Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
567/2006 Sb.

Nařízení vlády

Úvodní ustanovení §1

Základní sazba minimální mzdy §2

Nejnižší úrovně zaručené mzdy §3 §4

Sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při jiné délce pracovní doby §5

Ztížené pracovní prostředí §6

Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí §7

Zrušovací ustanovení §8 §9

Příloha - Skupiny prací pro účely stanovení nejnižší úrovně zaručené mzdy

INFORMACE

567
XXXXXXXX XXXXX
xx xxx 6. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x vymezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí x o xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx:

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) výši xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx mzda není xxxxxxxx x kolektivní xxxxxxx, a xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xx práci xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

§2

Základní sazba minimální xxxx

Xxxxxxxx sazba minimální xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní dobu 40 xxxxx xxxx 96,40 Kč za xxxxxx nebo 16 200 Xx xx xxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx úrovně xxxxxxxx mzdy pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 40 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, odpovědnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 8 xxxxxx, x xxxx:

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx úroveň xxxxxxxx xxxx

x Xx za xxxxxx

x Kč za xxxxx

1.

96,40

16 200

2.

106,50

17 900

3.

117,50

19 700

4.

129,80

21 800

5.

143,30

24 100

6.

158,20

26 600

7.

174,70

29 400

8.

192,80

32 400.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx1), xxxxxxxx skupiny xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx platových xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx2), a to:

a) 1. xxxxxxx prací xxxxxxxx práce x 1. a 2. xxxxxxx xxxxx,

x) 2. xxxxxxx prací xxxxxxxx xxxxx ve 3. x 4. platové xxxxx,

x) 3. xxxxxxx xxxxx zahrnuje xxxxx x 5. x 6. xxxxxxx xxxxx,

x) 4. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx práce x 7. x 8. xxxxxxx xxxxx,

x) 5. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v 9. x 10. xxxxxxx xxxxx,

x) 6. skupina xxxxx zahrnuje práce x 11. x 12. xxxxxxx xxxxx,

x) 7. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ve 13. x 14. xxxxxxx xxxxx x

x) 8. skupina xxxxx xxxxxxxx xxxxx v 15. a 16. xxxxxxx xxxxx.

(3) Jde-li x zaměstnance, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytována mzda3), xxxx xxxxxx charakteristiky xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stanoveny x příloze x xxxxxx nařízení.

§4

§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 336/2016 Sb.

§5

Sazby minimální xxxx x xxxxxxxx úrovně xxxxxxxx mzdy při xxxx xxxxx pracovní xxxx

(1) Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx doby5) xxx 40 hodin se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx zvyšují.

(2) Xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx6) nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx v kalendářním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní době, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx zaručené xxxx snižují xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§6

Ztížené pracovní prostředí

(1) Xxxxxxxx pracovním xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx7) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx spojen x mimořádnými xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ztěžujícího vlivu x z opatření x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx rozumí

a) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanoveného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx8),

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx8) nebo, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx trojnásobek xxxxxxx xxxxxx přípustného xxxxxxxxxxx xxxxxx stanoveného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx8),

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x předpokládaným xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vyšší než 2,

x) pracovní xxxxxxx x xxxxxxx chemické xxxxxxxxxxxxx stanovené zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx9),

x) ustálený x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx hluk, xxxxx ekvivalentní hladina xxxxxxxxxxx xxxxx X XXxx,8x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem10) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx11) nejméně o 20 xX, xxxx xxxxxxxx hluk, jehož xxxxxxxx hladina špičkového xxxxxxxxxxx xxxxx C xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx11) xxxxxxxxxx 145 xX,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zrychlení Xxxx,8x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zrychlení Law,8h xxxxxxxxxx přípustný xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx12) xxxxxxx x 17 xX,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem13) x ani při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx práce xxxxx xxxxxxxx poškození xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zdroji xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx, virus Xxxxx (Xxxxxxxxxxx nemoc), virus Xxxxxxx, Xxxxxxx, Sabia, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hemoragické xxxxxxx, xxxxx Ebola, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx viru xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Brucella abortus, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxxx leprae, Xxxxxxxxxxxx pseudomallei (Pseudomonas xxxxxxxxxxxx), Burkholderia xxxxxx (Xxxxxxxxxxx mallei), Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Rickettsia rickettsii, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Rickettsia xxxxx (Xxxxxxxxxx mooseri), Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx lidské xxxxxxxxxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxx virus xxxx X, xxxxxxx X 5 xxxx X 7 x xxxx xxxxxxxxx mutace, Xxxxxxxxxxxxx tuberculosis,

i) xxxxxxx xxxx xxx 400 xXx, xxxxx x xxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 40 xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx pásmu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxx14),

x) xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x vyšetřováním x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxx 90 xxxxx, xxxxxxxx je x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředí x sociální xxxxxx, xxxx xx jejich xxxxxxxxxx značně xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx přerušení xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nepříznivými xxxxx.

