Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2013.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
455/2012 Sb.
Přechodné ustanovení Čl. II
Účinnost Čl. III
455
XXXXXXXX
xx dne 10. xxxxxxxx 2012,
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 301/2000 Sb., x matrikách, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Ministerstvo vnitra xxxxxxx xxxxx §96 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx:
Xx. X
Xxxxxxxx č. 207/2001 Sb., kterou xx xxxxxxx zákon x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx vyhlášky x. 230/2001 Xx., vyhlášky x. 499/2001 Sb., xxxxxxxx x. 566/2002 Xx., xxxxxxxx x. 660/2004 Xx., xxxxxxxx x. 539/2005 Xx., xxxxxxxx x. 300/2006 Xx., xxxxxxxx x. 352/2006 Sb., xxxxxxxx x. 389/2007 Xx., xxxxxxxx x. 419/2008 Xx., xxxxxxxx x. 445/2008 Xx., vyhlášky x. 485/2009 Sb., xxxxxxxx x. 315/2010 Xx. a xxxxxxxx x. 417/2011 Xx., xx mění xxxxx:
1. V příloze x. 1 x xxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx "Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxx 10. "Xxxxxxxx Xxxxxxxx", xx xxxxxxx "Matriční úřad" x xxxx 4. "Xxxxxxxx Xxxxxxxx", ve xxxxxxx "Xxxxxx obcí, xxxxxxxxx xxxxx, městských xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxx nový xxx 3. "Xxxxxx".
Xxxxxxxxx xxxx 3. až 6. xx xxxxxxxx xxxx xxxx 4. xx 7.
2. X xxxxxxx č. 1 x části Xxxxxxx xxxx ve xxxxxxx "Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxx 10. "Valašské Xxxxxxxx", ve xxxxxxx "Xxxxxxxx úřad" v xxxx 4. "Xxxxxxxx Xxxxxxxx", ve xxxxxxx "Xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, městských xxxxxx x xxxxxxxxxx újezdů xxxxxxxxx obvodu matričního xxxxx" xx xxxxxx xxxx bod 6. "Xxxxxxx".
Xxxxxxxxx xxxx 6. x 7. xx xxxxxxxx xxxx xxxx 7. a 8.
3. X xxxxxxx x. 2 xxxx 16 xxx:
XXXX 16
XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX


MUŽ

XXXX

Xxxxx, xxxx. xxxxx
x příjmeníXxxxx xxxxxxxxDatum, xxxxx a xxxxx (xxxx)
xxxxxxxxRodné xxxxxXxxxxx xxxxXxxxxx xxxxxxxxxBydliště (xxxxxx xxxxx)


Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
.........................................................................................................................................................................
(xxxxx úřadu)
v xxxxxxx místnosti xxxxx*)
xx jiném xxxxxxx xxxxx*)
Xxxx xx xxxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx učinit dohodu x xxxxxxx příjmení. Xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx, xx xxxxxx xx uzavření xxxxxxxxxx:

x) xxxxxx společné xxxxxxxx

xxx: .................................................


žena: ................................................

x) užívat každý xxx xxxxxxxxx příjmení x společné děti xxxxx užívat xxxxxxxx

xxx: .................................................


xxxx: ................................................


xxxx: ..................................................

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx*) - xxxx*) bude xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

xxx: .................................................

xxxx: ................................................


