Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.06.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2014.


Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů
294/2013 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I
Přechodné ustanovení Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o insolvenčních správcích Čl. III
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. IV
294
ZÁKON
xx xxx 12. xxxx 2013,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:
XXXX PRVNÍ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx x způsobech xxxx řešení (insolvenční xxxxx)
Čl. X
Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx a způsobech xxxx řešení (insolvenční xxxxx), xx znění xxxxxx č. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 108/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., zákona x. 458/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 163/2009 Xx., xxxxxx č. 217/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx Ústavního soudu xxxxxxxxxxx xxx č. 241/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 260/2010 Xx., xxxxxx č. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Sb., xxxxxx č. 73/2011 Xx., zákona č. 139/2011 Sb., zákona x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 334/2012 Xx., zákona č. 396/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx. a zákona x. 185/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova ", xxxxx x soud, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx řízení".
2. X §2 xxxx. x) se za xxxxx "x to" xxxxxx xxxxx "jen".
3. §7 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§7
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx-xx xxxxxx postup x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx řízení a xxx incidenční spory xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx4) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx, ustanovení zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx přiměřeně xxx xxxxx, xxxxxxxx xx ně xxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 5 xx xxxxxxx.
4. Za §7 xx xxxxxxxx nové §7x xx 7x, xxxxx xxxxxx nadpisů xxxxx:
"§7a
Xxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx soudy xxxxxxxxx jako soudy xxxxxxx stupně
x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxx vznikla xxxxxxxxx povinnosti podat xxxxxxxxxxx xxxxx,
d) xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx,
e) xx xxxxxx vyplývajících z xxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxx a insolvenčním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx.
§7x
Místní xxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxx dlužníka.
(2) Xxx-xx o insolvenční xxxxxx, x xxxx xx má řešit xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx vedle xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 k řízení xxxxxxxxx také insolvenční xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úpadek nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úpadek xxxxxxxx, xxxxx xx zahraniční xxxxxx, x xxxxxxx-xx xxxx přímo použitelný xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx59), xxx insolvenční xxxxxx xxxxxxx i x insolvenčního xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Insolvenční xxxx xx příslušný ve xxxxxx xxxxxxxxx v §7x xxxx. x) xx x).
§7x
Xxxxx xxxxxxxx zastupitelství
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zahájeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx sporů, x xxxxxxxxx.".
5. X §12 xxxx. 2 xx xxxxx "Zvláštní xxxxxx xxxxxxx6)" xxxxxxxxx xxxxx "Zákon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6 se xxxxxxx.
6. X §18 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni" xxxxxxxxx xxxxx "3 xxx xxx dne".
7. §25 xxx:
"§25
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud. Xx-xx x xxxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §148 xxxx. 2 x xx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx určena xxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx správcem tuto xxxxx; xx neplatí, xxxxxxxxx-xx xxxxx určený xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §21 xx 24 x xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxxx §29 xxx xxxx xxxxxxx.
(2) Nejde-li x xxxxxx podle xxxxxxxx 1, insolvenční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx seznamu insolvenčních xxxxxxx xxxxxx
x) xxx obvod krajského xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx v době xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx konkursu xxxx není-li x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx řešení xxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxx. 2 zákona x insolvenčních správcích9a),
x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx soudem xxxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx-xx x době xxxxxx xxxxx návrh na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx osobou xxxxx §3 odst. 2 zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx9x) bez xxxxxx xx způsob xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterou xxxx předseda insolvenčního xxxxx podle pořadí xxxxxxxx dnem zápisu xxxxxx sídla xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx tomu jiné xxxxxxxxx, xxxx předseda xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xx-xx to xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx, k xxxxx xxxxxxxx x k xxxx xxxxxxxxxx poměrům, xxxxx x x xxxxxxx způsobilosti insolvenčního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxx.
(6) Odstavce 2 x 3 xx nepoužijí x xxxxxxx určení xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, xxxxx xx xxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxx nebo příležitostnosti, xx-xx to vhodné xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx poměrům, xxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
8. X §29 se xx xxxxx textu xxxxxxxx 1 doplňují xxxxx ", xxxxx xxxx xxxxx hlasovat".
9. X §29 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odvolanému xxxxxxxx podle odstavce 1 insolvenční soud xxxxx, aby xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx činnosti, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx spravoval, a xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, které xx xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
10. X §31 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxxxxxx §29 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxx.".
11. X §32 xxxx. 2 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "§29 xxxx. 4 x".
12. X §35 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx "Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty.".
13. X §36 xxxx. 2 xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zprávu x xxxxx insolvenčního xxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx 2 xx doplňuje xxxx "Neurčí-li xxxxxxxxxxx xxxx jinak, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nejméně jednou xx 3 xxxxxx xxxxxxxx zprávu o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
14. X §38 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x".
15. X §38 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xxxx 50&xxxx;000 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce a 50&xxxx;000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
16. X §38 xxxx. 4 xx za xxxxx "zálohy xxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx xxxxxx".
17. X §38 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x funkce xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx insolvenčního xxxxxx provede vyúčtování xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx; xxx projednání této xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx §304. Umožňuje-li xx xxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx insolvenční soud x schválení této xxxxxx již v xxxx xxxxxxx; xxx-xx x hotové výdaje xxxxxxxxxxxxx správce, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x správou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, učiní xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zprávu xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6.
18. X §38 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a způsob xxxxxx xxxxxx státem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
19. Za §40 xx xxxxxx xxxx §40x, který xxx:
"§40x
Xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx exekučních xxxxxx xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo jiná xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx která mají xxx uspokojena x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx výkon xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; to neplatí, xxx-xx x pořádková xxxxxxxx uložená insolvenčnímu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x takovými xxxxxxxx, x x rozhodnutí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nahradit xxxxxxx řízení, které xxxxxxxx svým zaviněním xxxx které xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx.".
20. X §41 xxxx. 1 xx xx xxxxx "udržení" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx".
21. X §43 xxxx. 2 xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx "Xxx-xx x údaje xxxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tím, xx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx umožní xxxxxxx xxxxxxx.".
22. X §46 xxxx. 2 se za xxxx xxxxxx vkládá xxxx "Xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx věřitelů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx hlasovala většina xxxxxxx nejméně xxxxx xxxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxx řádně zastoupených xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx.".
23. V §48 xx na konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku, je xxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxx věřitelů také xxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx.".
24. X §48 odst. 3 xx xxxxx "může xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx svolání x xxxxxxxxxx schůze xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nedůvodného xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 5&xxxx;000 Xx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx".
25. §51 xxx:
"§51
(1) Xxxxxxxx, jejichž pohledávka xxxx popřena, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx se xx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxxxx xxxxxxxx nepřizná hlasovací xxxxx věřitelům, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx x xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx věřitelů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ještě xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, insolvenční soud. Xxxxx xxx xxx xx návrh xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx věřitelů.
