Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1990.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.05.1957 do 31.12.1990.


Zákon o místních poplatcích

82/1952 Sb.

Zákon

§1  §2  §3  §4  §5  §6  §7

INFORMACE

82

Zákon

ze dne 11. xxxxxxxx 1952

o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx zákoně:

§1

Xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§2

(1) Druhy poplatků, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x předpisy x xxxxxx poplatcích xxxx xxxxxxx xxxxxxx; v xxxx se xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx poplatků x xxxxx, následky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxx příjem xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx výbory.

(3) Xxxxx xxxx stanoví, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx kdy podle xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výbory.

(4) Splatné x xxxxxxxxxxx poplatky xx xxxxxxxx správní xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxx výbory, které xxxxxxxx spravují, mohou

a) xx zmírnění xxxx xxxxxxxxxx tvrdostí snížit xxxx xxxxxxxxx poplatek x jednotlivých xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vážnou xxxxx.

§4

Poplatníci jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx kontrole, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx, xx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx.

§5

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx věci, xx xxxxx xx xxxxxxxx tento xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nahrazeny xxxxxxxx vydanými podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 26/1957 Sb.

§6

Xxxxxxx xx

1. xxxxxxxxxx §14 zákona č. 152/1950 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx;

2. xxxxxxxxxx §11 odst. 2 x 3 x §16 odst. 4 xxxxxx x. 187/1950 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výroby, x xxxxxxxx xxxxx nich xxxxxx.

§7

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1953; provede xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx x. r.

Dr. John x. r.

Zápotocký x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 82/1952 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1953.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

26/1957 Xx., x xxxxxxxxxx poplatcích

s xxxxxxxxx xx 11.5.1957

Xxxxxx xxxxxxx x. 82/1952 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 565/1990 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1991.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.