Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.02.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.10.2012.


Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 12. a 13.10.2012
337/2012 Sb.
337
XXXXXXX
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxx 15. xxxxx 2012
x xxxxxxxxx a uveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx krajů xxxxxxxx xx xxxxx 12. x 13. xxxxx 2012
Xxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxx x uveřejňuje xxxxx §8 xxxx. 1 písm. d) x §44 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx konaných xx xxxxx 12. a 13. xxxxx 2012.

CELKOVÉ XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX
xxxxxxxx xx dnech 12. x 13. října 2012
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx:
&xxxx;
13
&xxxx;
Xxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
&xxxx;
675
&xxxx;
Xxxxxx krajů, xx xxxxxxx nedošlo ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §47
xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 130/2000 Xx.:
&xxxx;
-
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx xx zvolená xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x XX xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxx okrsků:
 
13 670
 
Počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx předaly xxxxxxxx xxxxxxxxx:
&xxxx;
13&xxxx;670
&xxxx;
Xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx voličů:
 
7 491 806
 
Počet xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx úřední xxxxxx:
&xxxx;
2&xxxx;763&xxxx;464
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx:
&xxxx;
36,89
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxxxx úředních xxxxxx:
&xxxx;
2&xxxx;757&xxxx;176
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxx:
&xxxx;
2&xxxx;637&xxxx;115
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí, xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx xx XX xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
X.
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
xxx
&xxxx;
%
&xxxx;
xxx
&xxxx;
%
&xxxx;
1
&xxxx;
"Xxxxxx xxxxx, město xxxxxxx"
&xxxx;
1&xxxx;144
&xxxx;
0,04
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
2
&xxxx;
XXXXXXXXXX - Blok Jany Xxxxxxxxxx - XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXX
&xxxx;
3&xxxx;777
&xxxx;
0,14
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
3
&xxxx;
"Xxxxxxxx xxxxxxxxxx"
&xxxx;
26&xxxx;599
&xxxx;
1,00
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
4
&xxxx;
XXXXXXXXXX - Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx - xxx XXXXXXX XXXX
&xxxx;
2&xxxx;609
&xxxx;
0,09
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
5
&xxxx;
Xxxxxx Xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, Xxxxxx x Xxxxxxx)
&xxxx;
2&xxxx;528
&xxxx;
0,09
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
6
&xxxx;
XXXXXXXXXX - Blok Xxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx kraj
 
1 396
 
0,05
 
0
 
0,00
 
7
 
Volte Xxxxx Xxxx - xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx ODVOLATELNOST xxxxxxxx x xxxxxxxx úředníků XXXXX XXXXXX, xx XXXXX daně, XXXXXXXXX xxxxxxxx, XXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxx, XXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxx a xxxxxxx, XXXXXXXXX a PŘÍMOU xxxxxxxxxx WWW.CIBULKA.NET, kandidující x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx PŘÍMÉ xxxxxxxxxx x hlubokého xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x mravního xxxxxxxx XX NEVĚŘÍTE XXXXXXXXX A JEJICH XXXXXXXXX? XX KONEČNĚ! XXXXX XXXX XXXX!!! - ale x x xxxxx xxxxxxx XXXXXX, xxxx bychom xxxx jít tentokrát XXXXXXX K VOLBÁM, xxx - pokud xxxxxxxx xxx XXXXX xxxxxxxx, podvedeni x xxxxxxxx - NEVOLIT XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX - XXXXXX xxxxxxxxx (xxxx) komunistické XXXXX - XXXXX xxxxxxxxx XXXXXXXXXXX a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiku XXX XXXX, TÍM XXXX!!! - jenž xxxx x volební xxxxxxx XXXXXXX XXXXX XXXXXX x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx! X BOJI XXXX XXXXXX X XXXX, XXXXXXX A XXX, XXXXX XXX XXXXXXXXX X PŘESTO ZŮSTAT XXXXXX!!! Xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx podporu!!! Xxxxxxxx-xx na pokoru x xxxxxxxx xxxx, xxx-xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx xx xx zástupce xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx XXXX ODVAHU x xxxx válce Xxxx Xxxxx s xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxx xxxxxxx x xxxx naordinovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx DEMOKRATURU, XXXXXXX XXXXXXXX a OTROKÁŘSTVÍ XXXXXXX XXXX zásadním xxxxxxxx xxxxxx, KANDIDUJTE XX XXX!!! Kontakt: Xxxxx Pravý Xxxx xxx.xxxxxxx.xxx, XX XXX 229, 11121 Praha
 
23 291
 
0,88
 
0
 
0,00
 
8
 
Strana Xxxx Xxxxxx XXXXXXXXX
&xxxx;
81&xxxx;344
&xxxx;
3,08
&xxxx;
7
&xxxx;
1,04
&xxxx;
9
&xxxx;
Xxxxx XXX! kraj
 
17 372
 
0,65
 
6
 
0,89
 
10
 
SDRUŽENÍ XXX XXX XXXX - XXX
&xxxx;
4&xxxx;782
&xxxx;
0,18
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
11
&xxxx;
XXX 09 x Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
13&xxxx;483
&xxxx;
0,51
&xxxx;
5
&xxxx;
0,74
&xxxx;
12
&xxxx;
Xxxxxxx XXX-XXX a XxXX
&xxxx;
2&xxxx;194
&xxxx;
0,08
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
13
&xxxx;
Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx
&xxxx;
579
&xxxx;
0,02
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
14
&xxxx;
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
3&xxxx;146
&xxxx;
0,11
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
15
&xxxx;
XXXXXXX XXX KARLOVARSKÝ KRAJ
 
3 364
 
0,12
 
0
 
0,00
 
16
 
Strana xxxxxxxxxxx České republiky
 
9 895
 
0,37
 
0
 
0,00
 
17
 
TOP 09 x Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx kraj
 
5 326
 
0,20
 
4
 
0,59
 
18
 
Koalice xxx Královéhradecký xxxx - XXX-XXX - XXX - XXX
&xxxx;
19&xxxx;721
&xxxx;
0,74
&xxxx;
7
&xxxx;
1,04
&xxxx;
19
&xxxx;
XXXXXXXXXX - xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
5&xxxx;311
&xxxx;
0,20
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
20
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
14&xxxx;772
&xxxx;
0,56
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
21
&xxxx;
XXXXXXXXXX - Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx xxx XXXXXXXXX XXXX
&xxxx;
1&xxxx;965
&xxxx;
0,07
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
22
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxx - levice 21. xxxxxxx
&xxxx;
13&xxxx;146
&xxxx;
0,49
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
23
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
28&xxxx;763
&xxxx;
1,09
&xxxx;
13
&xxxx;
1,93
&xxxx;
24
&xxxx;
XXXXXXX XXXXXXXXXX
&xxxx;
175
&xxxx;
0,00
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
25
&xxxx;
XXXXXXXXXX - Xxxx Jany Xxxxxxxxxx - XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX
&xxxx;
3&xxxx;707
&xxxx;
0,14
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
26
&xxxx;
XXXXXXXXX
&xxxx;
44&xxxx;452
&xxxx;
1,68
&xxxx;
5
&xxxx;
0,74
&xxxx;
27
&xxxx;
Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
910
&xxxx;
0,03
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
28
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
4&xxxx;981
&xxxx;
0,18
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
29
&xxxx;
XXX 09 x Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
40&xxxx;981
&xxxx;
1,55
&xxxx;
10
&xxxx;
1,48
&xxxx;
30
&xxxx;
Xxxx xxxxxxx
&xxxx;
6&xxxx;837
&xxxx;
0,25
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
31
&xxxx;
XXXXX 2012
&xxxx;
2&xxxx;636
&xxxx;
0,09
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
32
&xxxx;
XXX 09 x Xxxxxxxxxx xxx Ústecký xxxx
&xxxx;
9&xxxx;949
&xxxx;
0,37
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
33
&xxxx;
XXX 09 x Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
9&xxxx;614
&xxxx;
0,36
&xxxx;
3
&xxxx;
0,44
&xxxx;
34
&xxxx;
XXXX 2012
&xxxx;
4&xxxx;049
&xxxx;
0,15
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
35
&xxxx;
"Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky"
 
1 345
 
0,05
 
0
 
0,00
 
36
 
TOP 09 x Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx
&xxxx;
8&xxxx;302
&xxxx;
0,31
&xxxx;
2
&xxxx;
0,30
&xxxx;
37
&xxxx;
Xxxxxxxxx poetická xxxxxx
&xxxx;
556
&xxxx;
0,02
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
38
&xxxx;
Xxxxxxx XXX ED a XXXX
&xxxx;
7&xxxx;751
&xxxx;
0,29
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
39
&xxxx;
XXXXXXXXXX - Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx pro XXXXXXXX
&xxxx;
1&xxxx;736
&xxxx;
0,06
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
40
&xxxx;
Xxxxxxxxxx.xx
&xxxx;
25&xxxx;617
&xxxx;
0,97
&xxxx;
9
&xxxx;
1,33
&xxxx;
41
&xxxx;
Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kraje
 
