Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2013.


Zákon, kterým se mění zákon č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
396/2012 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna občanského soudního řádu Čl. I
Přechodná ustanovení Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna exekučního řádu Čl. III
Přechodná ustanovení Čl. IV
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním Čl. V
Přechodné ustanovení Čl. VI
ČÁST ČTVRTÁ - Změna obchodního zákoníku Čl. VII
Přechodné ustanovení Čl. VIII
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. IX
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o bankách Čl. X
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Čl. XI
Přechodné ustanovení Čl. XII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Čl. XIII
ČÁST DEVÁTÁ - Změna notářského řádu Čl. XIV
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 82/1998 Sb. Čl. XV
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o Veřejném ochránci práv Čl. XVI
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o veřejných dražbách Čl. XVII
Přechodná ustanovení Čl. XVIII
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o silničním provozu Čl. XIX
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 119/2001 Sb. Čl. XX
Přechodné ustanovení Čl. XXI
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů Čl. XXII
Přechodné ustanovení Čl. XXIII
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna soudního řádu správního Čl. XXIV
Přechodná ustanovení Čl. XXV
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o veřejných výzkumných institucích Čl. XXVI
Přechodné ustanovení Čl. XXVII
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna insolvenčního zákona Čl. XXVIII
Přechodné ustanovení Čl. XXIX
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. XXX
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákoníku práce Čl. XXXI
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 121/2008 Sb. Čl. XXXII
Přechodná ustanovení Čl. XXXIII
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ ÚČINNOST Čl. XXXIV
396
ZÁKON
xx dne 19. xxxx 2012,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:
ČÁST PRVNÍ
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Xx. X
Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx zákona č. 36/1967 Xx., zákona x. 158/1969 Xx., xxxxxx č. 49/1973 Xx., zákona x. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., zákona č. 328/1991 Sb., xxxxxx x. 519/1991 Sb., xxxxxx x. 263/1992 Xx., zákona x. 24/1993 Sb., zákona x. 171/1993 Sb., xxxxxx č. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 152/1994 Xx., zákona x. 216/1994 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 238/1995 Xx., zákona č. 247/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 31/1996 Xx., xxxxxx č. 142/1996 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 269/1996 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Xx., zákona x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Sb., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 2/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., zákona x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 46/2000 Xx., xxxxxx x. 105/2000 Sb., xxxxxx x. 130/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., zákona x. 204/2000 Xx., zákona x. 220/2000 Sb., xxxxxx č. 227/2000 Xx., xxxxxx č. 367/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 137/2001 Sb., zákona x. 231/2001 Sb., xxxxxx č. 271/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného pod x. 276/2001 Xx., xxxxxx č. 317/2001 Xx., zákona č. 451/2001 Xx., zákona x. 491/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx č. 226/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Sb., xxxxxx x. 120/2004 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 153/2004 Sb., xxxxxx č. 237/2004 Xx., zákona č. 257/2004 Sb., zákona x. 340/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb., zákona x. 554/2004 Sb., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx č. 628/2004 Xx., zákona x. 59/2005 Sb., xxxxxx č. 170/2005 Xx., xxxxxx č. 205/2005 Sb., xxxxxx x. 216/2005 Sb., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 383/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., zákona x. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 113/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 133/2006 Xx., zákona x. 134/2006 Xx., xxxxxx x. 135/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona x. 216/2006 Xx., xxxxxx x. 233/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Sb., zákona x. 267/2006 Xx., xxxxxx č. 308/2006 Xx., zákona č. 315/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 104/2008 Xx., zákona č. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., zákona x. 259/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 295/2008 Xx., xxxxxx č. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 198/2009 Xx., zákona x. 218/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 286/2009 Xx., xxxxxx č. 420/2009 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 48/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Sb., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Xx., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 186/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Sb., xxxxxx č. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 470/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 147/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx. x xxxxxx x. 202/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §46x xxxx. x) se xx slovo "předpisu58c)" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxx xxxxxx cizince".
2. X §53 xxxx. 1 xx xxxxx "§294 a 295" xxxxxxxxx xxxxx "§294, 295 x 320xx".
3. X §53 xx xx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx věta "Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.".
4. Za §142 xx xxxxxx xxxx §142x, xxxxx xxx:
"§142x
(1) Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx zahájené xxxxx §80 xxxx. x), xx právo xx náhradu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx 7 dnů xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zaslal xx adresu xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxx známou xxxxxx xxxxx k xxxxxx.
(2) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.".
5. V §175x xxxx. 1 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx" xxxxxxx.
6. X §175x xxxx. 4 xx xx xxxx xxxxx vkládá xxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxxxxxx, xxxxxxx dlužníkem xx xxxxx xxxxxxx xx zůstavitele.".
7. X §200xx xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "obecný xxxx oprávněného" xxxxxxxxx xxxxx "soud, x xxxxx xxxxxx má xxxxx ten, kdo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx".
8. V §210x xx xx xxxxx "(§208)," xxxxxxxx slova "xxxx rozhodnutí vydané xxxxx xxxxx šesté".
9. X §251 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx rozhodnutí," xxxxxxxx xxxxx "a xxx-xx x xxx xxxxx xxxxxxxx 2,".
10. X §251 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 a 3, které xxxxx:
"(2) Soud nařizuje x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vykonat xxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx řádu,
c) xx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx náhrady,
x) x xxxxxxxx xx společného xxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontaktů x xxxxxxxxxx,
e) xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx78x),
x) jde-li x xxxx xxxxxxxxxx58x).
(3) Xx-xx x xxxxx xxxxx návrh na xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xx věci podle xxxxxxxx 2, soud xxxxx xxxxxxx.".
11. X §255 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:
"(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nařízeným xxxxxxx xxxxxxxxxx postiženy xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx (§262a xxxx. 3).".
12. X §258 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx".
13. X §261 xxxx. 1 se xx xxxx první xxxxxx xxxx "X xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, je-li xx známo.".
14. X §262a se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx manžela xxxxxxxxx, přikázáním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx tehdy, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx.".
15. X §263 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:
"(3) Xxxxxxxx xx vykonáváno xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přiznáno xxxxx xx opětující xx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx těchto plnění, x jde-li x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, pak v xxxxxxx xx pětinásobku xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx dávky vyplácí, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.".
16. V §267 xx doplňuje xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx, byl-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx manželu xxxxxxxxx xxxxx, xx jej xxxxx před manželstvím, xxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx výlučného xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx měl ve xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx byl xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx povahy xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.".
17. X §274 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx80)" xx xxxxxxxxx xxxxx "zvláštního zákona80)".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 80 xxx:
"80) §71a xx 71x zákona x. 358/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
18. X §274 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"f) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx exekučních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx;".
19. X §274 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx h) x x) se xxxxxxxx jako písmena x) x x).
20. Na xxxxx xxxxx §278 xx xxxxxxxx slova "(dále xxx "xxxxxxxxxxxxx částka")".
21. X §279 xxxx. 1 xxxx xxxxx x x §298 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx, xxxxx x třetí xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
22. X §293 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xx xxxxx xxxxxx mzdy xx xxxxxxxx x vyplácení xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx mzdy xxxxxxxx potřebné pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx §294 xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §295 xx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavec 2 se xxxxxxxx xxxx odstavec 3.
23. V §293 xx doplňují xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:
"(4) Xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 v průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx částku v xxxx xxxx, případně x nižší xxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, dosavadní xxxxxx xxxx.
(5) Xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx plátce xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx plátce xxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxx (dávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx rozdílu xxxx xxx, xx xxxxxxxx dosavadní plátce xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx oznámit xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx dochází xx xxxxx plátce xxxx.".
24. X §298 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "(§278)" xxxxxxx.
25. X §303 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "(dále jen "xxxxxxx xxxxxx")".
26. X §303 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x peněžního xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx prostředky určené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx sociálních xxxxxxx.".
27. V §304b xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Peněžní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxx xxxx být povinný xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.
28. V §312 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxx postupuje podle xxxxxxxx 1 x x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx vztahu, xxxxx xx xxxxxxx účastníkem, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx dosažení xxxx xxxx jiný xxx času. Je-li xx xxxxxx, soud xx právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí nahradí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinného x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x plnění. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx právní xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavec 2 se označuje xxxx xxxxxxxx 3.
29. §314b zní:
"§314x
(1) Xx-xx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §314x nařídí prodej xxxxxxxxxx v xxxxxx. Xxxxxx postupuje xxxxxxx xxxxx §328x, §329 xxxx. 1 xx 6 a §329x xx 330a.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx doposud xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x právními účinky x xxxxxxxx udělení xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxx oznámí xxxx dlužníkovi xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx přechod xxxx v dražbě x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".
30. Xx §314x se xxxxxx xxxx §314c, xxxxx xxx:
"§314x
(1) Xxxx-xx pohledávka povinného xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu82) nebo xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx83) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx povinného xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx84) a xxxx-xx xxxx práva dřívější xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx niž xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx rozhodnutí xxxxx dotčené pohledávky, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx by xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xx o zániku xxxxx dozvěděl; ustanovení §314x xxxx. 2 xxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxx pořadí xxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx nařízen xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xx k xxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x nestačí-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§312 odst. 3), x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx vymáhaná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx její neuhrazená xxxx, poměrně.
(4) Xxx pořadí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx rozhodující xxx jejich vzniku.".
31. V §320 xxxx. 2 xx xxxxx "§312 xxxx. 2" nahrazují xxxxx "§312 xxxx. 3".
32. X §320 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx "K xxxxxx xxxxxxxx xxxx soud xxxxxxx xxxxxx, nelze-li xxxx určit xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".
33. §320x včetně xxxxxxx xxx:
"§320x
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účasti xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x práva xx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výkon rozhodnutí xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §312 xxxx. 3 x §313 xx 316.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxx.".
34. Xx §320a xx xxxxxxxx xxxx §320aa x 320ab, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§320xx
(1) X xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "podíl") nebo xx zatěžovat x
x) příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx udělit xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x zatížení xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx potřeba.
(2) Xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx doručí xx xxxxxxxxx xxxxx.
§320xx
(1) Je-li podíl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x dražbě. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx přiměřeně xxxxx §328x xx 330x. Xx-xx s xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §320x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §336 xx 337h; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zašle x xxxxxxxx. Je-li x podílem v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx byt x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxx rozhodné xxxx xxxxxxx soud xxxxxx; xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx družstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x určení xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx soud doručí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo člen xxxxxxxx x xxxxx-xx x jinými xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podání, xxxxx xx xx xxxxxxx.
(5) X xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx převoditelný. X takovém případě xxxx xxx příklep xxxxxx xxx tomu, xxx xxxx dražbou xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx. Xxxxxxx příklepu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx družstvu.
(7) Xxxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, vyrozumí x tom xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxx-xx se xxxxxx podíl ani x opakované dražbě xxxx není-li xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx na vypořádací xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx vypořádací podíl xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx §312 xxxx. 3 a §313 xx 316.".
35. X části xxxxx xxxxx xxxxxx včetně xxxxxxx zní:
"XXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXX
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
§320x
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx doloží, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx je majetkem xxxxxxxxx. X xxx, xx xxx podán xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx úřad, x xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx dalšího xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx správou téže xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx dříve, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x řízení, a xx xxx dne xxxxxx xxxxxx. Návrh xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx podán u xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x řízení xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx příslušnému xxxxx. Xxxxx oprávněný xxxx xxxxxxxx stav xxxxxx, x xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.
§320x
Pro xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stav x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§320x
X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx
x) xxxxxx, xxx xx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx,
b) xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xx plnění xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) přikáže, xxx xx 15 xxx xx doručení xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxxx užívá, xxx x kdo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xx nemovitost xxxxxxxx xxxxxx břemenem x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xxx xx 15 xxx od xxxxxxxx usnesení sdělil, xxx x kým xxxx zajištěny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a správou xxxxxxxxxxx a xxx, xxx a v xxxxx rozsahu je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx jiná xxxxxx, x
x) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x dalších písemností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x bez omezení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
§320x
Usnesení x nařízení výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx soud xxxxxxxxxxx, těm, xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx nachází xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.
Xxxxxx nemovitosti
§320x
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx soudce xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx soudu. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx ustanoví xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §338x xx 338l xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xx zahájení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinného xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxx xxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxxxxxx xxxx řádně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx skládal xx xxx xxxxxx účet, x zakáže xx, xxx je poskytoval xxxxxxxxx, xxxxxxx na xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Namísto xxxxxxxxx xxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 v xxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §328b až 330x.
