Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.11.2013.


Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
337/2013 Sb.
337
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX REPUBLIKY
xx xxx 29. xxxxx 2013
o svolání xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky
Podle článku 34 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx x. 1/1993 Xx., Xxxxxx České xxxxxxxxx,
svolávám
xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, v souladu x odstavcem 4 xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx 25. xxxxxxxxx 2013.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx:
Xxxxx v. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 337/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 13.11.2013.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.