Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2013.


Zákon, kterým se mění zákon č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
404/2012 Sb.

ČÁST PRVNÍ - Změna občanského soudního řádu Čl. I
Přechodná ustanovení Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Ústavním soudu Čl. III
Přechodná ustanovení Čl. IV
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. V
Přechodné ustanovení Čl. VI
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST Čl. VII
404
XXXXX
xx xxx 24. xxxxx 2012,
kterým xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Xx. I
Xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 158/1969 Sb., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx č. 20/1975 Sb., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., zákona č. 328/1991 Sb., xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Xx., zákona x. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Sb., xxxxxx č. 117/1994 Xx., zákona x. 152/1994 Sb., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., zákona x. 247/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx č. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 269/1996 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., zákona x. 91/1998 Sb., zákona x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx x. 2/2000 Xx., xxxxxx č. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Sb., xxxxxx x. 46/2000 Xx., zákona x. 105/2000 Sb., xxxxxx x. 130/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx., zákona č. 204/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx č. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 137/2001 Sb., xxxxxx x. 231/2001 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 276/2001 Sb., xxxxxx x. 317/2001 Xx., zákona x. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 491/2001 Sb., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona x. 202/2002 Sb., xxxxxx x. 226/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Sb., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx č. 120/2004 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx x. 153/2004 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., xxxxxx č. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 340/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 554/2004 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., zákona x. 628/2004 Sb., zákona x. 59/2005 Xx., xxxxxx x. 170/2005 Xx., zákona x. 205/2005 Xx., xxxxxx x. 216/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona x. 383/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., zákona x. 133/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Sb., xxxxxx x. 135/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., zákona x. 216/2006 Xx., xxxxxx č. 233/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 308/2006 Xx., xxxxxx x. 315/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 104/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Xx., xxxxxx č. 259/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 295/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., zákona x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 198/2009 Sb., xxxxxx x. 218/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 286/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2009 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 48/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx č. 69/2011 Xx., zákona č. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 186/2011 Sb., xxxxxx č. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Sb., xxxxxx x. 355/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 147/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx. x xxxxxx x. 202/2012 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §9 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 1x zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxx j) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
2. X §26 xx xx odstavec 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Xx-xx xx xxxxxx pracovních xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx, xxxx xx xxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx57x), x xxxxxx xxxxxxxxx uvedeným xx xxxxxxxxx patří xxxxxxx práv xxxxxxx; xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ze zajištění.".
Xxxxxxxxx odstavec 5 xx označuje jako xxxxxxxx 6.
3. X §26 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxxx 3 xxxx 4" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 3 xx 5".
4. V §36x odst. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxx senátu" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx".
5. V §38 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5 a 6, xxxxx xxxxx:
"(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x prováděním xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx. Povinnost mlčenlivosti xxxx časově omezena x xxxxx xxxx xxxx zaměstnanci xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxx podání, která x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxx provedl x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxx x xx věc xxxxxx xxxxx.".
6. X §50x xxxx. 4 xxxx. x) xx slova "§191x xxxx. 2" nahrazují xxxxx "§191x xxxx. 3".
7. X §82 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx takového xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxx informačnímu xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx takového podání.".
8. X §100 xxxx. 4 xx xx xxxxx textu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx účast x xxxxxxxx dítě požádá, xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx výslechu".
9. X §114b xxxx. 2 xx xx xxxxx "ode dne" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx x".
10. X §114x xxxx. 4 se xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx" xxxxxxx x xx xxxx xxxxx se xxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.".
11. X §114x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "; to xxxxxxx, xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové xxxx xx datové schránky".
12. X §118b xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xx přípravném" xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx" x slova "xxxx. 2" se xxxxxxxxx xxxxx "odst. 1 až 3".
13. X §120 xxxx. 2 xx xx slova "xxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx ", x řízení x neplatnost xxxxxxxx x nájmu xxxx, x xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxx x xxxx".
14. X §122 xxxx. 2 xx xx xxxxx textu xxxx xxxxx xxxxxxxx slova ", anebo xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přenos xxxxxx x xxxxx".
