Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2012.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2012 do 31.12.2012.


Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

429/2011 Sb.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel §1
Stravné §2 §3
Průměrná cena pohonných hmot §4 §5 §6
429
XXXXXXXX
xx dne 13. xxxxxxxx 2011
x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxx §189 xxxx. 1 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx:
§1
Xxxxx xxxxxxxx náhrady xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx základní xxxxxxx xx 1 xx xxxxx podle §157 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx u
x) xxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxx 1,00 Xx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel 3,70 Xx.
Stravné
§2
Xx každý xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §163 xxxx. 1 zákoníku xxxxx xxxxxxx xx xxxx
x) 64 Xx, trvá-li pracovní xxxxx 5 xx 12 hodin,
x) 96 Kč, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 12 xxxxx, xxxxxxx však 18 xxxxx,
x) 151 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx déle než 18 hodin.
§3
Xx xxxxx xxxxxxxxxx den xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stravné xxxxx §176 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xx xxxx
x) 64 Xx xx 76 Kč, trvá-li xxxxxxxx xxxxx 5 xx 12 hodin,
x) 96 Kč xx 116 Kč, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx než 12 xxxxx, nejdéle xxxx 18 xxxxx,
x) 151 Kč až 181 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 18 xxxxx.
§4
Průměrná xxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxx průměrné xxxx xx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §158 odst. 3 xxxx třetí xxxxxxxx xxxxx xxxx
x) 34,90 Xx x xxxxxxx automobilového 95 xxxxxx,
x) 36,80 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 98 xxxxxx,
x) 34,70 Xx x motorové xxxxx.
§5
Vyhláška č. 377/2010 Sb., xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrad mění xxxxx základní xxxxxxx xx používání silničních xxxxxxxxxx vozidel a xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pohonných xxxx, xx xxxxxxx.
§6
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2012.
Ministr:
Xx. Ing. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 429/2011 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2012.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 429/2011 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 472/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.