Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2007.


Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
590/2006 Sb.
Příloha - Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
590
XXXXXXXX XXXXX
ze xxx 12. xxxxxxxx 2006,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a rozsah xxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxxxxx x xxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §199 odst. 2 xxxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx:
§1
Okruh x xxxxxx jiných xxxxxxxxxx osobních xxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx pracovní xxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxx platu, xx uveden x příloze x xxxxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx xxxxx:
Ing. Xxxxxxxxx x. x.
Xxxxxxxxxxxxx vlády a xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx:
XXXx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxx x xxxxxxxx vlády x. 590/2006 Xx.
Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxxxxx x práci
1. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx
x) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx ošetření xxxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx, které je xx smluvním vztahu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx zaměstnanec xxxxxx, x které xx nejblíže xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zaměstnance x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení"), xxxxx vyšetření xxxx xxxxxxxx nebylo možné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.
x) Xxxx-xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx nutnou xxxx; xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxx přísluší xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x).
2. Pracovnělékařská prohlídka, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx xx nezbytně xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prohlídce, xxxxxxxxx xxxx očkování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxx xxxxxxxx hromadných xxxxxxxxxx prostředků
Xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xx poskytne xx xxxxxxxx nutnou dobu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Znemožnění xxxxx do xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx nezbytně xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx 1 den xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
5. Svatba
Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx 2 xxx xx vlastní xxxxxx, x xxxx 1 xxx x účasti xx svatebním xxxxxx; xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx 1 xxx. Xxxxxxxx volno x náhradou xxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxx x xxxxxx xx svatbě xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní volno xxx xxxxxxx xxxx xxxx platu xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx mzdy nebo xxxxx podle tohoto xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v §317 zákoníku xxxxx.
6. Xxxxxxxx dítěte
Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx nezbytně xxxxxx xxxx
x) x xxxxxxxx xxxx xxxx platu x xxxxxxx manželky (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zpět,
b) xxx xxxxxxx xxxx xxxx platu k xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx).
7. Xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x náhradou mzdy xxxx platu se xxxxxxxx xx
x) 2 xxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx dítěte x xx další xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx,
x) 1 den x účasti xx xxxxxx rodiče x xxxxxxxxxx zaměstnance, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnance x na xxxxx xxx, xxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx, nejvýše xx 1 den, x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx nepatří x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx žila xx zaměstnancem x xxxx xxxxx v xxxxxxxxxx, x xx xxxxx den, jestliže xxxxxxxxxxx obstarává pohřeb xxxxxx osob.
Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx rovněž zaměstnancům xxxxxxxx x §317 xxxxxxxx xxxxx.
8. Xxxxxxxx
x) Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úrazu x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nutnou xxxx, xxxxxxx xxxx xx 1 xxx, xxx-xx xxxxxxxx nezbytný x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx provést mimo xxxxxxxx xxxx
1. x xxxxxxxx mzdy xxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x rodiče x xxxxxxxxx zaměstnance xxxx jeho manžela; xx-xx xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nepřísluší xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,
2. xxx xxxxxxx mzdy xxxx platu, xxx-xx x ostatní rodinné xxxxxxxxxxx.
x) Xxxxxxxx xxxxx k doprovodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx jednomu z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x náhradou xxxx xxxx xxxxx xx nezbytně nutnou xxxx, nejvýše xxxx xx 6 pracovních xxx v xxxxxxxxxxx xxxx.
x) Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení ke xxxxxxxx speciálních xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x rodinných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx.
Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx 7.
9. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx poskytne na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx spoluzaměstnance; xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnavatel x dohodě x xxxxxxxxx organizací.
10. Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dobu, xxxxxxx xx 2 xxx xxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance, xxxxx má xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxx xxxxxxxx xxxxxx zaměstnancům xxxxxxxx x §317 xxxxxxxx práce.
11. Xxxxxxxxx nového zaměstnání
Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx mzdy nebo xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx 1 xxxxxx x xxxxx, xx xxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx měsíců. Ve xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx před xxxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x důvodů uvedených x §52 písm. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxx. Pracovní volno xx možné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx slučovat.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 590/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.