Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2014.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2014 do 31.12.2014.


Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

435/2013 Sb.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel §1
Stravné §2 §3
Průměrná cena pohonných hmot §4 §5 §6
435
XXXXXXXX
xx xxx 16. xxxxxxxx 2013
o xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pohonných xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrad
Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxx §189 xxxx. 1 xxxxxx č. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx:
§1
Sazba xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx základní xxxxxxx xx 1 xx xxxxx podle §157 odst. 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x
a) xxxxxxxxxxxx vozidel a xxxxxxxx 1,00 Kč,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 3,70 Xx.
Xxxxxxx
§2
Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx pracovní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stravné xxxxx §163 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve výši
x) 67 Kč, xxxx-xx xxxxxxxx cesta 5 xx 12 xxxxx,
x) 102 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx než 12 hodin, xxxxxxx xxxx 18 xxxxx,
x) 160 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 18 xxxxx.
§3
Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stravné xxxxx §176 xxxx. 1 xxxxxxxx práce ve xxxx
a) 67 Xx xx 80 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx 5 až 12 xxxxx,
x) 102 Xx xx 123 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx déle xxx 12 hodin, xxxxxxx však 18 xxxxx,
c) 160 Xx xx 191 Xx, trvá-li pracovní xxxxx déle xxx 18 xxxxx.
§4
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxx xxxxxxxx ceny xx 1 litr xxxxxxx xxxxx xxxxx §158 xxxx. 3 xxxx třetí zákoníku xxxxx xxxx
x) 35,70 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 95 xxxxxx,
x) 37,90 Xx x benzinu xxxxxxxxxxxxxx 98 xxxxxx,
x) 36,00 Xx x xxxxxxxx xxxxx.
§5
Xxxxxxxx č. 472/2012 Sb., x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx poskytování cestovních xxxxxx, se xxxxxxx.
§6
Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxx x. x.

Informace
Právní předpis č. 435/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.
Právní xxxxxxx x. 435/2013 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 328/2014 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.