Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2014.


Zákon, kterým se mění zákon č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
293/2013 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna občanského soudního řádu Čl. I
Přechodná ustanovení Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. III
Přechodné ustanovení Čl. IV
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o státním zastupitelství Čl. V
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů Čl. VI
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST Čl. VII
293
XXXXX
xx xxx 12. xxxx 2013,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Čl. X
Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 158/1969 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., zákona x. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Xx., zákona x. 24/1993 Sb., xxxxxx x. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 238/1995 Xx., zákona x. 247/1995 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx x. 31/1996 Xx., zákona č. 142/1996 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx x. 269/1996 Xx., zákona x. 202/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Xx., zákona č. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 2/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx č. 46/2000 Xx., xxxxxx x. 105/2000 Xx., xxxxxx x. 130/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 204/2000 Xx., zákona x. 220/2000 Xx., xxxxxx č. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Sb., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 137/2001 Sb., xxxxxx x. 231/2001 Sb., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx vyhlášeného pod x. 276/2001 Xx., xxxxxx č. 317/2001 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 491/2001 Sb., xxxxxx č. 501/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx č. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Sb., xxxxxx č. 120/2004 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 153/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx č. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 340/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb., zákona x. 554/2004 Xx., xxxxxx č. 555/2004 Xx., zákona x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 59/2005 Sb., xxxxxx č. 170/2005 Xx., zákona x. 205/2005 Xx., xxxxxx x. 216/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona x. 383/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona č. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., zákona č. 133/2006 Sb., zákona x. 134/2006 Sb., xxxxxx č. 135/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 216/2006 Xx., xxxxxx č. 233/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., zákona x. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 308/2006 Xx., xxxxxx x. 315/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 104/2008 Xx., zákona č. 123/2008 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx č. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 259/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 295/2008 Xx., zákona č. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 198/2009 Xx., xxxxxx x. 218/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 286/2009 Xx., zákona č. 420/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 48/2010 Xx., zákona č. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Sb., xxxxxx x. 69/2011 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx x. 80/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 186/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., zákona č. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 147/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 334/2012 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 369/2012 Xx., zákona x. 396/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 401/2012 Xx., xxxxxx č. 404/2012 Sb. a xxxxxx x. 45/2013 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §1 xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx" a xxxxx "zachovávání" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx a".
2. X §2 xx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx" a xxxxx "na úkor xxxxxx osob" zrušují.
3. X §3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, slouží xxxxxxxxxx x rozvíjení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx", xxxxx "xx xxxxx xxxxxxx xx" se xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxx domáhat" a xx slovo "xxxxxxx" xx xxxxxx slovo "xxxxxxxxxx".
4. §6 xxx:
"§6
X xxxxxx xxxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx a účinná x xxx skutečnosti, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx být vykládána x xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.".
5. X §7 xxxx. 1 se slova "x občanskoprávních, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "x poměrů xxxxxxxxxx xxxxx".
6. §8 xx zrušuje.
7. V §9 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Krajské xxxxx xxxxxxxxx xxxx soudy xxxxxxx xxxxxx
a) xx sporech o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx sociální xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx x vzájemné xxxxxxxxxx xxxxxxxx náhrady xxxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx sporech o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx cizího státu xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, jestliže xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx soudů Xxxxx xxxxxxxxx,
d) xx xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx rozhodce x xxxxxx závazků x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poměrů, xxxxx souvisejí xx xxxxxxxxxx obchodních korporací, xxxxxx, nadací x xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx i mezi xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
f) ve xxxxxxx xxxx obchodními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členy x xxxxx xxxxxx orgánů xxxx xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx týkající xx výkonu xxxxxx xxxxx orgánů xxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx vyplývajících x xxxxx duševního xxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednáním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxx ochrany názvu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se směnek, xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx z obchodů xx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xx věcech xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x sporů x xxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev, xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,
x) xx xxxxxxx x xxxxx závodu, pachtu xxxxxx nebo jeho xxxxx,
o) xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx práce, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx smluv.".
8. X §9 xx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 1x, 39, 40 až 53, 53x a 53b xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.
9. §17a xx xxxxxxx.
10. X §19 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx".
11. V §20 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxx" x slova "má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úkony xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx svéprávný".
12. X §21 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu; xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, jedná xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx tím xxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx fyzická osoba, xxxxx je k xxxx xxxxx právnickou xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněna, xxxx".
13. V §21 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx, xxxx".
14. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 55 xx xxxxxxx, x xx xxxxxx odkazu xx poznámku pod xxxxx.
15. X §22 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxxx".
16. V §23 xx slova "xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx plně xxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "nebo xxxxxxxxxxxx".
17. X §26 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xx xxxxxx mezi podnikateli xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
18. X §26 xxxx. 2 xx xxxxx "xx xxxxxx péče x xxxxxxxxx," xxxxxxx.
19. X §26 xxxx. 5 se slova "xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx)" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxx" a xxxxx "xxxxx platí x xxxxxx x xxxxxxxxxx cizince ze xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx".
20. Xxxxxxxx pod xxxxx č. 57x xx zrušuje, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx.
21. X §27 odst. 1 xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx plně xxxxxxxxx".
22. V §29 xxxx. 4 xx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx blízkou, případně xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx tomu zvláštní xxxxxx. Advokáta xxx xxxxxxxx opatrovníkem, jen xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxx advokáta xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jen xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.".
23. Za §29 xx vkládá xxxx §29x, který xxx:
"§29a
Xxxxxxxxx, xxxxx pořídil předběžné xxxxxxxxxx v očekávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ustanoví xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prohlášení.".
24. §35 xxx:
"§35
(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx návrh na xxxxxxxx řízení nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vstoupit.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vykonat xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x úkony, xxxxx xxxx vykonat jen xxxxxxxx xxxxxxxx poměru.".
Xxxxxxxx pod čarou x. 57x xx xxxxxxx.
25. X §35x xxxx. 2, §206 xxxx. 2, §244 xxxx. 2 x §250x xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".
26. §38 xx xxxxxxx.
27. X §40 odst. 2 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx".
28. X §40 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx jako písmeno x).
29. V §40 odst. 4 xx slova "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx" zrušují.
30. X §40 xxxx. 7 xxxx xxxxx se slova ", dohoda o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx s xxxxxxxxxx dítětem, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx dluhů" x xxxxx ", xxxxxx, xxxxxxxxx dohody x xxxxx s nezletilým xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
31. X §41 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Hmotněprávní xxxxxxx xxxxxxxxx učiněné xxxx xxxxx je xxxxxx také xxxx xxxxxxxx účastníkům, xxxxx xxxxxx xx okamžiku, xxx xx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xx platí x xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx písemná xxxxx. Ustanovení §40 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.".
32. X §41x xxxx. 2 xx xx xxxxx "podmínky" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxx".
33. V §41x se xxxxx ", xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte, dohoda x styku x xxxxxxxxxx xxxxxxx, dohoda x xxxxxxxxxx dědictví, xxxxxx x přenechání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx" x xxxxx ", xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x nezletilým xxxxxxx, účastníky xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
34. §42 xxx:
"§42
(1) Xxxxxx xx možno xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx podání xxxxxxxxxx xxxxx ve věci xxxx učiněné xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx podáním xxxxxxxx xxxxx. K xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxx) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) V xxxxxxx podání x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podání x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx58x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předložením jeho xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.
(4) Pokud xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, musí xxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx soudu xx určeno, xxx xx činí, xxxxx xxxx xx xxxx x xx sleduje, x musí xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx58x). Xx-xx xxxxxxxx zastoupen xxxxxxxxx, může xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx razítka, xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Podání x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx předložit s xxxxxxxxx xxxxxx stejnopisů x x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxx dostal xxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xx třeba. Xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx činí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx učiněnému xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx.".
35. X §46x písm. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
36. X §46x xxxx. x) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obchodní xxxxx (dále xxx "xxxxx")".
37. X §46x xxxx. 3 xx xxxxx "(§273x)" xxxxxxx.
38. X §50x odst. 4 xxxx. c) xx xxxxx ", §187 xxxx. 1, §191x xxxx. 3 x §192 xxxx. 1" xxxxxxx.
39. X §50x se xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 33x, x to xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou, zrušují.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.
40. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 58f xxx:
"58x) Xxxxx x. 91/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxx právu xxxxxxxxx.".
41. Xxxxxxxx xxx čarou x. 62 se zrušuje, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
42. §73 se včetně xxxxxxx xxxxxxx.
43. X §74 odst. 2 xx věta xxxxx xxxxxxx.
44. X §74 se xxxxxxxx 4 x 5 zrušují.
45. X §75 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.".
46. X §75 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vztahů" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činnosti".