§320g
(1) Xxxxxxxx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx může xxxxxx xxxxxxx vypovědět za xxxxxxxx stanovených xxxxxxx, xxxxx smlouvou nebo xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Soud xx xxxxxxxx vypovědět xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx nemovitosti x xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxx domáhat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx břemen xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx užívána, xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx zákonem, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x účastníky xxxxxx xxxxxxxx vztahů.
§320x
(1) Xxxxxx, které xxxx xxxxxx správou xxxxxxxxxxx, se po xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x uspokojení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx vyplývají x xxxxxxxxxx smluv x xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx na xxxxxxxxx x nutné xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx,
x) daň x xxxxxxxxxxx za xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Výplatu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 3 xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxx.
§320x
Jiné výkony xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jejím xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx končí xxxx právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti xxxxx xxxx, aby xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxx peněžité xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pohledávka xxxxxxxxxxx příjem xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx přeruší. Xxxxxxxxx z těchto xxxxxx xxxx v xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx postavení xxxxxxx oprávněného. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, kdy xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx výkonů xxxx xxxxxxxxxxx povinni předat xxxxx.
§320x
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu na xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nemovitosti xx xxxxxxxx x spoluvlastníkům.
(3) Xxxxxx, xxxxx xxxx získal správou xxxxxxxxxxx, xx po xxxxxxxx výdajů rozdělí xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, z podílu xxxxxxxxxxxxx na povinného xx vyplatí xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx vymáhané xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.".
36. V §322 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxx, x xxxxx hospodářský xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx člověku xxxx jeho xxxxxxxxx.".
37. V §324 xx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "pojatými xx soupisu".
38. Xxx §325 xx xxxxxx xxxxxx, který xxx: "Xxxxxx xx xxxxx xxxxx".
39. X §325x se xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:
"(3) Xx žádost xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx při xxxxxxx, xx pořídí xxxxxx o průběhu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx místností. Je-li xx potřebné, xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pořídit x xxx návrhu. X xxx xxxx xxx xxxxxxxx osoby xxxxxxx xxx xxxxxxxx prohlídky.".
40. X §326 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx," xxxxxxx.
41. X §326 se xxxxxxxx xxxxxxxx 10 až 12, xxxxx znějí:
"(10) Xx xxxxxxx xx xxxxxxx věci, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x vyloučením xxxxxxx xxxxxxx.
(11) Xxxxxx-xx xxxx pravděpodobným xxxxxxx xxxxx přítomné xxx xxxxxxx, že xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxxxxxx xxxx třetí xxxxx písemně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx ji x právu podat xxxxx xxxxx §267.
(12) X xxxxxxx xxxxx, xxxxx tvrdí, xx xxx pojatá xx xxxxxxx je x jejím xxxxxxxxxxx, xxxx sdělí údaje xxxxxxxx x uplatnění xxxxx xxxxx §267.".
42. Za §327 xx xxxxxxxx xxxx §327x x 327x, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:
"Jiný xxxxxx
§327x
(1) Je-li xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx vedené x xxxxxxx se zákonem, xxxxx xx xxxxxx xxx do xxxxxxx xxxxxxx xx protokolu.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, který vede xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xx-xx to xxxxx, xxxxxxx osoba xxxx xxxxx do xxxxxxxxx (evidence) xxxxxx x soupisu. Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx po xxxxx xxxx trvání xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, aby xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
§327x
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx §327x, xx-xx xx známo, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x vkladem xx vkladní xxxxxx.
(2) Oznámení x xxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx, že povinný xx xxxxxxxx soupisu xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nakládat.
(3) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xx její xxxxxxx.".
43. Xxx §328 xx vkládá xxxxxx, který zní: "Xxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxx".
44. V §328b xxxx. 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "Dražbu soud xxxxxx nejméně 30 xxx po xxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášky, xx však xxxxx xxx 30 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §326 xxxx. 11. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
45. X §328x xxxx. 4 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx "datum,".
46. X §328b xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:
"(6) Xxxx-xx xxxxxxxx, xx byla xxxxxx xxxxxx xx vyloučení xxxxxxxxx věci z xxxxxx rozhodnutí (§267), xxxx dražbu xxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.".
47. X §329 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dražitel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxxx, trvalé xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx.".
48. X §329 odstavec 3 xxx:
"(3) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx učiní nejvyšší xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxx xxxxxx, udělí soud xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx předkupní xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx udělen, xxxxx xxx dražiteli, který xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zaplatit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, xxxxx xx xxx bez xxxx xxxxxx znovu.".
49. X §329 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:
"(8) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxxxx xx doplacení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx §330 xxxx. 2 x 3.".
50. X §330 xxxx. 5 xx slova "lhůta xxxxx §185g xxxx. 1 xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx činí 1 xxx x xxxxxxxx".
51. V §330 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx "Stane-li xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, postupuje xxxx xxxxx §341 xxxx. 4.".
52. Xx §330 se xxxxxx nový §330a, xxxxx zní:
"§330x
(1) Xxxxxx lze xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) X dražební xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) způsob registrace xxxxxxxxx x způsob, xxxxx jsou dražitelé xxxxxxx sdělit xxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx číslo, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxx dražbě xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxx xxxx konat x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx lze zvyšovat xxxxxx,
x) xxxxxx x dobu, do xxxxx xx vydražitel xxxxxxx zaplatit nejvyšší xxxxxx; lhůta xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání xxxxx xxx xxxxx xxx 10 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxx, xxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) termín xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx sdělení rozhodnutí, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx zveřejnění informace x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx více xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podání, xxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, udělí xxx dražiteli, který xxxxxx xxxxxx jako xxxxx. Ustanovení §329 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obdobně ustanovení §328x až 330.".
53. V §331 xxxx. 1 x 2 xx xx xxxxx "xxxxxxx prodeje" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx po odečtení xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx a xxxx-xx xxxxxxxxx věc x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,".
54. V §334 odst. 1 xx slova ", xxxxxxx xxxx xxxx xx obdobnou xxxxx xxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
55. X §335x xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx," xxxxxxxx xxxxx "právo xxxxxxxxxxxx věcnému břemeni xxxx xxxxxxx xxxxx,".
56. V §335b xx za odstavec 2 vkládá nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxx-xx xx výkon rozhodnutí xxxxxxxxxxx nezapsané v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x usnesení xxxxx xxxx obvyklé pojmenování, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x označí xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx odstavec 4.
57. V §335x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který xxx:
"(5) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x tom xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx usnesení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.".
58. §336 xx 336b xxxxx:
"§336
(1) Xx právní moci xxxxxxxx o nařízení xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx znalce, xxxxxxx xxxxx, xxx ocenil xxxxxxxxxx x její xxxxxxxxxxxxx cenou obvyklou.
(2) Je-li xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx příslušenství. X xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx, xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x znalce. Xxxxxxx, popřípadě i xxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx umožnit prohlídku xxxxxxxxxxx x jejího xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx-xx xxx ohledání xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx si xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxx se nezměnily xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx soud xx nového ocenění xxxxxxx.
§336x
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ohledání xxxxxxxxxxx xxxxx §336 určí xxxx
a) xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxx,
c) xxxxxxxxx xxxx nemovitosti x xxxxxx příslušenství, xxxxxxx xx xxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxx břemena x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx zároveň xxxxxxxx x zániku nájemního xxxxx xxxx práva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) není xxxxxxxxxxx nájemné x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx doručí oprávněnému, xxx, kdo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx oprávnění, povinnému x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Soud xxxxx xxxxxxxx o xxxx, nebyla-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx změnily xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§336b
(1) Xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxx §336a.
(2) V xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
x) xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§336d),
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx příslušenství [§336x xxxx. 1 písm. x) x x)],
x) pořadové číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxxxxxx xxxx [§336a xxxx. 1 xxxx. x)],
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§336x xxxx. 1),
f) xxxx xxxxxxx x xxxxxx jejího xxxxxxxxx (§336x odst. 2), xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) věcná xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx [§336a xxxx. 1 xxxx. x)],
x) předpoklady, za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx stane xxxxx xxxxxxxxxx (§336x xxxx. 1 a 2).
(3) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
x) xxxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§267), xxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxx takové xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx jinak k xxxx xxxxx xxxxxx xxx provedení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxx má x nemovitosti xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x nájemce xxxx xxxx oprávněného x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx takové právo xxxxx oznámil x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx příklepem.
(4) X xxxxxxxx vyhlášce xxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxxx, xx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že se xxxxx domáhat uspokojení xxxxxx vymahatelných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §336f xxxx. 2 a 3, x poučení, xx x xxxxxxxxxx, x xxxxx výše xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedena, xx xxxxxxxxxx (§336x),
x) oprávněného, xx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx mohou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §336p xxxx. 1, xxxx x xxxx xxxxx xxxxx, aby k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednání, x xxxxx je, xx x námitkám x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx nepřihlíží,
c) xxxxxxxxx, zda se xxxxxxxxx, xxx nejvyšší xxxxxx xxxx doplaceno xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nemovitosti,
x) xxxxx, xxxxx mají x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zaniká.".
59. X §336x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxx, osobám, xxxxxx xx xxxxxxxx usnesení xxxxx §336a".
60. X §336c xxxx. 3 xx slova ", x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
61. X §336x xxxxxxxx 5 zní:
"(5) Xxxxx xxxxxxxx vyhlášce xxxx xxxxxxxx přípustné.".
62. V §336x xxxx. 1 se xxxxx "[§336x xxxx. 1 xxxx. x)]" xxxxxxx.
63. X §336x xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxx xxxxxxx xxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x hotovosti xx pokladny soudu, xxxxxxxxxxx-xx částku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx. X xxxxxx xx účet xxxxx xxx xxxxxxxxxxx jen xxxxx, bylo-li před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxx.".
64. §336x zní:
"§336x
(1) Věřitel, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx anebo xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx pohledávku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, smírem nebo xxxxx titulem xxxxxxxx x §274 (vymahatelnou xxxxxxxxxx), xxxx xx xx xxxxxx přihlásit xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx obsahovat
x) výši pohledávky x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinného xxxxxx,
x) vyčíslení xxxxxxxxxx xx xxx konání xxxxxx,
x) xxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx pohledávka xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxx xxxxxxxxx listiny xxxxxxxxxxx, xx jde o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
(4) Opožděné nebo xxxxxxx přihlášky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; proti xxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx přípustné.
(5) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxx oznámit xxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.".
65. §336g xx xxxxxxx.
66. X §336x xxxx. 2 se xxxxx "(§336x xxxx. 2)" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx nebylo x xxxxxxxx vyhlášce xxxxxxx, xx xx složení xxxxxxx nevyžaduje".
67. X §336h se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxx x datum xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx protokolu x xxxxxx.".
68. X §336x xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Po xxxxxxxx dražebního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx předkupní xxxxx (§336x xxxx. 3),
x) oznámí, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx práva xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx nemovitosti xxxxxx, x zváží, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §336x.".
69. §336x xxx:
"§336x
(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxx splněny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx dražitelů xxxxxx nejvyšší xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx tomu, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx právo. Xxxx-xx příklep takto xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx losem.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx soudce xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx nejvyšší xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx úvěru.
(3) X usnesení x xxxxxxxx soud
x) xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx nejvyššího xxxxxx, xxxxx xxxxxx dnem xxxxxx moci xxxxxxxx x nesmí xxx xxxxx xxx 2 xxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx 2 xxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §336x xxxx. 4 xxxx xxx x této xxxxx xxxxxxxx nejvyšší xxxxxx.
(4) Soud x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx od xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx postupovat xxxxx §336ja xxxx. 1 s xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxx xxxxxx.
(5) Na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx, xxxxxx nebyl udělen xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání.".
70. Xx §336x xx vkládá xxxx §336xx, který xxx:
"§336xx
(1) Nejde-li x osoby uvedené x §336x xxxx. 4, xxxx každý xx 15 xxx xxx xxx zveřejnění xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nabýt alespoň xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx nejvyšší xxxxxx (xxxxxxxxx). Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx odděleně x xxxxxx je xx xxxxx teprve xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen xx xxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §336e xxxx. 2 platí xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx k xxxxxx xxxxxxxxx nepřihlíží.
(3) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx do tří xxx oznámil, zda xxxxxxx svoje nejvyšší xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx předražku. Poté xxxx vydá xxxxxxxx x předražku, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zruší x xxxxxxxx o xxx, xxx xx předražitelem x xx jakou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xx-xx učiněno xxxx xxxxxxxxx, nemovitost xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydražitel, xxx xxx, kdo xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.