15. X §129 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňují xxxxx ", případně xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxxxxx".
16. X §139 xxxx. 4 xx věty xxxxx x třetí zrušují.
17. X §172 xx xx konci xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx "Xxxxxxxxxx §36x xxxx. 1 xxxx. x) se nepoužije.".
18. X §174a xx xx odstavec 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) x xxxxxxxxxxx podle §79 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
19. X §174x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6, xxxxx xxxxx:
"(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxx,
x) pokračuje-li xxxx v xxxxxx xx xxxx přerušení, xxxx
x) xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podáním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx k tomu xxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx elektronickému platebnímu xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podepsaném zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.".
20. V §175 xxxx. 1 xx xxxxx "xxx" xxxxxxxxx xxxxxx "8".
21. X §191x xx na konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xx způsobilosti x právním xxxxxx xxxxxxxxxxx souhlas umístěného. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §191a, xxxx xxxxxxxx nebo xxxx zákonný zástupce xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zahájení řízení.".
22. V §191x xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) X xxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx proto, že xxxxxxxx xxx x xxxxxx propuštěn xxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xx svým xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx 2 xxxxx od xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx doručeno, xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. X xxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 se označují xxxx odstavce 3 xx 5.
23. X §191x xxxx. 4 větě xxxxx xx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "x tomu xxxxxxx", xxxxx "a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxxx xxxxxx x" x xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx věta "Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, koná xx xxxxxxxxx x xxxxxx; ustanovení §115 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx.".
24. X §191x xxxx. 5 xx slovo "sedmi" xxxxxxxxx xxxxxx "7", xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxx ano, xxx tyto xxxxxx xxxxxx" x na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Dojde-li xxxx x závěru, xx k xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx již xxxxxxxx, xxxxxx propuštění xxxxxxxxxx x ústavu.".
25. X §191x xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxx podle §191x odst. 5 xx xx 24 xxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxx dovoluje, xxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx umístěnému, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx opatření, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx usnesení seznámit x měl xxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx propuštění xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx doručení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx propustit.".
26. X §191c xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx".
27. X §191x xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx mu bylo xxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nejdéle xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx neplatí, xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §191x xxxx. 2.".
28. X §191x xxxx. 1 xx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx slova "x že tyto xxxxxx xxxxxx".
29. X §191x odst. 3 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "Xxx xxxxxxx vyslechne" xxxxxx slovo "umístěného," x slovo ", xxxxxxxxxx" se zrušuje.
30. X §191x xxxx. 4 se xxxxx "tří" xxxxxxxxx xxxxxx "3" x xx xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "x x xxxxxx xxxx xxxxxx".
31. Za §191x xx vkládá xxxx §191x, xxxxx xxx:
"§191x
(1) Xx-xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx neodkladné xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx schopen xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx stav xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx 7 xxx xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodne, xxx x xxxxx xxxxxxxxx souhlasí.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxx blízkých, nebrání-li xxxx xxxxxxxx důvody; xxxx-xx to možné, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobu. Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx vhodná xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx řízení x řad advokátů.
(3) Soud xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxx řízení. Xxxxx tomuto usnesení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Ústav xx xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xx 24 xxxxx takovou xxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §191b xxxx. 1.
(5) Xxxxxxxxxx §191x odst. 1 a §191x xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §191b xxxx. 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx.".
32. X §200xx xxxx. 2 xx odkaz xx xxxxxxxx pod xxxxx x. 53x zrušuje.
33. X §200da xxxx. 8 se xxxxx "2 x 3" xxxxxxxxx xxxxx "3 až 5".
34. §200xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 34x x 34x xxxxxxx.
35. X §202 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx q), xxxxx xxx:
"x) xxx zrušen xxxxxxxx xxxxxx podle §173 xxxx. 2.".
36. X §208 odst. 2 xx xx xxxxx textu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "x ve xxxxxx xxxxxxxxx xxx tehdy, xxxx-xx xxxxxx ve xxxxx x notáře, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x dědictví".