§7

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xx mzdě za xxxxx xx ztíženém xxxxxxxxx prostředí xxxx xx každý xxxxxxxxx xxxx xxxxx §6 xxxx. 2 nejméně 10 % xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §2 a §5 xxxx. 1.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx za práci xx xxxxxxxx pracovním xxxxxxxxx při rozdělení xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x) činí xxxxxxx 10 % xxxxxxxx xxxxxxxx sazby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §2&xxxx;x §5 odst. 1 xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§8

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx xxxxx č. 513/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 303/1995 Xx., x xxxxxxxxx mzdě, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxxxx xxxxx č. 514/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 333/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x mzdového xxxxxxxxxx xx práci xx xxxxxxxx x xxxxxx škodlivém xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx v noci, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.

Předseda xxxxx:
Xxx. Xxxxxxxxx x. x.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx:
XXXx. Nečas v. x.

Xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 567/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nejnižší xxxxxx zaručené xxxx

X. Xxxxxx charakteristiky skupin

1. xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx vymezenými xxxxxxx x x rámcovými xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pomůckami a xxxxxxxx xxx vazeb xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zatížením xxxxxxxx xxxxxxxxx skupin, v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínkách x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2. xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zadáním x s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx možností xxxxx xxxxxx postupu a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx"). Xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxx (xxxxxxxx) uspořádáním x xxxxxxx vazbami xx jiné xxxxx (xxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vztahy. Xxxxxxxxxx x jednostranné xxxxxxxx větších svalových xxxxxx. Xxxxx zvýšené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx samostatným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx časově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3. xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, se stanovenými xxxxxxx, postupy x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxx"). Xxxxx x xxxxxxxxx systémy xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx malý xxxxx dalších xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Usměrňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x proměnlivých xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx škody, xxxxx xxxxx odstranit xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx x s nároky xx představivost x xxxxxxxxxxxxxxx, schopnost xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx smyslová xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ztížených pracovních xxxxxxxxxx.

4. xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx samostatnými xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx subsystémy x x vazbami xx xxxxx systémy. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx souboru xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx stanovenými vstupy x xxxxxxxx vykonávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx procesů (xxxx xxx "odborné xxxxxxxxxxxxxx práce"). Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jednoduchých xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx na ucelené xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx členěním i xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx vyplývající ze xxxxxxxxxxxx řešení úkolů, xxx jsou rovnoměrně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jevy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx aplikační xxxxxxxxxx a přizpůsobivost xxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Vysoká xxxxxxxxx xx identifikaci xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx jiných xxxxxxx xxxxxxxxxx informací x zvýšené xxxxxx xx vestibulární xxxxxx. Xxxxxxxx zatížení xxxxxxx xxxxxxxxx skupin v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. xxxxxxx prací

Odborné xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xx předmětem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x několika dalších xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx samostatné xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prací. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stanovenými xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x specifickými xxxxxxx xx široký xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx práce"). Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx složený xx xxxxxxxxxxxx různorodých systémů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vnějšími xxxxxxx. Koordinace x xxxxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx psychická xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jevy x procesy, x xxxxxx xx poznávání, xxxxxxx x interpretaci xxxx a xxxxxxx. Xxxxxx nároky xx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, syntézy a xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx zátěž xxxxxxx soustavy.

6. xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx práce, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxx xxxxx činností xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx systémových xxxxxxxx x variantními xxxxxxxx xxxxxx, rámcově xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxx je spojena xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx kognitivních xxxxxxx x xxxxxxx stupně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx.

7. skupina xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx soubor xxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vnějšími vazbami. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systémových prací. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx řešení x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výstupy x xxxxx širokými xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxx koordinace (dále xxx "tvůrčí systémové xxxxx"). Xxxxxxxxx xx xxxxxx oborů nebo xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx členěním x x četnými vazbami xx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systémových xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx řešení xxxxxxxxxxx způsobem. Xxxxxx x aplikace xxxxx x xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx kombinovatelných xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

8. xxxxxxx prací

Tvůrčí systémové xxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx vzájemně xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x nespecifikovanými xxxxxx, způsobem xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vazbami xx xxxx xxxxxxxx dalších xxxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vědní xxxxx x disciplíny x xxxx xxxxxxxx x nejnáročnější systémy.

Velmi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z vysokých xxxxxx na tvůrčí xxxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx variabilitě x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XX. Příklady xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x správní činnosti

2. xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, výkazů a xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx různorodých xxxxxxxxx, informačních x xxxxxx písemností a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3. skupina

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Samostatné xxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx databázových xxxxxxx, tabulkových procesorů, xxxxxxxxx xxxxxxx apod.

3. Xxxxxxxxx x likvidace xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, provádění xxxxxxxxxxxx účetních zápisů x účetních xxxxxxxxx xxxxxx shromažďování a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, výpočet xxxxxxxxxx xxxxxx.

