Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.01.2018.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.03.2014 do 12.01.2018.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu

31/2014 Sb.

Čl. I

Účinnost Čl. II

31
XXXXXXXX
xx xxx 13. xxxxx 2014,
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 141/2011 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx a vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §142 xxxxxx x. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx styku, xx znění xxxxxx x. 139/2011 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
Xx. X
Xxxxxxxx č. 141/2011 Sb., x výkonu činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. §36 včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou x. 15 xxx:
"§36
Xxxxxxxxx xxxx
Xxx xxxxxxxx podřízeného dluhu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástrojích x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kapitálu xxxx 215) xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013 xx dne 26. xxxxxx 2013 x obezřetnostních požadavcích xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx (EU) č. 648/2012 (dále xxx "xxxxxxxx").
15) Článek 62 xxxx. x) a x) a xxxxxx 63 xx 65 xxxxxxxx.".
2. X §37 xxxxxxx x) včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 16 xxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1250 %16).
16) Xxxxxx 251, xxxxx xxxxxx 261 xxxxxxxx.".
3. §48 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 19 x 22 xxx:
"§48
(X §20 xxxx. 4 a §52x xxxx. 4 xxxxxx)
Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx by podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx riziko xxxxx xxxxxxxx obdržely xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 50 %19), x
x) xxxxx xxxxxx vydané xxxxxxxxxxx xxxxxx22), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).
19) Xxxxxx 336 xxxx. 1 xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx.
22) §94 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
Xx. XX
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xxx. Singer, Xx.X., x. x.

Informace
Právní předpis x. 31/2014 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.3.2014.
Právní xxxxxxx x. 31/2014 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 370/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 13.1.2018.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.