47. X §75 se xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 3.
48. X §75x xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.
49. V §75b xxxx. 1 xx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xx věcech týkajících xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
50. X §75b xxxx. 3 se xxxxxxx x) x b) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a) až x).
51. X §75x odst. 3 xxxx. c) xx xxxxx "škody" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
52. X §75c odstavce 1 x 2 xxxxx:
"(1) Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxx §75a nebo xxxxx §75x odst. 2, předseda xxxxxx xxxxxx usnesením xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx je xxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poměry xxxxxxxxx, xxxx xx xx xx obava, xx xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, a jestliže xxxxx xxxxxxx osvědčeny xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením.
(2) X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx předseda xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 7 xxx poté, xx xxx podán.".
53. X §75c xxxx. 3 xx xxxx věty za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
54. V §76 xxxx. 1 xx písmeno x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx označují jako xxxxxxx b) až x).
55. V §76 odst. 3 xx část xxxx xxxxx xx středníkem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
56. §76x x 76x xx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 33x zrušují.
57. V §76c xxxx. 1 se xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
58. X §76c xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx nemovitou xxxx" a slovo "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxx".
59. §76x xxx:
"§76x
Xxxxxxxx, kterým xxxx nařízeno předběžné xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, komu xxxxxx xxxxxxxxx.".
60. X §76x xx odstavec 2 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 2.
61. X §76x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx, xxxxx xxx učiněn" xxxxxxxxx xxxxx "jednání, xxxxx xxxx xxxxxxx" x slovo "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".
62. X §76x se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věta "Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx návrhu.".
63. X §76x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nemovitou xxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "nemovité xxxx" a xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
64. X §77 odst. 2 se xxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxx.
65. X §77x se xxxxxxxx 5 zrušuje.
66. X §79 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxx se xxxxxxxx xx návrh. Návrh xxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx rodná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxx (obchodní firmu xxxx název x xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, označení xxxxx a příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxx x xxx xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxx domáhá. Xx xxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx dále xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx dvoustranných xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x žalovaným (§90), xx nazývá xxxxxxx.".
67. V §79 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
68. X §79 xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 62a xxxxxxx.
69. §80 xxx:
"§80
Xxxxxx, xxx xx xxxxxx poměr xxxx xxxxx je xx xxxx, xx xxx žalobou xxxxxxx xxx xxxxx, je-li xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
70. §81 xx xxxxxxx.
71. X §82 xxxx. 1 xx xxxxx "nebo xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx se xxxxxx zahajuje bez xxxxxx" xxxxxxx.
72. X §83 xxxx. 2 xx písmeno x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx d) x x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).
73. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 62x a 62x xx xxxxxxx, x xx včetně xxxxxx na xxxxxxxx xxx čarou.
74. X §85 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxxxxx, xx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, v jehož xxxxxx xx sídlo; xxxx-xx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1.".
75. Xxxxxxxx xxx čarou č. 59 se xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xx poznámku xxx xxxxx.
76. X §86 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx" a slovo "xxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".
77. X §87 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx slovem "újmy".
78. X §87 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".
79. V §87 xx xxxxxxxx 2 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 62x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
80. §88 zní:
"§88
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §85x, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx x rozvodu, jde-li x vypořádání manželů xx rozvodu xxxxx xxxxxx společného xxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx nájmu bytu,
x) x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxxx-xx se xxxxxx xxxxx k xx, xxxx-xx dána xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),
c) x xxxxx probíhá xxxxxx x pozůstalosti, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx, xx xxx, xxx xxxxxxxxx vydání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxx souhlasit,
x) x xxxxx je xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx, xxx-xx x vyloučení xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxx, skupině xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přihlášených x rozvrhu,
f) x jehož xxxxxx xx sídlo organizační xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
g) x něhož xxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxx podle §91x,
x) x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jde-li o xxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx dražbách,
i) xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x ochranu držby xxxxx k věci, xxxx-xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.".
Poznámka xxx xxxxx č. 62x se zrušuje.
81. X §89x xx slova "v xxxxxxxx věci" nahrazují xxxxx "xx věcech xxxxxxxxxx se vztahů xxxx podnikateli xxxxxxxxxxxxx x podnikatelské xxxxxxxx".
82. X §93 xxxx. 1 xx xxxxx ", pokud xxxxx x xxxxxx x rozvod, neplatnost xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx" xxxxxxx.
83. §94 xx xxxxxxx.
84. X §96 xxxx. 4 xx slova ", xxxx jde-li x xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo určení, xxx tu xxxxxxxxxx xx xx není xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
85. X §100 se xxxxxxxx 2 zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.
86. X §100 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxx §76x" xxxxxxxxx xxxxx "xx věcech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx".
87. X §102 odstavec 3 xxx:
"(3) Ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx senátu xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxx zajistí důkaz xxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxx může xxxxxx, xxx je-li tu xxxxxxxxx z xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §75, 75x, 75x, 75x, 76, 76x, 76x, 76e, 76x, 76x, §77 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §77 odst. 2, §77x x §78 xxxx. 3 se xxxxxxx obdobně.".
88. X §106 odst. 1 větě první xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx rozhodčí xxxxxx xxxxxx" x xx xxxxx "netrvají" se xxxxxxxx xxxxx "nebo xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx".
89. V §106 xxxx. 2 xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxx xxxxxx spolku".
90. X §107 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxx, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx právo nebo xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx, xxxxx xxxxxxxxx xx práva xxxx xxxxxxxxxx".
91. V §107 xxxx. 5 xx věta druhá xxxxxxx.
92. X §107x xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx práva nebo xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", popřípadě xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx práva k xxxxxxx, o nějž x řízení jde,".
93. §108 xx xxxxxxx.
94. X §109 xxxx. 2 xxxx. c) xx xxxxx "; to xxxxxxx v řízení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.
95. X §110 xx věta xxxxx xxxxxxx.
96. X §111 odst. 3 xx xxxxx "X xxxxxxxx řízení x rozvod může xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx může".
97. §113 xx zrušuje.
98. §113a se xxxxxxx.
99. V §114x xxxx. 1 xx xxxxx ", x xx věcech xxxxxxxxx x §120 xxxx. 2" xxxxxxx.
100. V §114c xxxx. 3 písm. x), §137 xxxx. 1 x x §140 odst. 4 xx xxxxx "100 xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxx "100 xxxx. 2".
101. V §114x xxxx. 5 x 7 xx xxxxx ", x xxxxxxxx věcí uvedených x §120 odst. 2," xxxxxxx.
102. X §114c xxxx. 6 se xxxxx "x xxxx xxxxxxxxx x §120 xxxx. 2," xxxxxxx.
103. X §115a xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
104. V §116 xxxx. 1 xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx prováděných xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx" zrušují.
105. Xx §116 xx xxxxxx nový §116x, xxxxx xxx:
"§116x
(1) Xxxxxxxx xx xxxxx jednání právo xx xxxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx); xx-xx xxxxxxxx xxxx více, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxx §23 xxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx učiněného xxxxxxxxxxxx účastníkem, soud x xxxx xxxxxxx x řízení přihlédne.".
106. X §118x xxxx. 3 xx xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxxx v §120 xxxx. 2 x" xxxxxxx.
107. X §119x xxxx. 1 xx slova ", x xxxxxxxx věcí xxxxxxxxx x §120 xxxx. 2," xxxxxxx.
108. V §120 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxx xxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxxx navržené xxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxx potřebné xx xxxxxxxx skutkového xxxxx x xxxxxxxxx-xx x xxxxxx spisu. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx důkazy xxxxxxxx x prokázání svých xxxxxxx, xxxxxxx soud xxx zjišťování skutkového xxxxx x důkazů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.".
109. X §120 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.
110. X §131 xxxx. 1 xx xxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
111. V §133x písm. x) xx slova "členství x" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxxxxx x jiných".
112. X §137 xxxx. 1 xx slova "xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx úkony soudního xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx dědictví x xxxx hotové xxxxxx," xxxxxxx.
113. X §137 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
114. X §140 se xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavec 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.
115. X §142x xxxx. 1 xx slova "xx xxxx zahájené xxxxx §80 písm. x)" xxxxxxxxx xxxxx "x řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxx".
116. §144 xx xxxxxxx.
117. X §146 xxxx. 1 xx xxxxxxx a) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) x x).
118. V §151 xxxx. 2 xx xxxxx ", z xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx provedené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x jeho xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x x xxxxxx".
119. §151x xx zrušuje.
120. X §153 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxx bylo xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx" xxxxxxx.
121. V §155 odst. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxxx "jednání".
122. X §159x xx xxxxxxxx 3 zrušuje.
Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 a 4.
123. X §160 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxx-xx soud xxxxxxxxxxx rozsudkem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x vyklizení xx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bydlení.".