(4) Není-li dále xxxxxxxxx jinak, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§168), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na roveň xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§169), věřitelé x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§170), věřitelé x podřízenými xxxxxxxxxxxx (§172) x do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
26. X §52 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Je-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x hlasovacím xxxxx xxxxxxxx závislé xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx kterému xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx odvolání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx věřitelů; to xxxxx xxx xxx xxxxx takové rozhodnutí xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
27. §53 xxx:
"§53
Xxxxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx z xxxxxxxx hlasovat ve xxxxxxx xxxx. Ve xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx ve xxxx xxxxx věřiteli xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx.".
28. X §56 odst. 2 xx slovo "Xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx usnést, xx xxxxx".
29. X §56 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, není volba xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
30. V §57 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pohledávek" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
31. X §57 xxxx. 2 xx xx slova "xx volí" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxx".
32. V §57 xxxx. 3 xx xx xxxxx "Volbu" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx".
33. X §59 xxxx. 2 xx xxxxx ", xxxxxxx" nahrazuje xxxxx ". Takto xxx xxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x", xxxxx "zaměstnanci" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "společníky".
34. X §61 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, učiní xxx xxxxxxxxxx".
35. X §61 xxxx. 2 xx věta xxxxx nahrazuje větou "Xxxxxxxx věřitelský xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru insolvenční xxxx.".
36. X §61 odst. 3 xx xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,".
37. X §62 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Je-li xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
38. V §62 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx hlasovala většina xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zastoupených nezajištěných xxxxxxxx počítaná xxxxx xxxx xxxxxx pohledávek. Xxxxx schůze xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelského výboru xxxx též xxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx zvolit xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 2.".
39. X §63 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx část xxxx xx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx zrušuje.
40. X §64 odst. 2 xxxx xxxxx xx část xxxx xx středníkem xxxxxx xxxxxxxxx zrušuje.
41. X §65 xxxx. 2 se za xxxxx "svou xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx schůzí xxxxxxxx".
42. §66 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§66
Xxxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxx výbor
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx členů věřitelského xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx 3 xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx do xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxxxx výboru xx xxxxx nejméně 3 xxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx 3 xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx schůze xxxxxxxx x xxxx xxxxx svolaná, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx věřitelského xxxxxx xxxxxxxxxxx soud; §61 xxxx. 2 věta xxxxx x §61 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx, xxxxx insolvenční soud xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx.".
43. X §68 odst. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
44. §69 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§69
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx incidenčního xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.".
45. X §71 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxx současným" xxxxxxx a za xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxx slovo "xxxxxxxxxx".
46. V §71 xxxx. 3 se xxxxx "vyvěšením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xx současným" xxxxxxx, xx slovo "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx ", pokud xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx" se xxxxxxx.
47. V §72 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 2.
48. §73 xxx:
"§73
Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, doručuje xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxx soudní xxxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxxx vydává před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx jeho xxxxxxxx; totéž xxxxx xxx doručení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
49. X §75 xxxx. 2 se za xxxxx "insolvenčnímu správci" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,", xxxxx "dále" xx xxxxxxxxx xxxxxx "x" a xxxxx ", a státnímu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx insolvenčního xxxxxx" xx xxxxxxx.
50. Xx §83 xx xxxxxx xxxx §83x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
"§83x
Xxxxxxx xxxx
Xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx věcí xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.".
51. X §85 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňují věty "X xxxxxxx, xxx xxxxx insolvenční xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx projednávané xxxx xxxx x xxxxxxxxxx otázkách, xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx, xx xxxx sepisuje xxxxxxxx; xxxx-xx xx možné xxxxxxxx ke způsobu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx obrátil na xxxxxxxxxxx xxxx x xx-xx xxxxxxxxxxxx přijetí xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudem xx xxxxxxxxx xxxxx věřitelů, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x takto xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Náležitosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
52. X §89 odstavec 3 xxx:
"(3) Xxxxxx-xx xxxxx insolvenčnímu xxxxx zveřejnit rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx nejpozději xx konce xxxxxxxxxx xxx nejblíže následujícího xx dni jednání, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyhlášeno. Xxxxxxx xxxxxxx znění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx takto xxxxxxxxx vhodně zkrácené xxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úplné znění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, tím xxxx dotčena. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx jeho zkráceného xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; takové zveřejnění xxxx nemá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
53. X §90 xx xx slova "občanského xxxxxxxx xxxx" vkládají xxxxx "x zákona x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx" x za xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí" xx xxxxxxxx slova "xxxx x odkladu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx".
54. §92 xxx:
"§92
Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím soudu xxxxxxx stupně xxxxxxx x insolvenčním xxxxxx x xxxxxxxxx urychlením, x xx xxxxxxx xxxxxxxx proti rozhodnutí x xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx, proti xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxx a xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx.".
55. V §93 xxxx. 1 se xxxxx "x" nahrazuje xxxxxx a za xxxxx "xxxxxx úpadku" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx".
56. X §96 se xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx se odstavec 2, xxxxx zní:
"(2) X řízení x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx podané proti xxxxxxxxxx insolvenčního soudu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx §235 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, jímž xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx účinné xxx xxx xxxxxx xxxx.".
57. X §97 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx podala, xxxx x elektronické podobě xxxxx uznávaným elektronickým xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; jinak se x xxxx nepřihlíží.".
58. X §97 xx za xxxxxxxx 2 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxx:
"(3) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx plné xxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx procesní xxxx xxx. To platí xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxxx osoba, xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx), xxxxx tím xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) X xxx, xx se k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovatele xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx mu xxxxxx zvlášť; ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx odstavec 5.
59. V §102 xxxx. 1 písmeno x) zní:
"x) Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx"), x xxxxxx xxxxxx xx dlužník, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx,".
60. V §102 odst. 5 xx xxxxx ", x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sítě," xxxxxxx.
61. V §104 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Dlužník x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx údaj o xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx uvede, xxxxx x pohledávek svých xxxxxxxx popírá xx xx důvodu nebo xx xx xxxx x proč.".
62. Xx xxxxx xxxxx §105 xx doplňují xxxxx "; xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx do insolvenčního xxxxxx xxxxx nepřihlašuje, xxxxxxxx xx po xxxxxxxxxx x úpadku xx uplatněnou xxxxx §203".
63. X §108 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx zaplatil xxxxxx xx náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xx nutné ke xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx nelze zajistit xxxxx; xx platí x xxxxx, xx-xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx žádný xxxxxxx. Xxxx zálohu xxxxx xxxxxx insolvenčnímu navrhovateli - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx spočívá xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Povinnost zaplatit xxxxxx xxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxx, x xxxxx insolvenčním návrhu xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xx xxxx rozhodnutí x xxxxxx, s xxxx spojí xxxxxxxxxx x povolení oddlužení.".
