Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2007.


Zákon, kterým se mění zákon č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
80/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pozemních komunikacích Čl. I
Přechodná ustanovení k čl. I Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Celní správě České republiky Čl. III
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o přestupcích Čl. IV
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury Čl. V
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o zpravodajských službách České republiky Čl. VI
ČÁST ŠESTÁ - Účinnost Čl. VII
80
ZÁKON
xx dne 8. xxxxx 2006,
xxxxxx xx mění xxxxx x. 13/1997 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxx x. 102/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 489/2001 Xx., xxxxxx x. 256/2002 Xx., xxxxxx x. 259/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 358/2003 Xx. x xxxxxx x. 186/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §9 xxxx. 3 xx xx slovo "dálnic" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx X. xxxxx".
2. Xx §12 se xxxxxx nový §12x, xxxxx xxx:
"§12x
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx tunelu x xxxxx přesahující 500 xxxxx (dále xxx "xxxxx xxx 500 x"). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx nad 500 x na xxxxxxx xxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx tunel xxx 500 x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběžně x xx xxxxxxxxxxx změny xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxx xxx 500 x,
x) pověřuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxx nad 500 x fyzickou osobu xxxxxxxxx požadavky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxx (xxxx xxx "pověřená xxxxx").
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxx správce xxxxxx nad 500 x xx 30 xxx ode xxx, xxx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx11x). Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx Evropské xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx xxx 500 x, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx událostech x tunelu xxx 500 x, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 500 m, xxxxxxxxx xx její xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
3. X §13 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x vyměření, výběru x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"), xxxx-xx xxxxxxxx xx pozemní komunikaci xxxx xx silničním xxxxxxx.".
4. V §15 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xx xxxxx příslušného xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu xx zvláštními xxxxxxxx3) xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
5. V §16 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx: "K xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxx xxxxxx nad 500 x navrhovatel xxxxxxxx kromě náležitostí xxxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx5) xxxxxxxxxxxx dokumentaci, xxxxx obsahuje bezpečnostní xxxxxxxxx na tunely xxx 500 x. Xxxxxxxxxx-xx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebního xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x územním x stavebním řízení xxx stavbu xxxxxx xxx 500 m.".
6. X §17 odstavec 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nepodařilo xxxxxxxxx majetkoprávního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx cenu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx příslušný xxxxxxxxx stavební xxxx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx břemeno, xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx stavbě, x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx předpis. Důkazem xxxx, xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx vlastníka xxxxxx xx xxxxxxx věcného xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x upozornění, xx xxxxxxxx-xx xx výzvu xxxxxxxx pozemku xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx, xx xx za xx, že dohodu xxxxxx.".
