. 210/1999 Xx., xxxxxx č. 223/1999 Xx., xxxxxx x. 238/1999 Xx., xxxxxx x. 305/1999 Xx., xxxxxx x. 327/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 101/2000 Xx., zákona x. 105/2000 Xx., xxxxxx č. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 405/2000 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 139/2001 Xx., xxxxxx x. 144/2001 Sb., xxxxxx x. 256/2001 Sb., xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx x. 3/2002 Xx., xxxxxx x. 134/2002 Xx., xxxxxx x. 285/2002 Xx., zákona č. 482/2002 Sb., xxxxxx x. 218/2003 Xx., xxxxxx x. 276/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona x. 52/2004 Xx., xxxxxx x. 91/2004 Xx., zákona x. 537/2004 Xx., xxxxxx x. 587/2004 Sb., xxxxxx x. 692/2004 Xx., zákona č. 411/2005 Sb., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., zákona x. 135/2006 Sb. x xxxxxx x. 161/2006 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X xxxxxxx pod §147 xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx pojištění,".
2. X §147 xxxx. 1 xx za xxxxx "sociální xxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx x xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx".
3. X §147x xx xx xxxxx "xxxxxxxx zabezpečení," vkládají xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxxxxx,".
4. X §148 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxx zabezpečení" xxxxxx xxxxx x slova "xxxxxxx pojištění".
ČÁST XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XX
Zákon č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 289/1997 Xx., xxxxxx x. 224/1999 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Xx., xxxxxx č. 188/2001 Xx., zákona x. 353/2001 Sb., xxxxxx č. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Sb., xxxxxx x. 264/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Sb., xxxxxx x. 85/2004 Xx., zákona x. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Xx., zákona x. 377/2005 Xx., zákona x. 24/2006 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx. x xxxxxx x. 189/2006 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §16 xxxx. 3 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištěnce xx xxxx xx 31. prosinci 2005 xx pro účely xxxxxxxxx ročního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje též xxxxxxx renta19a).".
Xxxxxxxx xxx čarou č. 19x xxx:
"19a) §20 x 21 xxxxxx č. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
2. X §25 odst. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů" xxxxxx xxxxx x slova "xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců34a)".
Poznámka xxx xxxxx x. 34x xxx:
"34a) Xxxxx x. 266/2006 Xx.".
3. X §25 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "Prováděcí xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Zvláštní xxxxxx předpis34a)".
4. Xx §82 xx xxxxxx xxxx §82x, xxxxx xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 35x x 35x xxx:
"§82x
(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx) xxxxx před 1. xxxxxx 1996 xxxx xx který xxxxx xxxxxx xxxxx xx 31. prosinci 1995 xxxxx §82 xxxx. 2, xxxxxxx xxx xxxxxx x nárokem xx xxxxxxx starobního xxxx invalidního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 199635x), xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx výší x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx náležejících xx přiznání xxxxxxxxx xxxxxxx do xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x částku xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxx podle předchozí xxxx xxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavci xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxx, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx důchodu xx považuje xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx důchod xxxxxx (xxxxx xxxxx) nárok.
(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úhrnu xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx důchodu x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxx xxxx vdovského důchodu xxx xxxxxx překročení35a),
x) xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx zvýšení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx souběh xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx dalšího xxxxxxxxxx xx vzniku xxxxxx xx xxxxx xxxxxx se však xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx invalidního xxxxxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 xxxxxxxx xxxxx důchodu. Pokud xx při stanovení xxxxxx rozdílu xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx x pevnou částku x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx náležela xx xxx 31. xxxxxxxx 1995, přesáhla xxxxxx stanovenou x §4 xxxx. 1 xxxxxx č. 76/1995 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 1995, xxxxx xx xxxx vdovského xxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxx takovou xxxxxx x uvedenému xxx nepřesáhl. Xxxxxxxxxx §93 odst. 2 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, byla-li xxxx vdovského důchodu xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx důchodu za xxxxxxx let, který xx xxxxx §89 xxxx. 1 xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1996 za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebyl-li xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx vyplácen.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x částku xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x nejdříve xx splátky důchodu xxxxxxx po 1. xxxxxxxx 2006. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx35x) xx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx do 31. xxxxx 2006 xxxxxxxxxx x 90 dnů.
