Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1961.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.12.1946 do 31.12.1961.


Dekret o trestání některých provinění proti národní cti

138/1945 Sb.

Dekret

§1 §2 §3 §4

č. 323/1948 Sb.

INFORMACE

138

Xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxx 27. xxxxx 1945

x xxxxxxxx některých provinění xxxxx národní cti

K xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx:

§1

(1) Kdo x xxxx xxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxx (§18 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 19. xxxxxx 1945, č. 16 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zrádců x xxxxxx pomahačů x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx pohoršení, xxxx xxxxxxxxx - nejde-li x xxx xxxxxx xxxxxxx - okresním xxxxxxxx výborem xxxxxxx xx jednoho xxxx xxxx xxxxxxx xx 1,000.000 Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx všemi xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyměřen xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx roku. Xxx-xx vedle pokuty xxxxxx x trest xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svobodě xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rok.

(3) Směrnice, xxxxx x xxxx xxxx xxxx ministr xxxxxx, jsou pro xxxxxxx xxxxxx závazné.

§2

Do trestu xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx dekret presidenta xxxxxxxxx xx dne 27. xxxxx 1945, č. 137 Sb., x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx).

§3

Xxxx trestné podle §1 xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx počíná xx dnem, xxx xxx xxx spáchán; x xxxx spáchaných xxxx účinností xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx. X xxxx, x xxxxx okresní xxxxxxx xxxxx xxxxxx vědomosti xx xxxxx, xxx xxxx x xxx 26. xxxxxx 1946 x xxxxx (mimořádného xxxxxxxx xxxxx), veřejného xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx) x budou xx odstoupeny xxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx spisy dojdou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx národnímu xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx presidenta xxxxxxxxx xx dne 19. června 1945, č. 16 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinců, xxxxxx x xxxxxx pomahačů x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákonů jej xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

§4

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem vyhlášení x platí jen x zemích Xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxx vnitra.

Dr. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxxx x. r.

Nosek v. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 138/1945 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 26.11.1945.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podychyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

123/1946 Sb., xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx 26.11.1945, x. 138/1945 Xx.

x xxxxxxxxx xx 26.5.1946

246/1946 Xx., xxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx xx dne 26.11.1945, x. 138/1945 Sb.

s xxxxxxxxx xx 30.12.1946

323/1948 Xx., zavedení odborné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.1948

Xxxxxx xxxxxxx x. 138/1945 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/1961 Sb. x účinností xx 1.1.1948.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.