7. X §18a xx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxx I. xxxxx".
8. X §18b xx za xxxxx "xxxxxxx" vkládají slova "xxxx xxxxxxx X. xxxxx".
9. V §18b xx za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx slova "x silnic X. xxxxx".
10. X §18d xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx I. xxxxx".
11. X §18x xxxx. 1 xx xx xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx X. xxxxx".
12. X §18x xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxx" doplňují xxxxx "xxxx xxxxxxx X. xxxxx".
13. V §18x xxxx. 3 xx xx větě xxxxx xx slova "dálnici" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxx I. xxxxx".
14. X §18x odst. 3 xx xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx X. třídy".
15. V §18x xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxx I. xxxxx".
16. X §18x xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx I. xxxxx".
17. X §18e xxxx. x) xx xx xxxxx "dálnice" doplňují xxxxx "nebo xxxxxxx X. xxxxx".
18. V §18x písm. x) xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx X. xxxxx".
19. V §18x xxxx. x) xx xx slovo "dálnice" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx I. xxxxx".
20. X §18e písm. x) se za xxxxx "dálnice" vkládají xxxxx "nebo silnice X. třídy".
21. X §18x xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx silnice X. xxxxx".
22. X §18x xxxx. j) se xx xxxxx "dálnice" xxxxxxxx slova "nebo xxxxxxx X. xxxxx".
23. X §18x xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx silnice X. třídy".
24. X §18x xxxx. l) xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx silnice I. xxxxx".
25. X §18e xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "nebo xxxxxxx X. třídy".
26. X §18x odst. 1 se za xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxx X. třídy".
27. X §18x odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx I. xxxxx".
28. V §19 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx provozovatel".
29. §20 xx 21 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11x až 11x xxxxx:
"Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
§20
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx značkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx11x), xxxxxxxxxx druhem xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x) xxxx vozidla x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx užívání zpoplatněné xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx").
(3) Xx xxxxx zpoplatněné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx motorového xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§20x
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx užití xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidlem
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx11x), xxxxx xx jedná x xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
2. zdravotnické xxxxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx,
3. složky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx11x) xxxxxxxxx x bodech 1 až 3,
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx "XXXXXXX",
x) ozbrojených xxx Xxxxx republiky11d), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Vojenskou xxxxxxx x opatřených xxxxxxx "XXXXXXXX XXXXXXX" x xxxxxxx ozbrojených xxx xxxxxx státu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "CELNÍ XXXXXX"11x),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nápisem "XXXXXX",
x) přepravujícím xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu11f) xxxxxxxx výhody XX. xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hluchotou, xxxx XXX. stupně, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xx postižená xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx11x),
x) xxxxxxxxxxxxx nezaopatřené děti, xxxxx xxxx léčeny xxx xxxxxxxxxx zhoubným xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11x),
x) xxx odstraňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikaci, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidačních xxxxx x při ochraně xxxxxxxxxxxx11x) xxxx při xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zdraví osob,
i) Xxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxxx xxx přepravě xxxxxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx11x),
x) xxxxxxx zpoplatněné xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xx-xx nutno xxx xxxxxxxx xxxxx §24 užít pro xxxxxx xxxxxxxx zpoplatněnou xxxxxxxxxx, xx možné xxxx tuto xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx
§21
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx užít silničním xxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně xx xxxxxx xxxx, xxxxx největší xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx 12 xxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx méně xxx 12 xxx (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxxx časového xxxxxxxxxxx"), pouze xx xxxxxx časového xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx na kalendářní xxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxx.
(2) Xxxxx hranice xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx vozidlo x xxxxxxx časového xxxxxxxxxxx
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti 3,5 xxxx 1&xxxx;200 Kč,
b) x xxxxxxxx povolené xxxxxxxxx nad 3,5 xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx než 12 xxx, 20 000 Xx.
(3) Výše xxxxxxxx xxxxxxxx xx jeden xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na sedm xxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx kalendářní xxx xxx silniční motorové xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.
11a) Xxxxx č. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx x. 30/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx pravidla xxxxxxx xx pozemních komunikacích x xxxxxx x xxxxxx provozu xx xxxxxxxxx komunikacích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11x) Xxxxxxxx x. 341/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11c) Xxxxx x. 239/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11x) Xxxxx x. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11e) Xxxxxxxx x. 197/2001 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx celní správy, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
11x) Xxxxxxxx č. 138/1997 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 182/1991 Xx., kterou xx provádí xxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxx x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
11g) Zákon x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11x) Xxxxx x. 97/1993 Xx., o xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx x. 241/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxx stavy a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
30. Xx §21 se xxxxxxxx nové §21x xx 21x, xxxxx xxxxxx nadpisů a xxxxxxxx pod xxxxx x. 11i xxxxx:
"§21x
Xxxxxx xxxxxxx
(1) Časový xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx časového xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxx výši časového xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zpoplatnění a xxxx xxxxxxxxx:
x) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikaci xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx opatřeno xxxx xxxxxxx x xxxxxxx časového zpoplatnění,
b) xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Údaj o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx řidič xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zpoplatněné xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§21x
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx kupónu prokazujícího xxxxxx časového poplatku xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 1. prosincem xxxx, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxx na kupónu, x xxxxx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx platnost xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx časového xxxxxxxx xx kalendářní xxx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx kupónu.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx prokazujícího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx dnem vyznačeným xx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx den xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx vyznačeným xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.