35x) Xxxxxxxxx §56 xxxx. 2 xx 5, §64 odst. 5, §139 xxxx. 1 xxxxxx x. 100/1988 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995, a obdobná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35x) §71 xxxx. 3 zákona x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.".
5. X §107 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx a) čárka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx označení xxxxxxx x).
XXXX DESÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 137/1996 Xx., xxxxxx x. 132/1997 Xx., xxxxxx č. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Sb., xxxxxx x. 158/1998 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., zákona č. 118/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., zákona x. 492/2000 Xx., zákona x. 271/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 125/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Sb., zákona x. 424/2003 Sb., xxxxxx č. 438/2003 Xx., xxxxxx č. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., xxxxxx č. 315/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 562/2004 Xx., zákona č. 124/2005 Sb., zákona x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 204/2005 Xx., xxxxxx č. 218/2005 Sb., zákona x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 381/2005 Xx., zákona č. 552/2005 Xx., zákona x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Sb., xxxxxx č. 134/2006 Xx. x zákona x. 189/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §5 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx), xxxxx důchodového xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxx. x), x), c), h) x x) zákona x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,".
2. V §5 odst. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxx pojištění".
XXXX JEDENÁCTÁ
Xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx
Xx. XI
Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 192/2003 Sb., zákona x. 22/2004 Sb., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., zákona x. 555/2004 Sb., xxxxxx č. 127/2005 Xx., xxxxxx č. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx č. 159/2006 Xx., zákona č. 165/2006 Xx. a xxxxxx x. 189/2006 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §7 xxxx. 3 xx xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx x xxxxx "xxxxxxxxx pojištění".
2. X §31 odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx čárka x xxxxx "úrazového xxxxxxxxx".
3. V §60 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx," vkládají xxxxx "xxxxxxxxx pojištění,".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xx. XXX
X §9 xxxx. x) xxxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx osobních údajů x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 177/2001 Sb. x xxxxxx č. 439/2004 Xx., xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx)," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx pojištění,".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx
Xx. XXXX
V §84 xxxxxx č. 6/2002 Sb., x soudech, soudcích, xxxxxxxxxxx x státní xxxxxx soudů x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x soudech x xxxxxxxx), xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 4x xxx:
"(5) Zabezpečení xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx4x).
4x) Xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 169/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 359/1999 Xx., xxxxxx x. 3/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 218/2003 Xx., zákona x. 52/2004 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Xx. x xxxxxx č. 109/2006 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §39 xxxx. 1 větě xxxxx xx slova "xx xxxxx xxxxxxxx pracovním xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx18)," xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 18 xxxxxxx.
2. X §39 xxxx. 1 se xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx případ xxxxxxxxx zdraví pracovním xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní předpis19a).".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 19x zní:
"19x) §3 písm. x) zákona x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií
Xx. XV
X §4 odst. 1 xxxxxx č. 353/1999 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií xxxxxxxxxxx vybranými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkami x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 425/1990 Xx., x okresních xxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx souvisejících, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 82/2004 Sb., se xxxxx xx xxxxxx "xxxxxxx" a xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx10)" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 10 xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx celního xxxxxx
Xx. XXX
X §45 odst. 2 xxxxxx č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx" x slova "pracovněprávních xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx občanského zákoníku x xxxxxxxxxxxx za xxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx České xxxxxxxxx
Xx. XXXX
X §49 xxxx. 2 xxxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx "předpisů x odškodňování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
ČÁST OSMNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 133/1985 Sb., x požární xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 40/1994 Xx., xxxxxx x. 203/1994 Xx., xxxxxx x. 163/1998 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx č. 237/2000 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxx x. 413/2005 Xx., xx xxxx takto:
1. X §80 xxxx. 1 se xxxxx ", xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x odškodňování xxxxxxxxxx xxxxx9), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "podle ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx již xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx úrazového xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9 xxx:
"9) Zákon x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
2. X §81 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx9)".
XXXX XXXXXXXXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx. x zákona č. 112/2006 Xx., se xxxx takto:
1. X §60 odst. 2 větě druhé xx xxxxx "pracovněprávních xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
2. X §62 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx poskytuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
XXXX DVACÁTÁ
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
V §39x odst. 2 xxxxxx č. 289/1995 Sb., o xxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 238/1999 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx za škodu xx zdraví x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxx
Čl. XXX
X §18 xxxx. 3 xxxxxx č. 99/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx rybářského xxxxx, xxxxxxxx stráži, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx), xx xxxxx "předpisů o xxxxxxxxxxxx pracovních xxxxx18)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx za škodu xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 18 xx zrušuje, x xx xxxxxx xxxxxx xx tuto poznámku xxx xxxxx.
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x ochraně přírody x xxxxxxx
Xx. XXXX
X §81x xxxx. 2 xxxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx znění zákona x. 238/1999 Xx., xx xxxxx "předpisů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
ČÁST DVACÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x myslivosti
Xx. XXXXX
V §16 xxxx. 1 větě xxxxx xxxxxx č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, se xxxxx "předpisů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "ustanovení xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx případech".
ČÁST XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx stráži Xxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXX
X §23 xxxx. 2 xxxxxx č. 555/1992 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx škodu xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx případech".
XXXX DVACÁTÁ XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
Xx. XXV
X §24 xxxx. 4 xxxxxx č. 553/1991 Sb., x xxxxxx policii, xx xxxxx "předpisů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů" nahrazují xxxxx "ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx škodu xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Změna zákona x Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx
Xx. XXXX
X §17 xxxx. 2 xxxxxx č. 154/1994 Sb., x Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx na zdraví x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx krizového xxxxxx
Xx. XXXXX
X §36 odst. 3 xxxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), se xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,28) pokud xxxxx xx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxxx již x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu" xxxxxxxxx xxxxx "podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mu xxx xxxxxxxx nárok xx xxxxx úrazového xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu28)".
Xxxxxxxx xxx čarou č. 28 zní:
"28) Xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
ČÁST DVACÁTÁ XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx
Xx. XXXXXX
X §30 xxxx. 3 xxxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,25) xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxx již x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx zdraví x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx úrazového xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx25)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 25 xxx:
"25) Xxxxx x. 266/2006 Xx., x úrazovém pojištění xxxxxxxxxxx.".
ČÁST DVACÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Čl. XXXX
Zákon č. 280/1992 Sb., x resortních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx., zákona č. 149/1996 Sb., xxxxxx x. 48/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Sb., zákona x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 49/2002 Xx., zákona x. 420/2003 Xx., xxxxxx č. 438/2004 Xx. a xxxxxx x. 117/2006 Sb., xx mění xxxxx:
1. §9x zní:
"§9x
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxx x odvolává Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx xx jmenován xx xxxx 4 xxx. Ředitele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx uplynutím xxxxxx, xx které xxx jmenován.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx jmenován xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx
a) xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx x
x) xx ukončené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebyla pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx majetkové xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xx ni xxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx výpisem x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 3 xxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která
x) xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dozorčí xxxx, společníkem právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx vztahu k xxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx dodává xxxxx xx služby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xx x xxxxxxxxx osoby xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x písmenech a) x b).
(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx končí
x) uplynutím funkčního xxxxxx,
x) xxxxxxxxx,
x) xxxx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx se funkce Xxxxxxx radě,
d) xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx, kterým xxx xxxxxx způsobilosti x právním úkonům xxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx uvedený v xxxxxxxx 4, xxxx
x) xxxxxx.
(7) Xxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uplynutím jeho xxxxxxxxx období, xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké pojišťovny xxxxxxxxxx xx 60 xxxxxxxxxxxx xxx. Do xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, kterého výkonem xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx.".