37. X §218b se xxxxx "15" xxxxxxxxx xxxxxx "7".
38. Xx §218x xx xxxxxx xxxx §218x, xxxxx xxx:
"§218x
X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx zpětvzetí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §218 nebo xxxxx §218x může xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.".
39. X §229 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Totéž platí, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, proti xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §202 xxxx. 2.".
40. V §229 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 4 xxxxxxxx slova ", xxxxx i xxxxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx".
41. §237 xx 239 xxxxx:
"§237
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxx rozhodnutí odvolacího xxxxx, kterým se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx odchýlil xx ustálené xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx-xx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§238
(1) Xxxxxxxx xxxxx §237 xxxx xxxxxxxxx
a) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx jde x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx (xxxxxxx) rodičovství xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) ve xxxxxx mezinárodních únosů xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právního řádu62g), xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx62x),
x) ve xxxxxx upravených xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx partnerství33c),
x) proti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx napadeným xxxxxxx bylo rozhodnuto x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 Xx, xxxxxx jde x xxxxxx ze spotřebitelských xxxxx, o pracovněprávní xxxxxx nebo o xxxx xxxxxxx v §120 xxxx. 2; x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx nepřihlíží,
x) ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) proti usnesením, xxxxx nimž je xxxxxxxxx žaloba xxx xxxxxxxxxx xxxxx §229 xxxx. 4,
g) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) U xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrokem bylo xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 Xx [xxxxxxxx 1 xxxx. d)], xxxxxxxx xxxxxx xxxxx opětujících xx xxxxxx; xxx-xx xxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx dobu xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx 5 xxx, xx rozhodný pouze xxxxxxxxxxx výše ročního xxxxxx.
§238x
Xxxxxxxx xx dále xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx x průběhu odvolacího xxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, kdo xx xxxxxxxxx nástupcem xxxxxxxxx, x vstupu xx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§107x), x přistoupení xxxxxxx xxxxxxxxx (§92 xxxx. 1) x x xxxxxx účastníka (§92 xxxx. 2).
§239
Xxxxxxxxxxx dovolání (§237 xx 238x) xx xxxxxxxx zkoumat xxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx §241x odst. 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxxxx.".
42. X §240 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx ", x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x dědictví".
43. X §240 odst. 3 xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxx".
44. §241x xxx:
"§241a
(1) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx spočívá xx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx.
(2) V xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx obecných náležitostí (§42 odst. 4) xxxxxxx, proti kterému xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxx dovolatel spatřuje xxxxxxx předpokladů přípustnosti xxxxxxxx (§237 xx 238x) x xxxx xx dovolatel domáhá (xxxxxxxx návrh).
(3) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, že xxxxxxxxx uvede xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx, x xx xxxxxx, x čem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xx podání, xxxxx xxxxxxxxx učinil xx xxxxxx před xxxxxx xxxxxxx stupně nebo x odvolacím xxxxxx.
(5) K obsahu xxxxxx, x němž xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x němž xxxxxxx xxxxxx dovolání, xxxx by byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §241, xx xxxxxxxxxx.
(6) X xxxxxxxx nelze uplatnit xxxx skutečnosti xxxx xxxxxx.".
45. V §241x xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxx xxxxx není xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxx §238".
46. X §241b xxxx. 3 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx větou "Xxxxxxxx, xxxxx neobsahuje xxxxx x xxx, x xxxxx rozsahu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přípustnosti xxxxxxxx (§237 xx 238x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx vymezení důvodu xxxxxxxx, xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx trvání xxxxx x dovolání.".
47. X §242 odst. 3 se slova "xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "důvodu vymezeného" x slova ", x když nebyly x dovolání uplatněny" xx xxxxxxx.
48. X §242 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxxxxxxxx mohou xx xxxx xxxxxx xxxxx x podání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xx kterém rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx napadají; xx změně není xxxxx xxxxxxxx xxxxx.".
49. §243 xx 243x xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"§243
Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx soud x xxx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kdyby xxxxxxxxxxx výkonem rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx újma, xxxx
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx závažně xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xx xx odklad xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx řízení.
