Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.07.2012.


Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu ČR a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
224/2012 Sb.
224
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
ze xxx 27. xxxxxx 2012
o vyhlášení xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
X.
Xxxxx čl. 63 odst. 1 xxxx. f) x x xxxxxxxxxxxx x čl. 17 xxxx. 1 Ústavy České xxxxxxxxx x §1 xxxx. 3 x 4 xxxxxx č. 247/1995 Xx., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx některých dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
vyhlašuji xxxxx
do Xxxxxx Xxxxxxxxxx České republiky xx volebních obvodech x. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77 x 80, v xxxxx xxxxx Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx x zákona o volbách do Parlamentu Xxxxx republiky xxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, x stanovím dny xxxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxx 12. x 13. xxxxx 2012.
XX.
Xxxxx čl. 63 xxxx. 2 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a §3 xxxx. 1 x 2 zákona x. 130/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
vyhlašuji volby
xx zastupitelstev krajů x stanovím xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx a sobotu 12. x 13. xxxxx 2012.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx:
Xxxxx x. r.
Xxxxxxxx vlády:
Nečas x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 224/2012 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.7.2012.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.