Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1989.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.1967 do 31.12.1989.


Zákon o organisaci peněžnictví

84/1952 Sb.

Zákon

Část první - Základní ustanovení §1 §2 §3 §4 §5 §6

Část druhá - Státní banka československá §7 §8 §9 §10 §11 §12

Část třetí - Investiční banka §13

Část čtvrtá - Státní spořitelny §14 §15 §16

Část pátá - Ustanovení společná §17 §18 §19 §20 §21 §22

Část šestá - Zaměstnanci §23 §24

Část sedmá - Ustanovení přechodná a závěrečná §25 §26 §27 §28 §29

INFORMACE

84

Zákon

ze xxx 11. xxxxxxxx 1952

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:

Část xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§1

Xxxxxx xxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukládá xxxxxxxxxxx, xxx provádělo kontrolu xxxxxxx xxx výrobou x xxxxxx zboží, xxx xxxxxxxxxx investic, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxx xxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx produktivity xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x nad xxxxxxxxxxx x dodržováním xxxxx chozrasčotu. Xxxxxx xx xxxx, xxx xxxx věnována xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx x xxxxxxxx socialistického xxxxxxxxxxxx. Aby peněžnictví xxxxx účinněji plnit xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx tvoří xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx

1. Státní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. Investiční banka,

3. xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 72/1967 Sb.

§3

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/1965 Sb.

(2) Investiční xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 72/1967 Sb.

§4

Státní peněžní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavů, xxxxx xx xxx xxxxxxxx stanoveno.

§5

Ministerstvo xxxxxxx xxxx xx souhlasem vlády xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, změnit xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx je, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a určit xxxxxx právní xxxxx.

§6

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx požívají právní xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 99/1963 Sb.

Xxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§7

§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/1965 Sb.

§8

§8 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/1965 Sb.

§9

§9 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/1965 Sb.

§10

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/1965 Sb.

§11

§11 zrušen právním xxxxxxxxx č. 117/1965 Sb.

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/1965 Sb.

Část třetí

Investiční banka

§13

(1) Xxxxxxxxxx banka xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podnikem x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx všech xxxxxxx krajských xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x jejichž obvodu xx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyžaduje.

(2) Organisaci, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vydá xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x platnosti xxxxx č. 183/1948 Sb., x Xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 61/1950 Xx.

Xxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§14

§14 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 72/1967 Sb.

§15

§15 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 72/1967 Sb.

§16

§16 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 72/1967 Sb.

Xxxx xxxx

Xxxxxxxxxx společná

§17

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxx x xxxxx, jakož x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§18

(1) Zrušen právním xxxxxxxxx č. 72/1967 Sb.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 40/1964 Sb.

§19

Anonymita xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§20

§20 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 40/1964 Sb.

§21

Vláda xxxx nařízením xxxxxxxx x oboru xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro vklady x xxxxx x xxxx.

§22

Xxxxxxx financí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, způsob xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxx, jakož x xxxxxxxx xxx přijímání xxxxxx na xxxxx xxxx x pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Část xxxxx

Xxxxxxxxxxx

§23

(1) Zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx stávají státními xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnance mezi xxxxxxxxxxxx státními peněžními xxxxxx.

§24

Zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx dohlížející na xxxxxxx a hospodaření xxxxxxxx peněžních xxxxxx, xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx i po xxxxxxxx služebního xxxxxx.

Xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx přechodná x xxxxxxxxx

§25

(1) Xxxxx xxxxxx lidového xxxxxxxxxxx x Ústřední radě xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx lidového xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx.

§26

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ústavů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x zatímních správ, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx odpovědnost xx škody způsobené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx z xxxxxxxxx podílů xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx státní xxxxxxxxxx xxxxxxxx nástupci, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x způsobem, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§27

Xx xxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx provedou xxxxx zápis xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxx) s odvoláním xx xxxxx xxxxx.

§28

Xxxxxxx xx všechny xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx §§16 až 24 zákona x. 143/1930 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx č. 181/1948 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx §7 xxxx. 3, §§9 xx 11, §§14 až 16 x §§18 xx 21,

3. xxxxxxxxxx §§16 a 17 xxxxxx č. 187/1948 Sb., x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

4. xxxxx č. 229/1949 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. ustanovení §§5 x 12 x §§14 xx 16 zákona č. 31/1950 Sb., x Xxxxxx bance xxxxxxxxxxxxxx.

§29

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1953; xxxxxxx xxx xxxxxxx financí.

Gottwald x. r.

Dr. Xxxx x. r.

Zápotocký x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 84/1952 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1953.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

25/1957 Xx., xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 1957

x xxxxxxxxx od 1.1.1957

99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.1964

40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.1964

117/1965 Xx., x Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.11.1965

72/1967 Xx., o Xxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.1967

Xxxxxx xxxxxxx x. 84/1952 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/1989 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1990.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.