Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2013.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
300/2006 Sb.
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů §23 §24
ČÁST TŘETÍ - Účinnost §25
300
XXXXXXXX
xx dne 13. xxxxxx 2006,
kterou xx xxxxxxx xxxxx x. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx partnerství x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 207/2001 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxx x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx xxxxx §96 xxxxxx č. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx znění xxxxxx x. 165/2004 Xx.:
XXXX XXXXX
§1
§1 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2013 Xx.
§2
§2 (xxxx první) zrušen xxxxxxx předpisem x. 424/2013 Sb.
§3
§3 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 424/2013 Xx.
§4
§4 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 424/2013 Xx.
§5
§5 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 424/2013 Sb.
§6
§6 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 424/2013 Xx.
§7
§7 (xxxx první) zrušen xxxxxxx předpisem x. 424/2013 Xx.
§8
§8 (xxxx první) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2013 Sb.
§9
§9 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2013 Xx.
§10
§10 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 424/2013 Xx.
§11
§11 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 424/2013 Xx.
§12
§12 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 424/2013 Xx.
§13
§13 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2013 Sb.
§14
§14 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 424/2013 Xx.
§15
§15 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2013 Xx.
§16
§16 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2013 Sb.
§17
§17 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2013 Xx.
§18
§18 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2013 Sb.
§19
§19 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 424/2013 Xx.
§20
§20 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2013 Sb.
§21
§21 (xxxx první) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 424/2013 Sb.
§22
§22 (xxxx první) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2013 Sb.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxx x. 207/2001 Xx., kterou xx xxxxxxx zákon x. 301/2000 Sb., x matrikách, xxxxx x xxxxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
§23
Xxxxxxxx č. 207/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., x matrikách, xxxxx a příjmení x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 230/2001 Xx., xxxxxxxx x. 499/2001 Xx., vyhlášky x. 566/2002 Xx., vyhlášky x. 660/2004 Xx. x vyhlášky x. 539/2005 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §2 xx xx xxx 11 xxxxxx xxxx xxx 12, který xxx:
"12. Úmrtní xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx partnera, nastalo-li xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx".
Xxxxxxxxx body 12 až 15 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 13 až 16.
2. X xxxxxxx č. 2 xx xx xxxxx 7 xxxxx "Žijící xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxxx/xxxxxxx".
3. X xxxxxxx x. 2 se xx xxxx 11 xxxxxx xxxx xxxx 12, xxxxx zní:
"XXXX 12
Úmrtní xxxx, x uvedením xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nastalo-li xxxxx xx trvání xxxxxxxxxxx".
Xxxxxxxxx xxxxx 12 xx 15 xx označují xxxx xxxxx 13 až 16.
§24
Xxxxxxxx xxxxxxxx "List xxxxxxxx xxxxx xxxxx" x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx používán nejdéle xx xxx 31. xxxxxxxx 2020, xx xxxxxxxxxxx, xx x xxx bude xxxxxxxxx xxxxx uvedená x §23 bodu 2.
ČÁST XXXXX
Xxxxxxxx
§25
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2006.
Ministr:
Xxx. Bublan v. x.
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 300/2006 Xx.
Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 424/2013 Sb.
Xxxxxxx x. 2 k xxxxxxxx x. 300/2006 Xx.
Xxxxxxx x. 2 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 424/2013 Xx.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 300/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2006.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
389/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx č. 300/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 115/2006 Xx., o xxxxxxxxxxxxx partnerství x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2008
424/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 207/2001 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx č. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx x. 300/2006 Xx., kterou se xxxxxxx xxxxx x. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx vyhlášky č. 389/2007 Sb.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2014
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) §9 xxxxxx č. 301/2000 Xx., x matrikách, xxxxx x příjmení x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 578/2002 Xx., zákona x. 165/2004 Xx. a xxxxxx x. 21/2006 Xx.