Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2009.


Vyhláška o náležitostech průkazů zaměstnanců orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
481/2006 Sb.
481
XXXXXXXX
xx xxx 26. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxxxx průkazu zaměstnanců xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dodržování xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce
Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xxxxx §199 odst. 1 xxxxxx x. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx pojištění:
§1
Průkaz xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolou xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) označení "Xxxxxx zaměstnance pověřeného xxxxxxxxx",
x) xxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vydal,
x) xxxxx xxxxxx xxxx,
d) fotografii xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx občanského xxxxxxx1),
x) xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxx průkazu xx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx práce neschopného xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx",
x) xxxxx xxxxxxx,
x) datum xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx razítko xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§2
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx pojištění.
Xxxxxxx:
XXXx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 481/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, kterým xxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (1.1.2009).
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx průkazech, ve xxxxx xxxxxx x. 559/2004 Xx.