Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2014.


Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kleneč a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
444/2013 Sb.
Vymezení národní přírodní památky §1
Předmět ochrany §2
Bližší ochranné podmínky §3
Účinnost §4
Příloha č. 1 - Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Kleneč
Příloha č. 2 - Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Kleneč a jejího ochranného pásma
444
XXXXXXXX
xx xxx 19. xxxxxxxx 2013
x xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Kleneč x xxxxxxxxx jejích xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxx podle §79 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx x. 114/1992 Sb., x xxxxxxx přírody a xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 349/2009 Xx.:
§1
Xxxxxxxx xxxxxxx přírodní xxxxxxx
(1) Vyhlašuje xx Xxxxxxx xxxxxxxx památka Xxxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, x katastrálním xxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx trigonometrické xxxx katastrální1). Seznam xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx v příloze č. 1 x této xxxxxxxx.
(3) Orientační xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx v příloze č. 2 x této xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxx xxxxxxx
Předmětem ochrany xxxxxxx přírodní xxxxxxx xxxx
a) trvalé xxxxxx xxxxxxx tvořené xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dun x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx trávníků xxxxxx a suchých xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,
b) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx druhu xxxxxxxx xxxxxxxxx českého [Xxxxxxxx xxxxxxxxx L. xxxxx. xxxxxxxxx (Xxxxx) X. Xxxxxxx], včetně xxxxxx biotopů a
x) xxxxx porosty xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx acidofilní xxxxxxxx xx písku.
§3
Bližší xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxx památce
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx2),
b) xxxxxxxxx xxxx provádět změny xxxxxxxxxxx staveb nebo xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, reklamní x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx povrch xxxxxxxxx komunikací s xxxxxxxx jiného xxx xxxxxxxx přírodního xxxxxxxxx xxxxxxxx geologického původu,
x) xxxxxxxxx věci, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx,
x) měnit xxxxx režim xxxxxxx,
x) vysazovat xxxx xxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xx nich používat xxxxxxxx prostředky,
x) xxxxxxxx nová xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxx.
§4
Účinnost
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxxxx x. x.

Příloha x. 1 k xxxxxxxx x. 444/2013 Xx.
Xxxxxx xxxxxxxxx jednotné xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (X-XXXX) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx přírodní xxxxxxx Xxxxxx
Geometrický xxxxxxx - hranice Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx - X [x]
&xxxx;
xxxxxxxxxx - X [x]
&xxxx;
xxxxxx xxxx v xxxxxxx
&xxxx;
78001270020
&xxxx;
749845,04
&xxxx;
1008385,78
&xxxx;
1
&xxxx;
78001270021
&xxxx;
749857,58
&xxxx;
1008399,80
&xxxx;
2
&xxxx;
78001270036
&xxxx;
749867,59
&xxxx;
1008390,86
&xxxx;
3
&xxxx;
78001270037
&xxxx;
749895,83
&xxxx;
1008369,03
&xxxx;
4
&xxxx;
78001270038
&xxxx;
749928,62
&xxxx;
1008343,56
&xxxx;
5
&xxxx;
78001270039
&xxxx;
749952,22
&xxxx;
1008328,59
&xxxx;
6
&xxxx;
78001270040
&xxxx;
749949,20
&xxxx;
1008307,86