(5) X xxxxxxxx x xxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx vydražitel xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx mu stejná xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jaká xxxx určena x xxxxxxxx o xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, tomu, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněný, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předražku xx xxxxxxxxx částka xxxxx xx právní xxxx xxxxxxxx o předražku.
(7) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxx x odvolání podané xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.".
71. §336x xx 336x xxxxx:
"§336x
(1) Usnesení x xxxxxxxx soud xxxxxx oprávněnému, xxxx, xxx xx řízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxx xx vyvěsí xx dobu 15 xxx na úřední xxxxx xxxxx společně x xxxxxx pro xxxxxxxxxx věřitele, aby xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx příklepu mohou xxxxx xxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.
(3) Xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odvolání xxx
x) osoby xxxxxxx v §336c xxxx. 1 písm. x), xxxxxx nebyla xxxxxxxx dražební vyhláška, xxxxxxxx se z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx dražebního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xx, xx průběhem xxxxxx xxxx zkráceni xx xxxxx právech.
(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxxxx neuděluje, xxxxxxxx x řízení xxxxx x takovým xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxx udělen xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při provedení xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx změní xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §219a xx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu se xxxxxx osobám xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §336xx xxxx. 5. Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx odvolacím xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§336x
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání, xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxx §336xx xxxx. 1; xxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx návrh, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx dnem následujícím xx xxx, xxx xxxx předražiteli xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Vydražitel xx xxxxx vlastníkem vydražené xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx-xx nejvyšší xxxxxx, x to xx dni xxxxxx xxxxxxxx o příklepu. Xxxxxxxxxxx xx stává xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx x předražku xxxxxx xxxx a předražek xxx xxxxxxxx, x xx ke dni xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zaplatit xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xx xxxxxxxxxx osvobozen xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxxxx předpokládat, xx x xxxxxx výši xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx přihlášené xxxxxxxxxx x rozvrhu.
(4) Xxxx zřídí xxxxxxxx xxxxx na vydražené xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ze smlouvy x úvěru, xxxxxxxx xxxxxxxxxx předloží xxxxx xxxxxxx x úvěru, xx xxxxx
x) xxxx bude xxxxxxx xxxxx jen pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání,
x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xx lhůtě xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxx §336x odst. 3 xxxx. x),
x) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxx zruší, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx jen vydražiteli.
(5) Xxxxx břemena x xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x nájem xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dražebního xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dnem, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx povinnému, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx příslušenstvím.
(7) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx vydražitel nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti.
§336x
(1) Xxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx jednání xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx xxxxxx přistoupil jako xxxxx oprávněný, který xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx; nebyl-li xxxxx xxxxx xx 1 xxxx, soud výkon xxxxxxxxxx zastaví.
(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx dražební xxxxxxx. Xx xxxxxx soud x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx nepředložil xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebylo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §336x xxxx. 4, nebo nezaplatil xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxx stanoví xx xxxx 50 % xxxxxxxx ceny (§336x xxxx. 1); xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 40 % xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx 30 % x x xxxxx dražebním jednání 25 % výsledné xxxx. Nepodaří-li se xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, soud xxxxxx xxxxxxx.
(4) O xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §336x xxxx. 2 x §336x xxxx. 4 xxxx. c), §336x x výjimkou xxxxxxxx 1 xxxx. b) x c), §336x, §336x xxxx. 2, §336x, §336x odst. 3 x 4, §336x xx 336l, §336x x 336x.".
72. §336x xxx:
"§336x
(1) Dražbu xxx provést i xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) V xxxxxxxx vyhlášce xxxx xxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxxxxxx dražitelů x xxxxxx, jakým jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxx, xxxxx číslo, x xxxxxx-xx přiděleno, xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx dražbě xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx stránky, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx stránky, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx sledovat,
x) xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dražby, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx, xx kterého xxxxxxxxxx xxxx sdělit, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx zástavního práva x vydražené xxxxxxxxxxx,
x) termín xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) termín xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva x xxxxxx sdělení xxxxxxxxxx, zda je xxxxxxxxx právo prokázáno.
(3) Xxxxxxx-xx více xxxxxxxxx xxxxxx nejvyšší xxxxxx, xxxxx soud xxxxxxx nejprve xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx takto udělen, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §336x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
(4) Pro xxxxxx provedenou xxxxxxxxxxxx xxxxx obdobně ustanovení §336x xx 336x.".
73. Xx §336x xx vkládají nové §336x x 336x, xxxxx znějí:
"§336p
(1) Xxxxxxxxxx xx 7 dnů ode xxx konání xxxxx xxxxxx soud xx xxxxxx desce zveřejní x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, o xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx skupině. X xxxxxxxx xxxx xxxxx přihlášky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxx. X xxxxxxxx poučí xxxxxxxxxx věřitele xxxxx §336x xxxx. 4 xxxx. b) a x xxxxxxxxxx xxxxx §336x xxxx. 5.
(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §336x xxxx. 4, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx přihláška xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, povinnému x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soud rozhodne x xxxxxxx, dodatečné xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx, xx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx pravosti, xxxx, xxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, aby x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bylo nařízeno xxxxxxx, x xxx, xx x xxxxxxxx xxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
§336x
(1) Xxxxxx-xx o xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, případně oprávněný xxxx xxxxxxx, podle §336x odst. 4 xxxx. b) xxxx §336x odst. 2, xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx usnesení x příklepu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §336x xxxxxxx o rozvrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozdělované xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx rozdělení xxxxxx na návrh xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx provede xxxxxxx xxxx, který návrh xxxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vydaného xxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, ten, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx jako další xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xx xxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxxx (§336f xxxx. 3).
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx.".
74. §337 xxx:
"§337
(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §336x xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §337x.
(2) Xxxxxxxxxx §336x xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, ten, xxx xx xxxxxx přistoupil xxxx další oprávněný, xxxxxxx x xxxxx, xxxxx podaly xxxxxxxxx, xxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxx odmítnuta (§336x xxxx. 4).".
75. Xx xxxxx xxxxx §337a se xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty a xxxx-xx vydražená xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".
76. §337b xx xxxxxxx.
77. X §337c xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) X rozdělované xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx postupně xxxxx xxxxxx skupin:
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx krytí xxxxxxxxx xxxxxxx hypotečních zástavních xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem xxxx zajišťovacím xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, pojistného na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx pohledávky.".
78. X §337c xxxxxxxx 1 zní:
"(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx postupně xxxxx těchto xxxxxx:
x) pohledávky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx pohledávek xxxxxxxx xx krytí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pohledávka xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, a pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zajišťovacím převodem xxxxx,
x) pohledávky xxxxxxxxxx výživného,
x) xxxxxxxxxx daní a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení,
f) xxxxxxx pohledávky.".
79. X §337x xxxx. 5 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxx.
80. §337x xxx:
"§337e
(1) X xxxxxxxxxx usnesení xxxx rozhodne též x xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx co xx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xx skupiny xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx x pohledávek, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx skupin nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Ostatní xxxxxxxx xxxx vyzve, xxx xx 30 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §267x xxxx. 1, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úhrada x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; o xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pohledávky xxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) K námitkám, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, se nepřihlíží; x xxxxx xxxxxxxx xxxx být poučeni xxxxxxx, kdo xxxx xxxxxxx podat návrh xxxxx §267a xxxx. 1.
(4) X xxxxxx podle §267a xxxx. 1 xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.".
81. X §337x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
82. V §337x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx "Xxxx-xx x xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx jednání x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
83. §337x x 337x xxxxx:
"§337x
(1) X rozvrhovém xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx právní xxxx usnesení xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx ji xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx změní xxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxx, xxxxx po xxxx vydání učinil xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §336x odst. 5.
§337x
(1) Dnem xxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zanikají zástavní xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §336l xxxx. 4 xxx xxxx dotčeno.
(2) Xx xxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x tom, xxxxx zástavní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx zastavit xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx však xxxxx xxx důvody xxxxxxx x §268 popřít xxxxxxxxxx oprávněného xxxx xxxxxxx oprávněného.".
84. X xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".
85. X §338x xxxx. 1 x 2 větě xxxxx, §338x odst. 1, §338x odst. 1, §338zn xxxx. 3, §338xx odst. 1, §338xx xxxx. 1 x x §338xx xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "postižením".
86. X §338f xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
87. X §338x odst. 5 xxxx xxxxx, §338x xxxx. 6 x §338x xxxx. 3 xx xxxxx "prodeje" xxxxxxxxx xxxxx "výkonu xxxxxxxxxx".
88. V §338x xxxx. 1 xxxx první se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
89. X §338x se xxxxxxxx 2 zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 a 3.
90. §338x zní:
"§338x
(1) Po xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx, aby
x) xxxxxxx xx základě xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx x podniku, xxxx věci, práva x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx slouží x xxxxxxxxxxx podniku nebo xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; neumožní-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx účetních xxxxxxx, xxxxxx soud xxxxxxx xx xxxx xxxxx přístup x xxxxx záznamům, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo Policie Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x závazků, x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx slouží x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx tomuto xxxxx sloužit, xxxx-xx xxxxx potřebné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).
(2) Xx xxxxxxx zjištění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx soudem xxxxxxxxxx xxxxxx o xxx, xxx pro xxxxxxxxxx vymáhané pohledávky xx vhodnější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx prodat.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx oprávnění, x xxxxxxxxx x umožní xxx, aby se x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx věcí, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který správci xxxxxxxxx součinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx nepřihlíží.
(4) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx doplnil nebo xxx xxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxxxxx. K xxxxxxxxx rozhodných xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
91. Xx §338x xx xxxxxxxx nové §338xx x 338mb, které xxxxxx xxxxxxx znějí:
"§338xx
(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §338x xxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxx, a xx vyjádření osob xxxxxxxxx v §338x xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx, zda výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podniku, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxx vyplácel xxxxxxxxxxx nebo tomu, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, xxxxx 3 xxxxxx, nedohodnou-li se xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §320x se xxxxxxx obdobně.
Xxxxxx xxxxxxx
§338xx
(1) Xx právní xxxx xxxxxxxx xxxxx §338ma, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx údajů xxxxx §338x xxxxx xxxxxx rozhodných xxxxxxxx, x xx základě xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx přibral.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx-xx xxxx jinak, xxxxxxx ve xxxxxx x xxxx podniku xxxxx,
a) xxxx xxxx, xxxxx x xxxx majetkové xxxxxxx xxxxx x podniku x jakou xxxx xxxx,
b) xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx prostředky v xxxxxxxxx x uložené xx xxxx x xxxxxxxxx ústavu x xxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx,
d) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx celkem,
x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxx obdobně §338x odst. 3 x 4.".
92. X §338x xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx ", popřípadě xxxxxxxx xxxxx §338x xxxx. 5" xxxxxxx.
93. X §338xx xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:
"(2) Xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x její xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, xx jaké xxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx skupinu x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve spisu. Xx xxxxxxxx rozvrhového xxxxxxx nelze xxxxxxxxx x xx části xxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx x účastníků xxxxxxx xxxx popřít vyčíslené xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxxx osob, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxx by xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.
94. X §338xx odst. 4 xx slova "Xxxxxxxxxx §337x odst. 2 a 3 xxxxx xxxxxxx; pohledávku" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxx".
95. V §338xx xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxx.
96. X §338zn odst. 1 a 2 xxxx první xx xxxxx "prodejem xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx".
97. V xxxxxxx nad §338xx x 338xx xx xxxxx "Prodej" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".
98. X §338xx odst. 1, 3 x 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx".
99. V §338xx xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxxxxxxx".
100. V §338xx xxxx. 2 a 6 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxxx" x x xxxxxxxx 7 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxxxxxxxx".
101. X §338zq xxxx. 4 se slovo "xxxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxxxxxxxx".
102. X §341 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 102 xxx:
"(4) Postup xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxxx, jde-li x věc zjevně xxxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx. O xxxxxxx xxxx vyrozumí xxxxxxxxx nejméně xxx xxx předem, xxx x xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx, xx xx soud předá x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx odpadů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx102).
102) Xxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx zahájená přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x která xxxxx §251 zákona x. 99/1963 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byli xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx, x xxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soudního xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxx soudu jmenován xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx rovnoměrně xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx obvodu xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x který xxxxx xx obvodu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
3. Po xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxx, mezi xxxxx xxxx věci xxxxxxxxx, xxxxxxxxx soudní spisy. Xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxxxxx xxxx xx 2 měsíců od xxxxxxx xxxxxxxx spisu xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx exekuce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx nákladů.