64. §109 zní:
"§109
(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx:
x) pohledávky x xxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx žalobou, xxx-xx xx uplatnit xxxxxxxxxx,
x) právo xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxx nebo majetku xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxxxxx řízení,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo zahájit, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Pro xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou (§168) a xxxxxxxxxx xxx xx roveň xxxxxxxxx (§169) xxxx xxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §203 xxxx. 5 x x omezeními xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx. Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, výkon xxxxxxxxxx xxxx exekuce xx x nadále nařizuje xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) nelze uplatnit xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxx srážek xx mzdy xxxx xxxxxx příjmů, x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx, jímž xx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dlužníkova majetku xxx účely xxxx xxxxxxxxx takovým xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo exekucí. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx další xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx k xxxxxxxxx xxxx, která lze xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx pouze přihláškou, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nezačínají xxxx xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhlášky, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxxx rejstříku.
(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, x xxx-xx o reorganizaci, xx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx.
(6) X xxxxxxxxxxx x opatřením xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx nepřihlíží. Xx-xx xx nezbytné x naplnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxxxx soud kdykoli x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vykonatelnost xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x); xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuce x rozporu x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x). Xxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxxx xxxx xxxxx mohou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx osobám, xxxxx x xxxxxx nebo xxxxx, která rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx připravovala, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
65. X §111 xx xx konci odstavce 2 xxxxxxxx věta "Xxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§168) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx (§169); xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x termínech xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".
66. X §111 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 3 doplňují xxxxx ", xxxxxx xx x nim xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx předem vyžádal xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx".
67. X §128 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Seznam xxxxxxx xxxxxxxx x takovém xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx po xxxxxxxxxx x úpadku.".
68. §136 zní:
"§136
(1) Xxxxxxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx v úpadku xxxx xx xx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx obsahovat
x) xxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx hrozící xxxxxx,
x) xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,
x) výzvu, aby xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx své pohledávky, xxx xxxxxxx xx xxxxx 2 xxxxxx, x poučením x xxxxxxxxxx xxxxxx zmeškání,
x) výzvu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uplatní xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetkových hodnotách, x poučením, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxx xxxx vzniklou xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx sepsán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxx xxx, xx nebudou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx zajišťovací xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxx se xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx schůze věřitelů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxx xx xxxxx dlužníku, xxxxx tak xxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx svých xxxxxxxx a xxxxxxxx.
(3) Xx-xx x xxxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx k přihlášení xxxxxxxxxx 30 xxx.
(4) X xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x prodloužení lhůty x předložení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§316 odst. 5 a 6). X xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx insolvenční soud xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx zálohy xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, byl-li dříve xxxxxxxxx. Nejde-li o xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx správce povinen xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, jakož x doklady, xxxxx xx x dispozici, x xxxxxxxxxx mu xxxxxxxxx součinnost.".
69. X §139 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"c) xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, x xxxxxx xxxxxx xx dlužník, který xx xxxxxxxxxxxxxxx, sídlo xxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx,".
70. X §139 xxxx. 2 xx xxxxx ", x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx," zrušují.
71. V §140 xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkládá skupinový xxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx", x nadpis xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx: "Předběžná opatření x započtení".
72. Xx §140 xx xxxxxxxx xxxx §140x xx 140x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"§140x
Přerušení xxxxxx
(1) Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxxxxx x úpadku xx xxxxxxxxx soudní x rozhodčí xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkové podstaty, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx x insolvenčním řízení xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, anebo o xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§170). Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 přerušeno, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, kteří x řízení xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxx-xx x nerozlučné xxxxxxxxxxxx37) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx38).
(4) Xxxxxxx se xxxx xxxx jiný orgán xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx, xx v řízení xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx účinky rozhodnutí x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx se x xxxx, kdy xx xxxxxx přerušeno, xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx; bylo-li xxxxxx xxxxxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx, xxxxx ještě xxxxxxx, než rozhodnutí xxxxxx právní xxxx, xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx moci. Jestliže xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx.
§140x
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx v §140a, xxxxx v jiných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx podstaty, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx uplatněny xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx v xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxx na přihlášené, xxxxx o pohledávkách, xxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§170); xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx způsobené trestným xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X rozhodnutím xxxxxxx x rozporu x xxxxx zákazem xx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx.
§140x
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx
V xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx, nelze xxxxxxx soudní x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podstaty, které xxxx být v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxx řízení x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx v insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§170).
§140x
Jiná řízení
(1) Xxxx řízení xxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení se xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xx xxxx zahájit x x xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx; v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx účinky rozhodnutí x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx. X rozhodnutím xxxxxxx v rozporu x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx těchto jiných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x úpadku se x xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xx věcech xxxxxx práva k xxxxxxxxxxxx,
x) řízení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx39),
d) xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti40).
§140e
Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) X xxxx, po xxxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxxx x úpadku, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx majetek xx xxxxxxxxxxx dlužníka, xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx xxx nařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxx §203 odst. 5.
(2) Pro xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 platí §109 xxxx. 6 xxxxxxx.".
73. Za §141 se vkládá xxxx §141x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
"§141x
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x úpadku
Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx x xxxx xxxxxxxxx orgán řízení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zahájena v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §109 odst. 1 xxxx. a) x xxxxx §140c.".
74. V §142 xx xx konci xxxxxxx x) čárka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx d) se xxxxxxx.
75. §144 xxx:
"§144
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx nebude postačovat x xxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx řízení, i xxxx xx xx xxxxxx.".
76. V §149 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) dlužník xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zahájeném xx základě insolvenčního xxxxxx xxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxx x xxxxxxx řešení xxxxxx samostatným xxxxxxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx po rozhodnutí x xxxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxx xxxx osobou, x xxxxx tento zákon xxxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxxxxxx xxxx oddlužením, xx xxxxxxxxxx o xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx termínem xxxxxx xxxxxx věřitelů xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx.".
77. V §150 xx xx xxxxx "xxxxx §149 xxxx. 1" xxxxxxxx xxxxx "x xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx §150 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx".
78. V §151 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx přítomných xx schůzi věřitelů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zajištění xxxxxxxx xxxx pouze nezajištění xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §150 xxxxxxx, xxxxxxxx x věřitelů xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schůze věřitelů xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx polovina xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pohledávek.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.
79. X §151 odst. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxx 1" xxxxxxxx xxxxx "a 2".
80. X §157 xxxx. 1 xx xxxxx "xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx a xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", x xx xx lhůtě xxxxxxxxx xx výzvě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
81. X §159 xxxx. 1 xx za xxxxxxx e) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"f) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx došlo xx zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).
82. X §159 xxxx. 1 se xx písmeno x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:
"x) xxxxx o xxxxxx, zda tu xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx závazků xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxx určení xxxxxxxx xxxxxx zájem,".
Dosavadní xxxxxxx g) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).
