Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.11.2013.


Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
337/2013 Sb.
337
ROZHODNUTÍ
XXXXXXXXXX REPUBLIKY
ze xxx 29. xxxxx 2013
x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx
Xxxxx článku 34 xxxx. 1 ústavního xxxxxx x. 1/1993 Xx., Ústava Xxxxx xxxxxxxxx,
svolávám
xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx republiky a xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx, den xxxx xxxxxxxx xx 25. listopadu 2013.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx:
Xxxxx v. r.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 337/2013 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 13.11.2013.
Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.