2. X §10 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovny xxxx ředitel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Správní rada x Dozorčí xxxx.".
3. X §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x 10 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx, xx 5 xxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx reprezentativními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x 5 xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pacientů registrovanými xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx navrhovatelů, xxxxxx xxxxx x volební xxx stanoví Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".
4. X §10 odstavec 5 zní:
"(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x) 3 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx ministra xxxxxxx, xxxxxxxx práce x sociálních xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x odvolává xxxxx,
b) 6 xxxxx xxxxxxxx zaměstnavateli x pojištěnci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxx xxxxxxxx, xx 3 členové xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx reprezentativními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a 3 xxxxxxx xxxx voleni x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxxxxxxx pacientů registrovanými xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx navrhovatelů, xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nad xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.".
5. X §10 odst. 13 xx za xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "(§9x xxxx. 4)".
ČÁST TŘICÁTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 302/1993 Sb., xxxxxx x. 315/1993 Xx., zákona x. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 255/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 323/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx., zákona č. 168/1998 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 218/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Xx., xxxxxx č. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Sb., xxxxxx č. 271/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 226/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona x. 322/2003 Sb., zákona x. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 440/2003 Sb., xxxxxx x. 479/2003 Xx., xxxxxx x. 19/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 254/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Xx., zákona x. 554/2004 Sb., xxxxxx č. 179/2005 Xx., zákona x. 215/2005 Sb., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Sb., xxxxxx x. 62/2006 Xx., zákona x. 70/2006 Xx., zákona x. 79/2006 Sb. x zákona x. 115/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxx. 4 xxxx první xx za slova "(xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx")" vkládají slova ", xxxxxx xxxx xxxxx státním orgánem". Xx větě xxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxx".
2. X §17 xx na xxxxx xxxxxxxx 13 xxxxxxxx xxxx "Pokud xxxxxxxx zemřel xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx právního nástupce, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.".
3. Za §34x xx xxxxxx xxxx §34x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§34d
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Správce daně xx xxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx spisu x xx osobním xxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dálkového xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx, v jakém xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xx společném xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xx základě xxxxxxx daňového subjektu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx x aktuálnost xxxxxxxxx soustředěných xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §34x xxxx. 2, xxx je technicky xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx informací x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Žádost x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušnému xxxxx §4 xxxx. 1, 3 x 4 xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx žádosti; x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 3 xxxxx xxx xxxxxxxxx xx schránky.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx subjektem xxxx xxxxx xx oprávněna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx daňový xxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx správci daně, xxxxx xxxxxxxx zřizuje, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxx xxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx správcem xxxx. Xxxxxxx xxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxx záznam xx xxxxx daňového xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx daňového xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxxx subjektu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxx, xxxx-xx oprávněni na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx získané xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx technickém xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nahlížení xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx nutné uplatnit x xxxxxxx xxxx, xxxxx schránku xxxxxxx.".
XXXX TŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x zemědělství
Čl. XXXX
X §2x xxxxxx č. 252/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 85/2004 Xx. a xxxxxx x. 441/2005 Xx., xx x xxxxxxxx 2 xxxxx "nezpracované xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx živočišné výrobky".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXXXX
Rozsah x xxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx smrti xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008, xxxxx xxxxxx xx dne 31. xxxxxxxx 2007 vyplacena, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanoveními zákonů, xxxxx xx xxxx x článcích XVIXXVIII xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx platných xx xxx 31. xxxxxxxx 2007.
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Účinnost
Xx. XXXXXX
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2008, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx čl. IX xxxx 4, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2006, a xxxxx xxxxxxx čl. XXX, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx kalendářního xxxxxx následujícího xx xxx xxxx vyhlášení.
v z. Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 267/2006 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2008, x výjimkou xxxxx xxxxxx čl. IX xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2006, x xxxxx třicáté čl. XXX, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2006.
Xxxxxx xxxxxxx č. 267/2006 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 205/2015 Sb. s účinností xx 1.10.2015.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.