83. V §159 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení.
(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) x x) xx x) xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx podle §308 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodnutím, jímž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx vědomí xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x xxxxxxx případě xxxxxxxx xx xxxxx x určení xxxxxxxx, xxxx xxxx pořadí xxxxxxxxxxxx pohledávek xxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §225 xxxx. 5, xx xxxxx x xxxxxx, xxx xxx, právo, xxxxxxxxxx xxxx jiná majetková xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníka xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) a x) x g), x xxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Incidenční xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xx dnem, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx konkursu xxxxx §308 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx oddlužení, přerušují x lze x xxxx pokračovat xxxxx xx návrh některého x dlužníkových věřitelů xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx sporu. Dnem, xxx jeho návrh xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Nepodá-li xxxxxx xxxxx ve stanovené xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, insolvenční xxxx xxxxxx o incidenčním xxxxx xxxxxxx.".
84. X §160 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "vedle xxxxxxxx vyhláškou x" x na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxxxxx §75 xxxx. 2 se xxxxxxxxx".
85. X §165 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxx:
"(3) Jinak xxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx; uspokojení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(4) Není-li xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxx poskytnuté věřiteli xx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx jistinu, xxx xx xxxxx, poté xx xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
86. X §167 xx na xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx".
87. V §167 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx slova "; xxxxxxxxxx xxxxxxx zajištěných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx považují xx nezajištěné x xxxxx xxxxxxx. Podle xxxx xxxxx se xxxxxxxxx, xxxxx nedojde xx xxxxxxxxx zajištění.".
88. X §167 xx xxxxxxxx odstavce 4 a 5, xxxxx xxxxx:
"(4) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxxx řízení zaniká xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
(5) Xx-xx xxxxxxxxxxx právo, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx neveřejném xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osvědčoval xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx správce nabyvateli xxxxxxxxx věci, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zániku xxxxxxxxx.".
89. V §168 xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkládá xxxxxx, který xxx: "Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
90. X §168 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xx majetkovou podstatou, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce,
x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x správou xxxxxxxxx podstaty dlužníka,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odměna xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odpovědného xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx výdajů x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx, xxxxxxxx a xxxx obdobná peněžitá xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pojistné xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxx, xxxxxxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx oprávněními, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx schválení xxxxxxxxx,
x) pohledávky xxxxxxxx ze xxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx považují xx smlouvy, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx poskytnutého xxxxxxxx xxxxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx poskytnutého xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) pohledávky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx plnění xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx oprávněními xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx poskytnutého xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx od zahájení xxxxxxxxxxxxx řízení do xxx, xxx xxxxx xxxxxx zákona nastaly xxxxxx odmítnutí; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx věřiteli xx trvání oddlužení,
x) xxxxx xxxxx §171 xxxx. 4,
x) xxxxxxx hotových xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) další xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx stanoví tento xxxxx.".
91. X §173 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx rozvazovací xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx pohledávky věřitelů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx insolvenčního řízení xxxx.".
92. Xx §173 se xxxxxx xxxx §173x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§173x
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x podání xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zaniká xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §109 xxxx. 3.".
93. X §178 xx xx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxxx "; xx neplatí, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx úvaze xxxxx".
94. X §178 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:
"(2) Xxx účely xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx nastal xxxxxx, xx základě xxxxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx nepřihlíží x xxxxxxx xxxxx pohledávky.".
95. §179 xxx:
"§179
(1) Bude-li xx přezkoumání xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, že xxxxxxx xx právo xx uspokojení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx než 50 % xxxx xxxx xxxx xx má xxxxx xx uspokojení xx xxxxxxxxx x xxxxxx horším, xxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx zajištěné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §167 xxxx. 4 xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx pohledávku přihlásil, xxxx insolvenční xxxx xx návrh insolvenčního xxxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zajištěním xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx částku, xxxxxx xxxx xx zřetelem xx všem okolnostem xxxxxxxxx x přezkoumání xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx x xxxxxxxxxx spor.
(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxx za uplatněnou x přihlášce ta xxxx práva xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zpět xxxxxxx, xxx xxxxxx účinek, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx práva xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx.".
96. X §181 xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x přihlášeným xxxxxxxxx" xxxxxxx x na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx slova ", xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx obvyklém xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. To xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx".
97. V §182 se xxxxx "xxxxxxxxxx insolvenčního soudu x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §178 xxxx 179" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx §178 xxxx. 1 nebo §179 xxxx. 1".
98. X §183 xxxx. 3 xx slova ", xxxxx ji xxxxxxxxxx věřitel" xxxxxxx x xx slova "xxxxxxx místo xxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx,".
99. §184 xxx:
"§184
(1) Xxxxxxx, který podal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx soud vezme xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutím, které xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx, dlužníku a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx němu xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx řízení xx xxxxx xxxxxxxx (§183 odst. 2). Xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx věřitelova účast x řízení xxxxx.
(2) Xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx uspokojila xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxx požadovat xxxxxx xxxxx §183 xxxx. 1 x 2, to xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx neučiní, xxxxxxxx takové xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx újmu xxx xxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx lhůtu x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx věřitele; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenční soud xx po uplynutí xxxx lhůty. V xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx uspokojila, na xxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepřihlíží.".
100. X §189 se xx xxxxx textu xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podmíněné xxxxxxx, od xxxxxxx xxxx věřitel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §183 xxxx. 1 x 2".
101. X §189 xx xx xxxxxxx odstavce 2 xxxxxx xxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, aby xxx xxxx uzavřít xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx termínem xxxxxx xxxxxxxxxxx jednání.".
102. X §189 xxxx. 3 se slova "xxxxx xx 15" xxxxxxxxx xxxxx "konat xx 30" a xxxxx "3 xxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "10 xxx".
103. X §190 se xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx věta "Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxx správce xx xxx nebezpečí x xx xxx xxxxxxx (§39 xxxx. 2) xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
104. V §190 xxxx. 3 se xxxxx ", x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx" xxxxxxx.
105. X §190 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který zní:
"(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.".
106. §191 zní:
"§191
(1) Přezkoumání xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx přihlášené xxxx podmíněné xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx požadovat plnění xxxxx §183 xxxx. 1 x 2, xx nezařazují na xxxxxxxxx jednání po xxxx, xx xxxxxx x insolvenčním řízení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pokládá xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx stala xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx rozhodnutí x xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nelze považovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx. X pochybnostech xxxxxxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx přezkoumání xx xxxxxxxxxxxx, do skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx a proti xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
107. X §197 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxx xx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx insolvenční xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxx přezkumném xxxxxxx o dalším xxxxxxx; xxxxxxxx, který xx přezkumného xxxxxxx".
108. X §198 xxxx. 2 xx xxxxx "podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx" zrušují.
109. X §203 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxx-xx dále stanoveno xxxxx, pohledávky za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. O uplatnění xxxxxx pohledávky věřitel xxxxxxxx xxxx vyrozumí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; náležitosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.".
