Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2007.


Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
462/2006 Sb.
462
XXXXXXXX XXXXX
ze xxx 20. xxxx 2006,
xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxx 2005 x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu za xxx 2005 x xxxxxxxx částky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Vláda xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 x 4 x §107 xxxx. 2 xxxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 134/1997 Sb., zákona x. 289/1997 Xx. x xxxxxx x. 353/2001 Xx.:
§1
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xx rok 2005 xxxx 18 809 Kč.
§2
Xxxx xxxxxxxxxxxxx koeficientu pro xxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxx 2005 xxxx 1,0707.
§3
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x §15 zákona x. 155/1995 Sb. x xxxxxxxxx zvýšené nařízením xxxxx č. 414/2005 Sb. se xxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxx 9 100 Xx xx zvyšují na 9&xxxx;600 Xx,
x) xxxxxx 21&xxxx;800 Xx xx xxxxxxx na 23&xxxx;300 Xx.
§4
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx xxxxx:
Xxx. Xxxxxxxxx x. r.
Xxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx:
XXXx. Xxxxx x. r.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 462/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2007.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.