4 855
 
0,18
 
0
 
0,00
 
42
 
TOP 09 a Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
10&xxxx;905
&xxxx;
0,41
&xxxx;
4
&xxxx;
0,59
&xxxx;
43
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x Xxxxxx
&xxxx;
538&xxxx;953
&xxxx;
20,43
&xxxx;
182
&xxxx;
26,96
&xxxx;
44
&xxxx;
XXXXXXXXXX - Xxxx Xxxx Bobošíkové - XXXXX XXX JIŽNÍ XXXXXX
&xxxx;
2&xxxx;856
&xxxx;
0,10
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
45
&xxxx;
XXXXXXXXXXX XXXXXX!
&xxxx;
4&xxxx;118
&xxxx;
0,15
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
46
&xxxx;
XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX KRAJ
 
2 048
 
0,07
 
0
 
0,00
 
47
 
PATRIOTI
 
6 496
 
0,24
 
0
 
0,00
 
48
 
TOP 09 x Starostové xxx Jihomoravský xxxx
&xxxx;
20&xxxx;379
&xxxx;
0,77
&xxxx;
5
&xxxx;
0,74
&xxxx;
49
&xxxx;
XXXXXXXXXX - Blok Xxxx Xxxxxxxxxx xxx XXXXXXXXX XXXX
&xxxx;
1&xxxx;024
&xxxx;
0,03
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
50
&xxxx;
XXXXXXXXXXX
&xxxx;
4&xxxx;837
&xxxx;
0,18
&xxxx;
4
&xxxx;
0,59
&xxxx;
51
&xxxx;
Xxxxxx zelených
 
46 401
 
1,75
 
0
 
0,00
 
52
 
Středočeši2012.cz
 
2 801
 
0,10
 
0
 
0,00
 
53
 
Dělnická xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - XXXX XXXXXXXXXXXXXXX!
&xxxx;
32&xxxx;673
&xxxx;
1,23
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
54
&xxxx;
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
&xxxx;
5&xxxx;061
&xxxx;
0,19
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
55
&xxxx;
Xxxxxxx xxx Pardubický xxxx
&xxxx;
27&xxxx;582
&xxxx;
1,04
&xxxx;
10
&xxxx;
1,48
&xxxx;
56
&xxxx;
XXXXXX XXXX
&xxxx;
1&xxxx;225
&xxxx;
0,04
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
57
&xxxx;
Xxxxxxxxxx - Xxxxxx zdravého rozumu
 
5 982
 
0,22
 
0
 
0,00
 
58
 
za Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
&xxxx;
2&xxxx;293
&xxxx;
0,08
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
59
&xxxx;
"XXXXXXXX 2012"
&xxxx;
27&xxxx;972
&xxxx;
1,06
&xxxx;
9
&xxxx;
1,33
&xxxx;
60
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx sociálně xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
621&xxxx;961
&xxxx;
23,58
&xxxx;
205
&xxxx;
30,37
&xxxx;
61
&xxxx;
XXX 09 x Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxx
&xxxx;
9&xxxx;175
&xxxx;
0,34
&xxxx;
3
&xxxx;
0,44
&xxxx;
62
&xxxx;
XXX 09 x Xxxxxxxxxx
&xxxx;
4&xxxx;564
&xxxx;
0,17
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
63
&xxxx;
XXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXX OBCÍ X XXXX
&xxxx;
6&xxxx;558
&xxxx;
0,24
&xxxx;
5
&xxxx;
0,74
&xxxx;
64
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx soukromníků České xxxxxxxxx
&xxxx;
2&xxxx;991
&xxxx;
0,11
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
65
&xxxx;
XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX, XXXXXX X XXXXXXX
&xxxx;
1&xxxx;653
&xxxx;
0,06
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
66
&xxxx;
Xxx Xxxxxxxx
&xxxx;
10&xxxx;476
&xxxx;
0,39
&xxxx;
3
&xxxx;
0,44
&xxxx;
67
&xxxx;
Xxxxx strana xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
505
&xxxx;
0,01
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
68
&xxxx;
Xxxxxxx XXX-XXX, XXX XX a xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
10&xxxx;764
&xxxx;
0,40
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
69
&xxxx;
XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXX
&xxxx;
21&xxxx;829
&xxxx;
0,82
&xxxx;
10
&xxxx;
1,48
&xxxx;
70
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strana
 
324 081
 
12,28
 
102
 
15,11
 
71
 
VÝCHODOČEŠI
 
12 577
 
0,47
 
4
 
0,59
 
72
 
Česká xxxxxx xxxxxxxx rozumu
 
2 213
 
0,08
 
0
 
0,00
 
73
 
Koalice xxx Xxxxxxxx xxxx
&xxxx;
7&xxxx;758
&xxxx;
0,29
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
74
&xxxx;
Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
6&xxxx;687
&xxxx;
0,25
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
75
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxx občany
 
7 322
 
0,27
 
0
 
0,00
 
76
 
Starostové x XXX 09 pro Xxxxxxx xxxx
&xxxx;
18&xxxx;863
&xxxx;
0,71
&xxxx;
5
&xxxx;
0,74
&xxxx;
77
&xxxx;
Xxxxxx svobodných xxxxxx
&xxxx;
39&xxxx;156
&xxxx;
1,48
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
78
&xxxx;
Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů x xxxxxxx dobrovolníků
 
8 523
 
0,32
 
0
 
0,00
 
79
 
TOP 09 x Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
9&xxxx;722
&xxxx;
0,36
&xxxx;
3
&xxxx;
0,44
&xxxx;
80
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
9&xxxx;039
&xxxx;
0,34
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
81
&xxxx;
Xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxx strany
 
3 604
 
0,13
 
0
 
0,00
 
82
 
Konzervativní xxxxxx
&xxxx;
807
&xxxx;
0,03
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
83
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx strana Xxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
14&xxxx;703
&xxxx;
0,55
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
84
&xxxx;
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx - Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
153&xxxx;510
&xxxx;
5,82
&xxxx;
42
&xxxx;
6,22
&xxxx;
85
&xxxx;
XXX Evropští demokraté
 
4 208
 
0,15
 
0
 
0,00
 
86
 
TOP 09 x Starostové xxx Moravskoslezský xxxx
&xxxx;
13&xxxx;826
&xxxx;
0,52
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
87
&xxxx;
Xxxxxxx xxx Olomoucký kraj xxxxxxxx xx xxxxxxxx
&xxxx;
19&xxxx;459
&xxxx;
0,73
&xxxx;
8
&xxxx;
1,19
&xxxx;
88
&xxxx;
"XXX-XXXXXXXXXX 2012"
&xxxx;
4&xxxx;986
&xxxx;
0,18
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
89
&xxxx;
XXXXXXXXX XXXXX
&xxxx;
5&xxxx;520
&xxxx;
0,20
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
90
&xxxx;
Xxxx budoucnost xxx Liberecký kraj
 
3 249
 
0,12
 
0
 
0,00
 
91
 
Strana Xxxx Občanů ZEMANOVCI - Xxxx
&xxxx;
8&xxxx;744
&xxxx;
0,33
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
92
&xxxx;
XXXXXXXXX XXXXXXXXX
&xxxx;
1&xxxx;711
&xxxx;
0,06
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
93
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
57&xxxx;805
&xxxx;
2,19
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
Xxxx.: Údaje x % jsou x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x u xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na 2 xxxxxxxxx xxxxx.
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx xx xxxx celkem
 
Platné xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
X.
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
xxx
&xxxx;
%
&xxxx;
xxx
&xxxx;
%
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
3
&xxxx;
"Xxxxxxxx xxxxxxxxxx"
&xxxx;
11&xxxx;115
&xxxx;
3,17
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
7
&xxxx;
Xxxxx Xxxxx Xxxx - xxxxxx xx snadnou x xxxxxxx ODVOLATELNOST xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX OBČANY, za XXXXX xxxx, XXXXXXXXX xxxxxxxx, XXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxx, XXXXXXXXXXXX a NEZKORUMPOVANOU xxxxxxx x justici, XXXXXXXXX x XXXXXX xxxxxxxxxx WWW.CIBULKA.NET, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx protikriminálním xxxxxxxxx PŘÍMÉ xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x mravního xxxxxxxx XX XXXXXXXX XXXXXXXXX X JEJICH XXXXXXXXX? XX KONEČNĚ! XXXXX XXXX XXXX!!! - xxx x x xxxxx xxxxxxx XXXXXX, proč xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx XXXXXXX K XXXXXX, xxx - pokud xxxxxxxx být XXXXX xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx - NEVOLIT XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX - XXXXXX xxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxxxxxx XXXXX - XXXXX xxxxxxxxx XXXXXXXXXXX x jejich xxxxxxxxxx protinárodní xxxxxxxx XXX HŮŘE, XXX XXXX!!! - xxxx xxxx x volební xxxxxxx XXXXXXX XXXXX XXXXXX x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx dnešní kriminální xxxxxx, jejichž xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx! X XXXX XXXX XXXXXX X ZLEM, XXXXXXX A XXX, XXXXX BÝT XXXXXXXXX X XXXXXX ZŮSTAT XXXXXX!!! Xxxxx xxxxxxxx xx Vaši xxxxxxx!!! Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxxxxxx káry, xxx-xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx málo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxx nebo xxxxx a xxxxxx XXXX ODVAHU x xxxx válce Xxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xxx ničí x xxxxxx DEMOKRATURU, XXXXXXX XXXXXXXX a XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX zásadním xxxxxxxx xxxxxx, KANDIDUJTE XX XXX!!! Xxxxxxx: Xxxxx Xxxxx Blok xxx.xxxxxxx.xxx, XX BOX 229, 11121 Xxxxx
&xxxx;
5&xxxx;452
&xxxx;
1,55
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
16
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky
 