110. X §203 xxxx. 3 xx xxxxx "Insolvenční správce" xxxxxxxxx xxxxx "Osoba x xxxxxxxxxxxx oprávněními".
111. X §203 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx x xxxxxxxxxxxx oprávněními", xxxxx "xxxxx insolvenčnímu xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "proti xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xx slovo "xxxxxxxxx" se vkládá xxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
112. X §203 xxxx. 5 xx slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx x xxxxxxxxxxxx oprávněními".
113. Xx §203 xx xxxxxx nový §203x, xxxxx zní:
"§203a
(1) V pochybnostech x xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §203 xx xxxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx xxxx pohledávkou xxxxxxxxxx jí xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx (§170), xxxxx insolvenční xxxx x xxx xxxxxx věřiteli, který xx xxxxxxxx, aby xx 30 xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx žalobu na xxxxxx pořadí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx návrh xxxxxxxxxxxxx správce xxx xxxxx vždy. Žaloba xxxx xxx vždy xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx žaloba x určení pořadí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pohledávce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx není-li xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx podání, xxxx xxxxxxx xxxxxxx pohledávku xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uspokojení xxxxxxxxxx xxxx pohledávky xx xxxxxxxxxx podstatou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx pohledávky x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx.
(2) Řízení x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §159 xxxx. 1 xxxx. x); xxxxxxxxxx x popření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".
114. V §204 odst. 1 xx xxxxx "Zajištění" xxxxxxxxx slovy "Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx".
115. V §205 odst. 1 xx xxxxx "xx xxx zahájení" xxxxxxxxx xxxxx "k xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se zahájením".
116. V §205 xxxx. 2 xx xxxxx "v době, xxx insolvenční soud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx insolvenční xxxx", xxxxx "x xxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "xx vydání" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx, xx nastaly xxxxxx".
117. X §207 xxxx. 1 se xxxxx "Do" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xx".
118. X §207 xx doplňuje odstavec 3, který xxx:
"(3) Je-li podle xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.".
119. X §208 xx xxxxx "Xx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xx".
120. X §209 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx ", x xxxx nejde x xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
121. X §212 odst. 2 xx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.
122. X §212 xxxx. 4 xx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.
123. X §217 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje se xxxxxxxx 2, který xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx majetkové xxxxxxx, x kterých x xxxxxxx insolvenčního řízení xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxx zřetele k xxxx, že x xxxx vyřazení xx xxx osoba, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx domáhat xxxxxxxxx těchto majetkových xxxxxx x majetkové xxxxxxxx. Xxxxx xxx xx projednání s xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud; xxx xxxx vyloučena možnost xxxxxxxxxx soupisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
124. X §224 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxxxx správce, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, že x nim xxxxx xxxxx xxxxxxxxx práva, xxxxx to xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx sepisovaný xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx x němu xxxxxxxxx xxx právo. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx majetku xx xxxxxxx a xx xxxx xxxxxx xx x tom vydá xxxxxxxxx. Osvědčení musí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx majetek xxxxxx.".
125. V §224 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:
"(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat x xxxxxxx o možnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx tohoto vyrozumění xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
126. V §225 xxxx. 5 xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx" a slova "x prvním xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx".
127. X §229 xxxx. 3 xx xx písmeno x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,".
Xxxxxxxxx písmena x) xx d) se xxxxxxxx xxxx písmena x) xx e).
128. X §229 xx xx xxxxxxx xxxxxxxx 4 vkládá xxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uložená xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx x xxxxxxx insolvenčního xxxxxx.".
129. X §229 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, od xxxxxxxx, xxx xx xxx stal, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §36 x 37 xxxxxxxxx.".
130. X §230 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx-xx x xxxxxx xxxx, práva, pohledávky xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx osoba x xxxxxxxxxxxx oprávněními xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k řádné xxxxxx; je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx pokyny xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx zajištění jako xxxxx x xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenční soud, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx spojených x provedením jeho xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx oprávněními xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xx, xx xxxxxxxxx x řádné správě; x takovém případě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
131. X §230 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx znějí:
"(4) Není-li k xxxxxxx zajištěného věřitele xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů, xxxxxxx pohledávka xx xxxxxxxxxx xx stejného xxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud. Xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx o tom, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitele, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx do 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx nepřihlíží. X jednání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx insolvenčního xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx věřitele, xxxxxx poskytne xxxxxxx x námitkách podle xxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx němuž xxxx odvolání xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx.".
132. X §231 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxx pouze insolvenční xxxx.".
133. V §235 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxx těch, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, co xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx," x xx xxxxx xxxxx odstavce 2 xx doplňují xxxxx ", xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx".
134. X §239 xxxx. 1 větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx," vkládají xxxxx "x xxxx xxxxx x xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx," x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
135. X §239 odst. 4 se za xxxx první xxxxxx xxxx "Xxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxx x xxxxxxxxx náhradu xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx peněžité xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".
136. X §246 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx; §235 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx".
137. X §248 xxxx. 2 xx xx xxxxx textu xxxx xxxxx xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx nemovitostech".
138. X §248 xx odstavec 4 xxxxxxx.
139. §251 xx xxxxxxx.
140. X §253 se xxx označení xxxxxxxxx xxxxxx nadpis, který xxx: "Xxxxxxx x xxxxxxxxx plnění".
141. X §253 odst. 1 xx xxxxx "xx smlouvy xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "odmítnout xxxxxx".
142. X §253 odst. 2 xx číslo "15" xxxxxxxxx xxxxxx "30" x slova "xx xxxxxxx odstupuje" xx xxxxxxxxx xxxxx "odmítl xxxxxx".
143. X §253 odst. 4 xx xxxxx "Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx správce xxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", a xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxxx plnění".
144. X §254 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx ", a xx nejpozději xx 30 xxx od xxxxxxxxxx konkursu".
145. X §256 odst. 3 se slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx".
146. X §258 xx xx xxxxx textu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", a xx nejpozději xx 30 xxx ode xxx odstoupení od xxxxxxx".
147. X §263 odst. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx větou "Xxxx-xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxx uspokojeny x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx účastníkem je xxxxxxx, prohlášením xxxxxxxx." x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx doplňují slova "; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §141x xxx xxxx xxxxxxx".
148. X §263 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx orgán xxxx xxxx orgán" xxxxxxxxx xxxxx "rozhodce xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx".
149. V §264 odst. 1 xx xx xxxxx "xxx soudu" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx xxxx stálému xxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,".
150. X §264 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx řízení xxxxxx,".
151. X §265 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:
"(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věřitelé xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pohledávky xxxx jiná práva, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx z majetkové xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx těchto xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx sporů o xxxxxxxxx xxxxxxx x xx, xxxx xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx anebo o xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jim xx xxxxx. Xxxx, kdy xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x kterého xx xxxxxx xxxxxx, došel xxxxx na pokračování x xxxxxx, se xxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x jiných právech xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx konkursu xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx x tom xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx nároky uplatňuje, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx to xxxxx, xxx-xx x xxxxxx přerušená xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §263, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §264 a odstavci 1. Xxxxx rozhodnutí x xxxxx návrhu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx správci x navrhovateli.".
