Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2007.


Nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů

588/2006 Sb.

588
XXXXXXXX XXXXX
xx dne 12. xxxxxxxx 2006,
xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx základů
Xxxxx nařizuje xxxxx §40 xxxx. 1 zákona x. 54/1956 Xx., o xxxxxxxxxxx pojištění zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxx x. 61/1999 Xx. x zákona x. 421/2003 Xx., x xxxxx §17 xxxx. 2 xxxxxx č. 32/1957 Sb., o xxxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxxx silách, xx xxxxx xxxxxx č. 61/1999 Sb.:
§1
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu uvedené x §18 xxxx. 8 xxxxxx x. 54/1956 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 61/1999 Sb., x xxxxxxxxx zvýšené nařízením xxxxx č. 417/2005 Xx. se xxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxx 510 Xx xx xxxxxxx xx 550 Xx,
x) částky 730 Kč xx xxxxxxx xx 790 Xx.
§2
Xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx uvedené x §17 xxxx. 1 zákona x. 32/1957 Sb., o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 61/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 417/2005 Xx. xx xxxxxxxx xxxxx:
x) částky 510 Kč xx xxxxxxx na 550 Xx,
x) xxxxxx 730 Kč se xxxxxxx xx 790 Xx.
§3
Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2007.
Xxxxxxxx xxxxx:
Ing. Topolánek x. r.
Xxxxxxxxxxxxx vlády a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí:
XXXx. Xxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 588/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 588/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2008.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.