Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2014.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2014 do 31.12.2014.


Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

435/2013 Sb.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel §1
Stravné §2 §3
Průměrná cena pohonných hmot §4 §5 §6
435
VYHLÁŠKA
xx xxx 16. xxxxxxxx 2013
x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx průměrné xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrad
Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí stanoví xxxxx §189 xxxx. 1 zákona č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx:
§1
Xxxxx xxxxxxxx náhrady xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za 1 xx xxxxx xxxxx §157 odst. 4 xxxxxxxx xxxxx činí xxxxxxx u
a) xxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxx 1,00 Kč,
x) xxxxxxxx silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx 3,70 Xx.
Xxxxxxx
§2
Xx každý xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx cesty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §163 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx
x) 67 Xx, xxxx-xx pracovní xxxxx 5 xx 12 xxxxx,
x) 102 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 12 xxxxx, xxxxxxx xxxx 18 hodin,
x) 160 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 18 xxxxx.
§3
Za xxxxx kalendářní den xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stravné xxxxx §176 xxxx. 1 xxxxxxxx práce ve xxxx
x) 67 Xx až 80 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx 5 xx 12 xxxxx,
b) 102 Xx až 123 Xx, trvá-li xxxxxxxx xxxxx déle xxx 12 hodin, xxxxxxx xxxx 18 xxxxx,
x) 160 Xx xx 191 Xx, trvá-li xxxxxxxx xxxxx xxxx než 18 hodin.
§4
Xxxxxxxx xxxx pohonných hmot
Xxxx průměrné xxxx xx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx podle §158 xxxx. 3 xxxx třetí xxxxxxxx xxxxx xxxx
x) 35,70 Xx u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 95 xxxxxx,
b) 37,90 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 98 xxxxxx,
x) 36,00 Xx x motorové xxxxx.
§5
Xxxxxxxx č. 472/2012 Sb., o změně xxxxx základní xxxxxxx xx xxxxxxxxx silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, xx zrušuje.
§6
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 435/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 435/2013 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 328/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.