Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.11.2013.


Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
337/2013 Sb.
337
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
xx xxx 29. října 2013
x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České republiky
Xxxxx článku 34 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx x. 1/1993 Xx., Ústava Xxxxx xxxxxxxxx,
svolávám
xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx zahájení xx 25. xxxxxxxxx 2013.
Prezident republiky:
Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 337/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 13.11.2013.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.