§21x
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kupónu
Na xxxxxx xxxxxxxxxxxx úhradu časového xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při jeho xxxxxxx.
§21x
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx s vydáváním x xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx. Cena za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx cenových xxxxxxxx11x).
§21x
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx časového xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx x systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxx poplatek x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určený xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx ve vozidle,
b) xxxxxxxx údaj x xxxxxxxxxxx značce xxxxxxx xx xxxxxx prokazujícím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx předložit xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "policista") xxxx celníkovi díl xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úhradu xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx vzory xxxxxx, xxxxx, xxx xxxx xxx ve xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx vyplňování, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x kratší xxxxx xxxxxxxxx než jeden xxx xxxxxx vyznačení xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx.
11x) Zákon č. 526/1990 Xx., x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.".
31. §22 xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx pod xxxxx x. 11x xxx:
"Xxxxx
§22
(1) Xxxxx zpoplatněné xxxxxxx xxxxxxxxxx silničním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost xxxx xxxxxxx 12 xxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jejíž největší xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 12 xxx (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"), podléhá xxxxxx xxxxxxx.
(2) Výše xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx palubní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx11x), xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vozidlo x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx zařízení"). Elektronické xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxx xx vázáno na xxxxxxxxx vozidlo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx stanoví součinem xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx osvobozených xx zpoplatnění podle §20x se mýtné xxxxxxx. Vozidlo x xxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxx být pro xxxxx xxxxxxxx vybaveno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxx xxxxx mýtného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
11x) Xxxxx č. 22/1997 Xx., o technických xxxxxxxxxxx xx výrobky x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
32. Xx §22 xx xxxxxxxx xxxx §22x xx 22x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11x až 11x xxxxx:
"§22x
Xxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx organizaci xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "provozovatel systému xxxxxxxxxxxxxx mýtného") xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx dopravy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektronického mýtného x xxxxxxx mýtného xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného s Xxxxxxx České xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxx organizace pověřená xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx především na xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx silnic xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx předpoklady xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx dálnicích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx propojitelnost xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx"), x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství11k),
b) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§22x
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného,
b) xxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx (xxxx jen "evidence xxxxx x xxxxxx"),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx každému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jím zmocněné xxxxx11x), která o xx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx mýtného xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx osoby11l).
(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx11x), jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického mýtného. Xxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
x) provozovatelích xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) vozidlech, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx elektronického mýtného,
c) xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného,
d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mýtné, x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx skutečnostech, xxxxx jsou nezbytné xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx11x). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx údajů x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací, xxxxxxxxx správním úřadům, Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx xx xxxxxxxx požadovat xx provozovatele xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo od xxx xxxxxxxx osoby11l) x výjimkou vozidla x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož užití xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zpoplatnění nepodléhá,
a) xxxxxx xxxxxxx,
x) složení xxxxx xxxxxxxxx do xxxx pořizovací xxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení.
(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vráceno xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického mýtného. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vrátí provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxx x xxxx xxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx zmocněné osobě11l).
(6) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
§22x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v systému xxxxxxxxxxxxxx mýtného xx xxxx užitím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinen
a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx x zaevidování xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx instalování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx x xxxxxxx elektronického xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx jím xxxxxxxxxxxxx vozidel o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného je xxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxx x provozovatelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí
a) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného,
b) xxxxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx vozidla x xxxxxxx elektronického xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zaevidováno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis stanoví xxxxxx provádění evidence x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízením x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx11x), způsob xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Podrobnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx x systému elektronického xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxx xxxxxxxxx x vyúčtování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx uvádět x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§22x
(1) Xxxxx vozidla x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen
a) xxxx xxxxxx zpoplatněné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x instalaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx splněny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §22x xxxx. 1 písm. x) a x), x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx správné xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) po xxxxx xxxx xxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x provozu,
c) nakládat x elektronickým xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx mýtné, nebylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx výzvu xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxx x funkčnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Řidič xxxxxxx v systému xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud toto xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x vybaveno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením.