5. Oprávněný xxxx xx 2 xxxxxx xx předání soudního xxxxx i bez xxxxxxx xxxxxx požádat xxxxxxxx xxxx x xxxxx exekutora; xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
6. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxx, které x xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx vázán xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Soudní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle bodu 4, xxxxxxx se x částku xxxxxxxxxx xx xxxxx poplatku xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
7. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx §46 odst. 6 xxxxxx č. 120/2001 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §46 xxxx. 6 zákona č. 120/2001 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 120/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.
8. X předání xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x soudní exekutor xxxxxxxx, xxxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxx, na xxxxxx desce xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxxx spisová xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx, x xxx, xxx x xxxxxxxx spisu xxxxx.
9. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx jehož xxxxx xxxx zastavena exekuce xxxxx xxxx 4, xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx do 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 4, xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx, x xxx může exekuční xxxxxxx xxxxx nařídit xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx, x lhůta xxx xxxxxxx daně xxxxx §160 xxxxxxxx xxxx.
10. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §78 xxxx. a) xxxxxx x. 120/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx byly sepsány xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx titulem xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §251 zákona x. 99/1963 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
ČÁST XXXXX
Xxxxx exekučního xxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 120/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x o změně xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 6/2002 Xx., xxxxxx x. 279/2003 Xx., xxxxxx x. 360/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 284/2004 Xx., xxxxxx č. 499/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., zákona x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx č. 133/2006 Xx., zákona x. 253/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 347/2007 Xx., zákona x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 259/2008 Xx., zákona č. 274/2008 Sb., zákona x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 183/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 286/2009 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., zákona x. 188/2011 Xx. x xxxxxx č. 428/2011 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §2 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx všeho, xx xx xxxxx narušit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolání xxxx ohrozit důvěru x nezávislý, nestranný x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
2. X §3 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx však xxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pedagogickou, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
3. Za §3 xx xxxxxx nový §4, xxxxx xxx:
"§4
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxx". Xxxxxxxx "soudní xxxxxxxx" xxxx "xxxxxxxxxxx xxxx", xx xxxx xxxxxxxx xxxxx slov, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyvolat xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxx, xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx zákona nucený xxxxx xxxxxxxxxx titulů, xxxx oprávněn xxxxxxxxx xxxxx činnost jako "xxxxx rozhodnutí", "xxxxxxx" xxxx "exekuční xxxxxxx", xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx, ani xxxxxxxx xxxxxxxxx přivodit xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx označeními.".
4. X §7 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §45 (dále xxx "xxxxxxxx xxxx")".
5. X §7 xxxx. 6 xx xx xxxx druhou xxxxxx xxxx "Předseda xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.".
6. X §8 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxxxx x xx návrh Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,".
7. X §8 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx e) xxxxxxxx slova "xx xxxxxxxx stanovených x §10 xxxx. 2 x xxxxxx návrh xx členy xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §115x xxxx. 1".
8. X §9 odst. 1 xxxxxxx x) xxxxxx poznámek xxx xxxxx č. 28 x 29 xxx:
"x) xxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx v xxxxx xxxxx
1. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx v Xxxxx republice28), nebo
2. xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 1 na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Česká republika xxxxxx, xxxxx pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx29), x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x magisterském studijním xxxxxxxx právo a xxxxxx věda x xxxxx právo na xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,
28) §46 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx školách a x změně x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §89 xxxxxx č. 111/1998 Xx.".
9. §10 xxx:
"§10
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx exekutorského xxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxxx xx 1 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx Komory xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx sídla x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx podává xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xx 1 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx Xxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx umístil na xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx uspěli xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx.
(2) Komora xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx uvolnění xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx-xx o xxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx 1 xxxxxx poté, co xx Xxxxxx dozví x zvýšení počtu xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx nepodá xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx vyhlásí xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxx základě jmenuje xxxxxxxxx x xxx xxxxxx návrhu.
(3) Xx výběrového xxxxxx xx xxxx přihlásit xx xxxxx určené Xxxxxxx každý, kdo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9.".
10. X §14 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "po xxxxxxxxxx x Komorou" nahrazují xxxxx "s předchozím xxxxxxxxx Xxxxxx".
11. §15 xxx:
"§15
(1) Výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaniká
a) xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) odvoláním xxxxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxxxx xxx exekutor xxxxxx xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx xxxx xxxx xxxx způsobilost xxxxxxx,
x) dnem právní xxxx rozhodnutí, kterým xxxx uloženo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxx xxxxxxxxxxx uložen xxxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx exekutor xxxxxxxx k nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx svobody,
x) xxxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, v xxxx byla ministerstvu xxxxxxxx žádost xxxxxxxxx x ukončení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx odvolá,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxx xxxxxxx xxx spáchaný x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx činností,
b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx stejnopis nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx své xxxxxxxxxxxx za xxxxx xx 30 dnů xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo zanikne-li xxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xx škodu x xxxxxxxx xxx xx 30 dnů xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterého xxx xxxxxxxx, kancelář x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx svému xxxxxxxxxxx xxxxx nemůže xxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx exekutorského xxxxx xx xxxxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx odvolání.
(4) Xxxxx-xx xx Xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, je povinna xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Exekutor xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx spisy xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu x provádí dále xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Účastníky xxxxxxxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxxx x oprávněného xxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, exekutorských xxxxxx x registrů xxxx xxxxxxxxxxx exekutorovi x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx podle §103 xxxx. 1.
(6) Podíl xxxxxxxxx, xxxxx zanikl xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu, popřípadě xxxx dědiců xx xxxxxx nově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx určí xxxxxxx. Xxxxxx-xx dohoda xxxxxxxx Komoře xx 2 měsíců od xxxxxxxxx nového xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxx spravedlivého xxxxxxxxxx.".
12. V §16 xx na konci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx slova "xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
13. X §17 xx xxxxxxxx odstavec 4, který xxx:
"(4) Xxxxxxxxxxx kandidát, xxxxx xxxxxxxxx exekutora, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx samostatně. Xxxxxxxxxx §32 xx xxxxxxx xxxxxxx.".
14. X §18 se xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
15. X §27 xxxx. 3 xxxx. d) se xxxxx "1 xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "6 xxxxxx".
16. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx III zní: "XXXXXXXX XXXXXXX".
17. X §28 xx xxxx první nahrazuje xxxxx "Xxxxxxx xxxx xxx exekutor, kterého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněný x xxxxx je zapsán x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
18. V §29 xxxx. 1 xx xxxxx "provedení xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
19. X §29 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 8 xxx xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx x této xxxx x důvodu xxxxxxxxx nebo xxxxxx-xx xxxxx důvod xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 8 xxx xxxx, co xx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx námitku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x svém xxxxx xxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x osobě xxxxxxxxx xxxxxx odkladný xxxxxx.".
20. X §29 odstavec 11 xxx:
"(11) Jestliže xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx pokračuje xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx zapíše xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tak, že xxxxxxx xxxxx údaje xxxxx §35x xxxx. 1 písm. a) xxxx b); nově xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nákladech xxxxxxx.".
21. X §29 xx doplňuje xxxxxxxx 12, xxxxx xxx:
"(12) X xxx, zda xx xxxxxxxx koncipient, kandidát xxxx jiný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx exekutor; odstavce 1 až 4, 6 a 9 xx použijí xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx přípustný xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
22. V §30 písm. b) xx slova "xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
23. X §31 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 doplňuje xxxx "Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx sdělením xxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu30), xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx.".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 30 xxx:
"30) Xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
24. V §32 xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, odpovídá xxxxxxxx".
25. V §33 odst. 3 xxxx první x x §33 odst. 9 xx slovo "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".
26. V §33 odstavec 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx si pronajímají xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx místa, xxxxx o xxxxx xxx došlých poštovních xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx, úhrn xxxxxxxxx xxxxxxxxxx docházejících povinnému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx.".
27. V §33 xxxx. 6 xx slova "Provozovatelé xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Poskytovatelé xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
28. X §33x xxxx. 1 úvodní části xxxxxxxxxx, §33b xxxxxx xxxxx ustanovení x x §33c xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx.
29. X §33x xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx písmeno x), které zní:
"x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx číslo xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce; x xxxxxxx, xx xxxxx x rodičů nebo xxxx zákonný zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx; je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx.".
30. Xx §33x xx xxxxxx xxxx §33x, xxxxx zní:
"§33x
X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Komory Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx dávek důchodového xxxxxxxxx v xxxxxxx
x) xxxxx číslo x xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxxx adresu pro xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx),
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx),
e) xxxx důchodu (důchodů),
x) xxxx xxxxxxx (xxxxxxx),
x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxx xxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) u dlužníků xxxxxxxxxxxx x zahraničí xxxx, xxx xx xxxxxx poukazován,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x důchodům vypláceným xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
31. V §34 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Exekutor xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx požádat x xxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxx §33 a xx xxxx xxxxxxx xx bezplatně xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x §33 odst. 4 xx 9 x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx27), centrální xxxxxxxxx x jiné xxxxx oprávněné k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxxxxxxxx hotových xxxxxx.".
32. V §34 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ústav x xxxxxxxxxx elektronicky xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx součinnost, není-li xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxxxx obsahové xxxxxxxxxxx xxxxx nemá-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx strukturu. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x strukturu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako odstavec 4.
33. V §34 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx §33 xx 33e x xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx manžela xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx, jíž xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, postiženy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".
34. V §35 xxxxxxxx 2 až 4 xxxxx:
"(2) Xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poté, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx podle §43a.
(4) Podá-li xxxxxxxxx xxxx exekučních xxxxxx x xxxx věci, xxxx exekuci xxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.".
35. Xx §35 xx xxxxxxxx xxxx §35x a 35x, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:
"Rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxx
§35x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx elektronický xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x spravuje ministerstvo.
(2) Xxxxx do xxxxxxxxx zahájených xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
(3) Xxxxxxxx zahájených exekucí xx neveřejný. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
(4) Údaje xxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx exekucí xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 25 xxx od xxxx xxxxxxxxx x §35x odst. 1 xxxx. x).
§35x
(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx údaje v xxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx, x kterého xxxx zahájeno xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, který exekuční xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xx-xx odlišný xx xxxxxxxxx podle xxxxxxx a),
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx vedeno,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x orgánu, xxxxx xx xxxxx, xxxx osoby, xxxxx xxx vyhotovila,
e) xxxxxxxx oprávněného x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx vymožena,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 3 písm. x) x x) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx"),
x) xxxxx skončení xxxxxxx.
(2) Součástí rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x provozní xxxxx x zápisu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
36. V §36 xxxx. 3 xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
37. §37 včetně xxxxxxx zní:
"Xxxxxxxx xxxxx
§37
(1) Xxxxxxx xxx xxxx xxx na xxxxx xxxxxxxxxxx nebo na xxxxx toho, kdo xxxxxxx, že xx xxxx přešlo xxxx xxxx převedeno právo x xxxxxxxxxx xxxxx §36 odst. 3 x 5.
(2) Xxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx-xx povinný dobrovolně xx, co mu xxxxxx exekuční xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x
b) xxxxx-xx x xxx xxxxx §251 xxxx. 2 xxxx. x) x §251 xxxx. 2 xxxx. c) xx x) xxxxxxxxxx soudního xxxx; xxxxxxxx návrh xxx xxxx xxxxx xxxxx, má-li xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx.
(3) Další xxxxxx xxxxxxxx oprávněným xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx exekuce, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx dne podání xxxxxx. X zájmu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx podle xxxx první xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxx-xx exekuční xxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx další xxxxxxxxx x xxxxx exekutora xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx povinnému, xxxxxxxx xxxx tato xxxxxx xxxxx na návrh xxxxxxxxx ke společnému xxxxxx,
x) je-li xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx pohledávky, xxxx xxxx xxxxxx nástupce, x řízení xxx xxxxxx spojena xxxxx xxxxxxxx 3,
x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřevyšujícího xxxxxx podle §202 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx xxxx x
x) xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx vedena alespoň 2 xxxxxxxx řízení xxxxx písmene a).
(5) V xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povede. Xxxxxxxxxxx, xxxxx řízení xxxxxxxx, náleží náhrada xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx se xxxx xxxxxx xx xxxxxxx zjevně xxxxxx.".
38. §38 xxx:
"§38
(1) X xxxxxxxxx návrhu xxxx xxx označen xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxx sídla. Z xxxxxx xxxx xxx xxxx patrné, xxx xx xxxx, xxxxx xxxx se týká x xx xxxxxxx, x musí xxx xxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxx xxxx musí xxxxxxxx xxxxx obsahovat xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx účastníků, xxxxx xxxxxx trvalého xxxxxx7x), xxxxxxxxx místo xxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxx xxxxx xxxxxx cizince7d),7e), x popřípadě rodné xxxxx xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu, xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx být exekucí xxxxxxxx, a xxxx x xxx, zda, xxxxxxxxx x jakém xxxxxxx povinný xxxxxxxxx xxxxxxxxx splnil, popřípadě xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx oprávněný xxxxxxxx.