4. xxxxxxx

1. Xxxxxxx výše, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x dalších xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnancům, xxxxxxx x provádění xxxxxx xx xxxx, zajišťování xxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojištění.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx vztahů (x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx) a zúčtovávání xxxx x xxxxxx, xx úseku finančních xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxx x evidování xxxxxx (finančních operací) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x kontrola xxxxxxxxxx zůstatků a xxxxxxxxx. Provádění platebního x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx v účetních xxxxxxxxx. Zajišťování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxx x technických xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, provádění xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x provozů, zajišťování xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x uvádění xx provozu jednoduchých xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. skupina

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx x rozdílu xxxxxxx a závazků, x nákladech x xxxxxxxx, x xxxxxxxx x příjmech a x xxxxxxxx hospodaření xxxxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx x vedení xxxxxxxx knih. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx financování, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx. Analýza xxxxxxxxxx a xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x daňového xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obchodní xxxxxxxx, xxxxxxxxx průzkumu trhu, xxxxxxxxxx a xxxxxx. Xxxxxxxxx.

5. Zajišťování xxxxxx xxxxxxxxxx majetku.

6. Vytváření x testování aplikačního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Zajišťování xxxxxxx funkce x xxxxx vymezených xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx využívání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpočetní xxxxxxxx. Zajišťování ochrany, xxxxxx x aktualizace xxxxxxxxx databází. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx síťového xxxxxxxxx. Monitorování x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x přidělování xxxxx xxxxxxxxxx x propojování xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxx integrity xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx uživatelům na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

8. Zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxx x rizikovém xxxxxxxxx prostředí.

9. Zpracování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednodušších xxxxxx x konstrukčních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

11. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx menšího xxxxxxx xxxx dílčích xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozním xxxxx (mistr, dispečer).

6. xxxxxxx

1. Xxxxxx koncepce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxx zpracovávání xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx. Tvorba xxxxxx cen.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx komponent, externích xxxxxxxx x xxxxxxxx x zajišťování xxxx xxxxxxxxx včetně jejího xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, programového xxxxxxxx xxxx informačních xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx x údržby.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uživatelů, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx řešení xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx systému. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx přístupových xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx do aplikací xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx informačních x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx programového xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx změn xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx testování, xxxxxxxx x realizace modifikací x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx databází xxxxxx xxxxxx ochrany x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx verzí, řešení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, aplikace xxxxxxxxxxx x xxxx. Výstavba, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx sítí LAN x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanice.

7. Xxxxxx koncepce informačních x xxxxxxxxxxxxx systémů.

7. xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx operací xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx finančních x xxxxxx aktivit x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tvorba xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx marketingových xxxxxxx.

3. Xxxxxx koncepce xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx databázemi xxxxxxxxx.

4. Vývoj xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vybavení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx operačních xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, multimediálních systémů, xxxxxxxxxxxxx systémů, informačních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx koncového xxxxxxxxx, xxxx, databází. Xxxxxxxxxx xxxxxx nástrojů a xxxxxxxxxx realizace těchto xxxxxxx.

8. xxxxxxx

1. Stanovování xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx finančních xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx x potřebách xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx

2. xxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x zahraničních x xxxxxxxx.

3. skupina

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťování xxxx.

4. xxxxxxx

1. Organizační xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x zahraničí xxxxxxx x xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx doprovod xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jednání xx xxxxxxxxxxxx partnery, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, kvalifikovaný výklad x xxxxxxxxx.

Xxxxxxx

2. xxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxx údržba akumulátorových xxxxxx x provozem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx.

2. Xxxxxx silničních xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3,5 t.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx určeném xxxxxxx xx převozní xxxx xxx vlastního xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx inkasa x xxxxxxxxxxx tržeb. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx.

3. xxxxxxx

1. Řízení, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx 9 xxxxx k xxxxxx včetně řidiče xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 3,5 t.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a generálních xxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxx motoru, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů.

3. Xxxxxx x obsluha souprav xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx osob.

4. Montáž x xxxxxx funkčních xxxxx motorových vozidel, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx včetně seřízení xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vodních xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vyúčtováním xxxxx. Provádění údržby xxxx x zajišťování xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

4. xxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně odstranění xxxxx.

2. Řízení x xxxxxx regenerační xxxxxx x xxxxxxxxxx pracovních xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vozovek.

3. Xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tratích.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx agregátů xxxxxxx techniky xxxx xxxxxx částí, vyhledávání xxxxx a jejich xxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx, řízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxxx, odborné a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx remorkérech.

5. xxxxxxx

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx přesahuje 8 xxxxx, x xxxxx xxxx určena xxx xxxxxxxx více xxx 16 xxxx.

Xxxx, xxxxxxxx

2. xxxxxxx

1. Vulkanizace xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

2. Potírání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx strojích.

3. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výrobků x plastů.

4. Míchání xxxxx XXX xx xxxxxxx typech xxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

3. xxxxxxx

1. Řízení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.Xxxxxxxxxx a xxxxxx vyfukovacího stroje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technologických xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxx x složitých xxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx xxxx- a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx plastických xxxx.

4. Xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx válcových xxxxxx, potisk xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx přípravy xxxxx.

4. xxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxx diskontinuální linky xx výrobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxx pro výrobu xxxxxxxx spojů.