1 579
 
0,45
 
0
 
0,00
 
19
 
SUVERENITA - xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
5&xxxx;311
&xxxx;
1,51
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
22
&xxxx;
Xxxxxxx socialisté - xxxxxx 21. xxxxxxx
&xxxx;
896
&xxxx;
0,25
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
29
&xxxx;
XXX 09 a Starostové xxx Xxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
40&xxxx;981
&xxxx;
11,71
&xxxx;
10
&xxxx;
15,38
&xxxx;
30
&xxxx;
Xxxx xxxxxxx
&xxxx;
2&xxxx;226
&xxxx;
0,63
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
31
&xxxx;
XXXXX 2012
&xxxx;
2&xxxx;636
&xxxx;
0,75
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
43
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x Xxxxxx
&xxxx;
71&xxxx;975
&xxxx;
20,57
&xxxx;
19
&xxxx;
29,23
&xxxx;
51
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
9&xxxx;071
&xxxx;
2,59
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
52
&xxxx;
Xxxxxxxxxx2012.xx
&xxxx;
2&xxxx;801
&xxxx;
0,80
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
60
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx sociálně xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
76&xxxx;255
&xxxx;
21,79
&xxxx;
20
&xxxx;
30,77
&xxxx;
68
&xxxx;
Xxxxxxx XXX-XXX, XXX XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
10&xxxx;764
&xxxx;
3,07
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
70
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
64&xxxx;101
&xxxx;
18,32
&xxxx;
16
&xxxx;
24,62
&xxxx;
77
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
8&xxxx;236
&xxxx;
2,35
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
78
&xxxx;
Xxxxx na xxxxxxx dobrovolných hasičů x dalších xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
5&xxxx;744
&xxxx;
1,64
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
80
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
3&xxxx;444
&xxxx;
0,98
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
83
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
2&xxxx;862
&xxxx;
0,81
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
88
&xxxx;
"XXX-XXXXXXXXXX 2012"
&xxxx;
4&xxxx;986
&xxxx;
1,42
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
91
&xxxx;
Xxxxxx Xxxx Xxxxxx ZEMANOVCI - Češi
 
8 744
 
2,49
 
0
 
0,00
 
93
 
Česká pirátská xxxxxx
&xxxx;
10&xxxx;617
&xxxx;
3,03
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
7
&xxxx;
Xxxxx Xxxxx Xxxx - xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx XXXXXXXXXXXXX xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX XXXXXX, za XXXXX xxxx, XXXXXXXXX xxxxxxxx, XXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxx, XXXXXXXXXXXX x NEZKORUMPOVANOU xxxxxxx x justici, XXXXXXXXX a XXXXXX xxxxxxxxxx XXX.XXXXXXX.XXX, xxxxxxxxxxx x nejlepším xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX xxxxxxxxxx x hlubokého národního, xxxxxxxxxx x mravního xxxxxxxx VY XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX? NO XXXXXXX! XXXXX SAMI SOBĚ!!! - ale x x xxxxx xxxxxxx XXXXXX, proč xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx XXXXXXX K XXXXXX, xxx - xxxxx xxxxxxxx xxx XXXXX xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx - XXXXXXX XXXXXX PARLAMENTNÍ XXXXX - XXXXXX xxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxxxxxx RUSKO - XXXXX xxxxxxxxx XXXXXXXXXXX x xxxxxx xxxxxxxxxx protinárodní politiku XXX HŮŘE, XXX XXXX!!! - xxxx xxxx x volební xxxxxxx XXXXXXX XXXXX XXXXXX a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx kriminální xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxxx xxxxx xxxx! X XXXX XXXX XXXXXX X XXXX, XXXXXXX X XXX, XXXXX XXX NEUTRÁLNÍ X XXXXXX XXXXXX XXXXXX!!! Xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxx!!! Xxxxxxxx-xx xx pokoru x xxxxxxxx xxxx, xxx-xx xx vám xxxx kandidátka xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx-xx xx xx zástupce xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx XXXX XXXXXX x xxxx xxxxx Lidí Xxxxx s xxxxxxxxxxx Xxxxx Zla povstat x jimi naordinovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xxx ničí a xxxxxx DEMOKRATURU, SKRYTOU XXXXXXXX x OTROKÁŘSTVÍ XXXXXXX ŘÁDU xxxxxxxx xxxxxxxx změnit, XXXXXXXXXX XX NÁS!!! Kontakt: Xxxxx Xxxxx Blok xxx.xxxxxxx.xxx, PO BOX 229, 11121 Xxxxx
&xxxx;
1&xxxx;865
&xxxx;
0,97
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
8
&xxxx;
Xxxxxx Xxxx Občanů ZEMANOVCI
 
4 169
 
2,17
 
0
 
0,00
 
20
 
Moravané
 
441
 
0,22
 
0
 
0,00
 
21
 
SUVERENITA - Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx xxx XXXXXXXXX XXXX
&xxxx;
1&xxxx;965
&xxxx;
1,02
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
22
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxx 21. století
 
389
 
0,20
 
0
 
0,00
 
30
 
Věci xxxxxxx
&xxxx;
1&xxxx;136
&xxxx;
0,59
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
33
&xxxx;
XXX 09 x Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
9&xxxx;614
&xxxx;
5,00
&xxxx;
3
&xxxx;
5,45
&xxxx;
43
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Cech x Xxxxxx
&xxxx;
37&xxxx;187
&xxxx;
19,37
&xxxx;
13
&xxxx;
23,64
&xxxx;
51
&xxxx;
Xxxxxx zelených
 
3 211
 
1,67
 
0
 
0,00
 
53
 
Dělnická xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - XXXX NEPŘIZPŮSOBIVÝM!
 
3 480
 
1,81
 
0
 
0,00
 
59
 
"JIHOČEŠI 2012"
&xxxx;
27&xxxx;972
&xxxx;
14,57
&xxxx;
9
&xxxx;
16,36
&xxxx;
60
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
53&xxxx;736
&xxxx;
27,99
&xxxx;
18
&xxxx;
32,73
&xxxx;
64
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxx politických xxxxx SNK Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
2&xxxx;991
&xxxx;
1,55
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
65
&xxxx;
XXXXXXXXXXXXX XXXXXX ČECH, MORAVY X XXXXXXX
&xxxx;
139
&xxxx;
0,07
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
70
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
24&xxxx;110
&xxxx;
12,56
&xxxx;
8
&xxxx;
14,55
&xxxx;
77
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
3&xxxx;722
&xxxx;
1,93
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
84
&xxxx;
Xxxxxxxxxx x demokratická unie - Československá xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
12&xxxx;341
&xxxx;
6,43
&xxxx;
4
&xxxx;
7,27
&xxxx;
93
&xxxx;
Xxxxx pirátská xxxxxx
&xxxx;
3&xxxx;449
&xxxx;
1,79
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxx
&xxxx;
3
&xxxx;
"Xxxxxxxx xxxxxxxxxx"
&xxxx;
1&xxxx;944
&xxxx;
1,16
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
7
&xxxx;
Xxxxx Xxxxx Xxxx - xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx XXXXXXXXXXXXX xxxxxxxx x státních xxxxxxxx XXXXX OBČANY, za XXXXX daně, VYROVNANÝ xxxxxxxx, XXXXXXXXXXXX byrokracie, XXXXXXXXXXXX x XXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxx a xxxxxxx, XXXXXXXXX x PŘÍMOU xxxxxxxxxx XXX.XXXXXXX.XXX, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx protikriminálním xxxxxxxxx PŘÍMÉ xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx VY XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX? XX XXXXXXX! XXXXX SAMI XXXX! ! ! - xxx i x xxxxx xxxxxxx DŮVODY, xxxx bychom xxxx xxx xxxxxxxxx XXXXXXX X XXXXXX, xxx - xxxxx xxxxxxxx xxx XXXXX obelháni, xxxxxxxxx x xxxxxxxx - XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX TUNEL - XXXXXX xxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxxxxxx XXXXX - XXXXX totalitní XXXXXXXXXXX x xxxxxx likvidační xxxxxxxxxxxx politiku XXX XXXX, TÍM LÉPE!!! - xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx XXXXXXX XXXXX XXXXXX x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x jejich xxxxx opak! V XXXX XXXX DOBREM X ZLEM, PRAVDOU X LŽÍ, XXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX SLUŠNÝ!!! Xxxxx xxxxxxxx za Xxxx xxxxxxx!!! Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, zdá-li xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx postrádáte-li na xx xxxxxxxx své xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx MÁTE XXXXXX v xxxx xxxxx Lidí Dobra x vládnoucími Xxxxx Xxx povstat x xxxx naordinovaného občanského xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx XXXXXXXXXXX, SKRYTOU XXXXXXXX x XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, XXXXXXXXXX ZA XXX!!! Xxxxxxx: Volte Xxxxx Xxxx xxx.xxxxxxx.xxx, XX XXX 229, 11121 Xxxxx
&xxxx;
1&xxxx;366
&xxxx;
0,81
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
8
&xxxx;
Xxxxxx Práv Xxxxxx ZEMANOVCI
 
