Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2023.


Nařízení vlády o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, a o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz

282/2013 Sb.

Nařízení vlády

Seznam stanovených výrobků §1

Doklady vyžadované k povolení k vývozu určených výrobků §2 §3 §3a

Zrušovací ustanovení §4

Účinnost §5

Příloha č. 1 - Seznam stanovených výrobků, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů

Příloha č. 2 - Seznam stanovených výrobků, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů

Příloha č. 3 - Seznam dokladů vyžadovaných k povolení k vývozu určených výrobků

Příloha č. 4 - Údaje o využívání povolení

Příloha č. 5 - Údaje o využívání povolení k vývozu

Příloha č. 6 - Údaje požadované k žádosti o vydání mezinárodního dovozního certifikátu

INFORMACE

282

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx dne 4. xxxx 2013

x xxxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, podmínek, xx xxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxx dovoz xxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx některých podmínek xxx určené xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx vývoz

Vláda xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxxx x. 228/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx držení xx x České xxxxxxxxx xxxxxxx z bezpečnostních xxxxxx, x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění zákona x. 281/2013 Xx., (xxxx xxx "zákon") x provedení §1 xxxx. 2 x §8a xxxx. 1 xxxxxx:

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxx xxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx v příloze č. 1 x x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx.

§2

Doklady xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx určených xxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zrealizovaných xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příloha č. 4 x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Údaje xxxxxxxx se obchodů xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k vývozu xxxxxxx příloha č. 5 k xxxxxx xxxxxxxx.

§3x

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dovozního xxxxxxxxxxx xxxxxxx příloha č. 6 x xxxxxx nařízení.

§3a vložen xxxxxxx předpisem x. 31/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2023

§4

Xxxxxxxxx ustanovení

Nařízení vlády č. 230/2005 Sb., kterým se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx přepravu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxx žádostí x udělení povolení, xx xxxxxxx.

§5

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 30. xxxx 2013.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx x. r.

Ministr xxxxxxxx x obchodu:

Cienciala x. x.

Xxxxxxx č. 1 x nařízení xxxxx x. 282/2013 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx se v Xxxxx republice xxxxxxx x bezpečnostních důvodů [xxxxx §1 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx podpoložky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx jednotka

Doklad xxxxx §2 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx

Xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 3 xxxx. x) zákona

1.

3601 00 00

Xxxxxxxx xxxxxxx náplně - xxxxxxxx a xxxxx xxxxx[1]

Xx

X 2 x X 4

X 1 a X 2

2.

9302 00 00

Xxxxxxxxx x pistole x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx

Xx

X 1, X 3 x X 4

X 1, X 2 x B 3

3.

9303

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx středovým xxxxxxx

Xx

X 1, A 3 a A 4

X 1, X 2 a B 3

4.

9305

Xxxxxx části xxxxxx[2], xxxx výrobků čísla 9302 x 9303 xxxxxxx xxxxxxxxx

Xx

X 1, X 3 x X 4

X 1 x B 2

Xxxxxxxx:

[1] Xxxxxxxxxx §2a odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 156/2000 Xx., o ověřování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 206/2015 Xx.

[2] Xxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 zákona x. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (zákon x zbraních), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx

X 1 - Xxxxxxxxxx Xxxxxxx úřadu xxx zkoušení xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx typu zbraně xxxx xxxxxxxx částí xxxxxx xxxx typu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 119/2002 Sb., x střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

X 2 - Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx certifikátu xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

X 3 - Protokol x xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx zbraně) xxxxx xxxxxx č. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

X 4 - Xxxxxxx kopie xxxxxxx licence xx xxxxxx 90 dnů.

Doklady xxxxx §2 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx

X 1 - Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx dokumenty, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

X 2 - X xxxxxxx přepravy x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx doklad x nabytí stanoveného xxxxxxx xxxx povolení xxxxxxx x xxxxxxxx.

