Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.10.1992.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.1992 do 31.10.1992.


Zákon o materiálním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil

88/1952 Sb.

Zákon

Základní ustanovení §1

Rozsah platnosti zákona §2

Počty ozbrojených sil §3 §4 §5

Náležitosti příslušníků ozbrojených sil §6

Promlčení nároku na náležitosti §7

Zdanění peněžních náležitostí §8

Vynětí z exekuce §9

Administrativní srážky §10

Náhradové řízení §11

Jiné součásti materiálního zabezpečení §12

Zrušení dosavadních předpisů §13

Účinnost a provedení §14

č. 143/1992 Sb. - §25

INFORMACE

88

Xxxxx

xx dne 12. xxxxxxxx 1952

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx tomto zákoně:

§1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ozbrojených xxx materiální xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx úkolů xxx obraně xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxx xxxxxxxxx zákona

Tento xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx v činné xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx.

§3

Xxxxx ozbrojených xxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx složkách xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x hodností xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx poskytnutých rozpočtových xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx x povolání xxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4

§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 76/1959 Sb.

§5

§5 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 76/1959 Sb.

§6

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx

(1) Příslušníci ozbrojených xxx xxxx nárok xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) služné,

b) xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx při xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx příslušný xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx spojené x xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx), xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx) x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (výsluha xxx); x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, její xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxx xxxxxxx. U xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx příslušný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx

Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx třech xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx; nárok na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

§8

Xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxxx

Xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxx služné xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx; přitom se xxxxxxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxxxx x xxxxxxx

(1) X exekuci xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx přepisy x exekuci na xxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx dobrovolné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo se xxxxxxxx x xxxx xxx uhrazovat administrativními xxxxxxxx xx služného xxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx přednostně před xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx potřeb xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§11

Náhradové xxxxxx

(1) Xx xxxxx, xxxxxx způsobil xxxxx xxxxxxxxxx ozbrojených xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, xxx xxxxxx náhradu xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ministr. X xxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx vykonatelné xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx příslušník xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx škody xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§12

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x zotavovací xxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§13

Zrušení xxxxxxxxxxx předpisů

Platnosti xxxxxxxxx všechny xxxxxxxx, xxxxx tomuto xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx č. 200/1949 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a §9 xxxxxx č. 85/1950 Xx., x opatřeních xxxxxxxxxxx x úpravou xxxxxxxxxx xxxxx příslušníků xxxxxxxxxxx xxxxx.

§14

Účinnost x provedení

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 1953; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx zúčastněnými členy xxxxx.

Xxxxxxxx x. r.

Dr. Xxxx x. x.

Xxxxxxxxx x. x.

xxx. gen. Xx. Xxxxxxx x. x.

xxx. xxx. Bacílek x. r.

Nosek x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 88/1952 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1953.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

76/1959 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrech xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.1960 x 1.10.1960

143/1992 Xx., x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x účinností xx 1.5.1992

286/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx

x účinností xx 1.1.1993

586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.1993

Právní xxxxxxx x. 88/1952 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 480/1992 Sb. x účinností xx 1.11.1992.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.