(3) Xxxxx údajů, xxxxx xxxx potřebné x xxxxxx xx elektronického xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mýtného, x podmínky užívání xxxxxxxxxxxxxx zařízení stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.
11k) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2004/52 o interoperabilitě xxxxxxx elektronického silničního xxxxxxx xx Společenství.
11l) §31 a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx x. 41/1993 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx kopií x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřady.
11m) Xxxxx x. 365/2000 Xx., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 517/2002 Sb.".
33. V §23 xxxx. 1 xxxx. c) xx xx xxxxx "nebo x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxx trvalého xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xx vlastníkem xxxxxxxxxxx".
34. X §23 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:
"(4) Pro xxxxx organizování xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx v xxxxxxxx obce xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx obce stanoví xxxx xxxxx a xxxxxxxxx silničních vozidel, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".
35. V §24 xxxx. 2 xx xxxxx "a xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxx rychlostní xxxxxxx, x ostatních případech xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.
36. X §24 odst. 5 xx doplňuje xxxxxxx e), které xxx:
"x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x ostatních případech xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky.".
37. V §27 odstavec 6 xxx:
"(6) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx komunikací, xx xxxxxxx se xxx jejich xxxx xxxxxxxx význam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, je vlastník xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2) xxxx prováděcího právního xxxxxxxx. Xxxxxxxx takových xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx nařízením.".
38. Xx §29 xx xxxxxx xxxx §29a, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14a xxx:
"§29x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jím pověřená xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx. X Centrální xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xx xxxxxxx:
x) informace o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x uzavírkách a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, místních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§24),
c) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§25).
(2) Centrální xxxxxxxx pozemních komunikací xx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx správy11m).
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací jsou xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx evidence xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx stanoveném Ministerstvem xxxxxxx.
(4) Správní xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x uzavírkách x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, silnicích, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx účelových xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxx z rozhodnutí x uzavírkách x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx pozemních komunikací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx14x).
(5) Správní úřad xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxx, xxxxxx x místních xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup14a).
(6) Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informuje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx požární xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx služby,
c) příslušný xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx v xxxxxxx osobní xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, na níž xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jsou-li silničnímu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx přepravy zvlášť xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx přepravy.
(7) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx evidence pozemních xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx x formát, xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a rozsah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
14x) §2 písm. x) x §5 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 365/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".
39. X §31 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zařízeními xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx".
40. X §35 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx".
41. X §37 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá nový xxxxxxxx 2, který xxx:
"(2) Na žádost xxxxxxxxx dráhy může xxxxxxxxx silniční xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx správního úřadu xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavce 2 až 5 xx označují jako xxxxxxxx 3 až 6.
42. V §38x xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vážení.".
43. X §38x xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
44. V §40 xxxx. 2 písm. x) xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "X. xxxxx".
45. X §40 xxxx. 2 xxxx. b) xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "X. xxxxx".
46. X §40 xxxx. 4 xxxxxxx b) zní:
"b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42x x 42x xx věcech xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx17) x xxxxxxxx správních deliktů xxxxx §42x xxxx. 2 xx 4 x §42x xxxx. 2, k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx,".
47. X xxxxxxxx xxx čarou x. 17 xx xxxxx "§23 zákona XXX" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".
48. V §40 xxxx. 4 xxxx. x) se xxxxx "xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxx".
49. X §40 xxxx. 4 xxxx. b) xx xx xxxxx "xxxxx zvláštního xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx věcí, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx celní xxxx".
50. X §40 xxxx. 5 xxxxxxx b) xxx:
"x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §42x x 42x xx xxxxxx místních komunikací x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx,".