124. X §162 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odměny xx xxxxxxxx 3 měsíce xxxx xxxxxxxxxx rozsudku.".
125. V §163 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
126. X §175 xxxx. 1 xx xx xxxxx "rukou xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx doručení xx xxxxxxxxx".
127. §175a xx 175ze, 180x xx 182, 184 xx 187, 189 xx 200r, 200t xx 200x a 200x až 200za xx xxxxxx nadpisů x poznámek xxx xxxxx x. 67x, 67x, 67x, 67e, 34x, 34x, 68, 69, 69x, 70, 71, 38, 72, 69x, 72a, 73, 74, 75, 34x, 75x, 75b, 60, 34x, 34x, 34h x 34x xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxx čarou x. 101 x xxxxxx "§55 xxxx. 2 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx znění xxxxxx č. 230/2008 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx." xx zrušuje.
128. §176 xx 180 xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx držby
§176
Ustanovení §177 xx 180 xx xxxxxxx, xx-xx x xxxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rušené xxxxx.
§177
(1) Xxxxxx-xx xx žalobce xxxxxxx xxxxxx držby, xxxx x žalobě xxxxxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx řízení. Xxxxxxx xxxx prokázat, xx jde x xxxxxxxx xxxxxx držby. Xxxxxxx není třeba xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx zákazu xxxxxxxxx xxxx odstraňování xxxxxx z xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx odstraněním xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, soud xxxxxxxx o xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx x jednání xxxx xxx účastníkům xxxxxxxx nejméně 3 xxx předem.
§178
X xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx svémocného xxxxxx.
§179
X xxxxxx xxxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxx xxxxxxx rušením xxxxx.
§180
(1) Xx xxxx samé rozhoduje xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §156 xxxx. 2 se xxxxxxxxx.".
129. X §202 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxx, xxxx
x) xx upravuje xxxxxx xxxxxx,
b) byl xxxxxxxx vyzván, aby xxxxxxx, nesrozumitelné nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx (§43 xxxx. 1),
c) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
d) xxxx xxxx xxxxxx připuštěna xxxxx xxxxxx,
e) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 3,
x) xxx schválen xxxx,
x) xxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §109 xxxx xxxxx §110,
x) xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§114x),
i) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
j) xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx neúčinné (§50x),
x) byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,
x) bylo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx evropského platebního xxxxxxx,
m) bylo xxxxxxxx první xxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §100 xxxx. 2,
x) xxx zrušen xxxxxxxx xxxxxx podle §173 odst. 2.".
130. X §203 xxxx. 2 xx xxxxx "uvedených x §35 xxxx. 1" xxxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxx může xxxxx zákona xxxxxxxx xxxx v nichž xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení,".
131. V §204 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx zrušuje.
132. V §205 xxxx. 4 xx xxxxx "xx dobu" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxx".
133. X §205x xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx a xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx odstavce 1.
134. X §208 xxxx. 2 se xxxxx "x xx xxxxxx xxxxxxxxx též xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xx lhůtě x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx pověřen, aby xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx" x xxxx druhá xxxxxxx.
135. X §210x se slova "xxxx. 1" x xxxxx "xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76x," xxxxxxx.
136. X §211x xx xxxxx "nebo xxxxx, xxxxxxx-xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §205x xxxx. 1" xxxxxxx.
137. §211x xx xxxxxxx.
138. V §212 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx b) až x) xx označují xxxx xxxxxxx a) xx x).
139. X §212x odstavce 2 x 3 xxxxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, nelze xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx-xx odvolání xxxx xxxxx xxxxx (§43 a 209) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) K xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§205x x 211x) xxxxxxxx xxxx smí xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.".
140. X §213x xxxx. 1 se slova "§120 odst. 3" xxxxxxxxx slovy "§120 xxxx. 2".
141. §218x xx zrušuje.
142. X §222 xxxx. 1 se xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
143. X §222x xx xxxxxxxx 3 zrušuje.
144. X §230 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:
"a) xxxxxxxx, xxxx bylo rozhodnuto x xxxxxx z xxxxxx xxxxx;".
145. X §231 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxx v §35 xxxx. 1" nahrazují xxxxx ", xx xxxxx může xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx řízení" a xxxxx "(§35)" xx xxxxxxx.
146. V §232 xxxx. 2 xx xxxxx "xx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx".
147. X §235x xxxx. 1 se slova "xx 4" xxxxxxx.
148. X §235x xx písmeno a) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmena x) až x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).
149. X §235x xxxx. 3 x §243x odst. 2 xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".
150. X §238 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Dovolání xxxxx §237 xxxx xxxxxxxxx
x) xx xxxxxx upravených v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x nejedná-li se x manželské xxxxxxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x registrovaném partnerství, xx-xx xxxxxx o xxxx vedeno xxxxx xxxxxx zákona,
x) xxxxx rozsudkům a xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 Kč, xxxxxx xxx x xxxxxx xx spotřebitelských smluv x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx,
d) ve xxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx,
e) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nimž xx přípustná xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §229 xxxx. 4,
x) xxxxx usnesením, xxxxxxx bylo rozhodnuto x xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxx z rušené xxxxx.".
151. X §238 xxxx. 2 xx xxxxx "písm. x)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. x)".
152. X §240 xxxx. 2 xx xxxxx ", a xx xxxxxx dědických též xxxxx, xxxx-xx dovolání xxxxxx xx lhůtě x xxxxxx, který xxx soudem xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x řízení x xxxxxxxx" xxxxxxx.
153. X §241x xxxx. 3 se xxxxx "xx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx".
154. X §242 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmena b) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
155. X §243 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".
156. X §244 odst. 1 xx xxxxx "x občanskoprávních, pracovních, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovy "xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx".
157. X §244 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxx xxxxxx spolku".
158. X §249 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx věcem".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 100 xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxx.
159. X §250 xxxx. 2 xx xxxxx "nemovitosti" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx věci" x slovo "xxxxxxxxxx" xx nahrazuje slovy "xxxxxxxx věc".
160. X §251 xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx:
"(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx ukládá vykonatelné xxxxxxxxxx, xxxx oprávněný xxxxx návrh xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx výkon rozhodnutí x výjimkou titulu, xxxxx se vykonává xx správním xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx-xx x xxxxx xxxxx návrh xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx daňovém xxxxxx, xxxx návrh xxxxxxx.".
161. X §251 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
162. X §252 odst. 2 se slova "xxxxxx xxxx organizační xxxxxx svého podniku" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxx".
163. X §252 xxxx. 4 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxx (xxxx xxxxxxx)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx (část xxxxxx)".
164. X §252 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "postižením xxxxxx".
165. X §252 xxxx. 4 xxxx. x), §320d xxxx. d), §320x, §320x xxxx. 3, §320x xxxx. 2, §335x xxxx. 4, §336 xxxx. 4, §336x xxxx. 1 xxxx. x) a x), §336x xxxx. 3, §336x xxxx. 1, §337c xxxx. 5 písm. e), §337x xxxx. 6, §338x xxxx. 1, §338xx xxxx. 2, §348 xxxx. 1 x x §349 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxx".
166. X §252 xxxx. 4 písm. x), §254 odst. 7, §258 odst. 1, §260e xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxx nadpisu xxxxx čtvrté, §320b x 320c, §320x xxxx. b), x) xx x), nadpisu xxx §320x, §320x xxxx. 1 až 3, §320g, §320h xxxx. 1 a 2, §320i, §320j xxxxxx nadpisu, §326 xxxx. 1, §335 xxxx. 2, §335a xxxx. 2, §335b xxxx. 1 xxxx. x), §335b odst. 3 x 4, §336 xxxx. 2 x 3, §336x xxxx. 1 xxxx. x) x c), §336x odst. 4, §336x xxxx. 2 xxxx. x) a x), §336x odst. 3 písm. x), §336x xxxx. 4 xxxx. x), §336x xxxx. 1 xxxx. x), §336x odst. 1, §336x xxxx. 1, §336x xxxx. 2 xxxx. x), §336x xxxx. 2, 4 a 6, §336x odst. 2 xxxx. x), §337x xxxx. 5 písm. x), §337x, §337x xxxx. 1 a 2, §338 odst. 3, §338b xxxx. 1, §338x, §338x xxxx. 1 x x §338zl odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxxx xxxx".
167. X §254 xxxx. 7 se slova "xx věcech xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dětí (§272 xx 273a)," xxxxxxx.