5 716
 
3,42
 
0
 
0,00
 
10
 
SDRUŽENÍ XXX XXX XXXX - XXX
&xxxx;
4&xxxx;782
&xxxx;
2,86
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
22
&xxxx;
Xxxxxxx socialisté - xxxxxx 21. století
 
607
 
0,36
 
0
 
0,00
 
37
 
Balbínova xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
556
&xxxx;
0,33
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
43
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx a Moravy
 
34 919
 
20,93
 
12
 
26,67
 
51
 
Strana xxxxxxxx
&xxxx;
3&xxxx;498
&xxxx;
2,09
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
53
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - STOP XXXXXXXXXXXXXXX
&xxxx;
2&xxxx;604
&xxxx;
1,56
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
57
&xxxx;
Xxxxxxxxxx - Xxxxxx xxxxxxxx rozumu
 
1 565
 
0,93
 
0
 
0,00
 
60
 
Česká strana xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
41&xxxx;519
&xxxx;
24,89
&xxxx;
15
&xxxx;
33,33
&xxxx;
61
&xxxx;
XXX 09 x Starostové xxx Xxxxxxxx xxxx
&xxxx;
9&xxxx;175
&xxxx;
5,50
&xxxx;
3
&xxxx;
6,67
&xxxx;
70
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
44&xxxx;160
&xxxx;
26,48
&xxxx;
15
&xxxx;
33,33
&xxxx;
73
&xxxx;
Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxx
&xxxx;
7&xxxx;758
&xxxx;
4,65
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
77
&xxxx;
Xxxxxx svobodných xxxxxx
&xxxx;
2&xxxx;116
&xxxx;
1,26
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
93
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
4&xxxx;473
&xxxx;
2,68
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
7
&xxxx;
Xxxxx Xxxxx Blok - xxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxx ODVOLATELNOST xxxxxxxx a státních xxxxxxxx XXXXX XXXXXX, xx NÍZKÉ xxxx, XXXXXXXXX xxxxxxxx, XXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxx, XXXXXXXXXXXX x XXXXXXXXXXXXXXX policii a xxxxxxx, REFERENDA x XXXXXX demokracii XXX.XXXXXXX.XXX, xxxxxxxxxxx x nejlepším xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx obrození XX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX NOVINÁŘŮM? NO XXXXXXX! XXXXX SAMI XXXX!!! - xxx x x xxxxx xxxxxxx DŮVODY, proč xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx XXXXXXX K XXXXXX, xxx - xxxxx xxxxxxxx být XXXXX xxxxxxxx, xxxxxxxxx x okradeni - XXXXXXX ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ XXXXX - XXXXXX xxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxxxxxx XXXXX - ČESKÉ xxxxxxxxx FÍZLOKRACIE x xxxxxx xxxxxxxxxx protinárodní xxxxxxxx XXX XXXX, XXX XXXX!!! - xxxx žádá o xxxxxxx podporu VŠECHNY XXXXX XXXXXX x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx dnešní xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx všichni obětí, x jejich xxxxx xxxx! X XXXX XXXX XXXXXX A XXXX, PRAVDOU A XXX, XXXXX XXX XXXXXXXXX A XXXXXX XXXXXX XXXXXX!!! Xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxx!!! Nevěříte-li na xxxxxx x popravčí xxxx, zdá-li xx xxx naše xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx na xx xxxxxxxx své obce xxxx xxxxx x xxxxxx XXXX XXXXXX x xxxx xxxxx Xxxx Xxxxx s xxxxxxxxxxx Lidmi Xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx XXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXX x XXXXXXXXXXX VYŠŠÍHO XXXX xxxxxxxx způsobem xxxxxx, XXXXXXXXXX XX NÁS!!! Xxxxxxx: Xxxxx Pravý Xxxx xxx.xxxxxxx.xxx, XX XXX 229, 11121 Xxxxx
&xxxx;
857
&xxxx;
1,18
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
8
&xxxx;
Xxxxxx Xxxx Xxxxxx XXXXXXXXX
&xxxx;
2&xxxx;045
&xxxx;
2,83
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
15
&xxxx;
XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXX
&xxxx;
3&xxxx;364
&xxxx;
4,66
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
16
&xxxx;
Xxxxxx soukromníků Xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
497
&xxxx;
0,68
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
17
&xxxx;
XXX 09 x Xxxxxxxxxx pro Xxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
5&xxxx;326
&xxxx;
7,38
&xxxx;
4
&xxxx;
8,89
&xxxx;
22
&xxxx;
Xxxxxxx socialisté - xxxxxx 21. xxxxxxx
&xxxx;
1&xxxx;480
&xxxx;
2,05
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
30
&xxxx;
Xxxx xxxxxxx
&xxxx;
494
&xxxx;
0,68
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
43
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Čech x Xxxxxx
&xxxx;
16&xxxx;580
&xxxx;
22,98
&xxxx;
14
&xxxx;
31,11
&xxxx;
50
&xxxx;
XXXXXXXXXXX
&xxxx;
4&xxxx;837
&xxxx;
6,70
&xxxx;
4
&xxxx;
8,89
&xxxx;
53
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spravedlnosti - XXXX NEPŘIZPŮSOBIVÝM!
 
2 410
 
3,34
 
0
 
0,00
 
57
 
Suverenita - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
689
&xxxx;
0,95
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
60
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
16&xxxx;402
&xxxx;
22,73
&xxxx;
13
&xxxx;
28,89
&xxxx;
63
&xxxx;
XXXXX XXXXXXXXXXX ZA XXXXXXXXXX XXXXXX OBCÍ X XXXX
&xxxx;
6&xxxx;558
&xxxx;
9,09
&xxxx;
5
&xxxx;
11,11
&xxxx;
70
&xxxx;
Xxxxxxxx demokratická xxxxxx
&xxxx;
7&xxxx;062
&xxxx;
9,79
&xxxx;
5
&xxxx;
11,11
&xxxx;
77
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxx občanů
 
1 766
 
2,44
 
0
 
0,00
 
93
 
Česká pirátská xxxxxx
&xxxx;
1&xxxx;763
&xxxx;
2,44
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
Xxxxxxx kraj
 
1
 
"Občané xxxxx, xxxxx občanům"
 
1 144
 
0,53
 
0
 
0,00
 
4
 
SUVERENITA - Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx - pro XXXXXXX XXXX
&xxxx;
2&xxxx;609
&xxxx;
1,22
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
7
&xxxx;
Xxxxx Xxxxx Blok - xxxxxx xx xxxxxxx a rychlou XXXXXXXXXXXXX politiků x xxxxxxxx úředníků XXXXX XXXXXX, za XXXXX xxxx, XXXXXXXXX xxxxxxxx, XXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxx, SPRAVEDLIVOU x XXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxx x justici, XXXXXXXXX x PŘÍMOU xxxxxxxxxx XXX.XXXXXXX.XXX, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx obrození XX XXXXXXXX POLITIKŮM X XXXXXX XXXXXXXXX? XX XXXXXXX! XXXXX XXXX XXXX! ! ! - xxx x x mnoha xxxxxxx XXXXXX, xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx XXXXXXX K XXXXXX, xxx - xxxxx xxxxxxxx xxx XXXXX obelháni, podvedeni x xxxxxxxx - XXXXXXX XXXXXX PARLAMENTNÍ XXXXX - XXXXXX xxxxxxxxx (xxxx) komunistické XXXXX - XXXXX xxxxxxxxx XXXXXXXXXXX x xxxxxx xxxxxxxxxx protinárodní xxxxxxxx XXX XXXX, XXX XXXX!!! - xxxx xxxx x xxxxxxx podporu XXXXXXX XXXXX XXXXXX a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměry, xxxxxxx xxxx xxxxxxx obětí, x xxxxxx xxxxx xxxx! X BOJI XXXX XXXXXX X XXXX, PRAVDOU X XXX, XXXXX XXX XXXXXXXXX A XXXXXX XXXXXX XXXXXX!!! Proto xxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxx!!! Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, zdá-li se xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dokonalá xxxx xxxxxxxxxx-xx na ní xxxxxxxx xxx obce xxxx xxxxx x xxxxxx XXXX ODVAHU x této xxxxx Xxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx občanského bezvědomí, xxxxxx xxx xxxx x dnešní XXXXXXXXXXX, XXXXXXX TOTALITU x XXXXXXXXXXX VYŠŠÍHO ŘÁDU xxxxxxxx xxxxxxxx změnit, XXXXXXXXXX XX NÁS!!! Xxxxxxx: Xxxxx Xxxxx Xxxx xxx.xxxxxxx.xxx, XX XXX 229, 11121 Xxxxx
&xxxx;
1&xxxx;322
&xxxx;
0,62
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
8
&xxxx;
Xxxxxx Xxxx Xxxxxx XXXXXXXXX
&xxxx;
4&xxxx;950
&xxxx;
2,32
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
9
&xxxx;
Xxxxx PRO! xxxx
&xxxx;
17&xxxx;372
&xxxx;
8,15
&xxxx;
6
&xxxx;
10,91
&xxxx;
16
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
1&xxxx;866
&xxxx;
0,87
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
22
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxx 21. století
 
5 956
 
2,79
 
0
 
0,00
 
32
 
TOP 09 x Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxx
&xxxx;
9&xxxx;949
&xxxx;
4,67
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
38
&xxxx;
Xxxxxxx XXX XX a SZSP
 
7 751
 
3,63
 
0
 
0,00
 
40
 
Severočeši.cz
 
25 617
 
12,02
 
9
 
16,36
 
43
 
Komunistická xxxxxx Xxxx a Xxxxxx
&xxxx;
53&xxxx;819
&xxxx;
25,26
&xxxx;
20
&xxxx;
36,36
&xxxx;
45
&xxxx;
XXXXXXXXXXX OBČANÉ!
 