51. X §40 xxxxxxxx 7 a 8 xxxxx:
"(7) Celník xx stejnokroji xx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx mu x další xxxxx xxxxxxxx technického xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx vozidlo xxxxxxxxxxx vážení nebo xxxxxxxx-xx vozidlo xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx řidiče x provozovatele xxxxxxx, xxxx-xx řidič xxxxxxxx xxxx provozovatelem, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxxxxx, xxx xx vybaveno xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx mýtného, xxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx zpoplatnění, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx současně xxxx provozovatelem, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpoplatnění,
e) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vhodné xxxxx x xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neumožní-li řidič xxxxxxxx funkčnosti elektronického xxxxxxxx x úhrady xxxxxxx nebo odmítne-li xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikaci xxxxxxx xx xxxxx mýtné, xxxxxx-xx xxx uhrazeno xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxx jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx užití xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikaci xxxxxxxxxxx nepodléhá.
(8) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §42x xxxx. 2 až 4 x §42b xxxx. 2.".
52. §42 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§42
Pořádková xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx příkaz daný xx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 nebo 3, může xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do 100&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx x xxxxxxxxx, nebyl-li xxxxxxx xxxxxx splněn xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxx 300&xxxx;000 Xx.
(3) Xxxxxx x uložení xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxxx xxxxxx uložená xxxxx silničním xxxxxxxx xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx, z xxxxx xx xxxxxxx činnost xxxxxx xxxxx.".
53. Xx §42 se xxxxxxxx xxxx §42x a 42x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"Xxxxxxx delikty
§42a
Přestupky
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) x xxxxxxx x §24 uzavře xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx objížďku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o uzavírce xxxx nedodrží xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím,
b) x rozporu x §25 xxxx. 1 xx 7 užije xxxxxxx, silnici xxxx xxxxxx komunikaci xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, než pro xxxxx xxxx určeny, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx x rozporu x §25 odst. 8 výzvy x xxxxxx odstranění, nebo xxxx vlastník xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovaného xxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx x rozporu x §25 xxxx. 10 xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,
x) odstraní xxxx xxxxxxx zakrytí xxxxxxx,
x) x xxxxxxx s §31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení v xxxxxxxxx xxxxxxxxx pásmu xxx povolení silničního xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxx x §10 odst. 1 x 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pozemní xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx upraví xxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx,
x) xxxxxxxx nebo xxxxxxx dálnici, silnici xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xx dálnici, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx provádí xxxxxxx, xxxxx je xxxxx §19 odst. 2 xxxx. x) xx x) zakázána,
i) jako xxxxxxxx xxxxx neuposlechne xxxxx vlastníka (xxxxxxx) xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. 3,
x) xxx průtahů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx znečištění xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx komunikace, ani xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx neoznámí xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) neprodleně xxxxxxxx xx způsobené poškození xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikace vlastníku (xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx x §29 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem,
m) x xxxxxxx s §32 xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ochranném pásmu xxx povolení silničního xxxxxxxxx xxxxx xxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxxxx,
x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx X. xxxx XX. xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §33,
x) jako vlastník xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, silnice nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x zabránění xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vlivy,
p) jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, silnice xxxx xxxxxx komunikace xxxxxxx xx svůj xxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, padání kamenů, xxxxx a xxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx nebezpečí x xxxx xxxxxxx, xxxx
x) jako xxxxxxxx xxxxxxxxx při prodeji xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx časového xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §21 xxxx. x).