(2) K xxxxxxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxx originál nebo xxxxxx ověřenou kopii xxxxxxxxxx titulu opatřeného xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx.".
39. V §39 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx".
40. X §39 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx-xx v xxxxxx lhůtě návrh xxxxx opraven xxxx xxxxxxx x x xxxxxx nelze pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není-li přiložen xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x vykonatelnosti xxxxxxxxxx titulu, xxxxxxxx xxxxxxxxx exekuční návrh xxxxxxx.".
41. X §39 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vedení exekuce x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx usnesením xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxx §44 xxxx. 1 xxxxxxx.".
42. X §40 xxxx. 1 xxxx. x) xx za slovo "xxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxx".
43. X §40 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxx zápis podle §78 písm. a)" xxxxxxx.
44. X §40 xxxx. 4 x x §42 xxxx. 1 xx xxxxx "provést" nahrazuje xxxxxx "xxxx".
45. X §41 xx xxxxx "x), c)" xxxxxxxxx xxxxx "a) xx x)".
46. X §42 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx" zrušuje.
47. X §42 odst. 2 xx xxxxx "Xxx xxxxxxxxx exekuce" xxxxxxxxx slovy "V xxxxxxxxx řízení".
48. X §42 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 exekutor xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx x xxxxxx vyšlo xxxxxx.".
49. X §43 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx exekuci xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx §44 xxx xxxxx".
50. Xx §43 se xxxxxx xxxx §43x, xxxxx zní:
"§43x
(1) Exekutor, xxxxxxx xxxxx exekuční xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a nařízení xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx"). Neobsahuje-li xxxxx xxxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx neurčitý, xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx exekucí xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx §35b odst. 1 xxxx. x) x x) xx x).
(2) V xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx, s uvedením xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx obsahovat xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x přesné xxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu. Součástí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx i xxxxx xxxxx §35b xxxx. 1 písm. x) x x) až x). Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x všechny xxxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Žádost xxxxxx xxxxx xxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s ní, xxxx xxx xxxxxx xx elektronickém formuláři xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx žádosti; xxxx-xx xx technicky xxxxx, mohou být xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx sítě xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Soud vydá xxxxxxxx xx 15 xxx, jestliže jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) označení xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxx ho xxxxx, xxxx xxxxx, která xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxxx x datum.
(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nedoručuje xx účastníkům xxxxxx.
(6) Jestliže xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx exekuce, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pokyn, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zamítl. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vázán.".
51. §44 xxx:
"§44
(1) Xxxxxxxxxx do 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43x odst. 3 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyrozumění xxxxxxxxxx s prvním xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x exekučním xxxxxx doručuje; spolu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx exekučního xxxxxx a xxxxx xxxxx §46 xxxx. 6. Orgánům pověřeným xxxxxxx xxxxxxxx (rejstříků) xxxxxxxxxxx xxxx16), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxx exekuce. Xx-xx x katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právo xxxxxxxxx x xxxxx-xx x povinného uvedeného x §44a odst. 5 xxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, rozhodl-li xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxx xxxxx §44x odst. 1 xxxxxxxxxx xx nemovitost x jeho vlastnictví, xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx územním xxxxxx xx xxxxx soudní xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx x zahájení xxxxxxx xxxxxx. Vyrozumění xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Vyrozumění xx doručí povinnému xx xxxxxxxxx rukou.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx exekučního xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx exekučního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x orgánu, xxxxx xx xxxxx, xxxx osoby, xxxxx xxx xxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx oprávněného x xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 5, §37 xxxx. 3 x 4, §44x xxxx. 1, §54, §55 xxxx. 1 x 2 x §87 xxxx. 1.
(4) Xx-xx xxxxxxxx povinnost v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx by se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44x odst. 1, xxxx exekutor xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx se xxxxx podle §44x xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vymáhané xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx oprávněnému x xxxxxxxxx.".
52. X §44x odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povinný" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx podle §44 xxxx. 4 jinak, xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
53. X §44x odst. 2 xx slova "§49 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxx "§49 xxxx. 7".
54. X §44a xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 5 doplňují xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx".
55. §44x xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§44x
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx exekutor, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx. Převzetí xxxxxxx xxxx rozhodnutím.
(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a požádá-li xxxxxxxxx exekuční soud x xxxxx exekutora, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx důvodné, xxxxxxxx, xx exekuci xxxx xxxx jiný xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxx.
(3) Účinky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu oprávněného xxxxxxxxx zachovány.
(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx podle §35x odst. 1 xxxx. x) nebo x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx nákladů exekuce x dosud vzniklých xxxxxxxxx xxxxxxx. Odměna xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxx, xxxx xx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx.".
56. X §45 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx7x), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx7x),7x). Je-li xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xx xxxxxx xxxxxxxxxx soud, x jehož obvodu xx xxxxxxx sídlo. Xxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první, xxxx xxxx-xx povinný, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x Xxxxx republice, xx xxxxxx xxxxxxxxxx soud, x jehož xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.".
57. X §45 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:
"(3) Xx-xx podle xxxxxxxx 2 místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx soud, xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
58. §46 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 16x a 31 xxx:
"§46
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx rychle x xxxxxx; xxx tom xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx i xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k provedení xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx až xx xxxxxxxx pohledávky a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx exekuce x nákladů oprávněného; xxx bude xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx soudu jsou xxxxxxxxx x exekučním xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x elektronické xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx vést xxxxxxx v pořadí, x xxxxx xx xxxx doručeny xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx vymáhanou xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo oprávněnému. Xxxxxxxxxx-xx se exekutor x oprávněný jinak, xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vymožené xxxxxxxxxx oprávněnému xx 30 xxx xx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx exekutor xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nedohodl-li xx x xxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxx xxxx nevyplacené xxxxxxxx xxxxxx převyšuje xxxxxx 1 000 Xx. Xx vymožené xxxxxx xx považuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx exekuce xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §59 odst. 1, provedením exekuce xxxxx odstavce 6 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x xxxxxx xxxxxxxxxx příkazu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx31) x xxxxx xxxx spořitelního a xxxxxxxx družstva x Xxxxx xxxxxxxxx. Exekutor xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu x Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x peněžní xxxxx, u kterého xx xxxxx.
(6) Xxxxxxxx zašle povinnému xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx16x) x náklady xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že splní-li xx lhůtě 30 xxx od doručení xxxx výzvy xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx exekuce. Xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bude exekuce xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zaniká xxxxx xxxxx §44x xxxx. 1 x xxxxx §47 xxxx. 4. Xxxxx exekutor xxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxx16x) xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx stanoví, xx exekuci xxxxx xxxxxxx16x), exekutor nečiní xxxxx xxxxx, xxxxx xx provádí xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xx skončení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 6 x §55 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x osobám, xxxxx xx svých xxxxxxxxxx xxxxx poznámku x xxxxxxxxxxx exekuci xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx uložena nějaká xxxxxxxxx; oznámení xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 5 xxxxxxx. Xx žádost xxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Oznámení x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx 2 x 6, xxxxxxxx §55, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x exekutorské xxxxxxxx xxxxx.
16b) §11 xxxxxxxx č. 330/2001 Xx., o xxxxxx x náhradách xxxxxxxx xxxxxxxxx, x odměně x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) §41x xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
59. V §47 xxxx. 1 xx slova "mu xxxx xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
60. X §47 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxxxxxx příkaz xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx soudního řádu. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §46 xxxx. 6,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx podle písmene x),
x) xxxxxxx xxxxxxx provedení exekuce xx xxxxxxxxx zahájených xxxxxxx xxxxx §35x xxxx. 1 xxxx. x),
d) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
61. V §48 xxxx. b) se xxxxx "který xx xxxxxxx xxxxxxxxxx exekuce" xxxxxxxxx xxxxx "který xxxx xxxxxxxx xxxxxx".
62. X §48 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxx, xxx-xx xx xxxxxxx,".
63. X §49 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) a x), xxxxx xxxxx:
"h) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, případně xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx ní, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx zřízením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva,
x) xxxxx a xxxxx řidičského xxxxxxx, xxxxx držitelem xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx pozastavením řidičského xxxxxxxxx.".
64. X §49 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx zní:
"(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxx x tom, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 3, xxx-xx x provedení xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx vyplácených Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxxx soubor, xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx datového xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx xxxxxxxxxxx datovým xxxxxxxx xxxx xxxxx §48 xxxx. e).".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 6.
65. X §49 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxx exekučního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x vyrozumění x xxx, xx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 3, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účtu x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxxxxx příkazu xxxx xxxxxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx exekučního xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b), xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxx xxxxxxx souborem xxxxx účtů x xxxx xxxxxxxxx prostředků, xx xxx se xxxxxxxx zákazy xxxxx §304 odst. 1 x 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, a xxxx xxxxx §48 xxxx. x).".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 se xxxxxxxx xxxx odstavce 4 xx 7.
66. X §49 xx xx odstavec 3 xxxxxx xxxx odstavec 4, xxxxx zní:
"(4) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx datových souborů xxxxx xxxxxxxx 2 x 3.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 se označují xxxx xxxxxxxx 5 xx 8.
67. X §49 odst. 8 se xxxxx "xxxxxxxx 4" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 7".
68. V §51 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: "Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx".
69. X §51 písmeno x) zní:
"d) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44x,".
70. X §51 xx doplňuje písmeno x), které xxx:
"x) xxxxxxxx soud xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx spojená xxxxxx.".
71. X §52 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který zní:
"(3) Xxxxxx mocí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x exekučním xxxxxx rozumí
a) xxxxxxxx lhůty podle §46 xxxx. 6,
x) xxxxxx moc xxxxxxxxxx o návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxx a), x
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
72. X §54 xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx".
73. X §54 odst. 3 xx slovo "provádění" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".
74. X §54 xxxx. 6 xx xx slovo "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx".
75. V §55 odst. 1 xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx".
76. X §55 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxx xx zastavení xxxxxxx musí obsahovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxx nejpozději xx lhůtě xxxxx §46 odst. 6. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx náležitosti nebo xxxxx xx nesrozumitelný xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx byl xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odvolání, xxxxxxxx ho xxxxx x věc xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 až 6.
77. V §55 xxxx. 4 xxxx druhé se xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "5".
78. X §55c odstavec 3 zní:
"(3) Xxxxxxxx xxxx přípustné xxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx (§68 xxxx. 2 x 3),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) usnesení x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
d) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".
79. X §58 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx nemovitosti, pozastavením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
80. X §58 odst. 2 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx".
81. X §59 odst. 1 písmeno d) xxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,".
82. X §59 xx na xxxxx odstavce 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) a x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxx nemovitosti,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
83. X §59x větách xxxxx x xxxxx xx xxxxx "xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx".
84. X §60, 65, 69, 71, 73 a x §87 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx exekuce" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
85. §65x xx xxxxxxx.
86. X §66 xxxx. 1 se xxxx první xxxxxxxxx xxxxx "Exekutor xxxx x xxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx movité xxxx, xxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxx x xx-xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ztráty.".
87. X §66 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věcí".
88. X §66 xxxx. 2 x x §70 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "exekuci".
89. X §66 odstavec 4 xxx:
"(4) Xxxxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §336x xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §336n odst. 2 občanského xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
90. X §68 xxxx. 3 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx.
91. X §68 xx xxxxxxxx odstavce 5 xx 7, které xxxxx:
"(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxx pravděpodobným xxxxxxx xxxxx přítomné xxx xxxxxxx, že xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx o xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(6) X xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x jejím vlastnictví, xxxxxxxx sdělí xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(7) Xxxx-xx xxx zajištěná podle §66 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vyloučena x xxxxxx xxxxxxxxxx, exekutor xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.".
92. §69x xxxxxx nadpisu xxx:
"§69x
Xxxxxxx exekutorského xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxxxxx
(1) Xx-xx xx účelné, xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zřídit k xxxxxxxxx vymáhané pohledávky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §47 xxxx. 4 xx xxxxxxxxx.
(2) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, použijí xx xx exekuci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx xx nemovitostech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx upravující xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zástavního práva xx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx zástavní xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx mocí xxxxxxxxxx příkazu.
(4) Xxx xxxxxx exekutorského xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx-xx několik xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx, mají xxxxxxxx xxxxx stejné xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxx vymáhanou pohledávku xxx dříve xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, řídí xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx exekuční xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx zástavní xxxxx xxxxx xxxxx způsobem, xxxxxx xxxxxxxxx exekuce.".