X 3 - International Xxxxxx Certificate/Mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx (X.X.X.) xxxx Xxx Xxxx Certificate/Certifikát xxxxxxxxx xxxxxxxxx (E.U.C.) xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx xxxxx x. 282/2013 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx se v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx [xxxxx §1 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx jednotka

Doklad xxxxx §2 odst. 3 xxxx. a) xxxxxx

Xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx

1.

3601 00 00

Xxxxxxxx xxxxxxx náplně - xxxxxxxx x xxxxx xxxxx[1]

Xx

X 3 x A 5

B 1

2.

9302 00 00

Xxxxxxxxx x pistole včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Flobert

Ks

A 1, X 2, X 4 x X 5

X 1

3.

9303

Dlouhé xxxxxxx xxxxxx x drážkovaným x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx typu Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx[2]

Xx

X 1, A 2, X 4 x X 5

X 1

4.

9303 xxxx 9304 00 00

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jedná-li xx x xxxxxxxxxx výrobní xxxxxxxxx[3]

Xx

X 1, X 2, X 4 x X 5

X 1

5.

9305

Xxxxxx xxxxx xxxxxx[4] xxxx výrobků xxxxx 9302 a 9303 xxxxxxx sazebníku

Ks

A 1, X 2, A 4 a X 5

X 1

6.

9306

Xxxxxxxx x xxxx xxxxx[5] do xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx

Xx

X 1, X 4 x X 5

X 1

Xxxxxxxx:

[1] Xxxxxxxxxx §2a xxxx. 3 xxxx. f) xxxxxx č. 156/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 206/2015 Xx.

[2] Xxxxxxxxxx §7 xxxx. x) zákona x. 119/2002 Xx., x střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

[3] Xxxxxxxxxx §4 xxxx. x) xxx 5. xxxxxx č. 119/2002 Xx., o střelných xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[4] Ustanovení §3 xxxx. 2 zákona x. 119/2002 Xx., x střelných xxxxxxxx x střelivu (xxxxx x zbraních), ve xxxxx pozdějších předpisů.

[5] Xxxxxxxxxx §2a xxxx. 3 xxxx. a) xx x) zákona x. 156/2000 Sb., x ověřování xxxxxxxxx xxxxxx x střeliva, xx xxxxx zákona x. 206/2015 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx:

X 1 - Xxxxxxxxxx Xxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxx zbraní x střeliva o xxxxxxxx xxxx zbraně xxxx hlavních částí xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 119/2002 Sb., x střelných xxxxxxxx x střelivu (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

X 2 - Xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zařazení xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 952/2013 xx xxx 9. xxxxx 2013, xxxxxx xx stanoví celní xxxxx Xxxx, v xxxxxxx znění, x xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx sazebníku x xxxxxxx xxxxxx druhu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx 3 xxx xxx dne, xxx nabylo xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

X 3 - Certifikát xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 22/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx vyžadováno xxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

X 4 - Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (nebo xxxxxxxxxx x homologaci xxxx xxxxxx v xxxxxxx, pokud nebude xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zbraně) podle xxxxxx č. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx střelných xxxxxx x střeliva, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx dokumentu xx xxxxxxxxxx xxxxx x pochybnostech.

A 5 - Ověřená xxxxx xxxxxxx licence xx xxxxxx 90 xxx, xxxxx se nejedná x xxxxxx kategorie X xxxxx zákona č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx podle §2 xxxx. 3 xxxx. x) zákona:

B 1 - Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx vlády x. 282/2013 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx vyžadovaných x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx výrobků

Název[1] xxxxxxxx xxxxxxx ve smyslu xxxxxxx x. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxx KN[1]

Doklad podle §2 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx

Xxxxxx xxxxx §2 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx

1.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

xx 9302 00 00

X 1, X 2, X 4 x A 5

B 1, X 2, X 3 x X 4

2.

Krátké xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx středovým xxxxxxx

xx 9302 00 00

X 1, X 2, X 4 x A 5

X 1, B 2, X 3 a X 4

3.