§243x
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Považuje-li xx xx xxxxxxxx, xxxxxx x projednání dovolání xxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §215 a §216 xxxx. 3.
§243b
Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx jinak; xxxxxxxxxx §43, 92, 95 až 99 x 107a xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
§243x
(1) Xxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxx není xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, jež xxxxxx xx xxxxx (§241x xxxx. 3) xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x dovolacím xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx odmítne. Usnesení x xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx 6 xxxxxx ode xxx, xxx xx xxx byla předložena (§241x).
(2) X xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx dovolání x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxx podle §237 xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Ustanovení §218 písm. x), §218x, §224 odst. 1 x 2 x §225 platí xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxx.
§243x
Nepostupoval-li podle §243x, xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx, xxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx odvolacího soudu xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxx rozhodnout.".
50. Xx §243x xx xxxxxxxx xxxx §243x xx 243x, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:
"§243x
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx dovolání, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx změnu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxxx řízení. Platí-li xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx, zruší xxxxxxxx xxxx i xxxx rozhodnutí x xxxxx xxx soudu xxxxxxx stupně k xxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xxx postoupí x xxxxxxx xxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx též xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x řízení v xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx závazný právní xxxxx (§243g odst. 1) xxxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, aby xxx x xxxxxx xxxxxx projednal jiný xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx k xxxxxxx xxxxxx jinému xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx dovolací xxxx xxxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx také xxxxxxx, xxx věc x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx přikázat xxx x xxxxxxx xxxxxx jinému xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx-xx dovolací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x soudu xxxxxxx xxxxxx xxx vady xxxxxxx x §229 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) a v §229 xxxx. 2 xxxx. x) nebo x), rozhodne též x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x postoupení xxxx orgánu, xx xxxxx xxxxxxxxx náleží.
§243x
(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx stav x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o odmítnutí xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxx opožděně, xxxxx xxxx podáno xxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxx oprávněn, xxxx xxxxx xxxxxx řádně xxxxxxxx xxxx opraveno x x dovolacím xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx pokračovat, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dovolacího xxxxx xxxx pověřený člen xxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxx usnesení, jímž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx dovolání opožděné, xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx zastaveno. Xxxx-xx xxxxxxxx odmítnuto nebo xxxx-xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dovolacího xxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx zamítá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxx jestliže xxxx či xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx rozhoduje usnesením.
§243x
Další xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx odvolacího soudu (xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx), xxxxx dále x xxxx soud, xxxxx xxxx věc xxxxxxx xxxx postoupena x dalšímu řízení; xxxxxxxxxx §226 xxx xxxxx xxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x novém rozhodnutí x xxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nemohou xxx xxxxx xxxxxxxxxxx dotčeny.".
51. X §261 xxxx. 4 se xx xxxxx "(dále xxx "rozhodnutí orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx povinnost x peněžitému xxxxxx".
52. §353 xxx:
"§353
(1) Na xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xxxxx xxxx veřejné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx34x) k potvrzení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx toto xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx titul nebo xxxxxxxx xxxxxxxx exekuční xxxxx potvrdí za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx34x). Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxx, soud xxx xxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx smíru příslušný xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx schválil. X xxxxxx xxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxx titulu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx exekučního xxxxxx xx x xxxxxxx veřejné listiny xxxxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx ten, kdo xxxxxxxx listinu xxxxxx.
(3) Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx34x) soud xx xxxxxx xxxxxxx opravu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx exekučního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx opravu nebo xxxxxxx, použije se xxxx xxxxx odstavce 1 obdobně.
(4) X xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx exekučního xxxxxx je příslušný xxxx, xxxxx potvrzení xxxxx.".
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, použije se xxxxxxxx xxxxxx xxx xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x pro řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; právní účinky xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx učiněny xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx zachovány.
2. X xxxxxxxx zahájených xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx ustanovení §120 xxxx. 2 xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaným xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, s výjimkou §218x zákona, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx §200xx občanského soudního xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.
6. Xxxxxx pro zmatečnost xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx projednají x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx §243x xxxx. 3 xxxxxx, xxxxx xx užije ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.
