Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2009.


Vyhláška o náležitostech průkazů zaměstnanců orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
481/2006 Sb.
481
XXXXXXXX
xx xxx 26. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxxxx průkazu zaměstnanců xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí stanoví xxxxx §199 odst. 1 xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
§1
Průkaz xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolou xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) označení "Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx",
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxx,
x) fotografii xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx občanského xxxxxxx1),
e) titul, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
g) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx",
x) číslo xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx průkazu,
x) xxxxxx razítko xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx oprávněné xxxxx průkaz.
§2
Tato xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx, kterým xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx:
XXXx. Xxxxx x. r.

Informace
Xxxxxx předpis č. 481/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákon č. 187/2006 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx (1.1.2009).
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 328/1999 Xx., o xxxxxxxxxx průkazech, ve xxxxx xxxxxx x. 559/2004 Sb.