(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx zpoplatnění se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x rozporu x §21x
x) xxxxx xxxxxxx x systému xxxxxxxx zpoplatnění, aniž xx xxx uhrazen xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určený xxx xxxxxx prokazujícího xxxxxx časového xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na kupónu xxxxxxxxxxxx úhradu xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx díl kupónu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx časového xxxxxxxx, xxxx
x) neodstraní díl xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx elektronického mýtného xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §22x
x) xxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx tyto xxxxx xxxxxx,
x) užije xxxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikaci xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zaevidováno x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxx umožnil xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx s elektronickým xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx vozidla xx dopustí přestupku xxx, že
a) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx kontrolnímu xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vážení, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx10), xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vážení xxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx sítě xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že v xxxxxxx x §36 xxxx. 6
x) neprodleně xxxxxxxx nebo neoznačí xxxxxxxxxx část xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) pozemní xxxxxxxxxx, xxxx
x) neoznámí xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací x bezprostřednímu odstranění xxxxxxx xxxx sítě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx neoznačí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prací.
(6) Fyzická xxxxx se jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx ochranném pásmu xxxxxxx přestupku xxx, xx na takové xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx silničního xxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu
a) xx 500 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x), b), x), x) a xxxxxxxx 4,
b) do 300&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), x), x), g), x), x), x), x), x), x), x) x x),
x) xx 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x) a xxxxxxxx 5 a 6,
x) xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), odstavce 2 písm. b), x) x), x) x xxxxxxxx 3 xxxx. x),
x) v xxxxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxxx 4 xxxx. x), x) x x).
§42x
Xxxxxxx delikty xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) x xxxxxxx x §24 xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, místní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uzavírku xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nedodrží xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x rozporu s §25 xxxx. 1 xx 7 xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx komunikaci xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxx xxxxxx, xxx pro xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxx umístěné, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxx §25 odst. 1 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §25 xxxx. 8 výzvy k xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx reklamního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx podle §25 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx x rozporu x §25 xxxx. 10 xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx s §31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxx provozuje xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx povolení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) x rozporu x §10 xxxx. 1 x 3 xxxxxxx sousední xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, silnici xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo je xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dálnici, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx,
x) xx dálnici, xxxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxx. a) xx x) xxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (správce) xxxxxxx, silnice nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle §19 xxxx. 3,
j) xxx průtahů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikace, ani xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo neprodleně xxxxxxx závadu neoznámí xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx poškození xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vlastníku (xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx neoznačí, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) v xxxxxxx x §29 xxxxxx xx pozemní komunikaci xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxx x §32 xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ochranném xxxxx xxx xxxxxxxx silničního xxxxxxxxx xxxxx xxxx x rozporu x xxxxx povolením,
n) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vnitřní xxxxxx xxxxxxx silnice xxxx xxxxxx komunikace X. xxxx II. xxxxx xxxxx x rozhledových xxxxxxxxxxxxxx prostorů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provádí xxxxxxx x xxxxxxx s §33,
x) jako vlastník xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nezbytných opatření x zabránění sesuvů xxxx, xxxxxx kamenů, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provozem xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx kamenů, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx takové xxxxxxxxx x jeho jednání, xxxx
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx prodeji xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §21 xxxx. x).
(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §22x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx instalování xxxxxxxxxxxxx elektronického zařízení xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx mýtného,
d) xxxxxxx, xxxxxx xxxx svěří xxxxxx vozidla x xxxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxx xxxx vybaveno xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx elektronické xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx vozidlo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného do xxxxxx vozidla x xxxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxx xxx provozovaných vozidel x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba se xxxx xxxxxxxx sítě xxxx xxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) x xxxxxxx x §36 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pozemní xxxxxxxxxx x xxxxxxx havárie xxxx sítě nebo xxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxx (správci) xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x rozporu x §36 xxxx. 6 xxxxxxxx vlastníku (xxxxxxx) pozemní komunikace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací x bezprostřednímu xxxxxxxxxx xxxxxxx této xxxx xxxx xxxxxx vedení xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx
x) x rozporu x §36 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebné podklady x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxx vlastník xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§31 odst. 3).
(5) Xx správní xxxxxx xxx uložit xxxxxx
x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x),
x) xx 300 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c), x), x), x), x), x), i), x), x), x), x), p) x x),
x) xx 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 3 a 4,
d) xx 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x odstavce 2.".