152. X §266 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x) trestní řízení,
x) xxxxxxx řízení x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,
d) xxxxxx o výživném xxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxx x xxxx, xxx v xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx osoba xxxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx názvu x xxxxx xxxxxxx právnické xxxxx; to xxxxxxx, xx-xx dlužník podnikatelem xxxx je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx rejstříků xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,
x) řízení ve xxxxxx kapitálového xxxx,
x) řízení o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx, xx kterých xx xxxxxxx xxxxxxx účastníkem.".
153. V §266 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx dotčena xxxxxxxxxx §140a xx §140x.".
154. X §267 odst. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
155. X §267 xx na xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxxx §140x tím není xxxxxxx.".
156. X §267 xx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.
157. V §269 xxxx. 2 se xx xxxxx "Jestliže x xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zahájením xxxxxxxxxxxxx řízení, xx".
158. X §269 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx neplatnosti xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, k xxxx xxxxx xxxx xxxxx.".
159. V §277 xx xxxxxxxx 2 zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 a 4 se označují xxxx xxxxxxxx 2 x 3.
160. §278 se zrušuje.
161. V §281 xxxx. 2 se xxxxx "7" nahrazuje xxxxxx "10".
162. X §283 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:
"(4) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx dokládají xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxx, co xxxxx xx zpeněžení.
(5) Xxxx-xx xxxx staveno xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx.".
163. X §284 xx xx xxxxxxx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx insolvenční xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxx.".
164. X §284 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5, které xxxxx:
"(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx při xxxxxxxxx majetkové podstaty xxxxx zákonným xxxxxxxxxx xxxxxx nájemce bytu, xxxxxx je xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx převodu xxxxx §1187 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v souladu x §1188 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Insolvenční xxxxxxx xx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vázán xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxxx; za xx xx od xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 a 4 xxxxxx náhrada xxxxxxx xxxxxxxx vynaložených xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úkonů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxxx xx xxxxxxxxx jednotky xx 3 xxxxxx xxx xxx doručení xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotku postupem xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
165. V §285 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxx závady váznoucí xx xxxxxxxxxxxx majetku, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle §284 xxxx. 3 x 4 a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak.".
166. X §285 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx x rozsahu, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x reálná xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 42 xx 44 xx xxxxxxx.
167. X §289 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nejpozději xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxx rejstříku.".
168. X §290 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Dosavadní odstavec 3 xx označuje xxxx odstavec 2.
169. V §291 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Zpeněžením xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx smlouvou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxx vztahuje, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dlužníkova podniku, x xxxxxxxx pohledávek xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.".
170. X §291 xxxx. 2 xx xxxxx "obchodního zákoníku" xxxxxxxxx xxxxx "zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx".
171. §293 xxx:
"§293
(1) Jde-li x xxxxxxxxx věci, práva, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx, xx insolvenční xxxxxxx vázán pokyny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx; je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx více, xxxxxxx xxxx pokyny xxxxxxxxx věřitel, xxxxx xxxxxxxxxx xx uspokojuje xx zajištění xxxx xxxxx v xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx soudem, xx xxxxx xx xxxxxx zajištěný xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx další x xxxxxx. Insolvenční správce xxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxx, má-li za xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx činnosti.
(2) Xxxxxxxxxx §230 xxxx. 3 xx 5 xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §286 xxxx. 2, §287 xxxx. 2 x §289 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxx xxxxx, není-li xxx pokynu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
172. X §295 odst. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx slova ", x xxxx jim xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" x na xxxxx textu xxxxxxxx 1 xx doplňují xxxxx "; xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx, xxx je xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxx dovolávat xxx, xxx ji xxx xxxxxxxx".
173. X §297 odst. 1 xx xx slovo "xxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx x hotových výdajů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzniklých xx xxxxxx moratoria xx xxxxx podle §122 xxxx. 2, pohledávek xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nákladů xxxxxxxxx s udržováním x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".
174. X §298 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx-xx insolvenční xxxx xxxxx,".
175. X §298 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx odstavec 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vydání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx námitky xx 7 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx. X projednání xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xx 30 xxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx návrhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhoví.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6.
176. X §298 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxxxxxx o návrhu xxxxxxxxxxxxx správce xx xxxxxx výtěžku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, insolvenčnímu xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, a věřitelům, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx námitky; xxx xxxx osoby mohou xxxxx rozhodnutí podat xxxxxxxx.".
177. §299 xx xxxxxxx.
178. X §300 xx xxx označení xxxxxxxxx xxxxxx nadpis, xxxxx xxx: "Vyrozumění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty".
179. Xx konci §300 se xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vydá xxxxxxxxxxx xxxxxxx nabyvateli xxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx věcných práv.".
180. V §301 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje xxxx "Xxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxx xx, xx xxxxxx splněny xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
181. X §304 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxx ve vyhlášce xx úřední xxxxx" xxxxxxxxx slovy "zveřejní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx" x za xxxxx "xxxxxxxxx" se vkládají xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".
182. V §304 odstavec 5 xxx:
"(5) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 x xxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
183. X §304 se xxxxxxxx odstavec 6, xxxxx zní:
"(6) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 4 x 5 xxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx námitkách xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx mohou xxxxx insolvenční správce x věřitelé a xxxxxxx, xxxxxxx námitkám xxxxxx vyhověno.".
184. X §305 xxxx. 1 xx xxxxx "§298 x §299 xxxx. 1" xxxxxxxxx xxxxx "§167 x 298".
185. X §305 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Nestačí-li xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x uspokojení xxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxx xx trvání xxxxxxxxx xx smluv xxxxx §122 odst. 2, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx náklady xxxxxxx s xxxxxxxxxx x správou majetkové xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx po rozhodnutí x xxxxxx a xxxx pohledávky xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx způsobené xx zdraví; ostatní xxxxxxxxxx xx uspokojí xxxxxxx. Výtěžku xxxxxxxxx xxxxx §298 odst. 2 lze xxxx xxxxxx x uspokojení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
186. X §314 xxxx. 1 xx na xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "nebyl xxxxxxx".
187. X §314 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
188. X §316 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx čistého xxxxxx", xxxxxx "100&xxxx;000&xxxx;000 Xx" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "50 000 000 Xx" x číslo "100" xx nahrazuje xxxxxx "50".
189. X §316 xxxx. 5 xx slova "15 xxx xx" zrušují.
190. X §316 xx doplňuje xxxxxxxx 6, který xxx:
"(6) Xxx-xx o xxxxxxxxxxx návrh věřitele x dlužník před xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 5, xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxx prodlouží xxxx xxxxx xxxxxxx x 30 xxx.".
191. X §329 xx odstavec 3 xxxxxxx.
Dosavadní odstavec 4 se xxxxxxxx xxxx odstavec 3.
192. X §330 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 2 xx 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 xx 5.