168. V §254 xxxx. 7, §258 xxxx. 1, xxxxx xxxxx nadpisu xxxxx xxxxx, §338x xxxx. 1 x 2, §338x xxxx. 1 x 2, §338h xxxx. 1, xxxxxxx xxx §338i, §338x xxxx. 2, §338x xxxx. 5 a 6, nadpisu nad §338x, §338x xxxx. 1, §338ma, xxxxxxx xxx §338xx, §338xx xxxx. 1 x 2, §338xx xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §338xx xxxx. 3 písm. b) x e), §338xx xxxx. 4, §338x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §338x xxxx. 1 xxxx. x) a x), §338x xxxx. 2 x 5, §338x xxxx. 2 xxxx. x), f), h), x) x l), §338x xxxx. 5, §338x xxxx. 1, §338x odst. 3, §338x xxxx. 1 x 2, §338x xxxx. 5, §338x xxxx. 1, §338x xxxx. 1 až 3, §338xx odst. 3, §338ze odst. 5 písm. x), §338xx xxxx. a), xxxxxxx xxx §338zj, §338xx xxxx. 1 x 3, §338xx xxxx. 1 x 2, §338xx xxxx. 1, §338xx, §338xx xxxx. 1, xxxxxxx xxx §338xx, §338xx xxxx. 1, xxxxxxx xxx §338zq, §338xx xxxx. 1 až 4 x v §338xx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".
169. V §255 xxxx. 2 xx slova "Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx" xxxxxxxxx xxxxx "Xx-xx nařízeným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx, xx xx xxxxxxxx".
170. X §255 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx součást společného xxxxx".
171. X §255 odst. 3 xx číslo "3" xxxxxxxxx xxxxxx "2".
172. X §258 xxxx. 1, xxxxx xxxxx xxxxxxx hlavy xxxx, xxxxxxx nad §335, §335 odst. 1 větách xxxxx x xxxxx, §335x xxxx. 1, §337x xxxx. 2, §338 xxxx. 1, §338x xxxx. 3, §338xx xxxx. 1 x 2 x x §348 odst. 1 xx slovo "nemovitostí" xxxxxxxxx xxxxx "nemovitých xxxx".
173. X §258 xxxx. 1 x §338d xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx věcem".
174. X §258 xxxx. 3 xx slova "xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxxx prostorů xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx".
175. V §260x xxxx. 2 x x §260x odst. 1 xx slova "Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům x xxxxx rozsahu" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx".
176. X §260c xx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx".
177. X §260x odst. 3 xx slova "jednat xxxxxx právnické xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxx jednat".
178. X §260x xxxx. 1 xxxx xxxxx se xx xxxxx "zástupce" vkládá xxxxx ", xxxxxxxxxxx".
179. V §260x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
180. X §260x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "uvedených x §334x" xxxxxxxxx xxxxx "x zaknihovaných xxxxxxx xxxxxxxx".
181. V §260x odst. 2 xxxx. x), §338x xxxx. 1, §338g xxxx. 3, §338h xxxx. 1 xxxx. x), §338x xxxx. 2, §338x xxxx. 2 xxxx. x), §338x xxxx. 1 xxxx. x) x x), §338x odst. 3, §338q xxxx. 1, §338z, §338xx xxxx. 3, §338ze xxxx. 5 písm. x), §338xx odst. 6, §338xx xxxx. 1, §338zk odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §338xx odst. 1 x v §338xx odst. 3 xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
182. V §260x xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx".
183. V §260x xx xxxxx "neúčinné" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
184. X §262 xxxx. 1 xx xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "nebo xxxxxxx doložením xxxx".
185. X §262 xxxx. 1 se xxxxx "nebo že xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinnému xxx splnil, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxx ji xxxxxx, xxxx že xxxxxx xxxxxxxx xxx".
186. X §262 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnost, xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxx, nebo xx nastal doložený xxx".
187. §262x xxx:
"§262a
(1) Xxxxx rozhodnutí na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx dluhu, xxxxx xxxxxx za trvání xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx manželství xxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xx majetek xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx pro xxxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx považuje xxxx xxxxxxx, xxxxx netvoří xxxxxxx společného jmění xxxxxxx jen proto, xx bylo rozhodnutím xxxxx xxxxxxx společné xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx stávající xxxxxx xxxx xx xxx smlouvou xxxxx xxxxxx společného jmění xxxxxxx, xx byl xxxxxxx xxxxx oddělených xxxxx xxxx že xxx xxxxxxxx vyhrazen xxxxx společného xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x účtu x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lze nařídit xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx manželů. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx se použije xxxxxxxxx.".
Poznámka pod xxxxx x. 79 xx zrušuje.
188. X §264 xxxx. 1 se slova "xxxxxxxx, x xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx, x xxx".
189. X §267 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se postupuje, xxx-xx nařízeným výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx manželů xxxx xx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx patřící xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx manžela, xxx xxxxxxxxx pohledávku xxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".
190. X §267 se xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
191. V §267x xxxx. 1 xx xxxxx "správou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx nemovité xxxx, prodejem xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".
192. V §267x se dosavadní xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Výkonu rozhodnutí, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxx rozhodnutí, xxxx xxxx svěřenskému xxxxxxx xxxxxxx pořádková pokuta x xxxxxx o xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxx nebo x výkon xxxxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které způsobil xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx náhodou, xxxxx xx xx xxxxxxxxx.".
193. X §269 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx. 1" zrušují.
194. X §270 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx zrušuje.
195. §272 xx 273x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
196. X §274 se na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje středníkem x xxxxxxxx se xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vykonává xx správním xxxx xxxxxxx xxxxxx.".
197. X §279 odst. 2 xxxx. b) x x), §332 xxxx. 3, §337x xxxx. 1 xxxx. x) a §338ze xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
198. X §279 odst. 2 xxxx. e) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx x důchodového zabezpečení" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxx".
199. X §279 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "pohledávky xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x" xxxxxxx.
200. X §279 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "2012" xxxxxxxxx xxxxxx "2011".
201. X §299 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se písmeno x) xxxxx xxx:
"x) xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx podle občanského xxxxxxxx.".
202. V §299 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx povinnému xxxxxxx x xxxxx poskytované xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterou povinný xxxxxxxx ke xxxx xxxxxxx pro xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx této částky xxxx xxxx x xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx; k xxxxxx xxxxxx soud xxxxxx xxxxxxx.".
203. X §303 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx" xxxxxxx.
204. X §303 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavec 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.
205. X §303 xx xx konci xxxxxxxx 2 doplňují věty "Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x účtu x peněžního xxxxxx, xxxxxx povinný xxxxx xxxx dědic xxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx má přejít xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx následného xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxx"). To neplatí, xx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx volně xxxxxxxx nebo jde-li x xxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx vymáhány xxxxxxxxxxxxx dluhy xxxx xxxxx související x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako substituční xxxxx.".
206. V §304 xx na xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx do 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx oznámil, xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xx xxxxx x xx volně nakládat x xxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí vymáhány xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx správou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx veřejnými xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx z xxxx nabyl xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx-xx xxxxx skutečnosti xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
207. X §309x xxxx. 1 se slova "xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx83) xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
Poznámky xxx xxxxx x. 82 až 84 xx xxxxxxx, x xx xxxxxx odkazů xx poznámky xxx xxxxx.
208. V §309x odst. 1 x x §331a xxxx. 1 xx xxxxx "závazku" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 86 xx 89 xx xxxxxxx, a xx xxxxxx odkazů xx poznámky pod xxxxx.
209. Xx §311 xx xxxxxx xxxx §311x, xxxxx xxx:
"§311x
Xx-xx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx zřízen pro xxxx xxxx, xxxxxxx xx §303 xx 311 xx podíl xx xxxxxxxxx prostředcích xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".
210. X §312 xxxx. 2 větách první x xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
211. X §312 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx podmíněn" xxxxxxxxx xxxxx "jednání xxxxxxxxx".
212. X §312 xxxx. 2 xxxx xxxxxx xx slova "Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, které" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx x uplatnění xxxxx, která".
213. X §313 xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxx xxxxx doplňují slova "x uloží xx, xxx xxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámil, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jmění, x xxxxx xxx x takovou xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zůstavitelovy dluhy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nutnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jmění, x xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státními xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx notáře".
214. X §313 odst. 1 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx jmění, a xxxxxxxx-xx další skutečnosti, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx nevyjdou-li xxxx skutečnosti xxxxxx xxxxx, xxxx výkon xxxxxxxxxx zastaví.".
215. X §314c xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx83) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx".
216. X §317 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nabyl xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx-xx o výkon xxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx související x nutnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.
217. X §320 xxxx. 2 xx xx číslo "316" vkládají xxxxx "x §317 xxxx. 3".
218. V §320x xxxx. 2 x v §320xx xxxx. 8 xx xxxxx "vypořádací xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
219. V §320x xxxx. 3 x x §320xx xxxx. 8 se xxxxx "x §313 xx 316" xxxxxxxxx xxxxx ", §313 xx 316 a §317 xxxx. 3".
220. X §320aa xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx.
221. X §320xx xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx "členská práva x povinnosti x xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx".
222. X §320aa se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) V usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soud xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zda xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx o xxxxxx xxxxx, zda xx právo s xxx volně xxxxxxxx x xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako substituční xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx listinami xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxx nabyl xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zastaví.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx označuje jako xxxxxxxx 3.