54. §43 xxxxxx xxxxxxx x poznámky xxx xxxxx x. 18x xxx:
"§43
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §42x a 42x
(1) Xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx veškeré xxxxx, xxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxx, aby porušení xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx způsobu xxxx spáchání a xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx spáchán.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx delikt xxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xx o xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 4 xxx ode xxx, xxx byl spáchán.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obec xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §40 xxxx. 4, 5, 7 x 8. Správní xxxxxxx xxxxx §42a odst. 2, xxxx. 3 xxxx. x) x §42x xxxx. 4 xxxx. x), x) x x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx.
(5) Na xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, k xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx18x) xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx, xx vztahují ustanovení xxxxxx o odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Pokuty xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx. Xxxxxx z xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx hrazena xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxx je xxxxxxx do 30 xxx xxx dne, xxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.
18x) §2 xxxx. 2 zákona x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
55. X §44 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Při xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z vlastnictví xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo obce x souvislosti xx xxxxxx kategorie xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 3 a při xxxxxxx investiční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pozemku x xxxxxxxxxxx státu xx xxxx xxxxx xxxxx §38 odst. 1 xx nepoužijí xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx nebo xxxxxxx20). Xxxx xxxxxxxx se xxxxxx nepoužijí při xxxxxxxxx silnic, místních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pozemků x xxxxxxxxxxx krajů xxxx obcí xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx změnou xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx silničních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dálnice nebo xxxxxxx x vlastnictví xxxxxx osob xxxxx §38 do xxxxxxxxxxx xxxxx.
20) Zákon x. 219/2000 Sb., o xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxx č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
56. X §46 odstavec 1 zní:
"(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 x výši xxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 4.".
57. X §46 xxxx. 2 xx slova "§20a xxxx. 1" xxxxxxxxx xxxxx "§21e odst. 1 xxxx. a), §21x xxxx. 2, §22x xxxx. 2, §22x odst. 2 xxxx. x), §22x xxxx. 6, §22x xxxx. 4, §22x xxxx. 1 xxxx. x), §22d xxxx. 3".
58. X §46 xxxx. 2 xx xx xxxxx "§27 xxxx. 7" xxxxxxxx xxxxx "§29a odst. 7".
59. X §46 xxxx. 3 se xxxxx "§21 odst. 5" xxxxxxxxx slovy "§17 xxxx. 3".
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. X
1. Xxxxx tunel xxx 500 m, xxxxx xxxx xxxxxxxx5) a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxx 500 x, xxxxx xxx xxxxxxxx5) a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zvláštními právními xxxxxxxx, xxxx ke xxx 30. xxxxx 2014 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.
3. Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx 500 x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx splňuje bezpečnostní xxxxxxxxx stanovené prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx, zda tunel xxx 500 m, xxxxx xx xxxxxxxx5) x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx5) x xxxx ke xxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, splňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX DRUHÁ
Xxxxx zákona x Xxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx
Xx. III
X §5 xxxx. 4 xxxxxx č. 185/2004 Sb., x Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Xx., se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "a užití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 337/1992 Xx., xxxxxx č. 344/1992 Xx., xxxxxx x. 359/1992 Xx., xxxxxx x. 67/1993 Xx., xxxxxx x. 290/1993 Xx., xxxxxx x. 134/1994 Xx., xxxxxx x. 82/1995 Xx., xxxxxx č. 237/1995 Sb., xxxxxx x. 279/1995 Xx., xxxxxx x. 289/1995 Xx., xxxxxx x. 112/1998 Sb., zákona x. 168/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., zákona x. 121/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 361/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 52/2001 Xx., zákona x. 164/2001 Sb., xxxxxx x. 254/2001 Xx., xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 312/2001 Xx., zákona x. 6/2002 Sb., xxxxxx x. 62/2002 Xx., xxxxxx č. 78/2002 Xx., xxxxxx x. 216/2002 Xx., xxxxxx x. 259/2002 Sb., xxxxxx č. 285/2002 Xx., zákona č. 311/2002 Sb., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 218/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Sb., xxxxxx x. 47/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 559/2004 Xx., xxxxxx č. 95/2005 Xx., xxxxxx x. 379/2005 Xx., xxxxxx x. 392/2005 Xx. x xxxxxx x. 411/2005 Xx., xx mění takto:
