Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2007.


Sdělení o vydání cenového rozhodnutí
608/2006 Sb.
608
SDĚLENÍ
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx dne 15. xxxxxxxx 2006
o xxxxxx cenového rozhodnutí
Energetický xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §10 xxxx. 2 zákona x. 526/1990 Xx., o xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxx §17 xxxx. 6 písm. x) zákona č. 458/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x výkonu státní xxxxxx x energetických xxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx cenové xxxxxxxxxx x. 11/2006 ze xxx 28. listopadu 2006, x xxxxxx xxxxx.
Xxxxx §17 xxxx. 10 písm. x) energetického xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx cenové rozhodnutí x Xxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxxxx xx dne 1. prosince 2006, x xxxxxx 11. Xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx cenové xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxx x. x.
74
XXXXXXX
Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx
xx dne 29. xxxxxx 2007
x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí
Energetický xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §10 xxxx. 2 xxxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sděluje, xx xxxxx §17 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výkonu xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx cenové xxxxxxxxxx x. 1/2007 xx xxx 28. xxxxx 2007, xxxxxx xx xxxx cenové rozhodnutí x. 11/2006 xx xxx 28. listopadu 2006, x xxxxxx xxxxx.
Xxxxx §17 xxxx. 10 xxxx. x) energetického xxxxxx xxxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Energetickém regulačním xxxxxxxx xx xxx 8. xxxxxx 2007, x xxxxxx 2. Xxxxxxxx xxxx nabylo xxxxxx xxxxxxxxxx platnosti. Xxxxxxxxx xxxxxx cenové xxxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxx x. r.
Právní xxxxxxx x. 74/2007 Xx. xxxxxx x xxxxxxxxx xx 1.4.2007
245
XXXXXXX
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx 14. xxxx 2007
o xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí
Xxxxxxxxxxx regulační xxxx x xxxxxxx x §10 xxxx. 2 zákona x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, sděluje, xx xxxxx §17 xxxx. 6 písm. x) xxxxxx x. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx podnikání x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x energetických xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx cenové xxxxxxxxxx x. 3/2007 xx xxx 10. xxxxx 2007, kterým se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x. 11/2006 ze xxx 28. listopadu 2006, o xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1/2007.
Xxxxx §17 xxxx. 10 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Energetickém regulačním xxxxxxxx xx dne 27. xxxxx 2007, x částce 6. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí platnosti. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2007.
Xxxxxxxx:
Ing. Fiřt x. x.
Právní xxxxxxx x. 245/2007 Xx. xxxxxx x xxxxxxxxx od 1.9.2007

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 608/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
74/2007 Xx., x xxxxxx cenového xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2007
245/2007 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí
x xxxxxxxxx xx 1.9.2007
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.