93. X xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxx 5 xx x xxxxxxx slovo "xxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxxxx".
94. X §70 odst. 1 x x §71 xx xxxxx "prodejem" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx".
95. X části xxxxx xxxxx IV xx xx xxx 5 xxxxxx nový xxx 6, xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 zní:
"Xxx 6
Exekuce xxxxxxxxxxxx řidičského xxxxxxxxx
§71x
(1) Xxxxxxxx xxxxxx k pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx exekutor vydat xxxxx xxxxx, jestliže xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nezletilé dítě.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx32). Xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řidičského xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Exekuční příkaz xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Exekutor xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pozastavením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxxxx-xx xxxxxxx, že x xxxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxx potřeb svých x osob, ke xxxxxx xx vyživovací xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx oprávnění, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx exekučního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx32).
32) Xxxxx č. 361/2000 Xx., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x silničním xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
Dosavadní xxx 6 se xxxxxxxx xxxx díl 7.
96. X §72 xxxx. 2 se xxxxx ", který xxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
97. X §72 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Uloženou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".
98. X §74 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže
x) xxxxx úkon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxx, xxxx
c) ve xxxx xxx poskytl xxxxxx pomoc xxxxxx, xxxxx xxxxx jsou x rozporu xx xxxxx xxxx, kdo x právní xxxxx xxxx.".
99. Xx §76x xx vkládají xxxx §76x x 76x, xxxxx xxxxx:
"§76x
(1) Nezná-li xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx jeho xxxxxxxxx prokázána platným xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx svědky xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx totožnosti xxxxxx xxx osoba, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx k právním xxxxxx, nebo osoba, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx psát. Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x osoba, která xx xx xxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§76x
Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxx exekutor xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx přibrat xxxxx žadateli xxxxxxx xxxx toho, kdo xx na xxxx xxxxxxxxx.".
100. X §77 xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx děje x stav xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xx žádost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx".
101. §78 xx zrušuje.
102. X §79 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Exekutorský xxxxx xxxx obsahovat
x) xxxxx, xxx, xxxxx x xxx jeho xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx stavu xxxx,
x) xxxxx děje xxxx xxxxx věci,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx exekutora x xxxx xxxxxx.".
103. X §79 xx xxxxxxxx 2 xx 6 zrušují.
Dosavadní xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.
104. §80 xx 85 se xxxxxxx.
105. X §87 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "Náhrada xxxxxx xxxxxxxxxxxx cestovních xxxxxx x náhrada xx ztrátu času xx xxxxxxxx exekuce xx xxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x tom xxxx být xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.".
106. X §88 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
b) označení xxxxxxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, který xx vydal, xxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx,
x) označení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx rodného xxxxx xxxxxxxxx, lze-li ho xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxx xxxxxxx vymožena,
x) stanovení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx vyčíslení x xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxx exekutora x xxxxxxx x xxxxxxxxx.".
107. X §90 xxxx. 1 xx xxxxx "provádění" nahrazuje xxxxxx "vedení".
108. X §90 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, v níž xxxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx xx vedení xxxxxxx. Xxxxxxx odměna xxxx xxxxxxxx exekuce. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx.".
109. §102 x 103 znějí:
"§102
(1) Ukončené xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx převzal xxxxx §15 xxxx. 5 (xxxx xxx "ukončené xxxxx"), se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx právní předpisy xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx spisů.
(2) Xxxxxxxx spisy xxxxxxxxx xx celou dobu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx manipulace xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx registrů a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kancelářský řád xxxxxx Xxxxxxx.
(4) Xxxxxx, opisy x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx oprávněných xxxxxx x osob xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx této xxxxx xxxxxx.
§103
(1) Xxxxxx xxxxxxxx razítka, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx přeloženi do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) O xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x pečetidla xx xxxxxx zápis.".
110. X části první xxxxx VIII xx xxx 4 xxxxxxxx xxxx xxx 3.
111. §104 xx xxxxxxx.
112. V §106 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
113. X §109 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".
114. X §110 xxxx. 7 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx j), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxx xxxxxx při vyhlašování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).
115. X §110 xxxx. 8 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx ", jakož i x postupu xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.
116. X §111 xxxx. 6 xx xx xxxxxxx f) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx zní:
"x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výběrové xxxxxx xxxxx §10 a xxxxxxx xxxxx výběrové xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až o) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
117. X §111 odst. 6 xxxx. j) xx xxxxx "a xxxxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxxxx řádu, xxxxx x x xxxxxxx xxx vyhlašování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10,".
118. X §111 xxxx. 6 se xx xxxxx textu xxxxxxx x) doplňují xxxxx ", xxxxx x postup xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx §10".
119. V §113x odst. 1 xx slova "7 xxxxx x 3 xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "9 xxxxx x 5 xxxxxxxxxx".
120. Xx §115 se xxxxxx nový §115a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§115x
Výběrová xxxxxx
(1) Výběrová xxxxxx má 6 xxxxx; 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx exekutorů, 2 x xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx by xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x 2 na xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx ministerstva.
(2) Xxxxxxxx komise xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Rozhodnutí xxxxxxxx komise xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxx ně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx rovnosti hlasů xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.".
121. §116 xxx:
"§116
(1) Xxxxxxxx, kandidát x koncipient jsou xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx delikt xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxx odpovědností xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx kandidáta xxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kandidáta xxxx koncipienta xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx Xxxxxx,
b) xxxxxxx, xxxx exekutor narušuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, nestranný, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx činnosti, nebo
x) jednání, jímž xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx důstojnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx v odborný xxxxx xxxxxxxx exekutora.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předpisem xxxxx usnesením Komory,
x) xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx důvěru v xxxxxxxxx, nestranný, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo
x) xxxxxxx, jímž xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolání xxxx ohrožuje důvěru x xxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a spravedlivý xxxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx činnosti,
xxxxxxxx-xx xx xxxx zaměstnanec xxxxxxxxx.
(5) Za xxxxxxx kárný xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx Xxxxxx, nebo
b) xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo ohrožuje xxxxxx x nezávislý, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx další činnosti,
xxxxxxxx-xx xx jich xxxxxxxxxxx exekutora.
(6) Xxxxxxxxxxx xxx za xxxxx delikt xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:
a) xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,
c) xxxxxx xx 2 500 000 Xx,
d) odvolání x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Kandidátovi xxx xx kárný delikt xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx opatření:
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xx 250&xxxx;000 Xx,
x) xxxxxxxx xx zastupování.
(8) Koncipientovi xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx opatření:
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) veřejné xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx do 50&xxxx;000 Kč.
(9) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kárné xxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx. x) x x) a xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxx. x) x x) x xxxxxx xx 10 000 Xx xx 500 000 Xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) x pokutu xx 5&xxxx;000 Xx xx 100&xxxx;000 Xx.
(10) Xx kárný xxxxxx xxx xxxxxxx uložit xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxx. Xx xxxxxxx kárný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxxxxx x xxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxx opatření xx xxxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx koncipient xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx kárným xxxxxxxxxx.
(11) Exekutorovi xx xxxxx kárné xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx úřadu, xxx-xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx podáním xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx závažným xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx odvolání xx xxxxxxxxxxx, byl-li x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx podáním xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx řízení nejméně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvěryhodnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(12) Xxxxxxxx xxxx uloženo kárné xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx úřadu, nesmí xxx odvolaný exekutor xx xxxx 5 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx jmenován xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odvolání xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx odvolaný kandidát xx xxxx 5 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ustanoven xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx, xxxx xxxx toto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx vlastní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx 1 měsíce xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx řízení xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dnem, xxx bylo uveřejněno. Xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx napomenutí určí xxxxx xxxxxxx xxxxx x rozhodnutí, xxxx xx kárné xxxxxx xxxxx.
(13) Xxxxxx x xxxxx uložených xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.
(14) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kandidáta xxxx koncipienta xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx 3 xxx xx jeho xxxxxxxx podán xxxxx xx zahájení xxxxxxx xxxxxx.
(15) Xxxxxxxx xx xxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 4 x 5, xxxxx xx prokáže, xx xxxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20a xx xxxxxxx.
122. V §117 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx exekutorovi, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx".
123. X §117 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx 3 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
124. X §124 odst. 2 se slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
125. V xxxxx xxxxx hlava XXX xxxxxx xxxxxxx xxx:
"HLAVA XXX
XXXXXXX XXXXXXX
§124x
Xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx
x) x rozporu x §4 xxxx. 1 použije xxxxxxxx "xxxxxx exekutor", "exekutorský xxxx" xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx vyvolat xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx exekutorský úřad,
x) x rozporu x §4 xxxx. 2 xxxxxxxx svoji xxxxxxx xxxx "výkon xxxxxxxxxx", "xxxxxxx" xxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zákona.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx.
§124x
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
a) x rozporu x §4 odst. 1 xxxxxxx označení "xxxxxx xxxxxxxx", "xxxxxxxxxxx xxxx" xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebezpečí xxxxxx, přestože nevykonává xxxxxxxxxxx xxxx,
x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx "výkon xxxxxxxxxx", "xxxxxxx" xxxx "exekuční xxxxxxx" nebo xxxxx xxxx xx nich xxxxxxxxxx xx jiným xxxxxxxxx způsobilým xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, přestože xxxxxxxxx nucený xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx správní xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx uloží xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.
§124x
Xxxxxxx delikty Xxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) neprovádí xxxxxx xxx činností xxxxxxxxx xxxx xxx řízením xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo dohled xxxxxxx v xxxxxxx x §7 xxxx. 5,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8x xxxx. 1,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxx xxxx x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 nebo 2,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx koncipientů podle §22 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx koncipientů xxxxxxxx xxxxx §22 odst. 2,
e) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx s §24 xxxx. 1 xxxx 3,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx průkaz xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) neustanoví exekutorovi xxxxxxxx xxxx nového xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 a 2 xxxx §18,
x) xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §31 odst. 2,
x) prezidium Komory xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxx s §115 odst. 4 xxxx nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zkušebním xxxxx xxxxxxx xxxxx §115 xxxx. 5,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx vede x xxxxxxx x §125,
x) xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx Xxxxxx,
l) xxxxxx §8x xxxx. 3, xxxx
x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10 xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx kárného xxxxx xxxxx §112 odst. 1 xxxx. x).
(2) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se uloží xxxxxx do
x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x správní xxxxxx xxxxx xxxxxxx a), x), x), x) xxxx x),
x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxx xxxxxx xxxxx písmene x), x), x), x), x) xxxx x),
x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x) nebo f).
§124x
Xxxxxxxx ustanovení x správních deliktech
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx vynaložila veškeré xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx.
(2) Při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx k závažnosti xxxxxxxxx deliktu, xxxxxxx xx způsobu jeho xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx byl xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx delikt xxxxxx, xxxxxxxx správní orgán x xxx xxxxxxxx xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xx x xxx dozvěděl, nejpozději xxxx do 5 xxx ode xxx, xxx xxx spáchán.
(4) Xxxxxxx delikty xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v prvním xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo x přímé souvislosti x ním, xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
126. X §125 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xx xxxxxxxx lhůty xxxxx §46 xxxx. 6".
127. X §125 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) vyrozumění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44,".
128. V §125 se xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xx xxxxxxxxx evidence xxxxxxx xx zapisuje xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno. Xxxxx xxxx se však x evidence neposkytuje xxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8.".
Dosavadní xxxxxxxx 2 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 xx 7.
129. X §125 xxxx. 7 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "5" nahrazuje číslem "6".
130. X §125 se xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:
"(8) Xxxxxx xxxx na žádost xxxxx z centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx určitý xxxx x centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zapsán. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxxxxx x okamžiku, xxxxx je na xxxx xxxxxx.".
131. X §128 xx xxxx druhá xxxxxxx.
132. V §130 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx a xxxxxxxxx" zrušují.
133. X §130 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxx, xxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hovoří x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx tím xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.".
134. X §130 xxxx. 3 xx xxxxx "prováděnými" xxxxxxxxx xxxxxx "vedenými".
135. Xxxxxxx x. 1 xxx:
"Xxxxxxx x. 1 k xxxxxx x. 120/2001 Xx.
Xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
".
136. Xxxxxxx x. 2 xxx:
"Příloha x. 2 k xxxxxx x. 120/2001 Sb.
Xxxx xxxxxxxx exekutorského xxxxx
".
