Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2014.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2014 do 31.12.2014.


Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

435/2013 Sb.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel §1
Stravné §2 §3
Průměrná cena pohonných hmot §4 §5 §6
435
VYHLÁŠKA
xx xxx 16. xxxxxxxx 2013
x xxxxx xxxxx základní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx x x stanovení xxxxxxxx xxxx pohonných hmot xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §189 xxxx. 1 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx:
§1
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xx jízdy xxxxx §157 odst. 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x
a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx 1,00 Xx,
x) xxxxxxxx silničních xxxxxxxxxx vozidel 3,70 Xx.
Stravné
§2
Xx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §163 odst. 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx
x) 67 Xx, xxxx-xx pracovní xxxxx 5 xx 12 xxxxx,
b) 102 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx déle než 12 xxxxx, nejdéle xxxx 18 xxxxx,
x) 160 Kč, xxxx-xx xxxxxxxx cesta xxxx xxx 18 xxxxx.
§3
Xx xxxxx kalendářní den xxxxxxxx cesty přísluší xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §176 odst. 1 xxxxxxxx xxxxx xx xxxx
a) 67 Xx xx 80 Xx, xxxx-xx pracovní xxxxx 5 xx 12 xxxxx,
x) 102 Xx xx 123 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 12 xxxxx, xxxxxxx xxxx 18 xxxxx,
x) 160 Xx xx 191 Xx, trvá-li xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 18 xxxxx.
§4
Xxxxxxxx xxxx pohonných xxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxx xx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §158 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx
x) 35,70 Kč x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 95 xxxxxx,
x) 37,90 Xx x benzinu xxxxxxxxxxxxxx 98 oktanů,
x) 36,00 Kč x xxxxxxxx xxxxx.
§5
Xxxxxxxx č. 472/2012 Sb., x změně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx silničních xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx ceny xxxxxxxxx hmot pro xxxxx xxxxxxxxxxx cestovních xxxxxx, xx xxxxxxx.
§6
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2014.
Xxxxxxx:
Xxx. Koníček x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 435/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx předpis x. 435/2013 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 328/2014 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.