Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.11.2006.


Nález ÚS ze dne 19.9.2006 ve věci návrhu na zrušení čl. 6 odst. 5 a 6 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 7/2004, požárního řádu města Ostrova
487/2006 Sb.
487
NÁLEZ
Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx 19. xxxx 2006 v xxxxx xx složení Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Formánkova, Xxxxx Xüxxxxx, Xxxxx Xxxxäxxxx, Xxxxx Janů, Xxxxxxxx Kůrka, Dagmar Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Výborný, Xxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx Židlická x xxxxxx xxxxxxxx vnitra xx xxxxxxx xx. 6 xxxx. 5 x 6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx č. 7/2004, xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx,
xxxxx:
Návrh xx zamítá.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 487/2006 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 24.11.2006.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.