Čl. IV
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx §33x, 44x, 46, §49 xxxx. 1 xxxx. x), §55x xxxx. 3, §66 odst. 4 x §69x xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxx se xxxxxxx xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
2. Do xxxx xxxxxxx x §27 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx č. 120/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx zaměstnanec xxxxx vykonával xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxx, který xxxxx §103 xxxx. 2 xxxxxx č. 120/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vedl xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx do 3 měsíců xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx Komoře xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx exekutorů, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, odevzdá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx nástupcem xxxxxxxxx, jenž xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxx-xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxx, xxxx xxxx potvrzení z xxxxxxxxxx xxxxx, postupuje xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §78 xxxx. a) xxxxxx x. 120/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxxxxxxx §116 xxxx. 11 zákona x. 120/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx zcela xxxx částečně xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
6. Xxxx-xx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 97/1963 Sb., x mezinárodním právu xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 158/1969 Xx., xxxxxx x. 234/1992 Xx., xxxxxx č. 264/1992 Xx., zákona x. 125/2002 Xx., xxxxxx č. 37/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 361/2004 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., zákona x. 70/2006 Sb., xxxxxx x. 233/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 409/2010 Xx., zákona x. 28/2011 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Sb. x xxxxxx x. 172/2012 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §68x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.8)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8 se xxxxxxx.
2. V §68x xxxx. 2 xx xxxxx "zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx8)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx".
3. X §68x xxxx. 2 x 4 xx xxxxx "xxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
Xx. VI
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
Xxxxx obchodního zákoníku
Xx. VII
Xxxxx č. 513/1991 Sb., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Sb., xxxxxx x. 286/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Sb., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx č. 77/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Sb., xxxxxx č. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Sb., zákona x. 27/2000 Sb., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 105/2000 Sb., xxxxxx x. 367/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 239/2001 Xx., zákona č. 353/2001 Xx., zákona x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 15/2002 Xx., zákona x. 125/2002 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 312/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 476/2002 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 87/2003 Sb., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 360/2004 Xx., xxxxxx x. 484/2004 Xx., zákona x. 499/2004 Xx., xxxxxx č. 554/2004 Xx., zákona x. 179/2005 Xx., zákona x. 216/2005 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 79/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 308/2006 Xx., zákona č. 269/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 344/2007 Xx., zákona č. 36/2008 Sb., xxxxxx x. 104/2008 Sb., xxxxxx č. 126/2008 Xx., zákona č. 130/2008 Sb., xxxxxx x. 230/2008 Sb., xxxxxx x. 215/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 230/2009 Xx., zákona č. 285/2009 Xx., zákona x. 420/2009 Xx., xxxxxx č. 152/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Sb., zákona x. 427/2010 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx č. 351/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb. x zákona x. 202/2012 Xx., xx xxxx takto:
1. X §38i xxxx. 1 xxxxxxx o) xxx:
"o) rozhodnutí xxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, exekuční příkaz xx xxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx o zastavení xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx exekuce skončila xxxxx než zastavením,".
2. X §61 xxxx. 2 větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx".
3. X §88 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 22 xxx:
"f) xxxxxxxxxxx nařízením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx společníka xx xxxxxxxxxxx, xxxx právní xxxx exekučního xxxxxxx x postižení podílu xxxxxxxxx společníka xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx22) x, byl-li v xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx návrhu,
22) §46 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxx.".
4. X §102 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
5. X §102 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx komanditisty xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxx nedostatek majetku, xxxxxxxxx vyrozumění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxx rozhodnutí nebo x xxxxxxx xxxx, xxxx-xx podíl komanditisty xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x postižení xxxxxx komanditisty xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22) a, xxx-xx x této xxxxx xxxxx návrh na xxxxxxxxx exekuce, xx xxxxxx moci rozhodnutí x tomto xxxxxx xxxxxx jeho xxxxx xx xxxxxxxxxxx.".
6. X §102 xx xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx informuje xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx, xx jí xxxx xxxxxxxx dražební vyhláška xxxxx zákona upravujícího xxxxx rozhodnutí postižením xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx. Společnost xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, opis xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx náklady x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.".
7. X §148 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Stejné xxxxxx xxxx zrušení xxxx xxxxxx xx společnosti xxxxxx má
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xxxx
x) pravomocné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx příkazu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx uplynutí lhůty xxxxxxx ve xxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22) x, xxx-xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx exekuce, xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx, xxxx-xx obchodní xxxxx xxxxxxxxxxxx.".
8. X §148 se xx odstavec 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx zní:
"(3) Xxxxxxxxxx informuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxx xxxxxxx valné xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx tato xxxxxxxx vyhláška xx x xxxxxxxxxx x xxxxx společnosti. Společnost xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xx požádá, xxxx xxxxxxxx vyhlášky xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx uvedenou x xxxxxxx. Xxxxxxxx příklepu x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx společníka xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx společníkem xxxxxxx toho, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 x 5.
9. X §231 xxxx. 1 xx xxxxx "pravomocným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x povinností, vydáním xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx exekuce" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o výkonu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, nejsou-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxxxxxx členských xxxx x povinností, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x postižení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu22) x, xxx-xx x xxxx lhůtě xxxxx xxxxx xx zastavení xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx".
10. X §231 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:
"(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx a x bytovém xxxx xx xxxxxxxxxxx družstva, x němž xx xxxxxxx xxx, x xxxxx má xxxxxxx xxxxxxx právo související x podílem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členských práv x povinností x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx požádá, opis xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx náklady a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.".
11. X §679 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 4".
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Ustanovení §38x xxxx. 1 xxxx. x), §61 xxxx. 2, §88 xxxx. 1 písm. x), §102 odst. 1 a 2, §148 xxxx. 2 x §231 xxxx. 1 zákona x. 513/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x řízením x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx řízením xxxxxxx xxxxx xxxxx první čl. II x xxxxx xxxxx čl. IV xxxx 1.
ČÁST PÁTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxx poplatcích
Xx. XX
Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 271/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., zákona x. 36/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx č. 255/2000 Sb., xxxxxx x. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., zákona č. 628/2004 Sb., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 123/2008 Xx., zákona x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Sb., xxxxxx x. 217/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., zákona x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx č. 303/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx. a xxxxxx x. 202/2012 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §3 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Ve xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, bylo-li rozhodnutí x xxxxxx stupni xxxxxx soudním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx odvolací xxxx. Xx věcech xxxxxxxx xx xxxxxx před xxxxxxxxx soudem, bylo-li xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx dovolací xxxx.".
2. V §10 se xx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 8, xxxxx zní:
"(8) Xxxxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx předražitele xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, soud xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx zaplacený xxxxxxxx xxxxxxx o 20 %, nejméně xxxx x 1&xxxx;000 Xx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 x 9 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 9 a 10.
3. X §11 xxxx. 1 se xxxxxxx j) zrušuje.
Xxxxxxxxx písmena x) xx m) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).
4. X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2 bod 1 xxx:
"1. Xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx plnění
a) xx xxxxxx 10 000 Xx včetně 400 Xx
x) v xxxxxx vyšší xxx 10&xxxx;000 xx 20&xxxx;000 Xx xxxxxx 800 Xx
x) x xxxxxx vyšší xxx 20&xxxx;000 Kč 4 % x xxxx xxxxxx".
5. V xxxxxxx zákona v xxxxxxx 21 xxx 1 xxx:
"1. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 20&xxxx;000 Xx xxxxxx 1 000 Xx
x) je-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx vyšší xxx 20&xxxx;000 Xx xx 40&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxx 5 % z xxxx xxxxxx
x) xx-xx vymáháno peněžité xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxx 40 000 000 Xx 2 000 000 Kč x 1 % x částky xxxxxxxxxxx 40&xxxx;000&xxxx;000 Kč; xxxxxx xxx 250 000 000 Xx xx xxxxxxxxxxxx
x) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 3&xxxx;000 Xx
x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2&xxxx;000 Xx".
6. X xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx 22 xxxx 10 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx slova "x x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx".
7. V xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx 22 bodu 11 xxxxx "x xxxxxxxxxx společného jmění xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx," zrušují.
8. X xxxxxxx xxxxxx xx v položce 22 xx dosavadní xxx 11 xxxxxx xxxx bod 12, xxxxx xxx:
"12. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předražku xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
a) xx xxxxxx 250&xxxx;000 Xx 5&xxxx;000 Xx
x) x částce xxxxx xxx 250&xxxx;000 Xx 2 % z xxxx xxxxxx xxxxxxx 100&xxxx;000 Xx".
Xxxxxxxxx xxxx 12 a 13 se xxxxxxxx xxxx body 13 x 14.
XXXX ŠESTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx
Xx. X
X §41x xxxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx č. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 156/2010 Xx. x xxxxxx č. 139/2011 Xx., se na xxxxx textu xxxxxxxx 8 doplňují slova ", a pro xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx účtu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx věcných práv x xxxxxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 265/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 210/1993 Xx., xxxxxx č. 90/1996 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., zákona x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona x. 59/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona č. 286/2009 Xx. x xxxxxx č. 349/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §9 odst. 1 xxxx. a) xx xx xxxxx "návrhu xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti" xxxxxxxx slova ", xxxxxxx nemovitosti".
2. X §9 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "x x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,6x)" xxxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx správou xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postižením xxxxxxx6x), xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6a xxx:
"6x) §335x x §338xx odst. 1 občanského xxxxxxxx xxxx.".
3. V §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "usnesení x xxxxxxxx xxxxxxx,6x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx6x),".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6x xxx:
"6x) §44 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxx.".
4. X §9 xxxx. 3 se xxxxx "x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx vydal" xxxxxxxxx xxxxx "x jehož xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x §9 xxxx. 3 zákona x. 265/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s řízením x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle části xxxxx čl. II a xxxxx druhé čl. IV xxxx 1.
ČÁST XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, dani xxxxxxxx a dani x převodu xxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 18/1993 Xx., zákona x. 322/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 72/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 113/1994 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Xx., zákona x. 96/1996 Sb., xxxxxx č. 151/1997 Xx., zákona č. 203/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 169/1998 Xx., xxxxxx x. 95/1999 Sb., zákona x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 340/2000 Sb., xxxxxx x. 364/2000 Xx., xxxxxx č. 117/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Sb., xxxxxx č. 148/2002 Xx., xxxxxx č. 198/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 420/2003 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Sb., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx č. 342/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx č. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona č. 476/2008 Xx., zákona x. 215/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 402/2010 Sb., xxxxxx x. 30/2011 Xx., zákona x. 351/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 466/2011 Xx. x zákona x. 275/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §10 xxxx. 1 xx xx konci textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx".
2. V §21 xxxx. 2 písm. x) se za xxxxx "zaplaceno xxxxxxxx xxxxxx" vkládají slova "xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx zaplacen".
XXXX XXXXXX
Xxxxx notářského xxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx řád), ve xxxxx xxxxxx x. 82/1998 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Sb., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Sb., zákona x. 317/2001 Xx., xxxxxx č. 352/2001 Xx., zákona č. 501/2001 Xx., zákona x. 6/2002 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 349/2002 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 18/2004 Sb., xxxxxx x. 237/2004 Xx., zákona č. 284/2004 Sb., xxxxxx x. 554/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx č. 216/2005 Xx., zákona x. 344/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Sb., xxxxxx x. 308/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., zákona č. 301/2008 Xx., zákona x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx. x xxxxxx č. 202/2012 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §71x xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "(exekuce)" xxxxxxxxx xxxxx "(xxxxxx xxxxxxx)".
2. X §71x xxxx. 1 xx xxxxx "(exekuce)" xxxxxxxxx xxxxx "(xxxxxx exekuce)".
ČÁST DESÁTÁ
Xxxxx zákona x. 82/1998 Xx.
Čl. XX
Zákon č. 82/1998 Sb., x odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nesprávným xxxxxxx postupem a x xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 120/2001 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 234/2002 Xx., xxxxxx č. 539/2004 Xx., zákona x. 160/2006 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Sb. x xxxxxx x. 41/2011 Sb., se xxxx takto:
1. X §4 xxxx. 1 x 2 xx za xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx xxxx zástupce, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx výkon exekutorského xxxxx x xx-xx xxxxx xxxxxxxxx exekutorský xxxxxxxx,".
2. X §8 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 3 doplňují xxxxx ", xxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxx".
