Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2013 do 31.12.2013.


Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

472/2012 Sb.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel §1
Stravné §2 §3
Průměrná cena pohonných hmot §4 §5 §6
472
VYHLÁŠKA
xx dne 19. xxxxxxxx 2012
o xxxxx sazby xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx x stravného a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §189 odst. 1 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx:
§1
Sazba xxxxxxxx náhrady xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx
Sazba xxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xx xxxxx xxxxx §157 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x
a) xxxxxxxxxxxx vozidel a xxxxxxxx 1,00 Kč,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel 3,60 Xx.
Xxxxxxx
§2
Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx pracovní cesty xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §163 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx nejméně xx xxxx
x) 66 Xx, trvá-li pracovní xxxxx 5 xx 12 hodin,
x) 100 Xx, trvá-li xxxxxxxx xxxxx déle xxx 12 xxxxx, xxxxxxx xxxx 18 xxxxx,
x) 157 Xx, xxxx-xx pracovní xxxxx xxxx než 18 xxxxx.
§3
Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stravné xxxxx §176 xxxx. 1 xxxxxxxx práce xx xxxx
a) 66 Xx xx 79 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx 5 xx 12 hodin,
x) 100 Xx xx 121 Xx, xxxx-xx pracovní xxxxx xxxx xxx 12 xxxxx, xxxxxxx však 18 xxxxx,
x) 157 Xx xx 188 Kč, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 18 xxxxx.
§4
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxx xx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx podle §158 xxxx. 3 xxxx třetí zákoníku xxxxx xxxx
a) 36,10 Kč x xxxxxxx automobilového 95 xxxxxx,
x) 38,60 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 98 xxxxxx,
x) 36,50 Kč x motorové xxxxx.
§5
Vyhláška č. 429/2011 Sb., o xxxxx xxxxx základní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx ceny xxxxxxxxx hmot xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx.
§6
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2013.
Ministryně:
Xxx. Xüxxxxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 472/2012 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2013.
Ke dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 472/2012 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 435/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.