193. Xx §330 xx xxxxxx xxxx §330a, xxxxx xxx:
"§330a
(1) Xx trvání reorganizace xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §246 odst. 4 x §253 až 260. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x dispozičními xxxxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platí §330 xxxx. 2 xxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx splnění, xxxx xxxxxxx xxxxxx.".
194. X §331 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx majetkové xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "pokračuje xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx".
195. X §333 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxx-xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx na povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxx sestavit reorganizační xxxx, náleží xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx orgánu dlužníka x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx věřitelskému výboru.".
196. X §335 xxxx. 1 se xxxx druhá xxxxxxx.
197. X §336 xxxx. 2 se xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx §51 xxxx. 2 tím xxxx není xxxxxxx".
198. X §339 xxxx. 6 xx xx xxxxx "xxxxxxxx 4," vkládají xxxxx "xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx," x za xxxxx "další xxxxx" xx vkládají xxxxx ", které xxxxx xx povolení reorganizace xxxxxx, xxxx které xx x xxxx xxxxxxxxx".
199. X §340 xx doplňuje xxxxxxxx 4, který xxx:
"(4) Náležitosti xxxxxxxxxxxxxxx plánu stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
200. X §347 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxxxxxx".
201. X §354 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Týká-li se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx správce příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
202. X §356 xxxx. 1 se xx xxxxx "vůči xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", x xx i x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řízení nepřihlásili".
203. X §356 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" x xxxxx "x xxxxxxx i xxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
204. X §363 odst. 1 písm. x) xx za slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx písmene x) xx xxxxxxxx slova ", a xx 30 dnů poté xxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxx schůze xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán, xxxxx tato xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx reorganizační xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx".
205. X §363 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx e) xxxxx "nebo" zrušuje.
206. X §363 xxxx. 1 xx xx xxxxx písmene x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x doplňuje xx xxxxxxx g), které xxx:
"x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxxxxx pohledávky xx majetkovou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx postavené xxx xx xxxxx xxxxx §348 xxxx. 1 písm. e).".
207. V §367 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
"a) xxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx povolení xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,".
208. V §373 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "[§2 xxxx. x)]" xxxxxxx.
209. X §373 xxxx. 4 xx slova "[§2 xxxx. g)]" xxxxxxx.
210. X §385 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "[§2 xxxx. x)]" zrušují.
211. X §385 xxxx. 4 xx xxxxx "[§2 xxxx. x)]" xxxxxxx.
212. §389 xxx:
"§389
(1) Xxxxxxx xxxx insolvenčnímu xxxxx navrhnout, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx hrozící xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x
a) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxx považována xx podnikatele x xxxxxxxx nemá xxxxx x podnikání, xxxx
x) fyzickou xxxxx, xxxxx nemá xxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) s xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx
x) jde x xxxxxxxxxx věřitele, xxxxx xxxxxxx neuspokojena xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zrušil xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §308 xxxx. 1 písm. x) nebo x), xxxxx
x) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
213. X §392 xxxxxxxx 2 x 3 znějí:
"(2) V xxxxxxxx xxxxxxxx věřitele xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx být xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx hodnota plnění, xx kterém xx x xxxxxxxxx dohodl.
(3) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevyžaduje. Xxxx-xx zde xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníkovi xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xx dobu xxxxxx oddlužení platit xxxxxxxxxx xxxxxxx dávky, xxxxxxx dlužník x xxxxxx na povolení xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x důchodu; xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.".
214. Xx §394 xx xxxxxx xxxx §394x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§394x
Xxxxxxxx návrh manželů xx xxxxxxxx oddlužení
(1) Manželé, z xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx osobou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení, mohou xxxxx návrh xxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx, xxx xxx o xxxxx xxxxxxxxx podat xxxxxxxx návrh manželů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx rozhodné, zda xxx x xxxxxxx xx dni, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx návrh xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výslovné xxxxxxxxxx obou xxxxxxx, xx xxxxxxxx s xxx, aby všechen xxxxxx xxxxxxx byl xxx účely schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx manželů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx návrh xx povolení oddlužení, xxxx xx xxxx xxxxxx insolvenčního řízení x xxxxx xxxxxx x po xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x považují se xx xxxxxxx dlužníka.".
215. X §395 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Insolvenční xxxx xxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx, jestliže dosavadní xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo nedbalý xxxxxxx dlužníka x xxxxxx povinností x xxxxxxxxxxxx řízení.".
216. X §395 se xxxxxxxx 3 zrušuje.
Xxxxxxxxx odstavec 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.
217. X §397 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxxx-xx xx zpětvzetí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, insolvenční xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx x xxx, xxx dlužník xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxx a tuto xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx oddlužení x xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx seznam xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxx xxxx xxxxxxxxx.".
218. Xx §397 xx vkládá xxxx §397x, xxxxx zní:
"§397x
X xxxxxxx xxxxxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §253 xx 260. Práva náležející xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci, xxxxxxxx xxxxxx insolvenční správce.".
219. X §398 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "x zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty v xxxxxxxx".
220. X §399 xxxx. 2 xx xx větu xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx nebezpečí x na xxx xxxxxxx (§39 xxxx. 2) xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxx požaduje, xxx xx insolvenční xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobně.".
221. X §402 xxxx. 5 xx xxxxx "; xxxxx tak xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxx uvedeném x §399 xxxx. 3 xx 15 xxx xx zveřejnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§406)".
222. X §403 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "odmítnutí xxxx".
223. X §403 xxxx. 2 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".
224. X §403 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňuje věta "Xxxxx, že xxxxxxxx, xxxxx xxxx neuplatnili xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxxx bez zřetele x xxxx, xxx xxxxxxx má xxxxx x podnikání.".
225. X §405 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxx nebo" x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
226. X §406 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", včetně xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §412 xxxx. 1 xxxx. x)".
227. V §408 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) X xxxxxxxx schválení oddlužení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx oddlužení obdobně xxxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx (§394x), xxxxxxxx se xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx manželů, které xxxxxxxx.".
228. X §408 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:
"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx dlužník xxxxx xxxx, co xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx oddlužení zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx takový xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx pro xxxxxxxxxx, xxxxx nemají xxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxx které xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx účinky xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Majetek, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dojde x xxxxxx uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zajištěná pohledávka xxxxxx přesahuje hodnotu xxxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 4.
229. V §409 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx nemohl xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuce, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dlužník; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx, který slouží x xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx získá xxxx, xx nastanou xxxxxx xxxxxxxxx oddlužení, x xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx nebo exekuci, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, lze xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahájit x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx uspokojeny xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx nastanou xxxxxx xxxxxxxxx oddlužení.".
230. X §410 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx své xxxxxxxxx a na xxx xxxxxxx (§39 xxxx. 2) xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".
231. X §410 xxxx. 2 se xx xxxxx "insolvenčním xxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxxx §51 xxxx. 2 xxx xxxx není xxxxxxx".