XXXX JEDENÁCTÁ
Xxxxx zákona o Xxxxxxxx ochránci práv
Xx. XVI
X §22 xxxxxx č. 349/1999 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx č. 381/2005 Xx. x xxxxxx x. 303/2011 Sb., xx xxxxxxxx odstavec 3, který xxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přísedící x xxxxxx do seznamu xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu.".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXX
Zákon č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx dražbách, xx xxxxx xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 517/2002 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 181/2005 Xx., zákona x. 377/2005 Xx., zákona x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 315/2006 Xx., zákona x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., zákona x. 223/2009 Xx. x xxxxxx x. 458/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxxxxx a) xxx:
"x) xxxxxxx xx veřejné jednání, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vlastnického xxxx xxxxxx práva k xxxxxxxx xxxxxx, konané xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx obrací xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx osob xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx na určené xxxxxx, s výzvou x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xx stanovených xxxxxxxx xxxxx nejvyšší nabídku, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx jednání, které xxxx xxxxxxxxxxx ukončeno x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx podání,".
2. X §2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx se dostavila xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx datové xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxx činit xxxxxx, a splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,".
3. X §2 xxxxxxx x) xxx:
"x) vyvoláním xxxxxxxxxxx přednesené xxxxxxxxxx xxxx datová zpráva xxxxxxxxxx o předmětu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nabídek,".
4. X §2 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxx xxxxxxx účastníka xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx dražby ve xxxx alespoň stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx; x případě, xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx; podání xx perfektní až xxxxx nabídkou x xxxxxxxx elektronické dražby, xxx xxxxxxx účastníka xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,".
5. X §2 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x klepnutí xxxxxxxxx nebo úkon xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx spočívající x xxxxxxxx dražby zastavením xxxxxx dalších xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zveřejnění xxxxxxxxx o ukončení xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x rozeslání xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx účastníkům xxxxxx, xxxxx dochází xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přechodu vlastnického xx jiného práva x xxxxxxxx xxxxxx,".
6. V §2 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) datovou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx prostředky xxx elektronickou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, používaných xxx zpracování x xxxxxxx xxx elektronickou xxxxxx.".
7. Za §16 xx xxxxxx xxxx §16x, xxxxx xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 18 xxx:
"§16x
Xxxxxxxxxxxx dražby
(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x elektronicky.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx adrese xx veřejné xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přechod xxxxxxxxxxxx xxxx jiného práva, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přenos xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx xxxxxxx učiněných při xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx úředně xxxxxxx xxxxxx nahradit zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)18).
(4) Xxx xxxxxxxxxxxx dražbě dražebník x xxxxxxxx vyhlášce xxxxxxx rovněž
x) xxxxxx registrace dražitelů,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, během xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §23 xxxx. 10, §47 xxxx. 10 a §47 xxxx. 11 xxxx xxxxx,
x) xxxxxx uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx předkupní xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx smí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §6 odst. 3.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxxxxxxx dražbu xxxxxxx xxxxxxxxx.
18) §11 odst. 1 xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých dalších xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
8. X §36 xxxx. 1 se xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx exekutorským xxxxxxx" xxxxxxx.
9. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 16 xxx:
"16) §71a xx 71x zákona x. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.".
10. X §46 xxxx. 1 xxxx. g) xx xxxxx "nebo vykonatelný xxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
Xx. XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Dražba xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx exekutorským xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx x. 120/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.
3. Dražebník xxxxxxxx xx dražby podle §46 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 26/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
XXXX TŘINÁCTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 60/2001 Xx., xxxxxx x. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 62/2002 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 436/2003 Xx., zákona x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 229/2005 Sb., xxxxxx x. 411/2005 Xx., xxxxxx x. 76/2006 Xx., zákona x. 226/2006 Sb., xxxxxx x. 264/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Sb., xxxxxx x. 215/2007 Xx., zákona x. 374/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 480/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 424/2010 Xx., zákona x. 133/2011 Sb., xxxxxx č. 297/2011 Xx., zákona č. 329/2011 Xx., zákona x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx. x xxxxxx č. 193/2012 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §82 xxxx. 1 xxxx. f) xx xx xxxxx "xxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pozastavením xxxxxxxxxx oprávnění".
2. X §113 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx e), které xxx:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.".
3. X §114 odst. 1 xx xx slova "§95" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx pozastavením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
4. V §114 xxxx. 1 xx xxxxx "x x)" xxxxxxxxx xxxxx ", x) x x)".
5. X §114 odst. 1 xx za xxxxx "xxxxxx moci," vkládají xxxxx "po xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x skončení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řidičského oprávnění".
6. X §119 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxx x exekučním xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx správci xxxxxxxx xxxxxx.".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 119/2001 Sb.
Xx. XX
Xxxxx č. 119/2001 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx pro případy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 281/2009 Xx. x xxxxxx x. 286/2009 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §1 xx xx slova "xxxxxxx veřejné xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx".
2. X §2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".
3. V §2 xxxx. e) se xxxxx "xxxx nařídil xxxxxxx" nahrazují xxxxx ", vydání xxxxxxxxxx x zahájení exekuce".
4. X §14 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) usnesení x příklepu nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx právní moci x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x xx xx xxx xxxxxxxxxxx, která nastala xxxxxxx.".
5. X §15 větě xxxxx xx xxxxx "Xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx x xxxxxx".
6. X §15 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) V xxxxxxx uspokojí xxxxx, xxxxx provádí exekuci, x xxxxxx vynaložené xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx postihl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přerušenou xxxxx §14. Hotové xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přerušené xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx-xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx.".
7. Xx §15 xx vkládají xxxx §15x x 15x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxxxx:
"§15a
(1) Xxxxxxx-xx orgán, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx oprávněného x přerušené xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nemovitosti, xxxx xx oprávněný x přerušené exekuce xxxxxxx xxxx, xxx xxxx prováděna xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx navrhl.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx je nemovitost. Xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx má také xxxxx, jehož exekuce xx xxxxxxxxx, x xxxxx, který xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx orgánům xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx původně xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Orgán, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx doručí xxxxxxxxxxx, xxxxx podal xxxxx, x orgánu, xxxxx prováděl exekuci xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1, xxxxx xxxx nařízena na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx exekuce xxxxx, xxxxx xxxx exekuci xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx orgán, který xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx první po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xx provádění xxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxxxx, soud xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
§15b
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Ustanovení §14 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx správou xxxxxxxxxxx souběžně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemovitost.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxx přerušeno, má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x prováděné exekuci, xxxxx xx přihlásí, x xx dnem, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx.".
8. V §16x odst. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podniku".
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx §2 xxxx. x) xxxxxx x. 119/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx čl. IV xxxx 1.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x soudních xxxxxxxxx
Xx. XXII
Zákon č. 7/2002 Sb., o xxxxxx xx xxxxxx soudců, xxxxxxxx zástupců x xxxxxxxx exekutorů, xx xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 314/2008 Xx. x xxxxxx x. 286/2009 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §2 xxxx. x) xx xxxxx "kárné xxxxxxxxx1)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx1), případně kárný xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx9) (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxx")".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 1 x 9 xxxxx:
"1) §87 zákona x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících x státní xxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x. 283/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9) Xxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.".
2. V §4x odst. 1 xxxx třetí xx xx xxxxx "třetí" xxxxxxxx slova "x xxxxxx".
3. X §4x xxxx. 1 xxxx xxxxxx se xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx právnické xxxxxxxx, je-li zapsána x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx řízení xx xxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx ochráncem xxxx".
4. X §4x odst. 4 xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "Pro xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx čtvrtá xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xx lhůtě určené xxxxxxxxx kárného xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 30 xxx, může Veřejný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxx přísedících xxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxx exekutorů 5 xxxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Navržené advokáty x osoby navržené Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx předseda xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
5. X §4b odst. 5 xx xxxxx "xxxxx xxxxx vykonávající xxxx právnické povolání, xx-xx zapsána x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx ochráncem xxxx".
Xx. XXXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxx xxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxxx přísedící xxxxx §4x xxxx. 4 xxxxxx č. 7/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 2 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXX ŠESTNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXX
X §7 xxxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 357/2005 Xx., zákona č. 159/2006, zákona x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx. x zákona x. 303/2011 Sb., xx x odstavci 3 xx slovo "xxxxxxx1x)" xxxxxxxx xxxxx "a xx xxxxxx zaměstnanosti, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, dávek pro xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx x dávek pomoci x hmotné nouzi" x xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxx".
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxxxxxx na xxxx x xxxxx pomoci x xxxxxx nouzi, x xxxxx xxxx xxxx místní xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3 xxxxxx č. 150/2002 Sb., ve xxxxx tohoto zákona; xx xxxxxxx, xx-xx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxx příslušným xxxxxx x podle §7 odst. 3 xxxxxx x. 150/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. X xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx v Praze, xxxxx xxxx vydáno xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx mu xxxxxx k dalšímu xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx, který xxxxx zrušené xxxxxxxxxx.
XXXX SEDMNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXVI
V §6 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 341/2005 Sb., x xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 296/2007 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx".
Xx. XXXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Ustanovení §6 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 341/2005 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x exekučním xxxxxxx vedeným podle xxxxx druhé čl. IV xxxx 1.
XXXX OSMNÁCTÁ
Xxxxx insolvenčního xxxxxx
Xx. XXVIII
Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 108/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., zákona x. 362/2007 Sb., xxxxxx č. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 458/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 163/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 241/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 260/2010 Sb., xxxxxx x. 409/2010 Xx., zákona x. 69/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx. x zákona x. 167/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §109 xxxx. 1 písmeno x) zní:
"x) xxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x jiný majetek, xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx podstaty, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx; x xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.".
2. X §267 xxxx. 1 xxxx první xx xx xxxxx "nařídit" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxx".
3. V §267 odst. 1 xxxx druhé x §267 odst. 2 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "exekuční xxxxx".
4. X §267 xxxx. 2 větě xxxxx se xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx".
5. V §285 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahájení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazů,".
6. X §411 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo zahájení xxxxxxx".
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxxxx §285 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx čl. IV xxxx 1.
ČÁST XXXXXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx pojištění
Xx. XXX
Zákon č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění zákona x. 585/2006 Xx., xxxxxx č. 181/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., zákona x. 239/2008 Xx., xxxxxx č. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 302/2009 Sb., zákona x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 157/2010 Xx., zákona x. 166/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 180/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Sb., xxxxxx x. 364/2011 Sb., xxxxxx č. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 1/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx. x xxxxxx x. 169/2012 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §97 xxxx. 1 xx xx xxxx xxxxx vkládají xxxx "Xx-xx u xxxxxxxxxxx nařízen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxx x xxxxx potřebnými xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění; xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx výše xxxxx provedených xxxxxx x xxxxxxx, jaká xxxx xxxxxxxx xxxxxx73) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx74). Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx dávek x xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, je xxxxxxx předat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxx x dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 73 a 74 xxxxx:
"73) §278 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
74) §293 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.".
2. X §97 xxxx. 2 xx xxxxx "x xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "až xxxxxx".
3. X §109 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".
4. V §116 xx xx konci xxxxxxxx 5 tečka xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, x níž xxx xxxxxxxx výkon rozhodnutí xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, x xxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxxx trvá, bez xxxxxxxxxx odkladu výši xxxxx provedených xxxxxx x údaj o xxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx73) nemá xxx zaměstnavatelem srážena74); xxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx srážkami x xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dávku nemocenského xxxxxxxxx, předá po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".
5. X §131 xxxx. 1 a x §136 xxxx. 1 xx na konci xxxxx písmene f) xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx".
ČÁST XXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xx. XXXX
V §147 xxxx. 2 xxxxxx č. 262/2006 Sb., zákoník xxxxx, xx xx xxxxx "nařízených" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx".
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Změna zákona x. 121/2008 Xx.
Xx. XXXII
Zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a o xxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 7/2009 Xx. x xxxxxx x. 183/2009 Sb., se xxxx takto:
1. X §10 xxxx. 1 xx písmeno x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
2. X §11 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx" xxxxxxx.
3. V §11 xx xx písmeno x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"i) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx nařídit xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudního exekutora,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx i) x j) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) a x).
Xx. XXXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 121/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx čl. IV xxxx 1.
2. Xxxx-xx po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zápis xxxxx §78 xxxx. x) xxxxxx x. 120/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxx xxxxxx úředník xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí k xxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxx x xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx-xx xxxxx návrhu xxxxxx odvolání.
ČÁST DVACÁTÁ XXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXXXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2013, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx části šestnácté, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. III xxxx 64, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2013, x ustanovení xxxxx xxxxx čl. I xxxx 78 x xxxxx druhé čl. III xxxx 65, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2015.
Němcová x. x.
Xxxxx x. x.
Nečas v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 396/2012 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2013, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx části šestnácté, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 26.11.2012, xxxxxxxxxx xxxxx druhé čl. III xxxx 64, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2013, x ustanovení části xxxxx čl. I bodu 78 x části xxxxx čl. III xxxx 65, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2015.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.