Xxxxxx jednoranové xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx 280 xx

xx 9302 00 00

X 1, X 2, X 4 x X 5

X 1, X 2, X 3 a X 4

4.

Xxxxxx poloautomatické (samonabíjecí) xxxxxxx zbraně, xxxxxxx xxxxxxxx a nábojová xxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx více xxx xxx xxxxxx

xx 9303 20 10

xx 9303 20 95

xx 9303 30 00

xx 9303 90 00

X 1, X 2, X 4 x X 5

X 1, B 2, X 3 x X 4

5.

Dlouhé xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) střelné xxxxxx, jejichž zásobník x nábojová xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojmout xxxx xxx xxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x nichž xxxx zaručeno, že xxxxxxx xxx přeměněny xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, jejichž xxxxxxxx x nábojová komora xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx než xxx xxxxxx

xx 9303 20 10

xx 9303 20 95

xx 9303 30 00

xx 9303 90 00

X 1, X 2, A 4 x X 5

X 1, X 2, X 3 a X 4

6.

Dlouhé opakovací x poloautomatické (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vývrtem xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx délku 600 xx

xx 9303 20 10

xx 9303 20 95

A 1, X 2, X 4 x A 5

X 1, X 2, B 3 x X 4

7.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (samonabíjecí) xxxxxxx xxxxxx, které mají xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx (samočinným) mechanismem

ex 9302 00 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

xx 9303 30 00

xx 9303 90 00

A 1, X 2, X 4 x X 5

B 1, X 2, X 3 x X 4

8.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxxxx x bodě 6

xx 9303 20 95

xx 9303 30 00

xx 9303 90 00

X 1, X 2, X 4 x X 5

X 1, X 2, X 3 x X 4

9.

Dlouhé jednoranové xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vývrtem hlavně

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

X 1, A 2, X 4 x X 5

X 1, X 2, B 3 x X 4

10.

Xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx zbraně xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx 4 xx 7

xx 9303 90 00

X 1, X 2, X 4 x X 5

B 1, X 2, X 3 x X 4

11.

Xxxxxx jednoranové xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž celková xxxxx xxxx xxxxx xxx 280 xx

xx 9302 00 00

X 1, X 2, X 4 x X 5

X 1, X 2, X 3 a X 4

12.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

9303 10 00

xx 9303 20 10

xx 9303 20 95

X 1, A 2, X 4 x X 5

X 1, X 2, X 3 x X 4

13.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro střelnou xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxx závěru, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k utlumení xxxxx výstřelu; Xxxxxx xxxxx těchto střelných xxxxxx:

xxxxxxxxxxx závěru, xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) x xxxxxx střelné xxxxxx xx, xxxx oddělené xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx těch xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jsou xxxx xxxx xxx xxxxxxxx

xx 9305 10 00

xx 9305 21 00

xx 9305 29 00

xx 9305 99 00

X 1, X 2, X 4 x X 5

B 1, X 2, X 3 a X 4

14.

Střelivo: kompletní xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx[2];

xx 3601 00 00

xx 3603 00 90

xx 9306 21 00

ex 9306 29 00

ex 9306 30 10

X 1, X 2, A 4 x A 5

X 1, B 2, X 3 x X 4

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx[2]

xx 9306 30 90

xx 9306 90 90

X 3 x A 5 X 1, B 2, X 3 x X 4

15.

Sbírky xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx střelných zbraní xxxxxxxxxx hodnoty[3];

ex 9705 00 00

X 1, X 2, A 4 a X 5

X 1, X 2, B 3 x X 4

Starožitné xxxxxxx zbraně xxxxxx 100 xxx[3] xx 9706 00 00 X 1, X 2, X 4 a X 5 X 1, B 2, X 3 x B 4

Xxxxxxxx:

[1] Xxxxx určeného xxxxxxx x Xxx XX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - uplatní xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x KN xxxxx xxxxxxx x. 1 xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodování xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

[2] Xxxxx xxxxxxxx x xxxx částí, xxxxx xxxxxxxxx ověřování xxxxx §2a xxxx. 3 xxxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx střelných zbraní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 206/2015 Sb.

