Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2013 do 31.12.2013.


Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

472/2012 Sb.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel §1
Stravné §2 §3
Průměrná cena pohonných hmot §4 §5 §6
472
XXXXXXXX
xx xxx 19. xxxxxxxx 2012
o xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx průměrné xxxx pohonných xxxx xxx účely poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §189 xxxx. 1 xxxxxx x. 262/2006 Sb., zákoník xxxxx:
§1
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Sazba xxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xx xxxxx xxxxx §157 xxxx. 4 xxxxxxxx práce činí xxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,00 Kč,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 3,60 Xx.
Xxxxxxx
§2
Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx cesty xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §163 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx nejméně xx xxxx
a) 66 Xx, xxxx-xx pracovní xxxxx 5 xx 12 hodin,
b) 100 Xx, trvá-li xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 12 xxxxx, xxxxxxx však 18 xxxxx,
x) 157 Xx, xxxx-xx pracovní xxxxx déle než 18 hodin.
§3
Xx xxxxx kalendářní den xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stravné xxxxx §176 xxxx. 1 zákoníku xxxxx xx xxxx
x) 66 Xx xx 79 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx cesta 5 xx 12 xxxxx,
x) 100 Kč xx 121 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 12 xxxxx, xxxxxxx xxxx 18 xxxxx,
x) 157 Kč xx 188 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 18 hodin.
§4
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxx xx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx podle §158 odst. 3 xxxx xxxxx zákoníku xxxxx činí
x) 36,10 Kč x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 95 xxxxxx,
x) 38,60 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 98 oktanů,
x) 36,50 Xx x motorové nafty.
§5
Xxxxxxxx č. 429/2011 Sb., x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hmot xxx xxxxx poskytování cestovních xxxxxx, se zrušuje.
§6
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2013.
Xxxxxxxxxx:
Xxx. Xüxxxxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 472/2012 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2013.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 472/2012 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 435/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.