Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2007 do 31.12.2023.


Vyhláška o autorizovaných inspektorech

498/2006 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1 §2

Zkouška §3 §4 §5

Vedení evidence §6

Účinnost §7

Příloha č. 1 - Rámcový obsah zkoušky k ověření způsobilosti uchazeče o jmenování autorizovaným inspektorem

Příloha č. 2 - Protokol o průběhu zkoušky uchazeče o jmenování autorizovaným inspektorem

Příloha č. 3 - Žádost o jmenování autorizovaným inspektorem

INFORMACE

498

XXXXXXXX

xx xxx 10. xxxxxxxxx 2006

o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx pro místní xxxxxx xxxxxxx xxxxx §193 zákona č. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx):

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnost koordinačního xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x jmenování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přípravu, xxxxxxxxx x obsah xxxxxxx, náležitosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektorů.

§2

(1) Xxxxxxxxxxxx orgánem xxxxx §150 xxxx. 1 stavebního xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx inspektory (xxxx jen "Xxxx"), xxxxx zabezpečuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx uchazeče xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx jmenovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkušební xxxxxx, řídí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx Xxxx xxxx předsedu a xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Rada zasedá xxxxx potřeby xxx, xxx xxxx xxxxx x xxxx vyřizovány xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx inspektorem, xxxxxxx však dvakrát xxxxx.

Xxxxxxx

§3

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx xxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Ministerstvu xxx xxxxxx rozvoj. Xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xxxxxxx xxxxx. Termín x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Rada xxxxxxxxx, kteří podali xxxxxx, xxxxxxx 30 xxx xxxx konáním xxxxxxx.

(2) Zkušební xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jejich xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx členové. Zkoušku xxxx předseda xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx ověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx skládá x xxxxxxx x následně x xxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xx xxxx xxx. Xxxxxxx obsah xxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx zkouška xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentace z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx rozhodnutím, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx materiálech xxx xxxxxxxxxx dokumentace. Xxxxxxxx xxxxxxx zkoušky je xxxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx fázích xxxxxxxxxxxxx xxx bezpečné provedení x xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, zda xxxxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znalosti o xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx zkoušky se xxxxxxx výrokem "xxxxxxx", xxxxxxxx x xxxxxxx x ústní části xxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx". Xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx x výrokem a x xxxxxxx výroku "xxxxxxxxx" x s xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx klasifikován xxxxxxx "xxxxxxxxx", ve xxxxxxx xx nepokračuje. Xxxxxxx, xxxxx při xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Uchazeč xx xxxxxx hodnocen xxxxxxx "xxxxxxxxx", xxxxxxxx

x) xx xxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) od xxxxxxx x jejím xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) X průběhu zkoušky x o xxxxxxxx, xxx které xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx v příloze č. 2 x xxxx vyhlášce.

§5

Xxxxxx x jmenování xxxxxxxxxxxxx inspektorem xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx vzor xx xxxxxx v příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx, jmenování, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tak, xxx byla zachována xxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxx.

(2) Způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x evidence xxxxxxxxxxxxxx inspektorů xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jmenování xx xxxxxx a elektronické xxxx telefonní spojení, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedl.

§7

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.

Xxxxxxx:
Xxx. Gandalovič x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 498/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx inspektorem musí xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx umožní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx těchto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx staveb,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx staveb.

(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prokázat

a) v xxxxxxx stavebního xxxxx xxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na

1. xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zjednodušujících xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a oprávnění x jejímu provádění, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx) a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obecné požadavky xx výstavbu,

2. správní xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx), xxxxx x xxxx xx věcech výstavby x územního xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx technické xxxxxxxxx xx vybrané stavební xxxxxxx x materiály, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby, jako xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx a xx dráze, vodovodů x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx komunikace,

6. xxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxxxx x výstavbou, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, x integrované xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx ovzduší, o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx proti xxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx ochraně, báňské x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx znalost

1. základních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx variant (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, ocelové, dřevěné x xxxxxxxxxxx),

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (monolitické, xxxxxxxxxxxxxx, kombinované) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx statického x dynamického xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx geologie a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. xxxxxxxxx xxxxx, hydrogeologické průzkumy xxxxxxxxxx,

5. obecnou znalost xxxxxxxxxxxx x souvisejících xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx budov, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.), xxxxxx provádění xxxxxx xx xxxxx;

x) x xxxxxxx obecných xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx problematiky

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stavby, xxxxxxxxx stupně xxxxxxx xxxxxxxxxxx, odstupové vzdálenosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx),

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx složek,

5. xxxxxxxxxx xxx užívání xxxxxx (včetně xxxxxxx xxxxxxx s omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx),

6. xxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxx druhy xxxxxx,

7. přípustných xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxx požadavků xx vnitřní xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. denní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, větrání),

8. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stavebních xxxxxxx.

Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 498/2006 Xx.

Xxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx autorizovaným xxxxxxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxx x titul uchazeče

b) xxxxx autorizace, xxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxx kterým xx xxxxxxxxxxx v Xxxxxx

x) xxxxx x xxxxx zkoušky

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

- xxxxxxxx

- xxxxxxx

x) zkušební xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx zkoušky

Celkový výsledek xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x případě, xx uchazeč xx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx"

Xxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 498/2006 Xx.

Xxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

x jmenování xxxxxxxxxxxxx inspektorem

Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §143 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), žádám xxxxx §143 odst. 1 xxxx. x) citovaného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx inspektorem x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx trvalého xxxxxx nebo hlášeného xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx, obor x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx, pod xxxxxx xx xxxxxxxxxxx v Xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

- xxxxx x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxxx 3 xxxxxx

- xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxx xxxxxxxx (§143 xxxx. 3 stavebního xxxxxx)

Xxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx


Informace

Právní xxxxxxx x. 498/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2007.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 498/2006 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 283/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.