Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2007.


Sdělení o vydání cenového rozhodnutí
608/2006 Sb.
608
XXXXXXX
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx 15. xxxxxxxx 2006
o xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souladu x §10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, sděluje, xx xxxxx §17 xxxx. 6 písm. x) xxxxxx x. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx podnikání x x výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx cenové rozhodnutí x. 11/2006 xx xxx 28. xxxxxxxxx 2006, o xxxxxx xxxxx.
Xxxxx §17 xxxx. 10 xxxx. x) energetického xxxxxx xxxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxxxx xx xxx 1. xxxxxxxx 2006, x xxxxxx 11. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx platnosti. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxx x. r.
74
SDĚLENÍ
Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx
xx dne 29. xxxxxx 2007
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souladu x §10 xxxx. 2 zákona x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sděluje, xx xxxxx §17 xxxx. 6 xxxx. x) zákona x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx podnikání x x xxxxxx státní xxxxxx v energetických xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx rozhodnutí x. 1/2007 xx xxx 28. února 2007, kterým xx xxxx xxxxxx rozhodnutí x. 11/2006 ze xxx 28. xxxxxxxxx 2006, x xxxxxx xxxxx.
Xxxxx §17 xxxx. 10 písm. x) energetického xxxxxx xxxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Energetickém xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 8. března 2007, x xxxxxx 2. Xxxxxxxx xxxx nabylo xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx cenové xxxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
Ing. Xxxx x. x.
Xxxxxx xxxxxxx x. 74/2007 Xx. xxxxxx x xxxxxxxxx od 1.4.2007
245
SDĚLENÍ
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx 14. xxxx 2007
x xxxxxx cenového rozhodnutí
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souladu x §10 xxxx. 2 zákona č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxx §17 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx státní xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x. 3/2007 ze xxx 10. xxxxx 2007, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x. 11/2006 ze xxx 28. xxxxxxxxx 2006, o xxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1/2007.
Podle §17 xxxx. 10 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 27. srpna 2007, x xxxxxx 6. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx cenové xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2007.
Xxxxxxxx:
Ing. Fiřt x. r.
Právní xxxxxxx č. 245/2007 Xx. xxxxxx x xxxxxxxxx xx 1.9.2007

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 608/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:
74/2007 Xx., x xxxxxx cenového xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2007
245/2007 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí
x xxxxxxxxx xx 1.9.2007
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.