xxxx: ..................................................
*) xxxxxxxxx se xxxxxxxx
Xxxx jsme xxxxxxx o xxx, xx xxx zápisu xxxxxxxx manželství xxx xx základě žádosti xxxx, jíž xx xxxxxxxx manželství týká, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívat, v xxxxxxx xxxxx.
Xxxx předběžně žádá, xxx xxxx příjmení ........................................., vyplývající z xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tvaru: ............................................, xxxxxxx je
a) xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x cizině,
x) státní xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxx,
x) státní xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx než xxxxx národnosti.*)
Xxxxxx na vědomí, xx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx nám xxxxxx xxxxx okolnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx manželství, xx xxxxxxxx známe xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx budoucích majetkových xxxxxx, xxxxxxxxxx budoucího xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx manželství.
Xxxx spolu již xxxx děti - xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xx rodným xxxxxx xxxxxx (xxxx):
........................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................
Dohoda x xxxxxxxx xx xxxx vztahovat x xx xxxx xxxx (xxxx) xxxxxxx, xxxxx (xxxxxxx) xxxx není xxxx - xxxxxxx xx rodným xxxxxx xxxxxx (dětí):
...........................................................................................................................................................................................
V ...............................................

...............................................................

...............................................................

xxxxxx xxxx

podpis xxxx
*) xxxxxxxx xx škrtněte
DOKLADY X XXXXXXXX MANŽELSTVÍ (XXXXXX XXXXXXXX)
Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx jinak povinni xxxxxxxxx, xx nepředkládá, xxxxx xx skutečnost x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx knihy, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx tabulce x xxxxxxx z xxxxxxx uvedených xxx xxxxx 3. xx 7 xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxx tyto doklady:


XXX

ŽENA

1.

Xxxxxx xxxxxxxxxx**)
x. xxxxxx xx

Průkaz xxxxxxxxxx**)
x. xxxxxx xx

2.

Xxxxx list

Xxxxx xxxx

3.

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx
4.

Xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xx-xx cizím xxxxxx xxxxxxxx.

Výpis x evidence xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx, xx-xx xxxxx státem xxxxxxxx.
5.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x osobním xxxxx, x xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx vydáváno.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o osobním xxxxx, x xxxxxxx, xx-xx cizím xxxxxx xxxxxxxx.
6.

Xxxxxx x právní způsobilosti x xxxxxxxx manželství, xxx-xx x xxxxxxx.

Xxxxxx o právní xxxxxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxx.
7.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx o rozvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx zemřelé xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxx list xxxx xxxxx předkládat, xx-xx tato skutečnost xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx manžela, popřípadě xxxxxxxxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx úmrtní xxxx xxxxxxx partnerky. Jde-li x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, je-li tato xxxxxxxxxx uvedena x xxxxxxx o právní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.**)
- xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x státního xxxxxx Xxxxx republiky,
- xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx totožnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx,
- průkaz xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany,
- průkaz xxxxxxxx x pobytu azylanta, xxx-xx x osobu, xxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxx
- xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany,
- xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dočasné xxxxxxx, xxx-xx x osobu, xxxxx xxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxx xxxxxxx, nebo
- xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx dočasná xxxxxxx.
.....................................................................
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx".
4. X xxxxxxx č. 2 xxxx 17 xxx:
"XXXX 17
XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx

..................................................................................................................

Xxxx

.............................................................................................................................................................................


(xxxxx xxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxx:

Xxxxx(x) x příjmení,
xxxx. rodné xxxxxxxx ....................................................................................................................................................


totožnost

..................................................................................................

xxxxxxxxx .............................................................

xxxxx x místo,
xxxxx (xxxx) xxxxxxxx


..................................................................................................

xxxxx xxxxx ............................................................

xxxxxx
xxxx ...........................................................................................

xxxxxx
xxxxxxxxx ...............................................................

xxxxxx xxxx:

otec - xxxxx(x) x příjmení, xxxx. xxxxx xxxxxxxx ..........................................................................................................

..................................................................................................

xxxxx xxxxxxxx ......................................................

místo, xxxxx (xxxx)
xxxxxxxx .......................................................................................................................................................................

xxxxx - xxxxx(x) a příjmení, xxxx. xxxxx xxxxxxxx ......................................................................................................

...................................................................................................

xxxxx xxxxxxxx .....................................................

místo, xxxxx (xxxx)
narození ......................................................................................................................................................................

