Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 09.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2014.


Nařízení vlády o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech
328/2013 Sb.
Předmět úpravy §1
Rozsah poskytovaných údajů §2
Způsob poskytovaní údajů §3
Společná ustanovení §4
Přechodná ustanovení §5
Účinnost §6
Příloha č. 1 - Datová struktura údajů o zaměstnanci podle §2 odst. 1
Příloha č. 2 - Datová struktura údajů za zaměstnavatele podle §2 odst. 1
Příloha č. 3 - Datová struktura údajů za zaměstnavatele podle §2 odst. 2
328
XXXXXXXX XXXXX
xx xxx 11. xxxx 2013
x xxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x platech
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §137 xxxx. 3 zákona x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Toto nařízení xxxxxxx rozsah údajů x xxxxxxxxxxxx na xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxx výši xxxxx x způsoby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
§2
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů
(1) Xxxxxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, poskytuje xx Xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxxxxx v rozsahu x členění uvedeném x příloze č. 2 x xxxxxx nařízení.
(2) X zaměstnanci xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx2), x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx.
§3
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x státního xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx") xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx:
x) §2 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "správce xxxxxxxx"),
x) §2 xxxx. 2 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx příslušnému stupni xxxxxxx stanoveném jiným xxxxxxx předpisem2).
(3) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem x xxxxxxxxxxx složka xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xx sledované období xxxxxxxxxxx vždy xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období.
(4) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xx sledované období Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx celek poskytne xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx období xx xxxxxxx zaměstnavatele a xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx do pátého xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Zaměstnavatel, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, poskytne xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xx 2 pracovních xxx ode dne, xxx zjistil chybu xxxx xxx xx xx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxx. 2 xxxx. b) x xxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§5
Přechodná xxxxxxxxxx
(1) Součástí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx poskytnuté zaměstnavateli xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 289/2002 Sb., xx znění xxxxxxxx xxxxx č. 514/2004 Sb.
(2) Údaje xx xxx 2013 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 289/2002 Sb., ve xxxxx nařízení xxxxx č. 514/2004 Sb.
§6
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2014.
Xxxxxxxx vlády:
Rusnok x. x.
Xxxxxxx financí:
Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxx č. 1 k nařízení xxxxx č. 328/2013 Xx.
Xxxxxx struktura xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1

Xxxxx

Název xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx 3)

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1.

Xxxxxxxxx xxxxxx

XX0226

2.

Identifikační xxxxx xxxxx (XXX)

XX0017

3.

Xxxxxxx xxxxx - kód

XX0126

4.

Xxx - ročník (xxx xxxxxxxx)

XX0231

5.

Xxxxxxx xxxxx - xxx

XX0211

6.

Xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx

XX0223

7.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

XX0085

8.

Xxx státu

XX0033

9.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

AA0690

10.

Kód xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx IČO

XX0113

11.

Xxxxx (xxxxx dat)

AA0110

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

12.

Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

XX0091

13.

Xxx zaměstnání

XX0013

14.

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

XX0125

15.

Druh základního xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu - xxx

XX0130

16.

Xxxxxxx pracovní xxxx

XX0131

17.

Doba xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

XX0225

x) xxxxx x pracovní xxxx

18.

Xxxxxxxxx xxx x zaměstnání

AA0218

19.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx

XX0744

20.

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XX0132

21.

Xxxxx xxxxxxx

XX0133

22.

Neodpracovaná xxxx x náhradou xxxxx xxxxxx

AA0134

23.

Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx

XX0135

24.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XX0136

25.

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

AA0137

26.

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

XX0568

d) xxxxx x dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx

27.

Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxxxxx

AA0745

28.

Počet xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxxxx

XX1587

29.

Náhrady xxxxx xx nemoc xxxxxxxxx k xxxxxxx

XX0750

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

30.

Platová xxxxx xxxxxxxxxxx

XX0127

31.

Xxxxxxx stupeň xxxxxxxxxxx

XX0128

32.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx - kód

XX0129

33.

Xxxxxxx xxxx

XX1586

34.

Xxxxxx xxxxxx

XX1591

35.

Xxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XX1594

36.

Xxxxxxx tarif xxxxxxxx

XX0138

37.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

XX0139

38.

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

XX0140

39.

Příplatky xxxxxxxx xxxxxxxx

XX0142

40.

Xxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx

XX1595

41.

Příplatek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

AA1598

42.

Xxxxxxxxx ostatní xxxxxxxx

XX0749

f) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

43.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k výplatě

XX0144

44.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

XX0145

45.

Xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx

XX0147

46.

Xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

AA0148

47.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx úrovně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

XX0162

48.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

XX0150

49.

Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx

XX0146

50.

Xxxxxxxxx xx práci xxxxxxx xxxxxxxxx x výplatě

XX0239

51.

Xxxxxxxxx xx práci v xxxxxx x x xxxxxx zúčtovaný k xxxxxxx

XX0240

52.

Xxxxxxxxx za vedení xxxxxxxxx x xxxxxxx

XX0151

53.

Příplatek xxxxxx zúčtovaný k xxxxxxx

AA0153

54.

Xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx x výplatě

AA0154

55.

Příplatek xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

AA0603

56.

Xxxxxxxxx xx práci xx xxxxxxxx pracovním xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx

XX1596

57.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

XX1597

58.

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x výplatě

AA1592

59.

Příplatek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníka zúčtovaný x xxxxxxx

XX1593

60.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

XX0156

61.

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

XX0157

62.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zúčtované x xxxxxxx

XX0163

63.

Xxxxxx za pracovní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x výplatě

AA0161

64.

Náhrady xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

XX0158

65.

Xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx

XX0159

66.

Xxxxxxxx xxxxxxxx výdělek pro xxxxxxxx právní xxxxx

XX0165
Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx xxxxx x. 328/2013 Xx.
Xxxxxx struktura xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1

Xxxxx

Název xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx 3)

x) xxxxxxxxxxxxx údaje

1.

Sledované xxxxxx

XX0226

2.

Identifikační xxxxx xxxxx (XXX)

XX0017

3.

Xxx xxxxxxxx bez vlastního XXX

XX0113

4.

Xxxxxx forma xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XX0019

5.

Xxx XXXX xxxxxx

XX0179

6.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

XX0676

7.

Xxxxx (xxxxx xxx)

XX0110

b) údaje xxxxxxxxx

8.

Počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

AA0116

9.

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zaměstnanců

XX0123

x) údaje x xxxxx zaměstnanců

10.

Průměrný evidenční xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx

XX0114

11.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

XX0115

d) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

12.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mimorozpočtových xxxxxx

XX0118

13.

Xxxxxxxxxxxxxx zdroje xx xxxxx celkem

AA0119
Příloha č. 3 k xxxxxxxx xxxxx č. 328/2013 Xx.
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zaměstnavatele xxxxx §2 xxxx. 2

Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx

Identifikátor 3)

x) údaje xxxxxxxxx

1.

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zaměstnanců

XX0123

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxx

2.

Xxxxxxxx evidenční xxxxx zaměstnanců

XX0114

x) xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3.

Xxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XX0118

4.

Xxxxxxxxxxxxxx zdroje xx platy xxxxxx

XX0119

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 328/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.
Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Zákon č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxx předávaných xxx, xxxxxxxxxx v Informačním xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vedeném Ministerstvem xxxxxx.