&xxxx;
7
&xxxx;
78001270019
&xxxx;
749970,95
&xxxx;
1008281,90
&xxxx;
8
&xxxx;
78001270018
&xxxx;
749977,54
&xxxx;
1008277,79
&xxxx;
9
&xxxx;
78001270041
&xxxx;
749993,79
&xxxx;
1008279,70
&xxxx;
10
&xxxx;
78001270042
&xxxx;
750004,61
&xxxx;
1008278,32
&xxxx;
11
&xxxx;
78001270043
&xxxx;
750015,76
&xxxx;
1008272,70
&xxxx;
12
&xxxx;
78001270044
&xxxx;
750008,44
&xxxx;
1008260,30
&xxxx;
13
&xxxx;
78001270045
&xxxx;
749969,05
&xxxx;
1008230,94
&xxxx;
14
&xxxx;
78001270013
&xxxx;
749941,13
&xxxx;
1008202,83
&xxxx;
15
&xxxx;
78001270012
&xxxx;
749931,98
&xxxx;
1008186,40
&xxxx;
16
&xxxx;
78001270046
&xxxx;
749922,27
&xxxx;
1008162,48
&xxxx;
17
&xxxx;
78001270047
&xxxx;
749914,29
&xxxx;
1008155,48
&xxxx;
18
&xxxx;
78001270009
&xxxx;
749857,04
&xxxx;
1008156,05
&xxxx;
19
&xxxx;
78001270008
&xxxx;
749859,81
&xxxx;
1008146,38
&xxxx;
20
&xxxx;
78001270048
&xxxx;
749864,45
&xxxx;
1008111,82
&xxxx;
21
&xxxx;
78001270049
&xxxx;
749865,56
&xxxx;
1008062,65
&xxxx;
22
&xxxx;
78001270001
&xxxx;
749870,84
&xxxx;
1008030,94
&xxxx;
23
&xxxx;
78001270006
&xxxx;
749872,80
&xxxx;
1008019,15
&xxxx;
24
&xxxx;
78003200004
&xxxx;
749887,96
&xxxx;
1008022,42
&xxxx;
25
&xxxx;
78003200003
&xxxx;
749891,53
&xxxx;
1008018,29
&xxxx;
26
&xxxx;
78003200002
&xxxx;
749893,80
&xxxx;
1008015,66
&xxxx;
27
&xxxx;
78003205007
&xxxx;
749846,34
&xxxx;
1008004,46
&xxxx;
28
&xxxx;
78003205006
&xxxx;
749844,78
&xxxx;
1008003,97
&xxxx;
29
&xxxx;
78003205005
&xxxx;
749750,78
&xxxx;
1007997,05
&xxxx;
30
&xxxx;
78003205004
&xxxx;
749750,56
&xxxx;
1007989,25
&xxxx;
31
&xxxx;
78003205003
&xxxx;
749684,89
&xxxx;
1007995,05
&xxxx;
32
&xxxx;
78003205002
&xxxx;
749685,61
&xxxx;
1007998,44
&xxxx;
33
&xxxx;
78003205001
&xxxx;
749686,63
&xxxx;
1007999,37
&xxxx;
34
&xxxx;
78001270026
&xxxx;
749687,74
&xxxx;
1008001,14
&xxxx;
35
&xxxx;
78001270027
&xxxx;
749686,00
&xxxx;
1008007,21
&xxxx;
36
&xxxx;
78001270005
&xxxx;
749708,91
&xxxx;
1008029,57
&xxxx;
37
&xxxx;
78001270028
&xxxx;
749711,96
&xxxx;
1008060,11
&xxxx;
38
&xxxx;
78001270029
&xxxx;
749723,18
&xxxx;
1008117,65
&xxxx;
39
&xxxx;
78001270030
&xxxx;
749727,04
&xxxx;
1008121,03
&xxxx;
40
&xxxx;
78001270031
&xxxx;
749740,09
&xxxx;
1008165,06
&xxxx;
41
&xxxx;
78001270032
&xxxx;
749769,18
&xxxx;
1008246,23
&xxxx;
42
&xxxx;
78001270033
&xxxx;
749796,72
&xxxx;
1008232,19
&xxxx;
43
&xxxx;
78001270011
&xxxx;
749821,84
&xxxx;
1008223,08
&xxxx;
44
&xxxx;
78001270014
&xxxx;
749838,14
&xxxx;
1008257,97
&xxxx;
45
&xxxx;
78001270015
&xxxx;
749860,21
&xxxx;
1008298,53
&xxxx;
46
&xxxx;
78001270016
&xxxx;
749873,75
&xxxx;
1008323,69
&xxxx;
47
&xxxx;
78001270017
&xxxx;
749887,77
&xxxx;
1008349,48
&xxxx;
48
&xxxx;
78001270034
&xxxx;
749875,07
&xxxx;
1008363,17
&xxxx;
49
&xxxx;
78001270035
&xxxx;
749856,39
&xxxx;
1008375,93
&xxxx;
50
Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 444/2013 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx znázornění Xxxxxxx přírodní památky Xxxxxx x jejího xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 444/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) Nařízení xxxxx č. 430/2006 Sb., x xxxxxxxxx geodetických xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx státu x zásadách jejich xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx x. 81/2011 Sb.
2) Například §80 xxxx. 1 xxxxxx č. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), x §3 odst. 2 x §31 xxxxxx x. 256/2013 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).