1. V §23 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx značku" xxxxxxx.
2. X §23 xxxx. 1 písm. x) xx slova "xx xxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
3. V §23 xxxx. 1 xxxx. h) se xxxxx "úmyslně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxx xxxxxx, xxxxx" xxxxxxx.
4. V §23 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) až x) zrušují.
Xxxxxxxxx xxxxxxx s) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).
5. X §86 xxxx. x) xx xxxxx "x) a x)" xxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxx o Xxxxxxx fondu dopravní xxxxxxxxxxxxxx
Xx. V
Xxxxx č. 104/2000 Sb., x Xxxxxxx xxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 171/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xx jiné xxxxx x o Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx x. 482/2004 Xx. a xxxxxx č. 179/2005 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 xx xx písmeno x) vkládají xxxx xxxxxxx i) a x), která xxxxx:
"x) xxxxxxxxxxx nákladů xx zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx koncesionářské xxxxxxx,".
Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
2. X §4 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxxx výnosů x xxxxxxxx poplatku5),".
3. X §4 odst. 1 se xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx e), xxxxx zní:
"x) xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx5),".
Xxxxxxxxx písmena x) až i) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx f) xx x).
4. X §4 xxxx. 1 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"h) xxxxxxx xxxxxx z příjmů xxxxxxxxxxxxx xxx stát x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx výstavbu, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až j) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx i) xx x).
5. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "rozpočtovaných xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx akce".
6. X §5 se xxxxxxxx 3 až 7 xxxxxxx.
7. Xx §5 xx xxxxxxxx nové §5a, 5x x 5x, xxxxx xxxxx:
"§5a
(1) Současně x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx střednědobý xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příjmy x xxxxxx Fondu xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx sestavován, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x výdaje xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xx nejméně x xxxxx xxxxxxx:
x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Fondu,
x) výdaje xx xxxxxxxx xxxx projekty xxxxxxxxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx unie,
x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx projekty xxxxxxxxxxxxxxxx x úvěrů xxxxxxxxx xxxxxx a spolufinancované x úvěrů se xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx výhled se xxxxxxxxx na období 2 let xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxx rozpočet Xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx financování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x rozpočtu Evropské xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx pro předání xxxxxxxx pro vypracování xxxxxxxxxxxxx výhledu, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx5x).
(4) Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
§5b
(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx roční xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x činnosti Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx měsíců xx skončení rozpočtového xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx Fondu xxxx xxx před xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx auditorem.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx členěna xx shodě x xxxxxx Fondu xxxxx §2 xxxx. x) xx k) a xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx Xxxxx předloženého xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx6).
(5) Xxxx hospodaří xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx činnost xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.
§5x
Xxxxxxxxxx provizorium
Xxxx-xx Poslaneckou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx České republiky xxxxxxxx xxxxxxxx Fondu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Fondu v xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx roku xx doby schválení xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx objemem xxxxxx x výdajů Xxxxx schváleným pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.".
8. V §8 xxxx. 2 se xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Fondu,".
Dosavadní xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx c) xx x).
9. X §9 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxx §2 xxxx. x)" nahrazují slovy "xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. k)".
ČÁST PÁTÁ
Xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx
Čl. XX
X §11 xxxx. 2 xxxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx., xx xx xxxxx "evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx3x)" xxxxxxxx xxxxx "evidence údajů x xxxxxx".
XXXX XXXXX
Xxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2007 x xxxxxxxx ustanovení §13 xxxx. h) zákona x. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2006.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx v. r.
Xxxxxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 80/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2007 x xxxxxxxx ustanovení §13 písm. x) xxxxxx č. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2006.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.