Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.02.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.12.2011.


Nařízení vlády o zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
410/2011 Sb.
410
XXXXXXXX XXXXX
ze dne 7. xxxxxxxx 2011
x zvýšení xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 5 xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
§1
Xxxxxx xxxxxxxx xxx účast xxxxxxxxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx od 1. xxxxx 2012 xxxx 2&xxxx;500 Xx.
§2
Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx jeho xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx vlády:
XXXx. Nečas v. x.
Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx:
Dr. Ing. Xxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 410/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 21.12.2011.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.