Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2014.


Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kleneč a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
444/2013 Sb.
Vymezení národní přírodní památky §1
Předmět ochrany §2
Bližší ochranné podmínky §3
Účinnost §4
Příloha č. 1 - Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Kleneč
Příloha č. 2 - Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Kleneč a jejího ochranného pásma
444
XXXXXXXX
xx dne 19. xxxxxxxx 2013
o xxxxxxxxx Národní xxxxxxxx xxxxxxx Kleneč x xxxxxxxxx jejích xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §79 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 349/2009 Xx.:
§1
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx památky
(1) Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx rozkládá xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, x katastrálním xxxxx Kleneč. Xxxxxxx xxxxxxx přírodní xxxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stranami, xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotné xxxxxxxxxxxxxxx xxxx katastrální1). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx geometrického xxxxxxx xxx, xxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxx, je xxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx území xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ochranného pásma xx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxx xxxxxxx
Předmětem xxxxxxx xxxxxxx přírodní xxxxxxx xxxx
a) trvalé xxxxxx xxxxxxx tvořené xxxxxxx xxxxxxxxxxxx otevřených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a suchých xxxxxxxxx nížin a xxxxxxxxxx,
b) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx populace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx [Xxxxxxxx xxxxxxxxx X. xxxxx. xxxxxxxxx (Novák) X. Schwarz], xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x
x) lesní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx acidofilní xxxxxxxx xx písku.
§3
Bližší xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody xxx x národní xxxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx2),
x) povolovat xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x informační zařízení,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jiného než xxxxxxxx přírodního xxxxxxxxx xxxxxxxx geologického xxxxxx,
x) skladovat xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dřevní hmoty xx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx cyklistické xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx rostliny anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky,
x) xxxxxxxx xxxx přikrmovací xxxxxxxx xxxx slaniska, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxx.
§4
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxxxx x. r.

Xxxxxxx č. 1 k xxxxxxxx x. 444/2013 Xx.
Xxxxxx xxxxxxxxx jednotné xxxxxxxxxxxxxxx sítě katastrální (X-XXXX) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obrazců, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx památky Xxxxxx
Xxxxxxxxxxx obrazec - hranice Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Kleneč
 