223. X §320xx xxxx. 1 xx za xxxxx "přiměřeně xxxxx" xxxxxxxx slova "§322 xxxx. 5,".
224. X §320xx xxxx. 1 větách xxxxx x xxxxxx se xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
225. X §320ab xxxx. 1 se slovo "xxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
226. V §320xx xx xx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx věty "Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx informuje xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx k nahlédnutí x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstva. Xxxxxxxxxx x ručením omezeným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxxx písemným oznámením x sídle xxxxxxxx x v bytovém xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v němž xx nachází byt, x xxxxx xx xxxxxxx nájemní xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zašle xxxxxxxxxxxx xxxx členovi xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx vyhlášky xx xxxx náklady x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx společníkem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx vydražen.".
227. X §320xx xxxx. 8 xx xx xxxx první xxxxxx xxxx "Účast xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
228. X §320b odst. 1 xx slova "xxxxxx nemovitost" xxxxxxxxx xxxxx "označí xxxxxxxxx xxx", xx xxxxx "xxxxxxxx," se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx uvede, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jejich xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x příslušenstvím", slova "xx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxxxx xxx" x xxxxx "xx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxx věc".
229. X §320x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §335x xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "povinnému" xxxxxxxx xxxxx ", x xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věci xx xxxxxxxxx xxxxx manželů, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx".
230. X §320x xxxx. x), §335a xxxx. 2, §335b xxxx. 1 xxxx. x), §336 xxxx. 1, §336a xxxx. 1 písm. a), §336x xxxx. 2 xxxx. x), §336x xxxx. 4, §336xx xxxx. 1, 3 xx 5, §336x xxxx. 1, §336x xxxx. 3, §338x xxxx. 1, §340 xxxx. 1 x x §348 xxxx. 3 se slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxx".
231. X §320x písm. x) se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
232. V §320x xxxx. x) xx slova "xxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxxx xxx".
233. X §320x xxxx. x), §320x xxxx. 1 a x §335b odst. 4 xx xx xxxxx "nájemní" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxx".
234. V §320x xxxx. c) xx xxxxx "xx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxx věc".
235. X §320x xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx".
236. X §320x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx c) xxxxxxxx slova ", xxx-xx x práva xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
237. X §320x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx zní:
"(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx xxxx xxxxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx, soud xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxx, xxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
238. X §320x xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
239. V §320f xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx, xxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx a".
240. X §320x xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx soud xxxxxxxxx x splnění xxxxx".
241. V §320g xxxx. 1 se xx slovo "nájemcem" xxxxxxxx slova "xx xxxxxxxxx".
242. X §320x xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx věty "Xxxxx xxxxxxxxxx správou xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx spoluvlastnictví, xx xxxxxxxx i xx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxx xxxxx na xxxxx xx nemovité xxxx x xxxxxxxxx spoluvlastnictví.".
243. X §322 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx právo x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jsou vymáhány xxxxxxxxxxxxx dluhy nebo xxxxx související x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx substituční xxxxx.".
244. X §322 xx doplňuje xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Odstavce 1 xx 6 xx xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx oprávněným poškozený x xxxxxx trestného xxxx. V xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvede xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx nepoužijí xxxxxxxx 1 až 6.".
245. X §323 xx xxxxxx nový xxxxxxxx 1, který xxx:
"(1) Výkonem xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx věci x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx části xxxxx hlav druhé xx xxxxxx. Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, k xxxxxxx xxxxxxx slouží věc x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx spoluvlastnictví.".
Dosavadní xxxxxxxx 1 x 2 xx označují xxxx xxxxxxxx 2 x 3.
246. X §323 odstavec 3 xxx:
"(3) Xx-xx oprávněnému xxxxx, xx má povinný xxxxxxxx movitou xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx (xxxxx), anebo xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx oprávněný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxx rozhodnutí; oprávněný xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx, kde se xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxx pod xxxxx č. 86x x 86x se xxxxxxx.
247. Xx xxxxx xxxxx §324 xx xxxxxxxx slova "x xxxxx mu, xxx soudu xx 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx oznámil, xxx věc xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxx xxx, xxx xx právo x ní xxxxx xxxxxxxx x zda xxxx výkonem rozhodnutí xxxxxxxx zůstavitelovy dluhy xxxx xxxxx související x nutnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jmění, a xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státními xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".
248. Xx konci §324 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx-xx povinný, že xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zastaví.".
249. X §325x a x §345 odst. 4 se xxxxx ", xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.
250. X §325x odst. 2, §335x xxxx. 4, §336x odst. 1 xxxx. x) a x §338p odst. 1 xxxx. x) xx slova ", xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.
251. X §326 xxxx. 1 a x §326x xx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.
252. X §326 xxxx. 3 se xxxxx "xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", aby xx xxxxxxxxxx".
Poznámky xxx xxxxx x. 86x x 86f xx xxxxxxx, a to xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx čarou.
253. X §326 xxxx. 5 xx xxxxx ", xxxxxxx xxxxxx," xxxxxxx.
254. X §326 xxxx. 6 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "Xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx jsou xxx povinného evidovány x této xxxxxxxx.".
255. V §326 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx".
256. X §326 xxxx. 6 xx slova "x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "se xxxxxxxxxxxx cenným xxxxxxx".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 86x xx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxx.
257. V §327x xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxx,".
258. X §327a odst. 2 větě první xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx ", xxxxxx".
259. X §327a xxxx. 2 xxxx druhé xx xxxxx "(xxxxxxxx)" xxxxxxxxx xxxxx "(seznamu, xxxxxxxx)".
260. §327x xx xxxxxxx.
261. X §328 odst. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxx" vkládají slova "x xxxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx".
262. X §328x xxxx. 1 xx za slovo "xxxxxx," vkládají slova ", případně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenné xxxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 86x xx xxxxxxx, x xx xxxxxx odkazu xx xxxxxxxx xxx čarou.
263. V §329 xxxx. 3, §330x xxxx. 3, §336x xxxx. 2 xxxx. x), §336j odst. 1, §336x xxxx. 3, §338x xxxx. 1 xxxx. x) x x §338x xxxx. 1 xx xx slovo "právo" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx".
264. X §329 xxxx. 7 se xxxxx "závady" xxxxxxxxx xxxxxx "práva".
265. X §329x odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo zaknihovaných xxxxxxx papírů".
266. X §330 xxxx. 3 x x §336x xxxx. 1 xx xxxxx "závazky" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
267. X §330 xxxx. 3, §336n xxxx. 2 x §338xx xxxx. 2 xx slovo "závazcích" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
268. V §330 xxxx. 5 xx xxxxx "§185x" nahrazují xxxxx "§301 xxxxxx x zvláštních řízeních xxxxxxxx".
269. V §330x xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxx, do" xxxxxxxxx slovy "xxxxx, xx".
270. X §330x xxxx. 2 xxxx. x) x x §336x xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxx" vkládají slova "xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx".
271. X §330x odst. 2 xxxx. h) x x §336o odst. 2 písm. x) xx xxxxx "je xxxxxxxxx právo xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx".
272. X §331 odst. 1 x 2 se xxxxx "xxxx-xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
273. V §331 odst. 5 x x §342 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx §185x" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx §301 xxxxxx o zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx".
274. X §331 xxxx. 5 x x §342 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxxx §185x odst. 1" nahrazují slovy "xxxxx podle §301 xxxx. 1 xxxxxx x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx".
275. X §331x odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva".
276. V §334 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.
277. V §334 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx".
278. V §334 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxx" vkládají slova ", xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx", xxxxx "xxxxx xxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "jednání potřebná", xxxxx "které" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxx" x za slovo "xxxxxx" xx vkládají xxxxx "anebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
279. X §334x xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxx xxxxxx" xxxxxxxx slova "nebo xxxxxxxxxxx xxxxx papíry" x xxxxx "§334 xxxx. 2" xx xxxxxxxxx xxxxx "§334 xxxx. 1".
280. X §335 odst. 1 větě první xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxx" x xxxxx "xx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx nemovitá xxx".
281. X §335 odst. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
282. V §335x se xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx věta "Xxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx věc x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.".
283. X §335x odst. 1 písm. b) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx břemeni xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx povinný" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxx, právo xxxxxxxxxxxx věcnému xxxxxxx, xxxxxxx xxxx nájemní xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o práva xxxxxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xx při xxxxxxxxxx xxxxxxx, případně i xxxx xxxxxx".
