Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2012.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/94 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
462/2011 Sb.
Změna jednacího řádu státního zastupitelství Čl. I
Přechodné ustanovení Čl. II
Účinnost Čl. III
462
VYHLÁŠKA
xx xxx 22. xxxxxxxx 2011,
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x. 23/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx poboček xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx prováděných xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §40 zákona x. 283/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 14/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx. a xxxxxx x. 79/2006 Xx.:
Xx. X
Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 23/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx čekateli, xx znění vyhlášky x. 265/1997 Xx., xxxxxxxx x. 218/1998 Xx., xxxxxxxx x. 311/2000 Xx., xxxxxxxx x. 183/2001 Xx., xxxxxxxx x. 468/2001 Xx., vyhlášky č. 88/2005 Xx., xxxxxxxx x. 252/2007 Sb. x xxxxxxxx x. 7/2010 Xx., se xxxx takto:
1. §10 včetně xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx č. 2 xx 2x) zní:
"§10
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx x příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) X xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx konaném Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx2) x x xxxxxxxxxx věcí, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx2x), xx příslušný státní xxxxxxxx krajského xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx i ve xxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x obvodu xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obžaloby x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxxxx věc xxxxxx státnímu xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx2x), x x xxxxxxxxxxx xx xxxxx x příslušnost xx xxxxxx xxxxx xxxx zahájením trestního xxxxxxx xxxx Generální xxxxxxxx bezpečnostních sborů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx2x).
(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx2x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x informace, příslušníky Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx policie x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx zkrácenému xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činech2e) xx příslušný státní xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx 1. Rovněž xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na potrestání, xxxxx x těchto xxxxxx xxxxx, x x jiného xxxxx, xxx u xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx státnímu xxxxxxxx, xxxxx xx jinak xxx příslušný.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství x Xxxxx xx xx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx i xxxx jiným xxxxxx, xxx x kterého xxxxxx, xxxxx věc xxxxxxxx xxxxxxxx zástupci, xxxxx xx jinak xxx xxxxxxxxx.
2) §12 xxxx. 2 xxxx. x), i), §161 odst. 3, xxxx. 5 písm. x) trestního xxxx.
2x) §179a xxxx. 2 trestního xxxx.
2x) §179 odst. 1 xxxxxxxxx xxxx.
2x) §158 xxxx. 12 xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 341/2011 Xx.
2x) §161 xxxx. 4, xxxx. 5 xxxx. x) trestního xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 341/2011 Xx.
2x) §179a xxxx. 3 trestního xxxx.".
2. §13 xxx:
"§13
Ve xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx konat vyšetřování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§10 xxxx. 2), xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lze tuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Vyjde-li najevo xxxxxxxxxx, že xxx x xxxxxx xxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nasvědčujících xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx vykonává xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §12 xxxx. 3 se xxxxx xxxxxxx.".
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
K xxxxxxxxxx o xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxx xx dni 1. xxxxx 2012 xxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx celníka, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zařazeného x xxxxxx xxxxx x Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx službě České xxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx příslušný xxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxx řízením, pokud xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx. III
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2012.
Xxxxxxx:
XXXx. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 462/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2012.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.