Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2007.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2007 do 31.12.2007.


Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2007

549/2006 Sb.

Příloha - Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2007
549
VYHLÁŠKA
xx xxx 8. xxxxxxxx 2006
o xxxxxxxxx xxxx základních xxxxx xxxxxxxxxxxx stravného xxx xxx 2007
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §189 xxxx. 4 zákona x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx:
§1
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx měně pro xxx 2007 xxxx xxxxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx č. 473/2005 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx stravného x xxxx měně xxx xxx 2006, se xxxxxxx.
§3
Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. xxxxx 2007.
Ministr:
Xxx. Xxxxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx x xxxxxxxx č. 549/2006 Xx.
Základní sazby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx 2007

Xxxx

Xxxxxx xxx

Xxxx

Xxxxxxxx sazby xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

40,-

Xxxxxxx

XXX

xxxx

35,-

Xxxxxxxx

XXX

americký xxxxx

45,-

Andorra

XXX

euro

40,-

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55,-

Argentina

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45,-

Xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

40,-

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx - ostrovní xxxxx1)

XXX

americký dolar

50,-

Ázerbájdžán

XXX

xxxxxxxx xxxxx

35,-

Xxxxxx

XXX

americký xxxxx

50,-

Xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50,-

Bangladéš

USD

xxxxxxxx xxxxx

45,-

Xxxxxx

XXX

xxxx

45,-

Belize

USD

xxxxxxxx dolar

45,-

Xxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50,-

Bermudy

XXX

americký xxxxx

50,-

Xxxxxxxxx

EUR

xxxx

45,-

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45,-

Xxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

40,-

Xxxxx x Xxxxxxxxxxx

XXX

xxxx

40,-

Xxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

50,-

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45,-

Brunej

XXX

xxxxxxxx xxxxx

40,-

Xxxxxxxxx

EUR

xxxx

35,-

Burkina Faso

XXX

americký xxxxx

45,-

Burundi

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55,-

Xxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

55,-

Černá Xxxx

XXX

xxxx

40,-

Čína

XXX

xxxxxxxx dolar

50,-

Xxxxxx

XXX

xxxx

50,-

Xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

55,-

Xxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

45,-

Xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

45,-

Eritrea

USD

xxxxxxxx xxxxx

50,-

Xxxxxxxx

EUR

xxxx

45,-

Xxxxxxx

USD

xxxxxxxx dolar

50,-

Xxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

40,-

Xxxxxx

XXX

xxxx

45,-

Xxxxxxx

XXX

xxxx

45,-

Xxxxx

EUR

xxxx

45,-

Xxxxxx

XXX

xxxx

45,-

Xxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55,-

Gibraltar

XXX

xxxx

40,-

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

40,-

Guatemala

XXX

xxxxxxxx xxxxx

40,-

Guinea

EUR

xxxx

40,-

Xxxxxx-Xxxxxx

XXX

xxxx

40,-

Xxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

50,-

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

40,-

Xxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45,-

Xxxxxxxxxx

XXX

euro

40,-

Indie

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45,-

Xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

40,-

Irák

XXX

americký xxxxx

45,-

Írán

XXX

xxxxxxxx dolar

45,-

Xxxxx

EUR

euro

50,-

Xxxxxx

XXX

xxxx

55,-

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x Xxx Xxxxxx

XXX

xxxx

45,-

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

55,-

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

60,-

Xxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45,-

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50,-

Xxxxxxxxx

XXX

americký xxxxx

45,-

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

40,-

Xxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

50,-

Xxxxxx

XXX

americký xxxxx

45,-

Kapverdy

XXX

xxxx

40,-

Xxxxxxx - ostrovní xxxxx2)

XXX

xxxxxxxx dolar

50,-

Xxxxx

USD

xxxxxxxx dolar

40,-

Xxxxxxxxxx

XXX

xxxx

45,-

Xxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55,-

Xxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

45,-

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

55,-

Konžská republika (Xxxxxxxxxxx)

USD

xxxxxxxx xxxxx

55,-

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx)