284. X §335b xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x d), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxx, xxx xxxxx xx 15 xxx od xxxxxxxx usnesení oznámil, xxx xxxxxxxxx věc xxxxx xxxx substituční xxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx věc, zda xx xxxxx s xx xxxxx nakládat x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako substituční xxxxx, x xxxxxxx xxxx skutečnosti listinami xxxxxxxx xxxx ověřenými xxxxxxxx orgány, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxx, xxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nemovitou xxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx aby se xxxxx xxxxx xxxxxxx xx náhrady škody xxxxxxx xx xxxxxxx.".
285. X §335b xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxx zapsána do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, soud xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x je-li xx možné, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 6.
286. V §335x xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx skutečnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx najevo xxxxx, soud výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
287. X §335x xxxx. 4 se xx xxxxx "pojmenování" xxxxxxxx xxxxx "xxxx určení".
288. V §335b xxxx. 4 se xxxxx ", x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
289. X §335x odst. 5 xx za xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx," xxxxxxxx xxxxx "výhradu xxxxxx xxxxx,".
290. X §335b odst. 5 xx xx xxxxx "xxxxx xxxxx" xxxxxx xxxxx ", xxxxxxx".
291. X §336x odst. 1 xxxx. d) se xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "oznámená xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, výměnky x nájemní, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx".
292. X §336a xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxx zároveň xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx odpovídajícího xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
a) xx xxxxxxx či xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx nepřiměřená xxxxxxxxx či pachtovnému, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x místě x xxxx xxxxxxx xxxx xx-xx xxxxx břemeno xx výměnek xxxxx xxxxxxxxxxx výhodě xxxxxxxxxxx, x
x) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx.".
293. V §336x xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "x nájemní" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx".
294. X §336x xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, výměnek" x xx slovo "xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", výměnkáře, je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,".
295. X §336x se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx slova "xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx".
296. X §336b xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx "nemovitosti xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx" x xxxxx "xxxxxx" xx nahrazuje slovy "xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zanikají, xxxxx-xx x xxxxxxxxx právo xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pozemku x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx předkupní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx příklepu xxxxxxxxxx".
297. X §336x xx xx xxxxx odstavce 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx e), xxxxx xxx:
"x) na xx, xx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx stavby, xxx-xx xxxx skutečnost zjistit x veřejného xxxxxxx.".
298. X §336x xxxx. 1 xxxx. x), §336e xxxx. 3 větě první x x §338r xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx slova "nebo xxxxxxx xxxxxx koupě".
299. X §336e xxxx. 3 se xxxxx "xx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx".
300. X §336x xxxx. 2 písm. b) xx xxxxx "x xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", výměnky x xxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxxxx".
301. X §336x xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx," vkládají xxxxx "xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,".
302. V §336xx xxxx. 5 se xx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx ", umožňuje-li xx povaha xxxxxxxxx xxxxxxxx věci".
303. X §336l xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxx, xxxxxx se xxxx vydražitel nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxxxxx
x) xxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx právo xxxx xxxxxxxxx xxxxx, nejde-li x xxxxx břemeno xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhlášce xxxx xxxxxxxxxx soudem po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx zpětné xxxxx a předkupní xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx věci, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k pozemku xxxx vlastníka pozemku x xxxxx stavby, xxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka xxxxxx k pozemku xxxx vlastníka xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) výhrada zpětného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx zatížení, výhrada xxxxxxx xxxxx, ujednání x koupi xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx právo x budoucí xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxx neuvedený x xxxxxxxx vyhlášce xxxx xxxxxxxxxx soudem xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx roku. Xxxx xxxxxxx, která xxxxx xxxx jiná xxxxx xxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx váznoucí xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx vydražiteli nebo xxxxxxxxxxxx.".
304. V §336x odst. 6 x x §338x xxxx. 4 se xx xxxxx "vydat xx" xxxxxxxx slova "xxxxx x".
305. X §336x xxxx. 6, §338x xxxx. 3 x x §338x xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxx".
306. X §336x xxxx. 6 a x §320x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx věcí".
307. X §336x xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx".
308. V §336x xxxx. 3, §338x xxxx. 2 xxxx. x) x x xxxxxxx xxx §338xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
309. V §337x xx xxxxx "xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx věc xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
310. X §337x xxxx. 4 x x §338ze odst. 4 se xxxxx ", xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x prodlení" nahrazují xxxxx "nebo xxxxx x prodlení".
311. X §337x xxxx. 2 x v xxxxx xxxxx nadpisu xxxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx věcech".
312. V §338 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx "Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx na nemovité xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.".
313. V §338x xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx ustanovení x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx movitých xxxx x xxxxxxxxxx věcí, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.".
314. V §338x xxxx. 2 xx xx slovo "odevzdána," xxxxxxxx xxxxx "xxx xx xxxxxxxxxx,".
315. X §338x xxxx. 1 xx slova "xxxxxx nemovitost" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxx".
316. X §338x odst. 1 xx slova "xx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxx xxx".
317. V §338x xx xxxxxxxx odstavec 3, který xxx:
"(3) X usnesení x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx nemovitou xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jmění, a xxxxx jde o xxxxxxx xxxxxxxxx věc, xxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx správou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx vydanými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx notáře. Doloží-li xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx-xx další skutečnosti xxxxx xxxx xxxxx xxxx nevyjdou-li tyto xxxxxxxxxxx najevo jinak, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
318. V §338x xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx:
"(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, k jejímuž xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i xx xxxxx xx xxxx věci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx na xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nemovité xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx substituční xxxxx. Xx xxxxxxx, má-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx volně xxxxxxxx nebo jde-li x výkon xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx věcí xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx.".
319. V §338x xxxx. 1 xx slova "majetkem xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx vlastnictví povinného".
320. Poznámka xxx xxxxx č. 93 xx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
321. X §338x xxxx. 2 xx xxxxx "věci, xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx slovy "jmění, xxxxx".
322. V §338x odst. 2 xx slovo "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xx".
323. V §338x xx xx konci xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx "Výkon rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x na xxxxx xx této věci x přídatném xxxxxxxxxxxxxxxx.".
324. V §338g xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) X xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xx-xx povinný právo xx xxxxxxx volně xxxxxxxx nebo xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jsou vymáhány xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx správou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.".
325. V §338x odst. 1 xxxxxx části ustanovení xx xx slovo "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx ", a xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx závodu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x manželovi xxxxxxxxx".
326. X §338x xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx" a slova ", s xxxxxxxx, xx při neoznámení xxxxxxx" se nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxx koupě, jde-li x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, x xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx i jeho xxxxxx".
327. V §338x xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx c), které xxx:
"x) xxxxx, xxx xxxxx xx 15 dnů od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx závod nabyl xxxx xxxxxxxxxxx jmění, x pokud xxx x xxxxxx závod, xxx má xxxxx x xxx volně xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dluhy související x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jmění, x xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx též veřejnými xxxxxxxxx notáře;".
Dosavadní xxxxxxx x) x x) se označují xxxx xxxxxxx x) x e).
328. X §338x xxxx. 1 xxxx. x) x v §338zk xxxx. 1 písm. x) xx slova "xxxx, xxxxx a xxxx majetkové xxxxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx, xxxxx".
329. X §338x xxxx. 1 xxxx. d) x x §338zk xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xx", v §338x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xx" xxxxxxxxx slovem "xxx" x xxxxx "xxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxx".
330. X §338x xx xx odstavec 1 xxxxxx nový odstavec 2, který zní:
"(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, x xx-xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu.".
Dosavadní xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
331. X §338x se xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx-xx další xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx-xx xxxx skutečnosti xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zastaví.".
332. X §338x xxxxxxxx 4 zní:
"(4) Xx xxxxxx xxxx xxxx doručí xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx, x nichž xx xxxxx, xx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx součástem xxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vzhledem xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx účelu sloužit, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx právo nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx práva xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx převedena x xxxxxxxxx dluhu povinného xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x obecnímu úřadu, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxx). Xx xxxxxx právní moci xx usnesení též xxxxxx xx úřední xxxxx xxxxx. X xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx právní moci, xxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx, který vede xxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx.".
333. X §338x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "postiženého xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx závodu" x xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx x xxxxxx".
334. X §338x xxxx. 1 se xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "X xxxxxxx xxxxxxxxx majetku náležejícího x závodu činí xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ústav, xx s prostředky xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx slouží k xxxxxxxxxxx závodu, xxxx xxxxxxx nakládat xxx x xxxx souhlasem.".
335. X §338k xxxx. 1 xx xxxx xxxxxx nahrazuje xxxxx "Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx katastrální xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu x xx xxxxxxx nesmí xxx jeho souhlasu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx nebo x xx jinak xxxxxxxx.".
336. V §338x xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx" x slovo "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
337. X §338x xxxx. 2 větě xxxxx xx slova "xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx" a slovo "xxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".
338. X §338x xxxx. 4 se slova "xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx hrozící škody xx xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "jednání xxxxxxxx x odvrácení xxxx xxxxxxx xxxxxx" x slova "xxxx xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxx".