4 118
 
1,93
 
0
 
0,00
 
53
 
Dělnická xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - XXXX XXXXXXXXXXXXXXX!
&xxxx;
9&xxxx;322
&xxxx;
4,37
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
60
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
34&xxxx;360
&xxxx;
16,13
&xxxx;
13
&xxxx;
23,64
&xxxx;
67
&xxxx;
Xxxxx strana xxxxxxx sociální
 
157
 
0,07
 
0
 
0,00
 
70
 
Občanská xxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
20&xxxx;635
&xxxx;
9,68
&xxxx;
7
&xxxx;
12,73
&xxxx;
77
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
3&xxxx;317
&xxxx;
1,55
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
83
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Československa
 
4 727
 
2,21
 
0
 
0,00
 
93
 
Česká xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
4&xxxx;009
&xxxx;
1,88
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
7
&xxxx;
Xxxxx Xxxxx Xxxx - xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx XXXXXXXXXXXXX xxxxxxxx x státních xxxxxxxx XXXXX XXXXXX, xx XXXXX daně, XXXXXXXXX xxxxxxxx, XXXXXXXXXXXX byrokracie, XXXXXXXXXXXX x XXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxx x xxxxxxx, XXXXXXXXX a XXXXXX xxxxxxxxxx XXX.XXXXXXX.XXX, kandidující x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx PŘÍMÉ xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx VY XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX? NO KONEČNĚ! XXXXX SAMI XXXX!!! - xxx x x xxxxx xxxxxxx XXXXXX, proč xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx XXXXXXX X XXXXXX, xxx - xxxxx xxxxxxxx být XXXXX xxxxxxxx, podvedeni a xxxxxxxx - XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX - STRANU xxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxxxxxx XXXXX - XXXXX totalitní XXXXXXXXXXX a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiku XXX HŮŘE, XXX XXXX!!! - xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx XXXXXXX ČESKÉ XXXXXX x xxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxx dnešní xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jsme xxxxxxx obětí, v xxxxxx xxxxx xxxx! X BOJI XXXX XXXXXX A XXXX, XXXXXXX X XXX, XXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXXXX! ! Xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxx!!! Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx-xx xx xxx naše xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx na xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx a xxxxxx XXXX XXXXXX x xxxx xxxxx Xxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx Lidmi Zla xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx XXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXX a XXXXXXXXXXX VYŠŠÍHO ŘÁDU xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, XXXXXXXXXX ZA XXX!!! Xxxxxxx: Volte Pravý Xxxx xxx.xxxxxxx.xxx, XX XXX 229, 11121 Xxxxx
&xxxx;
895
&xxxx;
0,69
&xxxx;
&xxxx;
0,00
&xxxx;
8
&xxxx;
Xxxxxx Xxxx Xxxxxx XXXXXXXXX
&xxxx;
2&xxxx;224
&xxxx;
1,71
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
12
&xxxx;
Xxxxxxx XXX-XXX x XxXX
&xxxx;
2&xxxx;194
&xxxx;
1,69
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
14
&xxxx;
Xxxxxx xxx otevřenou xxxxxxxxxx
&xxxx;
3&xxxx;146
&xxxx;
2,42
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
22
&xxxx;
Xxxxxxx socialisté - xxxxxx 21. xxxxxxx
&xxxx;
495
&xxxx;
0,38
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
23
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
28&xxxx;763
&xxxx;
22,21
&xxxx;
13
&xxxx;
28,89
&xxxx;
24
&xxxx;
XXXXXXX XXXXXXXXXX
&xxxx;
175
&xxxx;
0,13
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
43
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x Xxxxxx
&xxxx;
23&xxxx;167
&xxxx;
17,89
&xxxx;
10
&xxxx;
22,22
&xxxx;
49
&xxxx;
XXXXXXXXXX - Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx xxx LIBERECKY XXXX
&xxxx;
1&xxxx;024
&xxxx;
0,79
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
53
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spravedlnosti - XXXX XXXXXXXXXXXXXXX!
&xxxx;
2&xxxx;093
&xxxx;
1,61
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
60
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
16&xxxx;900
&xxxx;
13,05
&xxxx;
7
&xxxx;
15,56
&xxxx;
62
&xxxx;
XXX 09 x Xxxxxxxxxx
&xxxx;
4&xxxx;564
&xxxx;
3,52
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
67
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx národně sociální
 
96
 
0,07
 
0
 
0,00
 
69
 
ZMĚNA XXX XXXXXXXXX XXXX
&xxxx;
21&xxxx;829
&xxxx;
16,85
&xxxx;
10
&xxxx;
22,22
&xxxx;
70
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
11&xxxx;993
&xxxx;
9,26
&xxxx;
5
&xxxx;
11,11
&xxxx;
72
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
2&xxxx;213
&xxxx;
1,70
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
77
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
1&xxxx;027
&xxxx;
0,79
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
85
&xxxx;
XXX Evropští demokraté
 
560
 
0,43
 
0
 
0,00
 
90
 
Nová xxxxxxxxxx xxx Liberecký xxxx
&xxxx;
3&xxxx;249
&xxxx;
2,50
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
93
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
2&xxxx;875
&xxxx;
2,22
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
7
&xxxx;
Xxxxx Pravý Xxxx - xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx XXXXXXXXXXXXX xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX XXXXXX, xx NÍZKÉ xxxx, XXXXXXXXX xxxxxxxx, XXXXXXXXXXXX byrokracie, XXXXXXXXXXXX x XXXXXXXXXXXXXXX policii x justici, XXXXXXXXX x XXXXXX xxxxxxxxxx XXX.XXXXXXX.XXX, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX demokracie x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x mravního obrození XX XXXXXXXX POLITIKŮM X XXXXXX NOVINÁŘŮM? XX XXXXXXX! XXXXX XXXX SOBĚ!!! - xxx x x xxxxx xxxxxxx XXXXXX, xxxx bychom měli xxx xxxxxxxxx VŠICHNI X XXXXXX, xxx - xxxxx nechceme xxx XXXXX xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx - XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX - XXXXXX xxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxxxxxx RUSKO - XXXXX xxxxxxxxx XXXXXXXXXXX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX XXXX, TÍM XXXX!!! - xxxx žádá x xxxxxxx podporu XXXXXXX XXXXX XXXXXX x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměry, xxxxxxx jsme xxxxxxx xxxxx, x jejich xxxxx opak! X XXXX XXXX DOBREM X XXXX, XXXXXXX X LŽÍ, XXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXX ZŮSTAT XXXXXX!!! Xxxxx xxxxxxxx za Xxxx xxxxxxx!!! Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx u xxxxxxxx xxxx, xxx-xx xx xxx naše xxxxxxxxxx málo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx XXXX XXXXXX x xxxx xxxxx Xxxx Dobra x xxxxxxxxxxx Lidmi Xxx povstat x xxxx xxxxxxxxxxxxxx občanského xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx x dnešní XXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXX x XXXXXXXXXXX VYŠŠÍHO XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, KANDIDUJTE XX XXX!!! Kontakt: Volte Xxxxx Blok xxx.xxxxxxx.xxx, XX BOX 229, 11121 Xxxxx
&xxxx;
1&xxxx;728
&xxxx;
1,05
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
8
&xxxx;
Xxxxxx Xxxx Xxxxxx XXXXXXXXX
&xxxx;
4&xxxx;517
&xxxx;
2,76
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
11
&xxxx;
XXX 09 x Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
13&xxxx;483
&xxxx;
8,25
&xxxx;
5
&xxxx;
11,11
&xxxx;
16
&xxxx;
Xxxxxx soukromníků Xxxxx republiky
 
807
 
0,49
 
0
 
0,00
 
18
 
Koalice xxx Xxxxxxxxxxxxxxx kraj - XXX-XXX - XXX
&xxxx;
19&xxxx;721
&xxxx;
12,07
&xxxx;
7
&xxxx;
15,56
&xxxx;
22
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxx 21. xxxxxxx
&xxxx;
414
&xxxx;
0,25
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
30
&xxxx;
Xxxx xxxxxxx
&xxxx;
1&xxxx;525
&xxxx;
0,93
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
43
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x Xxxxxx
&xxxx;
31&xxxx;685
&xxxx;
19,39
&xxxx;
11
&xxxx;
24,44
&xxxx;
47
&xxxx;
XXXXXXXX
&xxxx;
6&xxxx;496
&xxxx;
3,97
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
53
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - STOP XXXXXXXXXXXXXXX!
&xxxx;
2&xxxx;480
&xxxx;
1,51
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
57
&xxxx;
Xxxxxxxxxx - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
1&xxxx;784
&xxxx;
1,09
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
60
&xxxx;
Xxxxx strana xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
32&xxxx;248
&xxxx;
19,73
&xxxx;
12
&xxxx;
26,67
&xxxx;
67
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
163
&xxxx;
0,09
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
70
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
17&xxxx;366
&xxxx;
10,62
&xxxx;
6
&xxxx;
13,33
&xxxx;
71
&xxxx;
XXXXXXXXXXX
&xxxx;
12&xxxx;577
&xxxx;
7,69
&xxxx;
4
&xxxx;
8,89
&xxxx;
74
&xxxx;
Xxxxx pro Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
6&xxxx;687
&xxxx;
4,09
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
77
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
2&xxxx;935
&xxxx;
1,79
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
85
&xxxx;
XXX Xxxxxxxx demokraté
 
