Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2014.


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí
257/2013 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna horního zákona Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna obecního zřízení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o zeměměřictví Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna stavebního zákona Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
257
XXXXX
xx xxx 3. xxxxxxxx 2013,
xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST PRVNÍ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poplatcích
Xx. X
Xxxxxxx x xxxxxx č. 634/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 217/2005 Xx., zákona x. 228/2005 Sb., xxxxxx č. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 545/2005 Sb., xxxxxx č. 553/2005 Xx., xxxxxx č. 48/2006 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Sb., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 81/2006 Xx., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 130/2006 Xx., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Xx., zákona x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Sb., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 215/2006 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2006 Xx., xxxxxx č. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 106/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx č. 269/2007 Xx., xxxxxx č. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 38/2008 Xx., xxxxxx č. 130/2008 Sb., zákona x. 140/2008 Xx., xxxxxx x. 182/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 230/2008 Sb., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 296/2008 Sb., xxxxxx č. 297/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Sb., xxxxxx x. 309/2008 Sb., xxxxxx x. 312/2008 Xx., zákona x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 9/2009 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 141/2009 Sb., xxxxxx x. 197/2009 Sb., xxxxxx x. 206/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 291/2009 Xx., xxxxxx č. 301/2009 Sb., zákona x. 346/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2009 Xx., xxxxxx x. 132/2010 Xx., zákona x. 148/2010 Xx., xxxxxx č. 153/2010 Xx., zákona č. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 343/2010 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx č. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 105/2011 Xx., xxxxxx č. 133/2011 Xx., zákona x. 134/2011 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Sb., xxxxxx č. 188/2011 Xx., zákona x. 245/2011 Sb., xxxxxx x. 249/2011 Xx., xxxxxx č. 255/2011 Xx., xxxxxx č. 262/2011 Sb., zákona x. 300/2011 Xx., xxxxxx x. 308/2011 Xx., zákona x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 344/2011 Xx., xxxxxx x. 349/2011 Xx., xxxxxx č. 350/2011 Xx., xxxxxx x. 357/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 472/2011 Sb., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Xx., zákona x. 53/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2012 Xx., xxxxxx x. 172/2012 Sb., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 221/2012 Xx., zákona x. 225/2012 Sb., xxxxxx x. 274/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., zákona x. 359/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 428/2012 Xx., xxxxxx x. 496/2012 Xx., xxxxxx č. 502/2012 Xx., zákona x. 503/2012 Xx., zákona x. 50/2013 Xx., xxxxxx x. 69/2013 Xx. x zákona x. 102/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V položce 20 x části Xxxxxxxxxx se slova "xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx18)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx katastrálním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".
Poznámka pod xxxxx x. 18 xx zrušuje.
2. X xxxxxxx 120 xxxx. b) xx xxxxx "(xxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)" xxxxxxx.
3. V xxxxxxx 120 xx xx písmeno x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:
"x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xx vlastnické xxxxx x jednotkám x xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx spoluvlastníků o xxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxxx do xxxxxx listin...Kč 500.".
XXXX DRUHÁ
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
Zákon č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 541/1991 Xx., xxxxxx č. 10/1993 Xx., xxxxxx č. 168/1993 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 366/2000 Xx., xxxxxx x. 315/2001 Xx., xxxxxx x. 61/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 150/2003 Sb., xxxxxx x. 3/2005 Xx., xxxxxx x. 386/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 313/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 157/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 85/2012 Sb., xxxxxx č. 350/2012 Xx. a zákona x. 498/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §16 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.".
2. X §25 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxx, xxxxx stanovil xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podklady xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx obecního xxxxxxx
Xx. XXX
V §25 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx "xxxxxxxx12)" xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 12 xxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
Čl. IV
Xxxxx č. 200/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 120/2000 Xx., xxxxxx x. 186/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., zákona 281/2009 Xx., zákona x. 380/2009 Xx. a xxxxxx x. 350/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §16 xx xx xxxxxxxx 4 vkládá xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:
"(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x elektronické xxxxxx xx provádí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podepíše xxxxxxxxx elektronickým podpisem, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx certifikát, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x který xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x), x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Kvalifikovaný xxxxxxxxxx, xx kterém xx založeno xxxxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx xx xxxx xxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.
2. V §16 xx doplňuje xxxxxxxx 7, který xxx:
"(7) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx plán xxx vyhotoven x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx oprávněním vyhotovit xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.".
XXXX PÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx některých xxxx x majetku České xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx
Xx. X
X §8 odst. 2 xxxxxx č. 172/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z majetku Xxxxx republiky do xxxxxxxxxxx obcí, xx xxxxx zákona č. 173/2012 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxx10)" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10 xxxxxxx.
ČÁST ŠESTÁ
Xxxxx xxxxxxxxxx zákona
Xx. XX
V §101 xxxx. 1 xxxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 350/2012 Xx., se slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Úřadu xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx majetkových" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx neprodleně xxxxx xx zápis xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí".
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX
Xx. VII
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2014.
Xxxxxxx v. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxx x. r.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 257/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2014.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.