Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2012.


Sdělení o vydání výměru MF č. 01/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
397/2011 Sb.
397
XXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx financí
ze xxx 2. prosince 2011
x xxxxxx xxxxxx MF x. 01/2012, kterým xx xxxxxx seznam xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxxxx x. 526/1990 Xx., o cenách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, sděluje, xx xxx 28. xxxxxxxxx 2011 vydalo výměr XX x. 01/2012, xxxxxx se vydává xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx cenami. Výměr xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 13/2011 xx dne 5. xxxxxxxx 2011 x xxxxxx xxxxxxxxx xxx 1. ledna 2012.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 397/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2012.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.