339. V §338k xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
340. X §338m xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx závazky" nahrazují xxxxxx "xxxxx".
341. X §338x odst. 1 písm. a) x c) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xx".
342. X §338x xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxxx "xxxx, xxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x nichž" xxxxxxxxx slovy "xxxxx, x xxxx".
343. X §338x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx, xxxx x xxxxxx majetkových hodnot" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
344. X §338xx xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxx xxxxxxx náleží x závodu x xxxxx xx cenu,".
345. X §338xx xxxx. 3 písm. x) a x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx x podniku" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx".
346. V §338n xxxx. 1 xxxx. x), §338o odst. 2 xxxx. x), §338x xxxx. 1 x v §338xx xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx, xxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "majetku xxxxxxxxxxxx".
347. X §338n xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x xxxxxx".
348. X §338x xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "dluhů náležejících x závodu".
349. X §338x xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxxx-xx xxxx, že xxxx majetku xxxxxxxxxxxx x závodu spolu x xxxxxxxxxx uvedenými x odstavci 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxx splatných peněžitých xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x těch, xxx xx xxxxxx přistoupili xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx správce a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
350. X §338x xxxx. 2 xxxx. f) a x §338zn xxxx. 1 a 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
351. X §338o xxxx. 2 xxxx. x) xx slova ", xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva" x xxxxx "patří" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".
352. X §338x odst. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx patřící x xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx".
353. X §338x odst. 2 xxxx. k) x x §338x xxxx. 5 xx xxxxx "věcem, xxxxxx x xxxxx majetkovým xxxxxxxx, xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx, který" x xxxxx "xxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx má".
354. X §338x xxxx. 2 písm. x) xx za xxxxx "xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx výhradu zpětné xxxxx" a xxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx stavebníka k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, předkupní právo xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx zákonné předkupní xxxxx, xxxxx udělením xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
355. X §338x xxxx. 1 písmeno x) xxx:
"a) xxxxxxxxxxx, xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx povinného, xxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxx k xxxxxx xxxx k xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx závodu nebo xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, výhradu zpětné xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx právo, xxxxxx, xxxxxx práva xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx převedena x xxxxxxxxx dluhu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx převodem xxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx, x osobám xxxxxxxx x §338xx xxxx. 1,".
356. X §338x xxxx. 5 xx xx xxxxx xxxxx věty xxxxx doplňují xxxxx "xxxx výhradu xxxxxx xxxxx".
357. V §338x odst. 1 x 2, §338xx xxxx. 1 písm. x), §338xx xxxx. 3 x x §338xx odst. 5 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx zajišťovacím".
358. V §338x xxxx. 1 a 2 xx xxxxx "xxxxx x podniku" xxxxxxxxx xxxxx "náleží x xxxxxx".
359. X §338x odst. 3 se slova "xxxxxxx k xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx x závodu".
360. X §338v odst. 2 se xxxxx "xxxx, práv nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx" x slova "xxxxxx xxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx majetku".
361. V §338w xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"b) xx xxxxxxx zprávy xxxxxxx podle §338x xxxx. 1 usnesením xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v hotovosti x uložených xx xxxx x peněžního xxxxxx v měně Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, cenu xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx závodu,".
362. X §338w odstavec 3 xxx:
"(3) Xxxxxx-xx xxxx, xx xxxx xxxxxxx náležejícího x závodu xxxxx x xxxxxxxxxx uvedenými x §338x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dluhů náležejících x xxxxxx, pohledávek xxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xx řízení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávnění, x xxxxxxx přihlášených xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx x závodu, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, odměnu xxxxxxx x náhradu xxxx xxxxxxxx výdajů, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx nepatrně, xxxxx xxxxxxxxxx zastaví.".
363. X §338x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx".
364. X §338x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "Podnik" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".
365. X §338z se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věta "Xxxx potvrdí, xxxxx xxxxxxxxx práva a xxxxxxx zpětné xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx zanikly x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.".
366. V §338x odst. 2 xx slova "xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".
367. X §338z odst. 3 xx za xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxx xxxxxx xxxxx" a xxxxx "xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k pozemku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx stavbě x xxxxxxxxx předkupního xxxxx".
368. X §338z xxxx. 4 xx xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "se xxxxxxx".
369. X §338xx xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxx "anebo xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "anebo xxxxxxxxxx xxxx".
370. X §338zf xxxx. x) xx slova "xxxxxxx patřících" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxx".
371. V §338xx xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx".
372. V §338xx xxxx. 2 xx slova "nebo xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx".
373. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 95 xx xxxxxxx, x xx včetně odkazu xx poznámku pod xxxxx.
374. X §338xx xxxx. 5 xx xxxxx "xx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxx".
375. X §338xx xxxx. 2 xx slova "xxxx, práv xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx x xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x závodu".
376. V §338xx xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
377. X §338xx odst. 3 se slovo "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxx".
378. X §338xx xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxx vykonávaná xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx jednání xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxx spravované organizační xxxxxx xxxxxx.".
379. Xx §338xx xx xxxxxx nový §338zqa, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
"Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
§338xxx
(1) Xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx rodinného xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx závodu, xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na provozu xxxxxxxxx závodu, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxx rodiny xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §338x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx závodu, xxxxx není xxxxxxxx, xx oprávněn xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §338x xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx x příklepu.".
380. X xxxxxxx xxx §340 xx slova "x) xxx náhrady" xxxxxxx.
381. V §340 xxxx. 1 xx slova "u xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx přiměřený xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx," zrušují.
382. X §340 xxxx. 2 xx xxxxx "xxx" nahrazuje xxxxxx "15".
383. §343 x 344 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
384. X §351 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx xx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx újmu".
385. §354 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§354
Xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tomu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxx dovolat.
(2) Xxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx oznámení o xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx. V xxxxxxx případě xxxx xxxxxx protokol.".
Čl. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx-xx se právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx místo jim xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x zvláštních řízeních xxxxxxxx.
2. Xxx xxxxxx zahájená přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 99/1963 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxx o dědictví xxxxxxxx x xxxxxx x. 99/1963 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx smrt xxxxxxxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2013.
4. Xx-xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxx vznikla xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §279 xxxx. 2 xxxx. x) občanského soudního xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xx-xx po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přeplatku xx dávce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §279 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
5. Xxx, xxx zákon x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx x pohledávce xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postoupením xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx povinného xx prospěch xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zajišťovacím převodem xxxxx.
6. Xxxx-xx x xxxxxx zahájeném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x příklepu xxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, předkupní právo xxxxxxxxx stavby x xxxxxxx a vlastníka xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx dnem, xxxxxx xx xxxx vydražitel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x závodu.
7. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx po dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx prostory x domy x xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx nabytí vlastnictví xxxxx xxxxx §23 x 24 xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx se upravují xxxxxxx spoluvlastnické xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x bytům x xxxxxxxxx prostorům x xxxxxxxx některé xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx účinném do 31. xxxxxxxx 2013.
8. Při výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x prodejem xxxxxx se poplatek x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uhradí xx xxxx jistinou. Xxxxx xx krytí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx slouží xxx xxxx pohledávky z xxxxxxxxxxx xxxxx, uspokojují xx xxxxxx xxxxxxx xx větě první xxxxxxx.
9. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 99/1963 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.
10. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vkladatele xx výplatu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vkladní knížkou xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx zrušen článkem XXX xxxxxx x. 126/2002 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Sb., x bankách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 593/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxx daně x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 239/2001 Xx., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x České xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 15/2002 Sb., xxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx se podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx movitých věcí.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 549/1991 Sb., x soudních xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 271/1992 Sb., xxxxxx č. 273/1994 Xx., zákona x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Sb., xxxxxx x. 227/1997 Xx., zákona č. 103/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 255/2000 Xx., zákona x. 451/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx č. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Sb., xxxxxx x. 72/2006 Xx., zákona č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., zákona č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Xx., zákona x. 216/2008 Sb., zákona x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx č. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., zákona č. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx. x zákona x. 167/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxxx".
2. X §2 se xx xxxxx odstavce 1 xxxxx nahrazuje čárkou x doplňuje xx xxxxxxx f), které xxx:
"f) notář x případě xxxxxx xxxxxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx.".
3. X §2 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) (dále xxx "partnerství")" nahrazují xxxxx "x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) (dále xxx "xxxxxxxxxxx") je xx xxxx".
4. X §2 odst. 9 xx slova "obchodního xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx".
5. X §6a xxxx. 6 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxx".
6. X §6x xxxx. 6 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
7. X §9 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "veřejného xxxxxxxxx".
8. X §10 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx je xx xxxx,".
9. V §11 odst. 1 xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xx integrity,".
10. X §11 xxxx. 1 xxxx. e) xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "pozůstalostních".
11. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
12. V §11 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx rejstříku".
13. X §11 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), které xxx:
"x) přiznání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx h) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).