3 648
 
2,23
 
0
 
0,00
 
93
 
Česká xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
3&xxxx;110
&xxxx;
1,90
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
Xxxxxxxxxx kraj
 
7
 
Volte Xxxxx Xxxx - xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx ODVOLATELNOST politiků x xxxxxxxx úředníků XXXXX OBČANY, za XXXXX xxxx, XXXXXXXXX xxxxxxxx, XXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxx, XXXXXXXXXXXX x XXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxx a xxxxxxx, XXXXXXXXX x XXXXXX xxxxxxxxxx XXX.XXXXXXX.XXX, xxxxxxxxxxx x nejlepším xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx národního, xxxxxxxxxx x mravního xxxxxxxx XX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX? XX XXXXXXX! XXXXX XXXX XXXX!!! - xxx x x xxxxx xxxxxxx XXXXXX, xxxx bychom xxxx xxx xxxxxxxxx XXXXXXX K VOLBÁM, xxx - xxxxx xxxxxxxx xxx XXXXX xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx - XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX - XXXXXX vládnoucí (xxxx) komunistické XXXXX - XXXXX xxxxxxxxx XXXXXXXXXXX x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX XXXX, TÍM XXXX!!! - xxxx xxxx x volební xxxxxxx XXXXXXX XXXXX XXXXXX a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx chtějí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jsme xxxxxxx xxxxx, v xxxxxx xxxxx xxxx! X XXXX MEZI XXXXXX A XXXX, XXXXXXX A XXX, XXXXX BÝT NEUTRÁLNÍ X XXXXXX XXXXXX XXXXXX!!! Xxxxx děkujeme xx Xxxx xxxxxxx!!! Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxxxxxx káry, xxx-xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx-xx xx xx zástupce xxx obce xxxx xxxxx x přitom XXXX XXXXXX x xxxx válce Xxxx Xxxxx s xxxxxxxxxxx Xxxxx Zla povstat x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezvědomí, xxxxxx xxx ničí x xxxxxx DEMOKRATURU, XXXXXXX XXXXXXXX x OTROKÁŘSTVÍ XXXXXXX XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx změnit, KANDIDUJTE XX XXX!!! Xxxxxxx: Xxxxx Xxxxx Xxxx xxx.xxxxxxx.xxx, XX XXX 229, 11121 Praha
 
1 725
 
1,10
 
0
 
0,00
 
8
 
Strana Xxxx Občanů XXXXXXXXX
&xxxx;
8&xxxx;256
&xxxx;
5,31
&xxxx;
3
&xxxx;
6,67
&xxxx;
16
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
3&xxxx;422
&xxxx;
2,20
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
20
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
315
&xxxx;
0,20
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
22
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxx 21. století
 
312
 
0,20
 
0
 
0,00
 
26
 
NEZÁVISLÍ
 
5 854
 
3,76
 
0
 
0,00
 
28
 
Východočeši
 
4 981
 
3,20
 
0
 
0,00
 
35
 
"Sdružení xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx"
&xxxx;
1&xxxx;345
&xxxx;
0,86
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
43
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx strana Xxxx a Moravy
 
29 332
 
18,86
 
11
 
24,44
 
51
 
Strana xxxxxxxx
&xxxx;
2&xxxx;586
&xxxx;
1,66
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
53
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxxxxxxxx - XXXX XXXXXXXXXXXXXXX!
&xxxx;
2&xxxx;226
&xxxx;
1,43
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
55
&xxxx;
Xxxxxxx xxx Pardubický xxxx
&xxxx;
27&xxxx;582
&xxxx;
17,74
&xxxx;
10
&xxxx;
22,22
&xxxx;
57
&xxxx;
Xxxxxxxxxx - Strana xxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;
1&xxxx;944
&xxxx;
1,25
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
60
&xxxx;
Xxxxx strana xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
33&xxxx;130
&xxxx;
21,31
&xxxx;
12
&xxxx;
26,67
&xxxx;
70
&xxxx;
Xxxxxxxx demokratická xxxxxx
&xxxx;
16&xxxx;953
&xxxx;
10,90
&xxxx;
6
&xxxx;
13,33
&xxxx;
77
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxx občanů
 
2 371
 
1,52
 
0
 
0,00
 
79
 
TOP 09 a Starostové xxx Xxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
9&xxxx;722
&xxxx;
6,25
&xxxx;
3
&xxxx;
6,67
&xxxx;
83
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
536
&xxxx;
0,34
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
93
&xxxx;
Xxxxx pirátská xxxxxx
&xxxx;
2&xxxx;872
&xxxx;
1,84
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
Xxxx Xxxxxxxx
&xxxx;
7
&xxxx;
Xxxxx Xxxxx Xxxx - xxxxxx xx snadnou x xxxxxxx ODVOLATELNOST xxxxxxxx x státních xxxxxxxx XXXXX XXXXXX, xx XXXXX daně, XXXXXXXXX xxxxxxxx, MINIMALIZACI xxxxxxxxxx, XXXXXXXXXXXX x NEZKORUMPOVANOU xxxxxxx x xxxxxxx, XXXXXXXXX x PŘÍMOU xxxxxxxxxx XXX.XXXXXXX.XXX, kandidující x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx PŘÍMÉ xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX? NO XXXXXXX! XXXXX XXXX SOBĚ!!! - ale x x mnoha xxxxxxx XXXXXX, xxxx xxxxxx xxxx jít xxxxxxxxx XXXXXXX X XXXXXX, xxx - xxxxx xxxxxxxx xxx XXXXX xxxxxxxx, podvedeni x xxxxxxxx - XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX - XXXXXX xxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxxxxxx XXXXX - XXXXX xxxxxxxxx XXXXXXXXXXX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX XXXX, TÍM XXXX!!! - xxxx xxxx x volební xxxxxxx XXXXXXX XXXXX XXXXXX a xxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jsme xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx! X XXXX XXXX XXXXXX A ZLEM, XXXXXXX A XXX, XXXXX BÝT NEUTRÁLNÍ X PŘESTO XXXXXX XXXXXX!!! Xxxxx xxxxxxxx xx Vaši podporu!!! Xxxxxxxx-xx xx pokoru x popravčí xxxx, xxx-xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx málo xxxxxxxx xxxx postrádáte-li xx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx XXXX XXXXXX v xxxx válce Xxxx Xxxxx s xxxxxxxxxxx Xxxxx Zla xxxxxxx x jimi naordinovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx ničí a xxxxxx XXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXX a OTROKÁŘSTVÍ XXXXXXX XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, XXXXXXXXXX XX XXX!!! Kontakt: Xxxxx Xxxxx Blok xxx.xxxxxxx.xxx, XX BOX 229, 11121 Xxxxx
&xxxx;
1&xxxx;505
&xxxx;
0,91
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
8
&xxxx;
Xxxxxx Xxxx Xxxxxx XXXXXXXXX
&xxxx;
7&xxxx;000
&xxxx;
4,26
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
16
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
554
&xxxx;
0,33
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
20
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
305
&xxxx;
0,18
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
22
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxx 21. století
 
227
 
0,13
 
0
 
0,00
 
36
 
TOP 09 x Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx
&xxxx;
8&xxxx;302
&xxxx;
5,05
&xxxx;
2
&xxxx;
4,44
&xxxx;
39
&xxxx;
XXXXXXXXXX - Blok Xxxx Xxxxxxxxxx xxx XXXXXXXX
&xxxx;
1&xxxx;736
&xxxx;
1,05
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
43
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Čech x Moravy
 
32 119
 
19,57
 
11
 
24,44
 
51
 
Strana xxxxxxxx
&xxxx;
3&xxxx;359
&xxxx;
2,04
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
60
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx sociálně demokratická
 
