Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.07.2012.


Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu ČR a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
224/2012 Sb.
224
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
ze xxx 27. xxxxxx 2012
o vyhlášení xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xx zastupitelstev xxxxx
X.
Xxxxx čl. 63 odst. 1 xxxx. f) x s přihlédnutím x čl. 17 odst. 1 Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 3 a 4 xxxxxx x. 247/1995 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
vyhlašuji xxxxx
xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx volebních xxxxxxxx x. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77 x 80, v xxxxx xxxxx Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx a zákona o volbách do Parlamentu České republiky xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členů Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x stanovím xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx 12. x 13. xxxxx 2012.
II.
Xxxxx čl. 63 xxxx. 2 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 130/2000 Sb., o xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
vyhlašuji xxxxx
xx zastupitelstev xxxxx x stanovím xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx x sobotu 12. a 13. xxxxx 2012.
Xxxxxxxxx republiky:
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx xxxxx:
Nečas x. r.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 224/2012 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.7.2012.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.