Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.05.2006.


Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku ČR (zákon o zrušení Fondu národního majetku)
228/2006 Sb.
228
ZÁKON
xx xxx 26. xxxxx 2006,
xxxxxx xx mění zákon x. 178/2005 Xx., x zrušení Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku Xxxxx republiky (zákon x xxxxxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx)
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
Xx. I
X §5 xxxx. 3 zákona č. 178/2005 Sb., x zrušení Fondu xxxxxxxxx majetku Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx privatizaci xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx majetku), xx xx konci xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno i), xxxxx xxx:
"x) x převodu finančních xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx kultury xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx naší xxxxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxxxxx Národního xxxxx, xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x záchranu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České republiky.".
Čl. II
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.
x x. Kasal x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 228/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 29.5.2006.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.