Chemie, xxxxxxxxxxx xxxxx

3. xxxxxxx

1. Samostatné xxxxxxxxx speciálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x nestandardních xxxxx.

2. Ucelené provádění xxxxxx x nestandardních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. xxxxxxx

1. Samostatné xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx včetně dokumentace, xxxxxxxxx analýz nestandardních xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5. xxxxxxx

1. Dálkové xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve výrobě xxxxxxxx vinylchloridu xx xxxxxx x etylén x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxx

1. Xxxxxxxx hmot, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx, převážení hmot x svoz xxxxxxxx xxxxxx.

2. Vylévání xxxxxxx, xxxx. svícnů, korbelů, xxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx.

3. Glazování středně xxxxxxx výrobků xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, namáčením x xxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. xxxxxxx

1. Vytvářecí xxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx poloautomatů, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mís, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx., xxxxxxxx xxxxxx výrobků xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx porcelánu x xxxxxxxx, vytáčení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxxx x xxxxxx výrobků, xxxx. glazování xxxxxxx xxxx složitých xxxxxxx xxxxxxxxx x užitkové xxxxxxxx, xxxxxxx glazovacích xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx tunelových xxxx.

3. xxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x porcelánu xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2. Glazování x xxxxxx xxxxxxx, xxxx. ruční glazování xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx apod.

Komunální xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

2. xxxxxxx

1. Manipulace x xxxxxxxx při svozu xxxxxx komunálního odpadu.

2. Xxxxxxx výměníkových stanic xxx xxxxxxxxxxx regulace x xxxxxxxxxx stanic xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vyvoláváním xxxxx x zhotovováním xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx prací xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx horkovodního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxx do 5,8 XX nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kotle x xxxxxxxxxx výkonu xx 8 x/x.

6. Xxxxxxx xxxxxxxx odpadních xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxxxxxxx tuhých xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxx.

3. xxxxxxx

1. Opravy xxxxxxxxxxxx rotačních a xxxxxxxxx spotřebičů, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x grilů.

2. Xxxxxxxxx xxxxx při čištění xxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, jejich xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Odborné xxxxxxxx x kadeřnické práce.

4. Xxxxx xxx provozem xxxxxxxxxxx x rekreačních xxxxxx včetně xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxx x xxxxxxxxxx jízdních xxx xxxxxx závodních x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx. xxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxxxx barevných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně přípravy xxxxxxxxxxxx roztoků x xxxxxxxxx xxxxxxxxx retuše.

Kožedělná xxxxxx

1. xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx ploch, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx méně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobky x dílců x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Kompletní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

3. xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxx, hokejových xxxx boxerských xxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx výrobků (postrojů, xxxxxxx, pobočin xxxx.).

4. xxxxxxx

1. Komplexní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, kabelek, xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Komplexní xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxx vypouštěním, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, palet x štol x xxxxxxxxxxxx materiálů.

3. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx zhotovování xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx lepením xxxxxx krájení x xxxxxxxxxxxx dílců.

5. Xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx

2. xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxx do xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx ztížených xxxxxxxxxx.

3. xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxx dříví xxxxxxxxxxxxxx prostředky (xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx klestu x xxxx xxxxxxxxxx xx těžbě.

2. Těžba xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx provoz a xxxxxxxxxxxx

1. skupina

1. Přípravné x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, mytí x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxx hotelovým xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx od xxxxxx.

2. xxxxxxx

1. Samostatný xxxxxx xxxxx x xxxxxxx jídel x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x úpravou xx talíře.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x studených xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pracovních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stravovacích xxxxxxxxxx s případným xxxxxxx.

4. Xxxx x xxxxxxx pokoje, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx hotelech, xxxx o hosty. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Prodej xxxxxxxxx xxxx, maziv x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zboží x balírnách, xxxxxxx xxxxxxxx automatů nebo xxxxx.

3. xxxxxxx

1. Nabídka x samostatný xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, uskladňování, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx inkasa.

2. Kontrola xxxxxxxxxxx zboží, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx např. x xxxxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jídel xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx teplé xxxxxxx, xxxxxxxxx speciálních xxxxx, xxxxxxxxxx jídel xx xxxxxxx a xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vyžadující speciální xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx teplých xxxxx, xxxxxxxxx svíčkové, xxxxxxxx mas nebo xxxxxxxxx xxxxxxx kuchyně.

7. Xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, stahování, xxxxxxx drůbeže x xxx pro kuchyňské xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx druhů.

8. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úklidových xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x ubytovacích xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x úvěrových xxxxx.

10. Xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx včetně xxxxxxx xxxxxx, stolničení x xxxxxx xxxxx.

4. xxxxxxx

1. Výroba náročných xxxxxxxxx české xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx sestavování xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s výrobou xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ekonomické xxxxxx.

3. Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx drahých xxxx a xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxx

1. Xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, obrubování, xxxxxxxxx knoflíků.

2. xxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxx xxxxx xxxxxx vytvarování xxxxxxxx.

2. Zhotovování x xxxx xxxxxx.

3. xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx celého výrobku xxx xxxxxxxxxxxx zakázce.

4. xxxxxxx

1. Zhotovování xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x plášťů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

3. xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ručně, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx práce.

2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x provádění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx náročných jedno- x dvoubarevných autotypií (xxxx. náročných xxxxxxxx, xxxxxxxxx x propagačních xxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxx- x xxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx reprodukcí xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx apod., xxxx. x používáním xxxxxxxxxxxxxxx procesu x xxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxx x xxxxxxxxxx nakládacích x xxxxxxxxxxx aparátů xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx x vícebarevných xxxxxxxxx strojích.

4. xxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxx korektur xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

4. xxxxxxx

1. Určování technologických xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ucelených xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx běžné xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, omezený rozsah x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx apod.

2. Samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx dílčích odborných xxxxxxxxxxx xxxxx. Samostatné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx činností x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení. Technické xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. xxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx postupů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx úprava povrchů, xxxxxx dopravních xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx přípravy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záměrů xxxxx zadání, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx přípravy xxxx. Řešení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zpracovávání rozpočtů x xxxxx nákladů xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx práce, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, výběr a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x předání xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx realizace. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z rozpočtu. Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprav xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx x středních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, hygienických x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx ve sbornících xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx).

5. Xxxxxxxxxx zpracovávání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx provozních xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentací x xxxxxx xxxxxxxxxxx podkladů. Xxxxxxxxxxxx projektů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zařízení. Xxxxxxxxxx tvůrčí řešení xxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxx. Provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. skupina

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technologické xxxxxxxx xxxx organizace xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx výroby xxxxxxxxxxx jednoúčelových xxxxxx x zařízení, xxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Koordinace xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záměrů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, obchodní x organizační xxxxxxxx x řešení xxxxxxx, x zpracovávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, organizace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahů.

3. Xxxxxxxxxxx zajišťování technického xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx rozborů, xxxxxx, koncepcí x xxxxxxx rozvoje xxxxxxxxxxx x technologických xxxxxxxx xxxxx potřeb xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rozsáhlých, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx staveb a xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxx. Navrhování xxxxxxxxxxx xxxx x rekonstrukcí xxxxxxx a projektů xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vysokou xxxxxxxxxxx a automatizací. Xxxxxxxxxxx xxxxxx generálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x autorského xxxxxx. 1. Architektonické xxxxxxxxxxx, xxxxxx městských x xxxxxxxxxxx oblastí. Xxxxxxxxxx architektonických řešení x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx urbanistických xxxxxx x vybavenosti xxxx x xxxx.

5. Xxxxxxxxxx tvůrčí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx funkčně xxxxxx principech, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení.

7. xxxxxxx

1. Koordinace přípravy xxxxxxxx xxxxxxxx nejobtížnějších x xxxxxxxxx složitých xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx technologických xxxxx x xxxxxxxxxxx x podobných prací xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx staveb x technologických, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx celků. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx směrnic x xxxxxxxx xxx xxxxxx x soubory xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx x tvůrčí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx konstrukčních xxxxx, například xxxxxxxxxx xxxxxxx konstruktérů xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celků, unikátních xxxxxxxxxxxxxxx komplexů x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx výroba

2. xxxxxxx

1. Ruční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx horních okrajů xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx brusivu.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x plošném provedení xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx skel x xxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxxx x lisování xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (xxxx. misek, xxxxxxxxx).

3. xxxxxxx

1. Hluboké řezy xxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx i xxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tvaru.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx šestidílných xxxxx, xxxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx, pájkování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x kombinaci xxxxxxx x silných xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, foukání x tvarování xxxxxxx (xxxx. xxx, xxx xxxx.).

4. xxxxxxx

1. Ruční xxxx hlubokých xxxxxxxxxxx x figurálních motivů, xxxxxxxxx písmen a xxxxxxxxx xx xxxx.

2. Xxxxxxxx x foukání xxxxxxxxx druhů xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx charakteru (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

3. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxx

2. skupina

1. Xxxxxxxxxxx xxxxx obslužné xxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx soběstačnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx klientů, xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx.

2. Provádění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Provádění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

3. xxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx návyků x xxx péči x xxxxxxx, spolupráce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx péče o xxxxxx domácnost xxxxxx xxxx o xxxxxx, xxxxxxx paliva, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx asistenční xxxxxx x osobní asistence xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. xxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pracovních xxxxxx x dospělých xxxxxxxx postižených xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx prací. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Zabezpečování xxxxxxx x xxxxxxxx činnosti x zařízeních xxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměřených xxxxxxx xx xxxxxxxxx osobnosti, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx schopností xxxxxxx xxxxxx výtvarné, hudební, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podkladů xxx xxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx šetření. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímé xxxxxxxx péče, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobnosti xxxxxxx.

5. xxxxxxx

1. Sociálněprávní poradenství, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Vytváření podmínek xxx zapojení klientů xx společenského xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx soustavné xxxxxxxx xxxxxx x přímém xxxxx x občany, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Řešení xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx metod xxxxxxxx xxxxx, anamnézy, xxxxxxxxxxx; xxxxx xx jednání xx xxxxxxxxx orgány x jinými organizacemi x zájmu xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx domy, domovy xxx matky x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx.).

6. xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a sociální xxxxx x rodinami xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x specializovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx vědomé, xxxxxx x včasné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx situaci a xx analýzu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xx 15 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. xxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx 15 xx.

2. Xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx stavebních xxx, xxx x průkopů xxx pažení.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, přesun stavebních xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, míchaček, xxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x případným xxxxxxxx xxxxxxx stavebních xxxxxx.

5. Xxxxxx x xxxxxxxx trubkových a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 10 m.

3. xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx příček xx xxxxx druhů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx omítek xxxxxxxxx xx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx x opravy xxxxxxxxx, klihových x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx tónech, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx šablonováním včetně xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, vyzdívání xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Provedení x xxxxxx kombinovaných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx všemi druhy xxxxxxxxx.

5. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx klempířských výrobků, xxxxxxxxx xxxxxxxxx žlabů, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a nosníků xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx poruch, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, samostatná xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx x opravy potrubí xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx provádění xxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx prohlídky xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

10. Xxxxx xxxxxxxx zdiva z xxxxx, tvárnic i xxxxxxx.

11. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx kladení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

12. Provedení x opravy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxxxx x opravy xxxxxx xx xxxxxxx vazbách xxxxxxx xxxxxx.

14. Xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx o výkonu xx 132 kW.

4. xxxxxxx

1. Rozměřování x xxxxxxxxx všech xxxxx xxxxx s členitými xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx, xxxxxx x opravy xxxxxx zvláštních tvarů xxxxxx, xxxxxxxxx jehlanových, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a prvků xxxxx historických předloh.

3. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a opravy xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx redukčních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx

1. Xxxxxx přístrojů xx xxxxx nebo panely, xxxx. spínačů, vypínačů, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Propojování přístrojů xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx 50 vodičů.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, při xxxxx x xxxxxx elektrickým xxxxxxx.

2. skupina

1. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx kol xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

3. Konečné xxxxxxxx xxxx natírání xxxxxxxx xxxxxxx, laky x xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx povrchů.

4. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx oděvu.

3. xxxxxxx

1. Xxxxxxx x ruční xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XX 10 x xxxxx x funkčním xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx hmot xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx nad 8 xx xxxxxxxxxxx nástroji.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 10, 11, 12 xx xxxxx xxxxxxxx.

5. Strojní x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x toleranci xxxxx než XX 8 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Svařování xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 15 x 17 x xxxxxxxxxx kontroly xxxxx RTG xxxx xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxx kování x rozsahu xxxxx xx xxxx kovářských xxxxx, xxxx. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx apod., x xxxxxxxxxx xx dodržování xxxxxxxxx.

8. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x průmyslových xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

9. Servisní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx apod.

10. Montáž x opravy zážehových xxxx vznětových xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

11. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x chirurgických, xxxxxxxxxxxxx x kontrolních xxxxxxxxx.

13. Konečná xxxxxx x justáž dioptrických xxxxxxxxxxx.

14. Xxxxxxxxxx kování x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx materiálů, xxxx. x prosazováním, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxxxxx xxxxxx mechanických xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

16. Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x průměru xxxxxxx xx 1 150 xx.

4. xxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx rovinných xxxxxxxx x xxxxxxxxx XX 5 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx, rovnoběžnosti nebo xxxxxx přesnosti.

2. Frézování xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx kuželových xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx 5.

3. Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx IT 6 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx konvenčních xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx XX 6 x xxxxxxxxxx obrobků a xxxxxxxxxx požadavkem xxxxxxxxxx xxxxxxxx tvarů xxxx xxxxx.

5. Řezání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx závitů x délce xxx 500 xx.

6. Řízení, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx technikou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xx rovinných x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx XX 4 - 2.

8. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx 5 x x vyšší.

9. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XX 6 při xxxxxxxxx xxxxxxxx přístroje.

10. Xxxxxxxx xx konvenčních xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx XX 5.

11. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx 500 xx.

12. Xxxxxxxxxxxx děr x xxxxxxxxx XX 7 x xxxxx při xxxxxxxx xxxx a xxxx průměrů x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

13. Xxxxxx závad, nastavování xxxxxx a oživování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

14. Xxxxxxxx xxxxx motorů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx optických xxxxxxxxx xxxxxx dokončovacích operací, xxxx. xxxxxxxxxx napařování, xxxx optických xxxxx x leštění xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxx x oživování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

4. Řízení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx XX xxxx x xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxx technického stavu xxxxxxxx.

Xxxxxxxx výroba

2. xxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxx x xxxxxxx.

3. xxxxxxx

1. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx stavech x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx tkanin, xxxxxxx brokátů, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx šátků.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx linek xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

3. xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, prospektů, koberců xxxx.

2. Xxxxxxx sklářských xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

4. skupina

1. Samostatné xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx materiálů náročných xx zpracovávání xxxxx xxxxxx výtvarníků x xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx kamene xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx návrhů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx skel do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prutů xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

5. xxxxxxx

1. Zhotovování x xxxxxxxxxxxx náročných xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx technikami.

2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx historicky xxxxxxx pasířských výrobků (xxxx. xxxxxx, štítů xxxx.).

4. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lidového x xxxxxxx umění při xxxxxxxxx různých xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx kovem.

Umění a xxxxxxxx realizace

2. xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx x xxxxx, jejich xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prvků, xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prvků xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx na xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx.