232. X §412 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx dlužník neuvedl x xxxxxxx majetku, xx tuto povinnost xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx x výtěžek, xxxxxx xxxx xxxx své xxxxxxxxx příjmy, xxxxxx x xxxxxxxxxx splátkám xxx xxxxx splátkového xxxxxxxxx,".
233. V §412 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"x) vždy k 15. xxxxxx a x 15. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx předložit xxxxxxxxxxxxx xxxxx, insolvenčnímu xxxxxxx a věřitelskému xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 6 kalendářních měsíců, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx oddlužení jinou xxxx xxxxxxxxxxx,".
234. X §412 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx".
235. X §412 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx věta "Má xx za to, xx xxxxxxx, který xx xxxxxx účinků xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".
236. V §414 xxxx. 1 xx xxxxx "xx xxxxxxx dlužníka" xxxxxxx.
237. V §414 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" zrušují.
238. X §418 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "plánu" xxxxxxx.
239. X §418 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:
"(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx rozhodne o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx konkursem také xxxxx, xxxxxx-xx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx najevo xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx lze důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx sledován nepoctivý xxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 3 x 4 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 x 5.
240. V §418 xxxx. 4 xx xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxx 1" xxxxxxxx xxxxx "a 3".
241. V §418 xxxx. 5 xx xx xxxxx "odstavce 1" xxxxxxxx xxxxx "x 3" x xxxxx "odstavci 3" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx 4".
242. X §420 odst. 2 xx slova "xxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxx".
243. X §421 odst. 1 xx na xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxx".
244. X §422 xxxx. 1 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Takovou xxxxxx xxx podat kdykoliv x průběhu insolvenčního xxxxxx.".
245. X §423 se xxxxxxxxx xxxx označuje jako xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx se odstavec 2, který xxx:
"(2) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podání či xxxx písemnosti, xxxxxxx xxxxxxxx zveřejnění xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
246. X §424 xxxx. 1 xx xxxxx "vyvěšením xx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx" xxxxxxx.
247. X §425 xxxx. 1 x 3 se xxxxx "písm. a) xx c)" zrušují.
248. V §431 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxxx záznamu xxxxx §85, xxxxx x podávání přihlášek xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxx podstatou xxxx xxxxxxxxxx jí xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x přihláškami xxxxxxxxxx, pravidla xxx xxxxxx úschovu x xxxxxxxxx do nich, xxxxxxxxxxx hlasovacích xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx zprávy o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx věřitelem,".
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Zákon x. 182/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx i xxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx účinky xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nastaly přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zůstávají xxxxxxxxx.
ČÁST DRUHÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 312/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 108/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Sb., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Xx. a zákona x. 185/2013 Sb., xx xxxx takto:
1. V §3 xxxx. 2 xx xxxxx "x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx3) xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx roční úhrn xxxxxxx obratu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předcházející xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dosáhl xxxxxxx xxxxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 100 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 13 xxx:
"13) Xxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
2. X §4 odst. 2 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx.
3. V §4 odst. 2 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "a" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:
"f) xxxxxxxxxx x odborném xxxxxxxx xxx xxxxx zápisu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx insolvenčních xxxxxxx.".
4. V §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x" xxxxxxxxx čárkou.
5. V §5 xxxx. 2 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx nahrazuje xxxxxx "x" x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) prohlášení x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx zápisu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců.".
6. Xx §5 xx xxxxxx xxxx §5x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
"§5x
Xxxxx x provozovna insolvenčního xxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xx xxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx a převážně xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx-xx insolvenční správce
x) xxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx zapsané x xxxxxxx advokátů,
x) daňovým xxxxxxxx, xxxxxx se do xxxxxxx xxxx sídlo xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxxx, zapíše xx xx xxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx auditorů,
x) xxxxxxx, zapíše xx xx seznamu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx jmenován.
(3) Je-li insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx umístění xxxxxxxxxxx xxxxxx zapsané x obchodním rejstříku.
(4) Provozovnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dnech x xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx") xxxxxxxxxxx xxxxxxx skutečně xxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx užívací xxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx provozovnu. V xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx správce více xxxxxxxxxx. Má-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx krajského xxxxx xxxx provozoven, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vedené xxxxx xxxxxx krajských xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx zaměření xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx x xxxxxx.
(6) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, veřejnou obchodní xxxxxxxxxx a zahraniční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 odst. 2, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx seznamu xxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxxx.
(7) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx společností.
(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a x činnostech, xxxxx xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.".
7. §17 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§17
Členění x xxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx se xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx zvláštní. Xxxxxxxx seznamu je x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx x zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx
x) podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
b) xxxxx xxxxxx krajských xxxxx xx seznamy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dlužníka konkursem.
(4) Do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a zahraniční xxxxxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka xxxxx §3 xxxx. 2.
(5) Zvláštní xxxx xxxxxxx se xxxx xxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx seznamu podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x) xxxxx ohlášených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odborně xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Pro xxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx seznamu xxxxx xxxxxxxx 4 odpovídá xxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxxx společníků, kterým xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2.
(8) Xxxxxxx-xx právo xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního správce xxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 2 x xxxxx den xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dočasně xxxx xxxxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx hostující insolvenční xxxxxxx, kteří xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka xxxxx §3 odst. 2.".
8. X §19 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxx zaměření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
9. X §19 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx insolvenčního správce xx xx seznamu xxxxxx adresa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx prokazující právní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; k xxxxxxxx xxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx prohlášení vlastníka xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx umístěny, xx x umístěním xxxxxxxx.".
10. V §19 xx xxxxxxxx 3 xx 7 xxxxxxx.
11. §27 xxx:
"§27
(1) Xxxxxxxxxxxx bezodkladně zapíše xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx:
a) xxxxxxxx podle §36a xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxx §36x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx.
(2) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx seznamu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx x posledních 5 xxxxxx zaniklo xxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx §34.".
12. §28 xxx:
"§28
(1) Pro zápis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx hostujících xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx platí xxxxxxxxxx §27 odst. 1 x 2 obdobně x xxx, že xxxxxxxxxx §36x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřeně.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxx zapsána xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34.".
13. X §29 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slova "xx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
14. V §29 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které zní:
"x) xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".
15. V §36 xxxx. 2 xxxx. x) se za xxxxx "skutečně" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx" x za slovo "xxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx ", a xxx provozovna xxxxxxx x xxxxxxx je xxxxxx, ve kterém xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".
16. X §36x xxxxxx pod xxxxxxxxx paragrafu xxx: "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".
17. X §36x xxxx. 1 xxxxxxx d) xxx:
"x) v xxxxxxx x §19 xxxx. 2 xxxxxxx
1. xxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
2. xxxx xxxx provozovnu xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST TŘETÍ
XXXXXXXX
Xx. IV
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.
Xxxxx x. r.
Xxxxxx v. r.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 294/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.