48 022
 
29,26
 
17
 
37,78
 
66
 
Pro Xxxxxxxx
&xxxx;
10&xxxx;476
&xxxx;
6,38
&xxxx;
3
&xxxx;
6,67
&xxxx;
67
&xxxx;
Xxxxx strana xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
89
&xxxx;
0,05
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
70
&xxxx;
Xxxxxxxx demokratická xxxxxx
&xxxx;
16&xxxx;888
&xxxx;
10,29
&xxxx;
5
&xxxx;
11,11
&xxxx;
75
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx
&xxxx;
7&xxxx;322
&xxxx;
4,46
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
77
&xxxx;
Xxxxxx svobodných xxxxxx
&xxxx;
2&xxxx;107
&xxxx;
1,28
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
80
&xxxx;
Xxxxxxxx strana xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
1&xxxx;198
&xxxx;
0,73
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
84
&xxxx;
Xxxxxxxxxx x demokratická xxxx - Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
20&xxxx;243
&xxxx;
12,33
&xxxx;
7
&xxxx;
15,56
&xxxx;
93
&xxxx;
Xxxxx pirátská xxxxxx
&xxxx;
2&xxxx;620
&xxxx;
1,59
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
3
&xxxx;
"Xxxxxxxx xxxxxxxxxx"
&xxxx;
13&xxxx;540
&xxxx;
3,89
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
5
&xxxx;
Xxxxxx Xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, Moravy x Xxxxxxx)
&xxxx;
746
&xxxx;
0,21
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
7
&xxxx;
Xxxxx Xxxxx Blok - stranu xx xxxxxxx x rychlou XXXXXXXXXXXXX xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX XXXXXX, xx XXXXX xxxx, XXXXXXXXX rozpočet, XXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxx, XXXXXXXXXXXX x NEZKORUMPOVANOU xxxxxxx x xxxxxxx, XXXXXXXXX x XXXXXX demokracii XXX.XXXXXXX.XXX, kandidující x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx programem XXXXX xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XX NEVĚŘÍTE POLITIKŮM X JEJICH NOVINÁŘŮM? XX XXXXXXX! VĚŘME XXXX SOBĚ!!! - xxx x x xxxxx xxxxxxx XXXXXX, xxxx xxxxxx xxxx xxx tentokrát XXXXXXX X XXXXXX, xxx - xxxxx nechceme xxx ZNOVU xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx - XXXXXXX ŽÁDNOU XXXXXXXXXXX TUNEL - XXXXXX vládnoucí (post) xxxxxxxxxxxx RUSKO - XXXXX xxxxxxxxx XXXXXXXXXXX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX XXXX, XXX XXXX!!! - xxxx xxxx x volební xxxxxxx XXXXXXX XXXXX XXXXXX x daňové xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměry, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x jejich xxxxx xxxx! X XXXX MEZI XXXXXX X ZLEM, XXXXXXX X XXX, XXXXX XXX XXXXXXXXX A XXXXXX XXXXXX SLUŠNÝ!!! Xxxxx děkujeme za Xxxx xxxxxxx!!! Xxxxxxxx-xx xx pokoru x xxxxxxxx káry, xxx-xx xx xxx naše xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx své xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx XXXX XXXXXX v této xxxxx Xxxx Xxxxx x vládnoucími Lidmi Xxx xxxxxxx z xxxx naordinovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx XXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXX x OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO XXXX zásadním xxxxxxxx xxxxxx, XXXXXXXXXX XX XXX!!! Xxxxxxx: Volte Xxxxx Blok www.cibulka.net, XX XXX 229, 11121 Xxxxx
&xxxx;
1&xxxx;992
&xxxx;
0,57
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
8
&xxxx;
Xxxxxx Xxxx Xxxxxx XXXXXXXXX
&xxxx;
8&xxxx;538
&xxxx;
2,45
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
13
&xxxx;
Xxxxxxx i Xxxxxxxxxx
&xxxx;
579
&xxxx;
0,16
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
16
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
804
&xxxx;
0,23
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
20
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
6&xxxx;081
&xxxx;
1,75
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
22
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxx 21. xxxxxxx
&xxxx;
621
&xxxx;
0,17
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
26
&xxxx;
XXXXXXXXX
&xxxx;
8&xxxx;361
&xxxx;
2,40
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
30
&xxxx;
Xxxx xxxxxxx
&xxxx;
1&xxxx;456
&xxxx;
0,41
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
43
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x Moravy
 
64 805
 
18,65
 
16
 
24,62
 
44
 
SUVERENITA - Xxxx Xxxx Bobošíkové - XXXXX PRO XXXXX XXXXXX
&xxxx;
2&xxxx;856
&xxxx;
0,82
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
48
&xxxx;
XXX 09 x Starostové xxx Xxxxxxxxxxxx kraj
 
20 379
 
5,86
 
5
 
7,69
 
51
 
Strana zelených
 
12 787
 
3,68
 
0
 
0,00
 
60
 
Česká xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
93&xxxx;843
&xxxx;
27,01
&xxxx;
23
&xxxx;
35,38
&xxxx;
65
&xxxx;
XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX, MORAVY X XXXXXXX
&xxxx;
276
&xxxx;
0,07
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
70
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
32&xxxx;004
&xxxx;
9,21
&xxxx;
7
&xxxx;
10,77
&xxxx;
77
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxx občanů
 
4 702
 
1,35
 
0
 
0,00
 
80
 
Dělnická xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
2&xxxx;634
&xxxx;
0,75
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
82
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
807
&xxxx;
0,23
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
84
&xxxx;
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx - Československá xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
59&xxxx;159
&xxxx;
17,03
&xxxx;
14
&xxxx;
21,54
&xxxx;
92
&xxxx;
XXXXXXXXX XXXXXXXXX
&xxxx;
1&xxxx;711
&xxxx;
0,49
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
93
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxx strana
 
8 655
 
2,49
 
0
 
0,00
 
Olomoucký xxxx
&xxxx;
2
&xxxx;
XXXXXXXXXX - Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx - XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXX
&xxxx;
3&xxxx;777
&xxxx;
2,13
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
5
&xxxx;
Xxxxxx Xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx strana Xxxx, Moravy a Xxxxxxx)
&xxxx;
1&xxxx;404
&xxxx;
0,79
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
7
&xxxx;
Xxxxx Pravý Xxxx - xxxxxx xx xxxxxxx x rychlou XXXXXXXXXXXXX politiků x xxxxxxxx úředníků XXXXX XXXXXX, xx XXXXX xxxx, XXXXXXXXX rozpočet, XXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxx, XXXXXXXXXXXX x XXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxx x justici, XXXXXXXXX x XXXXXX demokracii XXX.XXXXXXX.XXX, kandidující x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx programem XXXXX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XX XXXXXXXX POLITIKŮM X XXXXXX XXXXXXXXX? XX XXXXXXX! XXXXX XXXX XXXX!!! - xxx i x xxxxx xxxxxxx XXXXXX, xxxx xxxxxx xxxx xxx tentokrát VŠICHNI X XXXXXX, xxx - xxxxx xxxxxxxx xxx XXXXX obelháni, xxxxxxxxx a xxxxxxxx - XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX - XXXXXX xxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxxxxxx RUSKO - XXXXX totalitní XXXXXXXXXXX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiku XXX XXXX, XXX LÉPE!!! - xxxx xxxx x volební xxxxxxx XXXXXXX XXXXX XXXXXX x daňové xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx změnit xxxxxx xxxxxxxxxx poměry, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx! V XXXX MEZI XXXXXX X ZLEM, PRAVDOU X XXX, NELZE XXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX SLUŠNÝ!!! Xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxx!!! Nevěříte-li xx xxxxxx u xxxxxxxx xxxx, xxx-xx xx vám naše xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx své xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx XXXX XXXXXX v xxxx xxxxx Xxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxx xxxxxxx z xxxx naordinovaného občanského xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx XXXXXXXXXXX, XXXXXXX TOTALITU x XXXXXXXXXXX VYŠŠÍHO XXXX zásadním xxxxxxxx xxxxxx, XXXXXXXXXX XX XXX!!! Kontakt: Volte Xxxxx Xxxx www.cibulka.net, XX XXX 229, 11121 Xxxxx
&xxxx;
1&xxxx;343
&xxxx;
0,75
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
8
&xxxx;
Xxxxxx Práv Xxxxxx XXXXXXXXX
&xxxx;
5&xxxx;845
&xxxx;
3,30
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
16
&xxxx;
Xxxxxx soukromníků Xxxxx republiky
 
366
 
0,20
 
0
 
0,00
 
20
 
Moravané
 
3 406
 
1,92
 
0
 
0,00
 
22
 
Národní xxxxxxxxxx - levice 21. xxxxxxx
&xxxx;
576
&xxxx;
0,32
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
26
&xxxx;
XXXXXXXXX
&xxxx;
8&xxxx;767
&xxxx;
4,95
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
42
&xxxx;
XXX 09 x Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
10&xxxx;905
&xxxx;
6,16
&xxxx;
4
&xxxx;
7,27
&xxxx;
43
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x Moravy
 
40 379
 
22,82
 
16
 
29,09
 
60
 
Česká xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
47&xxxx;238
&xxxx;
26,70
&xxxx;
19
&xxxx;
34,55
&xxxx;
65
&xxxx;
XXXXXXXXXXXXX STRANA XXXX, XXXXXX X XXXXXXX
&xxxx;
442
&xxxx;
0,24
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
70
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
19&xxxx;308
&xxxx;
10,91
&xxxx;
8
&xxxx;
14,55
&xxxx;
77
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
2&xxxx;646
&xxxx;
1,49
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
80
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spravedlnosti
 
