Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2007.


Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
462/2006 Sb.
462
XXXXXXXX XXXXX
ze xxx 20. září 2006,
xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2005 x xxxx xxxxxxxxxxxxx koeficientu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xx xxx 2005 x xxxxxxxx částky xxx xxxxxxxxx výpočtového základu
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 a 4 x §107 odst. 2 zákona x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxx č. 134/1997 Xx., zákona x. 289/1997 Sb. x xxxxxx x. 353/2001 Xx.:
§1
Výše xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xx xxx 2005 xxxx 18 809 Kč.
§2
Výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx za xxx 2005 činí 1,0707.
§3
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxxxx x. 155/1995 Xx. x xxxxxxxxx xxxxxxx nařízením xxxxx č. 414/2005 Sb. xx xxxxxxx takto:
x) xxxxxx 9&xxxx;100 Kč xx zvyšují xx 9&xxxx;600 Xx,
b) xxxxxx 21&xxxx;800 Xx xx zvyšují xx 23&xxxx;300 Kč.
§4
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx xxxxx:
Xxx. Xxxxxxxxx x. x.
Xxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx:
RNDr. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 462/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2007.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.