ČÁST DRUHÁ
Xxxxx zákona x Xxxxxxxx xxxxx
Xx. XXX
Zákon č. 182/1993 Sb., x Ústavním xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 331/1993 Xx., xxxxxx x. 236/1995 Xx., xxxxxx x. 77/1998 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 48/2002 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 114/2003 Sb., xxxxxx x. 83/2004 Xx., xxxxxx x. 120/2004 Xx., č. 234/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxx č. 275/2012 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §8 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xx xxxx xxxxxxx nepřesahující xxxx, xx kterou xxx jmenován soudce, x jehož xxxxxxxxx xx xxxxx.".
2. §9 xxx:
"§9
(1) Asistentem xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která má xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx se xxxx xxx xxxxxx xxxxx; pracovní poměr xxxxxxxxx zaniká dnem xxxxxxxxxxxx po xxx, x xxxx bylo xxxxxxxx x vzdání xx xxxxxx doručeno xxxxxxxxxx Ústavního soudu, xxxxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dále xxxxxx
x) zánikem xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx byl xxxxxxxx,
x) xxxx právní xxxx xxxxxxxx, kterým xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx jmenován, xxx-xx xxxxxxxx xx xxxx určitou.
(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx poměr zanikl xxxxx odstavce 3 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxx počtu započatých xxx xxxxxx funkce xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx výši trojnásobku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdělku.
(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x věcech, o xxxxxxx xx dozvěděl x souvislosti s xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxx povinnost xxxx x po xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.".
3. V §14 se xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxxx x §11 odst. 2 xxxx. x) xx x)" xxxxxxx.
4. X §40 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "x senátu" a xxxxx ", který xx stálým xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.
5. V §41 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavce 2 x 3, xxxxx xxxxx:
"(2) Xxxxxx xxxx xxxxx asistenta xxxxxxx xxx prováděním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 x 4, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx svědka.
(3) Xxxxxxxxxx úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx práce xxxxxxx i xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.".
6. X §43 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxx xxxxxxx vyhotoveno, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx se xxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".
7. §44 xxx:
"§44
Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxx ústní xxxxxxx, lze-li xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx jednání xxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx.".
8. X §48 xxxx. 3 xx xxxx druhá xxxxxxxxx xxxxx "Koná-li xx xxxxx jednání, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx prováděného xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.".
9. X §59 odst. 3 se na xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx slova ", xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob xxxx státu xxxxx xxxxxxxx; rozhodnout x xxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx".
10. §59 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxx xxxxxx nálezy xxxx xxxxxxxx určená x xxxxxxxxxx zveřejněny xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, může xx xxxxxx vyhotovení xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxx u Ústavního xxxxx nebo způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
11. X §60 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxx vedlejší xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29, xxxxxxxx xx písemnosti xxx xxxxxx zástupci, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.
12. X §69 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, který zní:
"(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x její xxxxx, xxx může Xxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx návrhu xxxxxx, xx xxxxxxxx do xxxxxx; xxxxx-xx xxx, xx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.
13. V §69 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxx." vkládají xxxxx "x) x".
14. X §72 xxxx. 3 xx 5 xx xxxxx "60 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx".
15. X §75 xxxx. 1 xx xxxxx "xx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx x".
16. X §119 xxxx. 1 xx xxxxx "v xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "ve xxxx".
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně xxxxx, xxx mohlo xxx napadeno xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §72 odst. 4 xxxxxx x. 182/1993 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx přípustná, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxxx-xx lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx její xxxxx xxxxx xxxxxx x. 182/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
ČÁST TŘETÍ
Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. X
V §8 xxxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxx č. 271/1992 Sb., xxxxxx x. 36/1995 Sb., xxxxxx x. 255/2000 Xx. x xxxxxx x. 281/2009 Xx., xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "; xxxx ustanovení xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vydání elektronického xxxxxxxxxx xxxxxxx".
Xx. VI
Xxxxxxxxx ustanovení
Xx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx poplatky xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXX
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2013.
Xxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx v. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 404/2012 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2013.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.