Xxxx:

Jméno(a) x příjmení,
popř. xxxxx příjmení ....................................................................................................................................................


xxxxxxxxx

...................................................................................................

xxxxxxxxx .............................................................

datum x místo,
xxxxx (xxxx) narození


..................................................................................................

xxxxx xxxxx .............................................................

xxxxxx
xxxx .........................................................................................

xxxxxx
občanství ................................................................

rodiče ženy:

xxxx - xxxxx(x) x xxxxxxxx, xxxx. xxxxx příjmení ..........................................................................................................

..................................................................................................

xxxxx narození ......................................................

místo, xxxxx (xxxx)
narození .......................................................................................................................................................................

xxxxx - xxxxx(x) x xxxxxxxx, popř. xxxxx xxxxxxxx ......................................................................................................

...................................................................................................

datum xxxxxxxx .....................................................

xxxxx, xxxxx (xxxx)
xxxxxxxx ......................................................................................................................................................................
Xxxx xxxxxxxxxxx: ........................................................................................................................................................
(xxxxx, příjmení, xxxxxx)
xx přítomnosti matrikáře .............................................................................................................................................
(xxxxx, příjmení)
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx stav x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, uspořádání budoucího xxxxxxx x hmotné xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xx dohodli, xx xxxxx:

x) xxxxxx společné příjmení

muž: .................................................


xxxx: ................................................

x) xxxxxx xxxxx xxx dosavadní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx užívat xxxxxxxx

muž: .................................................

xxxx: ................................................


xxxx: ..................................................

x) xxxxxx společné xxxxxxxx x xxx*) - xxxx*) bude užívat x na xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

muž: .................................................

xxxx: ................................................


xxxx: ..................................................
Dohoda x xxxxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxx dítě (děti) xxxxxxx, jehož (xxxxxxx) xxxx xxxx xxxx (xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx narození) - xxxxxxx xx xxxxxx listem xxxxxx (xxxx):
...........................................................................................................................................................................................
Xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx ..............................., xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bylo x xxxxx manželství xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx: .................................................., xxxxxxx xx
x) cizinkou,
x) xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx má xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,
x) státní xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,
d) státní xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx jiné xxx xxxxx xxxxxxxxxx.*)
*) xxxxxxxx se xxxxxxxx
Svědkové:
1. jméno(a) x xxxxxxxx .......................................................................................................................................................
xxxxx xxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxx x okres (xxxx) narození .............................................................................................
2. xxxxx(x) x xxxxxxxx ......................................................................................................................................................
xxxxx xxxxx, xxxx. datum, xxxxx x xxxxx (xxxx) xxxxxxxx ............................................................................................
Xxxxxxxxx: ......................................................................................................................................................................
Xxxx - ženě - xxxxxxxxxx*) bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:
Okresní xxxx x ......................................................................................................... xxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx*) (xxx - xxxx*))
xxxxxxxx k xxxxxxxx manželství xxxxxxxxxxx xx dne ............................. xx .........................., které xxxxxx xxxxxx xxxx xxx ............................... .
*) xxxxxxxx xx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx splnili všechny xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx vznik xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

..........................................................................
xxxxxxxxxx

xxxxxx ..............................................................
rozený ...............................................................

..........................................................................
matrikář(ka)xxxxxxxx ...........................................................
rozená ..............................................................

..........................................................................
tlumočníksvědek ...............................................................


xxxxxx ...............................................................
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dne:
Xxxxxxxx manželství oznámeno Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx:
(jde-li x cizince)
Oddací xxxx xxxxxxxxx dne:
Xxxxxx list xxxxxx/xxxxxx xxx:
(xxxxxx, ověření xxxxxxxxxx)
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx xxx:
(uveďte xxxxx)".
Xx. II
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x čl. I bodech 3 x 4.
Xx. XXX
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2013.
Xxxxxxx:
Xxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 455/2012 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2013.
Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.