Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.06.1945.


Dekret o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa

12/1945 Sb.

Dekret

§1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14

INFORMACE

12

Xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxx 21. xxxxxx 1945

x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku Xxxxx, Xxxxxx, jakož x zrádců x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx vstříc xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rolníků x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pozemkové xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx vzíti xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx z rukou xxxxxxxxx německých x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x x rukou xxxxxx republiky a xxxx xx xx xxxxx českého x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx:

§1

(1) X okamžitou xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx konfiskuje xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zemědělský xxxxxxx, xxxx je ve xxxxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x nepřátel xxxxxxxxx jakékoliv národnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx x xxxxx x xxxxxx 1938 xx 1945,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, jejichž správa xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx národnosti, xxxxx xx aktivně xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x osvobození Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx.

(3) X tom, xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, rozhodne xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výbor. Xxxxxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je se xxxx xxxxxxxxxxx postoupí xx konečnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§2

(1) Za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx lidu xx roku 1929 xx přihlásily k xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx členy xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 budou xxxxxx xxxxxxxxx dekretem.

§3

(1) Za xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vyvíjely xxxxxxx směřující xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, samostatnosti, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx Československé xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx x maďarské okupanty,

b) x právnických osob xx, jejichž xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx německému nebo xxxxxxxxxx vedení xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) O xxx, xxxxx xxxxxxx xxxx právnická osoba xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), xxxxxxxxx xxxxxx národní xxxxx, x jehož obvodě xxxxxxx xxxxxxxxxx leží, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx národního xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx předloží xxxxxx xxxxxxx výbor xx konečnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x ministerstvem xxxxxx.

§4

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§1 xxxx. 1) jest xxxxxxxx zemědělskou x xxxxx xxxx, k xx xxxxxxx xxxxxx x zařízení, závody xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx x xxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§5

(1) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx §1, x xxxxx (xxxxxx), zrušují xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx (§7 xxxx. 1), může xx xxxx ponecháno xxxxxxxxx užívání xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx (xxxxxxxxx) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§6 xxxx.1). Xxxxx konfiskací xxxx dotčeny xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxx xxxxxxxxx xxx §3, xxxxxxxx xxx Xxxxxxx pozemkový xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Patronátní xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx pozemkový xxxx xxxxxxx.

(3) Otázka xxxxx x nároků, xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§1), xxxxxx xx vládním xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx, xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx hradí xxxxxxxx xxxxxxx správce.

§6

(1) Xxxxxxxxxx majetek, xxxxxxxxxxxx xxxxx §1, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx zemědělství, xxxxx xx xxxxx zřizuje. Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx statut xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx 50 ha, xxxxxxxxxxxx xxxxx §1, xxxxxxxx stát. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx plochy xxxx xxxxx xxxxxxx x souvislý celek xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 100 xx, xxxxxxx xx Národní xxxxxxxxx xxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx.

§7

(1) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, spravovaného Národním xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx půda xx vlastnictví xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) deputátníkovi x xxxxxxxxxxxx dělníkovi xx xxxxxx až xx 8 xx xxxx anebo až xx 12 xx xxxxxxxxxx půdy xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xx výměře xxxxxxxxxx jím xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 8 xx orné xxxxx xx xx 12 xx zemědělské xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xx dosud xxxxxxxxx xxxxxxxxx majetek xxxxxxx xx xx 10 ha xxxx xxxxx xx xx 13 ha zemědělské xxxx xxxxxxxx xx xxxx bonitu,

d) obcím x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) stavebním, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. x), x), x) x f),

f) xxxxxxxx, veřejným a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx anebo xx zřízení xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx 0,5 ha.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxxxxx většinou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx české xxxx xxxx xxxxxxxxx národnosti, xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x), zůstává xxxx ve xxxxxx Xxxxxxxxx pozemkového xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Lesní xxxx xx 50 xx, xxxx. xx 100 xx (§6 xxxx. 2) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxx xxxxxxx státnímu xxxxxx.

(4) Konfiskované xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, závody xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sady, památnosti, xxxxxxx a xxx., xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nemovitosti, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx, utvořených z xxxxxxxxxxx uchazečů ze xxxxxx xxxxxxxxxx užívání,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

(5) X xxx, zda xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx přidělí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx rozhodne obdobně xxxxx §9.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xx příděl xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxx, pronajmouti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §7, xxx xxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§9

(1) Při místním xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx obvodu se xxxxxxx konfiskovaný majetek, xxxxx si xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x), b), c), x) x x), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x 10 členů.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx rolnickou xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx 10 xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx úhradu (§10) za přidělený xxxxxxx x předloží xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx komisi.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přídělové xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozvrh xxxxx xxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx-xx xxxx nimi x dohodě, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plán x xxxxxx úhrad xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx okresní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xx svým xxxxxxxxxxx postoupí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx plán x xxxxxxxx úhrad xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx zájmy, anebo xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx §7 odst. 1 xxxx. x) xx x). Xxxxx xxx x závody zemědělského xxxxxxxx (§7 odst. 4), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud by xxx o xxxxxx xxxxx §7 odst. 4 písm. x), xxxxxxxxx rozhodnutí v xxxxxx x ministerstvem xxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x návrhy xx úhradu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx-xx k xxxxxx, xxxxx xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx okresními xxxxxxxxxx xxxxxxxx sousedících xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx zemskému xxxxxxxxx výboru, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx postoupí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx národní xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§10

(1) Návrh na xxxxxx se xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx půdy (xxxxxxx, setba a xxxxx) x podle xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx přídělce, a xx:

x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx jedné xxxxxxxx roční úrody xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) nejvýše xx xxxx dvou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx výměře půdy,

c) xxxxxx xx přidělené xxxxxx xx se xxxxxx xx xxxx 1 xx 3 xxxxxxx nájemného přidělované xxxxxx. Nájemné xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx.

(2) Úhrada xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx inventář x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx směrnic, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výbory x xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx: 1. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x penězích xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx 2. ve splátkách x penězích nebo x xxxxxxxxxxx, x xx:

x) 10 % xxxxxx xx xxxx x příslušenství xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx půdy. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který jest xxxxxx již x xxxxxxxxxx plánu (§9), xxxx Národní pozemkový xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx splátky nejvýše xx tři xxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx může Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx rolnických xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úhradu x příslušný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx (§7 odst. 6).

§12

Xxxxxx splácejí xxxxxxxx Xxxxxxxxx pozemkovému xxxxx xxxxx plánu xxx xxxxxxxx. Xxxx bude xxxxxxx k hrazení xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx škod x xxxx, způsobených xx majetku xxxx xxxxxxxxxxxxxx po čas xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, politických, x xxxxxxxx, xx zvelebení xxxxxxxxxx produkce x xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx připadají xxxxxx xxxxxxxx.

§13

(1) X úhradě, xxxxxx xxxxx §10, xxxxxxxx xxxx všechny xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx (§1), xxxxxxxxxx (§7) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx pozemkových xxxx obstará Xxxxxxx xxxxxxxxx fond na xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx.

§14

Tento dekret xxxxxx xxxxxxxxx x zemích Xxxxx a Moravskoslezské xxxx xxxxxxxxx; provedou xxx ministři xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx.

Xx. Beneš x. x.

Xxxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 12/1945 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 23.6.1945.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.