14. X §11 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:
"k) výmazu xxxxx x veřejného xxxxxxxxx,".
15. X §11 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxxxxx, jemuž xxxx xxxxxxxxx xxxx, x řízení o xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x náhrady xxxxxxx xxxxxx,".
16. X §11 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "příspěvek xx xxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx a příspěvek xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx".
17. X §11 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) až x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 3x xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).
18. X §11 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,".
19. X §11 xx xx konci odstavce 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
20. X §11 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxxxxx".
21. X xxxxxxx xxxxxxx 4 bodě 1 xxxx. x), xxxxxxx 4 xxxx 3, xxxxxxx 6 xxxx 2, xxxxxxx 13 xxxx 1 xxxx. b), xxxxxxx 22 bodě 8 x v položce 23 xxxx 1 xxxx. b) se xxxxx "nemovitost" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx věc".
22. X xxxxxxx xxxxxxx 4 xxxx 1 xxxx. x), xxxxxxx 4 xxxx 3, xxxxxxx 6 xxxx 2, položce 13 bodě 1 xxxx. x), položce 22 xxxx 8 x x xxxxxxx 23 bodě 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx závod".
23. X xxxxxxx xxxxxxx 4 xxxx 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxx".
24. X příloze položce 4 xxxx 3 xx xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx x" nahrazuje xxxxx "obchodnímu závodu" x xxxxx "podniku" xx slovy "xxxxxx x xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "obchodního xxxxxx".
25. V xxxxxxx xxxxxxx 4 xxxx 6 se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx je xx xxxx".
26. X xxxxxxx xxxxxxx 11 xxx:
"Položka 11
1. Za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 12 000 Kč
x) xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku 1&xxxx;000 Xx
c) xx xxxxx xxxxx osoby xx xxxxxxxxx rejstříku, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx spolku 6&xxxx;000 Xx
x) xx xxxxx xxxx xxxxxxxx zápisu u xxxxxx 1 000 Kč
x) za změny xxxx xxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;000 Xx
2. Xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 písmen x) x x) xx xxxxxx za návrh xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx doplňovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx skutečnosti x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxxx xxxxx skutečností, xxxx pouze xxxxx xx zápis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx jinou xxxxxxxxxx. Změnou xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx právnické xxxxx x veřejného xxxxxxxxx.
3. Xxxxx této xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxxx xxxx položky se xxxxxxxx xx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
27. V xxxxxxx xxxxxxx 13 xxxx 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx".
28. V xxxxxxx xxxxxxx 13 xxxx 3 se slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx závodu".
29. X příloze se xx xxxxxxx 17x xxxxxx xxxx xxxxxxx 17x, xxxxx zní:
"Xxxxxxx 17x
Xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 3&xxxx;000 Xx".
30. X xxxxxxx xxxxxxx 22 bodě 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx věci".
31. X příloze xxxxxxx 22 xxxx 8 xx xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx x" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "podniku" xx xxxxx "xxxx x vyloučení" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
32. X xxxxxxx xxxxxxx 22 xxxx 11 x x položce 23 xxxx 6 xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "pozůstalostní".
33. X xxxxxxx xxxxxxx 27 se xx xxxxx "občanský soudní xxx" vkládají xxxxx "xxxx zákon o xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx".
34. V xxxxxxx xxxxxxx 37 a 38 xxxxx:
"Položka 37
1. Xx xxxx úkonů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx směnky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx papír 2&xxxx;000 Xx
2. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z protestní xxxxxxx xxxx z xxxxx xxxxxxxx 300 Xx
Xxxxxxx 38
Xx oznámení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx neúčinnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 000 Xx".
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx splatnými dnem xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Xx. X
Zákon č. 283/1993 Sb., x xxxxxxx zastupitelství, xx xxxxx xxxxxx x. 261/1994 Xx., xxxxxx č. 201/1997 Xx., xxxxxx č. 169/1999 Xx., zákona x. 11/2001 Sb., xxxxxx č. 14/2002 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 310/2002 Sb., xxxxxx č. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 630/2004 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Sb., zákona x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 121/2008 Xx., zákona č. 129/2008 Sb., zákona x. 314/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., zákona x. 218/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 286/2009 Xx., zákona č. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 459/2011 Xx. x zákona x. 105/2013 Xx., xx xxxx takto:
1. X §5 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".
2. V §12x xxxx. 3 xxxx. i) xx xxxxx "zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "omezení xx xxxxxxxxxxxx".
3. V §12x xxxx. 3 xxxx. o) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
4. X §12x xxxx. 3 písm. x) bodech 2 x 3 se xxxxx "dítěte" nahrazuje xxxxxx "osvojence".
5. X §12x xxxx. 3 písm. x) xxxx 7 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxx.
6. V §12j xxxx. 3 se xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) den, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xx nezvěstného xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx r) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
7. V §12x xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:
"j) xxxxxxx xx svéprávnosti,".
8. V §12j xxxx. 6 písm. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
9. X §12j xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx 2 x 3 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
10. X §12x odst. 6 xxxx. x) bodě 6 se xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx pobytem x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dítě" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ženě x xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, která xxx xxxxxxxx".
11. X §12x xxxx. 6 xxxx. x) xxxx 7 se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxx.
12. X §12x xxxx. 6 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxx, xxxxx xxx v rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uveden xxxx xxx, kdy xxxxxxx účinky prohlášení xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za nezvěstného,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
13. V §16 xxxx. 4 xx xxxx druhá xxxxxxx.
14. X §21 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx úkonům xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx omezena" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx ve xxxxxxxxxxxx".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx úřednících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. VI
Xxxxx č. 121/2008 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství, xx xxxxx zákona x. 7/2009 Sb., xxxxxx x. 183/2009 Sb., xxxxxx x. 193/2012 Xx., xxxxxx č. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 163/2013 Xx. x nálezu Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 224/2013 Sb., xx mění takto:
1. §3 xxx:
"§3
Vyšší xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x x pokyny, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx předseda xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxx xxxxxxxx.".
2. X §5 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Předseda xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx má xxx xxxx xxxxxxxx.".
3. X §8 xx xxxx druhá xxxxxxx.
4. X §9 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx věcech" xxxxxxx.
5. X §9 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyšším xxxxxxx úředníkem x xxxxxxxxx soudním řízení xxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxx, proti xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx občanského soudního xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx podat xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu, který xxxxxxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Proti rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x odmítnutí xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úředníka, proti xxxxxxx xxx xxxx xxxxx podat námitky, xx x xxxxxx xxxx. Xxxx-xx v xxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx, použijí xx xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.
6. §10 xx xxxxxxx.
7. §11 xxx:
"§11
Xxxxx soudní úředník x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxx jinak, provádět xxxxxxx xxxxx soudu xxxxxxx stupně, s xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx ve věci xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx upravujícího xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxx rozhodování x
1. xxxxxx x xxxxxxxxx,
2. řízení x umoření xxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx souhlasným xxxxxxxxxxx,
4. xxxxxx ve xxxxxx xxxx soudu x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx omezených ve xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxx svéprávnosti xx xxxxxx xxxxxx, xxxx, o kterých xxxx xxxxx, kde xxxxxxxx, neznámých xxxx x xxxx osob, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx působí xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx rejstříků právnických x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx rejstříku, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx zřízením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
f) xxxxxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prodejem xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxx nařízeno xxxxxxx,
x) rozhodování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx notářský xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx návrh xxxxx oprávněným xxxx xxxxxxx exekutorem, xxxxxxxxx xxxx-xx proti návrhu xxxxxx odvolání,
x) xxxxxxxxxxx o uspokojení xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) rozhodování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx žaloby x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx x xxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce,
4. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
5. ustanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
6. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přijatých xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx exekuce x xxxxxxx s omezeními xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
7. návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
8. xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
9. xxx, xx xxxxxxx xx v xxxxxx,
10. zamítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
11. xxxxxxx xxxxxx,
12. xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxx xxxxxxx,
13. xxxxxxxxx konečné xxxxxx x rozvrhového xxxxxxxx,
14. povolení reorganizace, x schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxx x o xxxxxxx reorganizace x xxxxxxx,
15. schválení xxxxxxxxx x xxxx xxxx, x přiznání xxxxxxxxxx xx placení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx,
16. ukončení xxxxxxx dlužníkova xxxxxxxxxx xxxxxx,
17. věci xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx, xxxx Slovenské republiky.".
8. X §13 xx xxxxx "10 xx 12" nahrazují xxxxx "11 x 12".
9. X §17 xxxx. 2 xxxx první xx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx," xxxxxxx.
10. §27 xx xxxxxxx.
XXXX PÁTÁ
XXXXXXXX
Xx. VII
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.
Xxxxx x. x.
Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 293/2013 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.