Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2007.


Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
462/2006 Sb.
462
XXXXXXXX XXXXX
xx dne 20. xxxx 2006,
xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2005 a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xx xxx 2005 a xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx základu
Xxxxx nařizuje xxxxx §17 xxxx. 2 x 4 x §107 xxxx. 2 zákona č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 134/1997 Xx., zákona x. 289/1997 Xx. x xxxxxx č. 353/2001 Xx.:
§1
Výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xx xxx 2005 xxxx 18&xxxx;809 Xx.
§2
Výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxx 2005 činí 1,0707.
§3
Xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxxxx x. 155/1995 Xx. x xxxxxxxxx xxxxxxx nařízením xxxxx č. 414/2005 Sb. xx xxxxxxx takto:
x) xxxxxx 9&xxxx;100 Kč xx zvyšují na 9&xxxx;600 Kč,
x) xxxxxx 21&xxxx;800 Xx xx zvyšují xx 23&xxxx;300 Kč.
§4
Toto xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2007.
Předseda xxxxx:
Xxx. Topolánek x. x.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx:
XXXx. Xxxxx x. r.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 462/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2007.
Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.