XXX

xxxxxxxx xxxxx

60,-

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

EUR

xxxx

45,-

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55,-

Kostarika

XXX

americký xxxxx

45,-

Kuba

XXX

xxxx

40,-

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45,-

Kypr

XXX

xxxx

40,-

Xxxxxxxxxx

XXX

euro

40,-

Xxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45,-

Xxxxxxx

XXX

americký xxxxx

45,-

Xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50,-

Xxxxxxx

XXX

americký xxxxx

55,-

Xxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

60,-

Xxxxxxxxxxxxxxx

XXX

xxxx

45,-

Xxxxx

XXX

xxxx

40,-

Xxxxxxxx

XXX

euro

40,-

Xxxxxxxxxxx

EUR

xxxx

45,-

Madagaskar

XXX

xxxxxxxx dolar

45,-

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

35,-

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

35,-

Xxxxxxxx

USD

americký xxxxx

40,-

Malawi

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45,-

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55,-

Xxxx

XXX

euro

40,-

Malta

XXX

xxxx

45,-

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

40,-

Mauretánie

USD

xxxxxxxx xxxxx

45,-

Xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50,-

Mexiko

XXX

americký dolar

45,-

Moldavsko

XXX

xxxx

40,-

Xxxxxx

XXX

euro

45,-

Xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45,-

Xxxxxxxx

XXX

americký xxxxx

45,-

Xxxxxxx (Xxxxx)

XXX

americký dolar

45,-

Xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45,-

Xxxxxxx

EUR

xxxx

45,-

Xxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45,-

Xxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

50,-

Xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

55,-

Xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

40,-

Xxxxxxxxxx

EUR

xxxx

45,-

Xxxxxx

XXX

xxxx

55,-

Xxxx Xxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

50,-

Xxxx

XXX

americký xxxxx

50,-

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

40,-

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

40,-

Paraguay

XXX

americký dolar

35,-

Peru

USD

xxxxxxxx xxxxx

45,-

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50,-

Xxxxxx

EUR

xxxx

35,-

Xxxxxxxxxxx x Xxxxx

XXX

xxxx

40,-

Rakousko

XXX

xxxx

45,-

Xxxxxxxxx Xxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

50,-

Rumunsko

XXX

xxxx

35,-

Xxxxx

EUR

xxxx

45,-

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

55,-

Xxxxx

XXX

xxxx

40,

Xxxxxxxx

USD

xxxxxxxx dolar

40,-

Xxxxxxx Xxxxxx

USD

xxxxxxxx dolar

50,-

Xxxxxxx

EUR

xxxx

40,-

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

60,-

Xxxxxx Xxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45,-

Xxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

45,-

Spojené xxxxxxx xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50,-

Xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx xxxxxx

550,-

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

35,-

Xxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

55,-

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50,-

Xxxxxx

EUR

euro

40,-

Srí Xxxxx

XXX

americký xxxxx

45,-

Středoafrická xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45,-

Xxxxx

USD

xxxxxxxx dolar

55,-

Xxxxxxx

USD

americký xxxxx

50,-

Xxxxx Xxxxx x Princův xxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

40,-

Xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50,-

Xxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

40,-

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

40,-

Švédsko

XXX

xxxx

50,-

Švýcarsko

XXX

xxxxxxxxx frank

75,-

Xxxxxxxxxxx

XXX

xxxx

40,-

Tanzanie

XXX

xxxxxxxx dolar

50,-

Xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

40,-

Xxxxx-xxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

50,-

Togo

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50,-

Tunisko

XXX

xxxx

45,-

Xxxxxxx

XXX

euro

40,-

Xxxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45,-

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50,-

Xxxxxxxx

EUR

xxxx

45,-

Xxxxxxx

XXX

americký xxxxx

45,-

Xxxxxxxxxx

EUR

xxxx

40,-

Xxxxx Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

40,-

Xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

50,-

Vietnam

USD

xxxxxxxx xxxxx

40,-

Xxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

50,-

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

45,-
1) Xxxxxxxxx - Americká Samoa, Xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Kokosové xxxxxxx, Marshallovy xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Norfolk, Xxxxx, Xxxxx Nová Guinea, Xxxxxxxxxx xxxxxx, Šalamounovy xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Severních Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Vanuatu, Xxxxxxxxxxx ostrov, Xxxxxxxx Xxxxx, Ostrov Xxxx, Xxxxx a Futuna, Xxxxxxx Xxxxx.
2) Xxxxxxxxx - Xxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxx, Barbados, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx republika, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Monserrat, Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx a Nevis, Xxxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxx.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 549/2006 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx č. 549/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 338/2007 Sb. x účinností od 1.1.2008.
Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.