číslo xxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx - X [x]
&xxxx;
xxxxxxxxxx - X [x]
&xxxx;
xxxxxx xxxx v xxxxxxx
&xxxx;
78001270020
&xxxx;
749845,04
&xxxx;
1008385,78
&xxxx;
1
&xxxx;
78001270021
&xxxx;
749857,58
&xxxx;
1008399,80
&xxxx;
2
&xxxx;
78001270036
&xxxx;
749867,59
&xxxx;
1008390,86
&xxxx;
3
&xxxx;
78001270037
&xxxx;
749895,83
&xxxx;
1008369,03
&xxxx;
4
&xxxx;
78001270038
&xxxx;
749928,62
&xxxx;
1008343,56
&xxxx;
5
&xxxx;
78001270039
&xxxx;
749952,22
&xxxx;
1008328,59
&xxxx;
6
&xxxx;
78001270040
&xxxx;
749949,20
&xxxx;
1008307,86
&xxxx;
7
&xxxx;
78001270019
&xxxx;
749970,95
&xxxx;
1008281,90
&xxxx;
8
&xxxx;
78001270018
&xxxx;
749977,54
&xxxx;
1008277,79
&xxxx;
9
&xxxx;
78001270041
&xxxx;
749993,79
&xxxx;
1008279,70
&xxxx;
10
&xxxx;
78001270042
&xxxx;
750004,61
&xxxx;
1008278,32
&xxxx;
11
&xxxx;
78001270043
&xxxx;
750015,76
&xxxx;
1008272,70
&xxxx;
12
&xxxx;
78001270044
&xxxx;
750008,44
&xxxx;
1008260,30
&xxxx;
13
&xxxx;
78001270045
&xxxx;
749969,05
&xxxx;
1008230,94
&xxxx;
14
&xxxx;
78001270013
&xxxx;
749941,13
&xxxx;
1008202,83
&xxxx;
15
&xxxx;
78001270012
&xxxx;
749931,98
&xxxx;
1008186,40
&xxxx;
16
&xxxx;
78001270046
&xxxx;
749922,27
&xxxx;
1008162,48
&xxxx;
17
&xxxx;
78001270047
&xxxx;
749914,29
&xxxx;
1008155,48
&xxxx;
18
&xxxx;
78001270009
&xxxx;
749857,04
&xxxx;
1008156,05
&xxxx;
19
&xxxx;
78001270008
&xxxx;
749859,81
&xxxx;
1008146,38
&xxxx;
20
&xxxx;
78001270048
&xxxx;
749864,45
&xxxx;
1008111,82
&xxxx;
21
&xxxx;
78001270049
&xxxx;
749865,56
&xxxx;
1008062,65
&xxxx;
22
&xxxx;
78001270001
&xxxx;
749870,84
&xxxx;
1008030,94
&xxxx;
23
&xxxx;
78001270006
&xxxx;
749872,80
&xxxx;
1008019,15
&xxxx;
24
&xxxx;
78003200004
&xxxx;
749887,96
&xxxx;
1008022,42
&xxxx;
25
&xxxx;
78003200003
&xxxx;
749891,53
&xxxx;
1008018,29
&xxxx;
26
&xxxx;
78003200002
&xxxx;
749893,80
&xxxx;
1008015,66
&xxxx;
27
&xxxx;
78003205007
&xxxx;
749846,34
&xxxx;
1008004,46
&xxxx;
28
&xxxx;
78003205006
&xxxx;
749844,78
&xxxx;
1008003,97
&xxxx;
29
&xxxx;
78003205005
&xxxx;
749750,78
&xxxx;
1007997,05
&xxxx;
30
&xxxx;
78003205004
&xxxx;
749750,56
&xxxx;
1007989,25
&xxxx;
31
&xxxx;
78003205003
&xxxx;
749684,89
&xxxx;
1007995,05
&xxxx;
32
&xxxx;
78003205002
&xxxx;
749685,61
&xxxx;
1007998,44
&xxxx;
33
&xxxx;
78003205001
&xxxx;
749686,63
&xxxx;
1007999,37
&xxxx;
34
&xxxx;
78001270026
&xxxx;
749687,74
&xxxx;
1008001,14
&xxxx;
35
&xxxx;
78001270027
&xxxx;
749686,00
&xxxx;
1008007,21
&xxxx;
36
&xxxx;
78001270005
&xxxx;
749708,91
&xxxx;
1008029,57
&xxxx;
37
&xxxx;
78001270028
&xxxx;
749711,96
&xxxx;
1008060,11
&xxxx;
38
&xxxx;
78001270029
&xxxx;
749723,18
&xxxx;
1008117,65
&xxxx;
39
&xxxx;
78001270030
&xxxx;
749727,04
&xxxx;
1008121,03
&xxxx;
40
&xxxx;
78001270031
&xxxx;
749740,09
&xxxx;
1008165,06
&xxxx;
41
&xxxx;
78001270032
&xxxx;
749769,18
&xxxx;
1008246,23
&xxxx;
42
&xxxx;
78001270033
&xxxx;
749796,72
&xxxx;
1008232,19
&xxxx;
43
&xxxx;
78001270011
&xxxx;
749821,84
&xxxx;
1008223,08
&xxxx;
44
&xxxx;
78001270014
&xxxx;
749838,14
&xxxx;
1008257,97
&xxxx;
45
&xxxx;
78001270015
&xxxx;
749860,21
&xxxx;
1008298,53
&xxxx;
46
&xxxx;
78001270016
&xxxx;
749873,75
&xxxx;
1008323,69
&xxxx;
47
&xxxx;
78001270017
&xxxx;
749887,77
&xxxx;
1008349,48
&xxxx;
48
&xxxx;
78001270034
&xxxx;
749875,07
&xxxx;
1008363,17
&xxxx;
49
&xxxx;
78001270035
&xxxx;
749856,39
&xxxx;
1008375,93
&xxxx;
50
Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 444/2013 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx přírodní xxxxxxx Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 444/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.
Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx xxxxx č. 430/2006 Sb., x xxxxxxxxx geodetických xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x státních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx území xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx č. 81/2011 Xx.
2) Například §80 xxxx. 1 xxxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), x §3 odst. 2 x §31 xxxxxx č. 256/2013 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).