3. xxxxxxx

1. Sledování xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

2. Organizační xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a koncertů xx jevišti, xxxxx x x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hlášení x xxxxxxx zkoušek.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx kulturně xxxxxxxxxx xxxx místního xxxxxxx, xxxxxxxx klubů, xxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Samostatné xxxxxxx členitých x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Kompletní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x provozních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těles, menších xxxxxxxx x symfonických xxxxxxx.

4. xxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx textů libret xxx titulkovací zařízení x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

2. Provozní xxxxxxxxx práce při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zařízení xxx xxxxxx zvuku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx provozu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx toku x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x reportážních xxxxxxxxxx.

4. Samostatné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výchovných xxxx x xxxxxxxx regionálního xxxxxxx, činnosti klubů, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxx dramatických xxx.

2. Interpretace xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx instrumentálních xxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx děl xxxx xxxxxxxxx xxx xx sólisty x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx.

4. Natáčení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, střihové x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.. Xxxxxxxxxx tvůrčí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Koncipování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x složitě xxxxxxxxxxxxx celostátních a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, konferencí a xxxxxx akcí.

6. xxxxxxx

1. Xxxxx dramatických nebo xxxxxxx dramatických xxx.

2. Xxxxxxxxxxx lidových tanců, xxxxxxxxx pásem, celovečerních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx hudebně dramatických x xxxxxxxxxxxx xxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx děl x xxxxxxxxx pěveckých částí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx děl.

4. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx (xxxxxxx xxxxxxx) a xxxxxxxx.

5. Xxxxxx interpretace xxxxxxxx nebo náročných xxxx dramatických děl. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rolí xxxxxxxx, xxxxxxxxx, operetních x xxxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx vokálních xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx skupinou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hudebních xxx.

7. xxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx děl xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxx, a to x divadle, xxxxx xxxxxxxxxx dosahuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přispívající x xxxxxxx uměleckých xxxxx.

2. Tvorba umělecké xxxxxxxx xxxxxxx symfonického xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx

2. xxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx druhů zmrzlin (xxxx. mléčných, smetanových xxxx.).

2. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, sucharů x oplatek.

3. Úprava xxxxxxxxx masa pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

3. xxxxxxx

1. Porážení xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pecích, xxxxxxxx x xxxxxxx pecí.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sortimentu (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx-xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx.) včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxx

6. skupina

1. Samostatné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx a techniky xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx přesně xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx x další xxxxxxx xxx vedením xxxxxxxxx xxxx.

7. xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x obtížných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx x xxxxxxxxx úkolů xxxxxxx vědy x xxxxxxxx řešených xxxxxxxxx xxxxx. Komplexní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx s definovanými xxxxxx x rámcově xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx čase x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

8. xxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumných x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx náročných x xxxxxxxxx výzkumných x xxxxxxxxxx prací xxx tvůrčím xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx rozvoj xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vědeckovýzkumných xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nespecifikovatelnými xxxxxxx xxxxxxxxx významově xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (generace) x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vyžadující xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx a xxxxxxx

4. xxxxxxx

1. Vzdělávací xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. skupina

1. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx jízdy x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx řidičského xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx přípravu x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx x výchovná xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

4. Vzdělávací x xxxxxxxx xxxxxxx x praktickém vyučování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx výcviku x xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x výučním xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxx činnost rozvíjející xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx schopnosti xxxx xxxxxxxxxx rozvíjející xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx vychovatelů.

6. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxxx. Posilování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxx postižených jedinců xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx metod xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zaměřená na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

7. xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo absolventů xxxxxxxx škol, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx studia, poskytování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vědeckých, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, provádění xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx činnosti.

2. Xxxxxx xxxxxxxx x programů xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxx specializovaných metodologických xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vychovatelská xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dokumentů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x preventivních xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, primárně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pedagogických xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx péče xxxxxxxx x jejich rodinným xxxxxxxxxxxx v obtížné xxxxxxx xxxxxxx.

8. xxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x výzkumu xxxx xxxxx spojené s xxxxxxxx xxxxxxxx vědecké, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, okopáváním a xxxxxxx.

2. Balení x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

2. skupina

1. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, obsluha jednoduchých xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx malou xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x ovocných xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx secích xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx a obilí x xxxxxxx adaptérů xxx výsev xxxxxxxxx.

3. xxxxxxx

1. Pěstování okrasných xxxxx rostlin, xxxxxx xxxxxxxxx a očkování, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx kaktusů, xxxxxx případného xxxx.

2. Xxxxxx výlovů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx x výlovům.

3. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx kopyt, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

5. Provádění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo odrůd x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Aplikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kultur.

6. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Samostatné xxxxxxxxxx zvířat včetně xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx zákrocích.

4. xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ohrožených xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx.

2. Xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx sklizeň xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx

2. xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx povolání xxxxxxxx.

3. xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

4. xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx asistenta xxxx xxxxxxxxx zubního xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx technika xxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx laboranta, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx asistenta xxxx xxxxxxx technika pod xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zdravotnického xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, ortoptisty, xxxxxxxx-xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ochrany veřejného xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx asistenta xxxx xxxxxxx technika xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

6. xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx vykonávání xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, metodické x xxxxxx xxxxxxx specializované xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, biomedicínckého xxxxxxxx, xxxxxxxxx pracovníka x xxxxxxxxxxxxx metodách x v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzika.

7. xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx psychologa xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx

2. xxxxxxx

1. Řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx sušení xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx váhových xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

3. skupina

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nábytku.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx, přířezů, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx seřizování.

3. Obkládání xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x podbíjení x xxxxx.

4. xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kazetových xxxx x stropů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nábytku s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvky xxxxxx lidové umělecké xxxxxx.

2. Xxxxxx, obsluha, xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx dřeva.

Ostatní x společné xxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxx

1. Provádění xxxxxxx úklidu, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx elektrickým xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx prádla x xxxxx xxxxx x strojně, sestavování xxxx vážení xxxxx xxx xxxxxx způsob xxxxx a xxxx xxxxxx.

3. Obsluha xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení.

4. Doručování xxxxxxx druhů xxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx osob, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx.

2. xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx těžkého xxxxxx xx malířích x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

3. Provádění terénních xxxxx svahů x xxxxxxx x xxxxxx x cest včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx telefonních xxxxxxxx.

5. Xxxxxx vstupenek a xxxxxxxxxxxx materiálu xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx akce xxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Nabídka a xxxxxx omezeného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx znalost, například xxxxx, cenin, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a suvenýrů xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Vybírání xxxxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kotle systému xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xx 5,8 XX xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx 8 t/h.

9. Xxxxxxx čistírny xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jímek.

10. Provádění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx včetně drobné xxxxxx.

11. Obsluha provozu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do 60 x/x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx přepočteném xxxxxx xx 35 XX.

12. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx objektů, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x poškození, xxxxxxxxxx x policií.

13. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, archivace nasnímaných xxxxxxx.

14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx kvalitativní xxxxxxxx xxxxx, výrobků, xxxxxxxxx x surovin, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mechanizmů s xxxxxxxx výpočetní techniky, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x expedice.

15. Údržbářské xxxxx elektro, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx charakteru, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, malířské, xxxxxxxxxxxxx x údržbářské xxxxx xxxxxx provedení xxxx náročných xxxxx.

16. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

17. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx.

4. xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Zhotovování xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 567/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2007.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

249/2007 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 567/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mzdy, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x výši xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí

s účinností xx 1.11.2007

452/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 567/2006 Sb., x xxxxxxxxx mzdě, o xxxxxxxxxx úrovních xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výši xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 249/2007 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

246/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 567/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaručené mzdy, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxx příplatku xx xxxx za xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

210/2013 Xx., kterým se xxxx xxxxxxxx vlády x. 567/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mzdy, x xxxxxxxx ztíženého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxx příplatku xx xxxx xx práci xx ztíženém xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

204/2014 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx vlády č. 567/2006 Xx., x xxxxxxxxx mzdě, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovního xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xx mzdě xx práci ve xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

233/2015 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 567/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí a x xxxx xxxxxxxxx xx mzdě xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2016

336/2016 Xx., kterým xx xxxx nařízení vlády x. 567/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxx, x nejnižších xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx ztíženého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxx příplatku ke xxxx xx práci xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

337/2016 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx xxxxx č. 567/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x vymezení xxxxxxxxx pracovního xxxxxxxxx x o xxxx xxxxxxxxx xx mzdě xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a nařízení xxxxx č. 589/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx odchylná úprava xxxxxxxx xxxx x xxxx odpočinku xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 353/2008 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

286/2017 Xx., kterým se xxxx xxxxxxxx vlády x. 567/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxx příplatku ke xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx pracovním xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

273/2018 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 567/2006 Xx., x xxxxxxxxx mzdě, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí x x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2019

347/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 567/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaručené xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí x x xxxx xxxxxxxxx xx mzdě xx xxxxx ve ztíženém xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

487/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády x. 567/2006 Xx., x minimální mzdě, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mzdy, o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxx příplatku xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

405/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx vlády x. 567/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx úrovních xxxxxxxx xxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výši xxxxxxxxx ke xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §109 odst. 3 xxxxxxxx práce.

2) Nařízení xxxxx č. 469/2002 Sb., kterým se xxxxxxx katalog prací x xxxxxxxxxxxx předpoklady x xxxxxx se xxxx nařízení vlády x xxxxxxxxx poměrech xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x správě, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

3) §109 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx.

4) §350 xxxx. 2 zákoníku práce.

5) §79 xxxxxxxx xxxxx.

6) §80 xxxxxxxx xxxxx.

7) §117 x §128 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.

8) §14 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx x. 178/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

9) §17 xxxxxxxx xxxxx x. 178/2001 Xx.

10) §2 nařízení xxxxx č. 148/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

11) §3 nařízení xxxxx x. 148/2006 Xx.

12) §12 xxxx. 1 x 4 xxxxxxxx xxxxx x. 148/2006 Sb.

13) §4 xxxx. 2 nařízení xxxxx x. 178/2001 Sb.

14) §16 xxxx. 2 vyhlášky č. 307/2002 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 499/2005 Sb.