1 763
 
0,99
 
0
 
0,00
 
87
 
Koalice xxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx starosty
 
19 459
 
11,00
 
8
 
14,55
 
89
 
NEZÁVISLÁ VOLBA
 
5 520
 
3,12
 
0
 
0,00
 
93
 
Česká xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
3&xxxx;740
&xxxx;
2,11
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
Xxxxxxx xxxx
&xxxx;
5
&xxxx;
Xxxxxx Xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx strana Xxxx, Moravy a Xxxxxxx)
&xxxx;
378
&xxxx;
0,20
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
6
&xxxx;
XXXXXXXXXX - Blok Xxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxx
&xxxx;
1&xxxx;396
&xxxx;
0,74
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
7
&xxxx;
Xxxxx Xxxxx Xxxx - xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx ODVOLATELNOST xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX XXXXXX, xx XXXXX xxxx, XXXXXXXXX xxxxxxxx, XXXXXXXXXXXX byrokracie, XXXXXXXXXXXX x XXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxx a justici, XXXXXXXXX x XXXXXX xxxxxxxxxx XXX.XXXXXXX.XXX, kandidující x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX demokracie x hlubokého xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XX XXXXXXXX XXXXXXXXX A JEJICH XXXXXXXXX? XX XXXXXXX! XXXXX XXXX SOBĚ!!! - xxx x x xxxxx xxxxxxx XXXXXX, xxxx bychom xxxx xxx tentokrát XXXXXXX X XXXXXX, xxx - pokud xxxxxxxx být ZNOVU xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx - XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX - XXXXXX xxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxxxxxx RUSKO - XXXXX totalitní XXXXXXXXXXX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X XXXX, TIM XXXX!!! - xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx VŠECHNY XXXXX XXXXXX x daňové xxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx pravý xxxx! X XXXX XXXX XXXXXX X XXXX, XXXXXXX X LŽÍ, XXXXX BÝT NEUTRÁLNÍ X PŘESTO XXXXXX XXXXXX!!! Xxxxx děkujeme xx Vaši xxxxxxx!!! Xxxxxxxx-xx xx pokoru x popravčí káry, xxx-xx se vám xxxx kandidátka xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxx obce xxxx xxxxx a xxxxxx XXXX ODVAHU x xxxx válce Xxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxx xxxxxxx x jimi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xxx xxxx x xxxxxx XXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXX x XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, XXXXXXXXXX XX XXX!!! Kontakt: Xxxxx Xxxxx Xxxx xxx.xxxxxxx.xxx, XX BOX 229, 11121 Xxxxx
&xxxx;
789
&xxxx;
0,42
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
8
&xxxx;
Xxxxxx Xxxx Xxxxxx ZEMANOVCI
 
13 488
 
7,21
 
4
 
8,89
 
20
 
Moravané
 
2 346
 
1,25
 
0
 
0,00
 
22
 
Národní xxxxxxxxxx - levice 21. století
 
340
 
0,18
 
0
 
0,00
 
26
 
NEZÁVISLÍ
 
3 159
 
1,69
 
0
 
0,00
 
34
 
ZVUK 2012
&xxxx;
4&xxxx;049
&xxxx;
2,16
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
41
&xxxx;
Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
4&xxxx;855
&xxxx;
2,59
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
43
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x Moravy
 
30 074
 
16,08
 
9
 
20,00
 
46
 
HNUTÍ XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXX
&xxxx;
2&xxxx;048
&xxxx;
1,09
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
51
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
2&xxxx;949
&xxxx;
1,57
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
53
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spravedlnosti - XXXX XXXXXXXXXXXXXXX!
&xxxx;
1&xxxx;150
&xxxx;
0,61
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
56
&xxxx;
XXXXXX KRAJ
 
1 225
 
0,65
 
0
 
0,00
 
58
 
za Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
&xxxx;
2&xxxx;293
&xxxx;
1,22
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
60
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
40&xxxx;620
&xxxx;
21,73
&xxxx;
12
&xxxx;
26,67
&xxxx;
65
&xxxx;
XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX, XXXXXX X XXXXXXX
&xxxx;
96
&xxxx;
0,05
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
70
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
17&xxxx;757
&xxxx;
9,49
&xxxx;
5
&xxxx;
11,11
&xxxx;
76
&xxxx;
Xxxxxxxxxx x TOP 09 pro Xxxxxxx xxxx
&xxxx;
18&xxxx;863
&xxxx;
10,09
&xxxx;
5
&xxxx;
11,11
&xxxx;
77
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
2&xxxx;170
&xxxx;
1,16
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
84
&xxxx;
Xxxxxxxxxx x demokratická xxxx - Xxxxxxxxxxxxxx strana xxxxxx
&xxxx;
34&xxxx;231
&xxxx;
18,31
&xxxx;
10
&xxxx;
22,22
&xxxx;
93
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
2&xxxx;647
&xxxx;
1,41
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
7
&xxxx;
Xxxxx Xxxxx Xxxx - stranu xx xxxxxxx a rychlou XXXXXXXXXXXXX politiků x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX XXXXXX, xx XXXXX xxxx, VYROVNANÝ rozpočet, XXXXXXXXXXXX byrokracie, XXXXXXXXXXXX x XXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxx x xxxxxxx, XXXXXXXXX x XXXXXX xxxxxxxxxx XXX.XXXXXXX.XXX, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx protikriminálním xxxxxxxxx XXXXX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XX XXXXXXXX XXXXXXXXX X JEJICH XXXXXXXXX? XX XXXXXXX! XXXXX XXXX SOBĚ!!! - xxx x x xxxxx xxxxxxx XXXXXX, xxxx bychom xxxx xxx tentokrát VŠICHNI X XXXXXX, ale - pokud xxxxxxxx xxx XXXXX xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx - NEVOLIT ŽÁDNOU XXXXXXXXXXX TUNEL - XXXXXX xxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxxxxxx XXXXX - XXXXX xxxxxxxxx XXXXXXXXXXX x jejích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX XXXX, XXX XXXX!!! - jenž xxxx x xxxxxxx xxxxxxx XXXXXXX XXXXX XXXXXX x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, v jejich xxxxx xxxx! X XXXX MEZI DOBREM X XXXX, PRAVDOU X LŽÍ, XXXXX XXX XXXXXXXXX A XXXXXX XXXXXX XXXXXX!!! Xxxxx xxxxxxxx za Xxxx podporu!!! Nevěříte-lina xxxxxx u xxxxxxxx xxxx, xxx-xx xx xxx naše xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx xx ní xxxxxxxx xxx xxxx xxxx města x xxxxxx MÁTE XXXXXX x xxxx válce Xxxx Xxxxx s xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nás xxxx x dnešní XXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXX x XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, XXXXXXXXXX XX XXX!!! Xxxxxxx: Xxxxx Pravý Xxxx www.cibulka.net, XX XXX 229, 11121 Xxxxx
&xxxx;
2&xxxx;452
&xxxx;
0,76
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
8
&xxxx;
Xxxxxx Práv Xxxxxx XXXXXXXXX
&xxxx;
14&xxxx;596
&xxxx;
4,56
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
20
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
1&xxxx;878
&xxxx;
0,58
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
22
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxx 21. xxxxxxx
&xxxx;
833
&xxxx;
0,26
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
25
&xxxx;
XXXXXXXXXX - Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx - XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX
&xxxx;
3&xxxx;707
&xxxx;
1
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
26
&xxxx;
XXXXXXXXX
&xxxx;
18&xxxx;311
&xxxx;
5,72
&xxxx;
5
&xxxx;
7,69
&xxxx;
27
&xxxx;
Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
910
&xxxx;
0,28
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
43
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx a Xxxxxx
&xxxx;
72&xxxx;912
&xxxx;
22,78
&xxxx;
20
&xxxx;
30,77
&xxxx;
51
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
8&xxxx;940
&xxxx;
2,79
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
53
&xxxx;
Xxxxxxxx strana xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - XXXX XXXXXXXXXXXXXXX!
&xxxx;
6&xxxx;908
&xxxx;
2,15
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
54
&xxxx;
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
&xxxx;
5&xxxx;061
&xxxx;
1,58
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
60
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
87&xxxx;688
&xxxx;
27,40
&xxxx;
24
&xxxx;
36,92
&xxxx;
65
&xxxx;
XXXXXXXXXXXXX XXXXXX ČECH, XXXXXX X XXXXXXX
&xxxx;
700
&xxxx;
0,21
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
70
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
31&xxxx;744
&xxxx;
9,92
&xxxx;
9
&xxxx;
13,85
&xxxx;
77
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
2&xxxx;041
&xxxx;
0,63
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
78
&xxxx;
Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dobrovolníků
 
2 779
 
0,86
 
0
 
0,00
 
81
 
Protest - xxxxxxx parlamentní xxxxxx
&xxxx;
3&xxxx;604
&xxxx;
1,12
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
83
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
6&xxxx;578
&xxxx;
2,05
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
84
&xxxx;
Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx unie - Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
27&xxxx;536
&xxxx;
8,60
&xxxx;
7
&xxxx;
10,77
&xxxx;
86
&xxxx;
XXX 09 x Starostové xxx Moravskoslezský xxxx
&xxxx;
13&xxxx;826
&xxxx;
4,32
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
&xxxx;
93
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
6&xxxx;975
&xxxx;
2,17
&xxxx;
0
&xxxx;
0,00
Xxxx.: Xxxxx x % jsou x platných hlasů xxxxxxxx x u xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 2 desetinná xxxx

Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx:
Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 337/2012 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 30.10.2012.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.