[3] Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. a) xxxxxx x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu (xxxxx x zbraních), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, na které xx při xxxxxx xxxxxx mimo území Xxxxxxxx unie x xxxxxxx x článkem 3 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxx obchodování xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx zkratek xxx doklady:

Doklady podle §2 xxxx. 3 xxxx. x) zákona:

A 1 - Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zbraní xxxx typu střeliva xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí je xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

X 2 - Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zařazení xxxxx xxxxxx v souladu x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 952/2013 xx xxx 9. xxxxx 2013, kterým se xxxxxxx celní xxxxx Xxxx, x platném xxxxx, o zařazení xxxxxxx mezi zbraně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx 3 xxx xxx xxx, kdy xxxxxx účinku. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx.

X 3 - Xxxxxxxxxx xxxxxx autorizovanou xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

X 4 - Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (nebo xxxxxxxxxx x homologaci xxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx) podle xxxxxx č. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx pouze v xxxxxxxxxxxxx.

X 5 - Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ne xxxxxx 90 xxx.

Xxxxxxx xxxxx §2 odst. 3 xxxx. x) zákona:

B 1 - Kupní xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

X 2 - Doklad x nabytí xxxxxxxx xxxxxxx nebo povolení xxxxxxx k xxxxxx.

X 3 - International Xxxxxx Certificate/Mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx (X.X.X.) xxxx Xxx Xxxx Xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uživatele (X.X.X.) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

X 4 - Xxxxxxx licence xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxx.

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx xxxxx x. 282/2013 Xx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx číslo povolení,

b) xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxx, za xxxxx xx informace xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx stanoveného výrobku,

d) xxxxxxx množství x xxxxx jednotka,

e) xxxxxxx xxxxxxx v Xx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx sledovaném xxxxxx xxxx povolení xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx x xxxx vydání licence,

g) xxxxxxxx poznámky k xxxxxxxxxxxxx obchodu se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

h) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 5 x nařízení xxxxx x. 282/2013 Sb.

Údaje x xxxxxxxxx povolení x xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx povolení x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx x pololetí, za xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) název určeného xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x sídlo xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx množství x měrná xxxxxxxx,

x) xxxxxxx hodnota x Xx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx sledovaném xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x hodnota xx xxxx v xxxxxxxx xxxxx kurzu xxxx xxxx xxx x době xxxxxx xxxxxxx,

x) případné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxx zpracování xxxxxxxxx.

Příloha x. 6 x xxxxxxxx xxxxx x. 282/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx mezinárodního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x sídlo xxxxxxx,

x) obchodní firma xxxx xxxxx x xxxxx nebo jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x sídlo xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, pokud xxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx,

x) evidenční xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx vystaven x xxx vydanému xxxxxxxx,

x) xxxxx jednací xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx dovozní xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx povolení,

f) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dovozu,

g) xxxx xxxxxx xxxxxxx též x anglickém xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx součástí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx certifikátu,

h) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dovozního xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x měrná jednotka,

i) xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kombinované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx dovozní xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx x Xx a xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx certifikátu,

k) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že se xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovézt xx Xxxxx xxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx anebo jej xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zodpovědného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x příslušného orgánu xxxxxxxxxxxx smluvního státu, xx-xx xx tímto xxxxxxx vyžadováno,

l) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, x pokud xxxx vyžadován xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx získat xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a

m) xxxxxxxx xxxxx prohlášení žadatele, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx dovozní xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 6 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 31/2023 Xx. x účinností xx 1.3.2023

Informace

Právní předpis x. 282/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 30.9.2013.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

103/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 282/2013 Xx., x stanovení xxxxxxx stanovených xxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx přepravu, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, za xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2020

31/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády x. 282/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xx nichž xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx některých podmínek xxx xxxxxx xxxxxxx, xx nichž lze xxxxxxxxxx jejich xxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 103/2020 Sb.

s xxxxxxxxx xx 1.3.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.