Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2012.


Zákon, kterým se mění zákon č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
369/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění Čl. I
Přechodná ustanovení Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Čl. III
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Čl. IV
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách Čl. V
Přechodné ustanovení Čl. VI
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST Čl. VII
369
XXXXX
xx xxx 6. xxxxxxxxx 2011,
xxxxxx xx mění xxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony
Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 2/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Sb., xxxxxx x. 363/1999 Xx., zákona č. 18/2000 Sb., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 167/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Xx., zákona x. 459/2000 Xx., xxxxxx č. 176/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 285/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., zákona x. 362/2003 Xx., zákona x. 424/2003 Xx., xxxxxx č. 425/2003 Xx., xxxxxx č. 455/2003 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Sb., xxxxxx č. 359/2004 Xx., xxxxxx č. 422/2004 Sb., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 123/2005 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Sb., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 350/2005 Sb., zákona x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 47/2006 Xx., zákona x. 109/2006 Sb., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 117/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., zákona x. 245/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 340/2006 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 57/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 137/2008 Sb., xxxxxx x. 270/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., zákona x. 59/2009 Xx., xxxxxx č. 158/2009, xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Sb. x zákona x. 298/2011 Xx., xx xxxx takto:
1. X §1 písm. x) xx slova "je xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrazeny xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "hrazené xxxxxx")".
2. X §1 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 49 xxx:
"(2) Xxxxx zákon xx použije, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx49).
49) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 988/2009 a xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1244/2010, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 987/2009, kterým xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 o xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1244/2010, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 1231/2010, xxxxxx xx xxxxxxxxx působnost xxxxxxxx (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) x. 987/2009 xx xxxxxx příslušníky třetích xxxx, xx xxxxx xx xxxx nařízení xxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) x. 492/2011 ze xxx 5. xxxxx 2011 o xxxxxx xxxxxx pracovníků uvnitř Xxxx.".
3. V §7 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "mateřské x" xxxxxxxx xxxxx "osoby xx".
4. X §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
5. X §8 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".
6. X §11 xxxx. 1 xxxxxxx x) xx d) xxxxx:
"x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 12 měsíců, x xx xxxx xxx x 1. lednu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dnem xxxxx. Xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 1. lednu xxxxxxxxxxxx xxxx lze xxxxx xxxxx jednu; x xxxxxxxxx dalším xxxxxxxxxx xx již xxxxxxxxxx, a to xxx xxxxx, jsou-li xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxx xxxxxx zdravotní pojišťovny xx xxxxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx pojišťovnou nebo xxx xxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx19) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx prostředcích, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx, x xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce, nejdříve xxxx x 1. xxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provádí za xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxx způsobilosti x právním xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zástupce. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx zdravotní pojišťovny xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, x které je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx jeho xxxxxxxx. Změnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dítěte xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxx, a to xx dni xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s tímto xxxxxxxxxxx, xx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxxx dobu, po xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, než xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "poskytovatel"), xxxxx je ve xxxxxxxx vztahu k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx může xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx,
x) na časovou x xxxxxx dostupnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb x xxxxxxx a xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxx xx pojištěnce xxxxxx xxxxxx,".
7. V §11 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
8. X §11 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxx".
9. X §11 xxxx. 1 xx xx písmeno x) xxxxxx nové písmeno x), xxxxx xxx:
"x) xx xxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxx pojišťovny x xxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx k) xx označují jako xxxxxxx x) xx x).
10. X §11 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx xx povinen".
11. X §11 xxxx. 1 písm. j) xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxxxx", xxxxx "zařízení" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxx" x slovo "xxxxxxx" xx nahrazuje slovem "xxxxxxx".
12. V §11 xxxx. 1 se xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) se xxxxxxx.
13. X §11 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xx-xx xxxxxxxxxx za to, xx mu nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby x souladu x xxxxx zákonem, může xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
14. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 22 x 23 se xxxxxxx.
15. X §11 xxxx. 3 xx xxxx druhá až xxxxxx xxxxxxx.
16. X §11 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným xx xxxx druhé a xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx z povolání, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx".
17. X §11 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxx".
18. X §11 xxxx. 5 xx xxxxx "lékaře" xxxxxxxxx xxxxxx "poskytovatele" x xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "zdravotnické xxxxxxxx".
19. X §12 xxxxxxx x) zní:
"d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx průběhu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupu x xxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxx xxxxxxx režim,".
20. X §12 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx péče" nahrazují xxxxx "zdravotních xxxxxx" x xxxxx "x xxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx " , potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zdravotnických xxxxxxxxxx".
21. V §12 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova "; xxxxx xx xxxxxxxxxx x místě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx oznámit také xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "bydliště"),".
22. X §12 xxxx. m) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxxx".
23. X §12 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx zařízení" xxxxxxxxx xxxxxx "poskytovateli", xxxxx "péči" se xxxxxxxxx slovem "xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "poskytnutých xxxxxxxxxxx služeb x xxxx xxxxxx".
24. Xxxxxx xxxxx páté xxx: "XXXXXXXX XXXXXXXXXXX HRAZENÝCH XXXXXX".
25. Xxxxxx §13 xxx: "Hrazené xxxxxx".
26. X §13 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxx poskytnutá" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx poskytnuté".
27. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "odpovídá" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "jejich" x xxxxx "xxxxxxxx" xx nahrazuje slovem "xxxxxxxx".
28. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx "je" xxxxxxxxx xxxxxx "jsou".
29. X §13 xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxxx "její" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxx" a xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
30. X §13 odstavec 2 xxx:
"(2) Hrazenými službami xxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx preventivní, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační, posudková, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx o xxxxx krve, tkání x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xx ve xxxxx xxxxxxx jejího xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zdravotnických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx, buněk x orgánů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx (xxxxxxxxxx, skladování, xxxxxxxxxx a vyšetření),
e) xxxxxxxx žijícího dárce xx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx x odběrem x x tohoto xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů,
f) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x x tohoto xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a orgánů,
h) xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnce x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) pobyt xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx související x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx; xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".
31. X §13 se xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 4 až 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 8.
32. V §13 xxxx. 3 xx 8 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx".
33. X §13 xxxx. 3 ve xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxx" x xx větě xxxxx xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
34. X §13 xxxx. 4 se xxxxx "péči, která xx xxxxx označena" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx, xxxxx xxxx takto xxxxxxxx" a xxxxx "xxxx, kterou" xx xxxxxxxxx slovy "služby, xxxxx".
35. X §13 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "které", xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxx povinen", slova "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "poskytovatele", xxxxx "zveřejněn xx xxxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" x xx slovy "xxxxxxxxxx místě x" xx xxxxxx slovo "xxxx".
36. X §13 xxxx. 6 xx 8 xx slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxxxxx".
37. V §13 odst. 6 xxxx první xx xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "5" x xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "povinen".
38. X §13 xxxx. 8 xx číslo "8" xxxxxxxxx xxxxxx "7", slova "zdravotnickému xxxxxxxx" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx", xxxxx "xxxx. 3" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 2", xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx" slovem "zabránil".
39. X §14 xx xxxxx "péče xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx" a slova "xxxxx x neodkladné xxxxxx, xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči, jejíž".
40. X §15 xxxx. 2 xx xx xxxxx "pojištění se" xxxxxx xxxxx "dále".
41. X §15 odst. 3 úvodní část xxxxxxxxxx xxx:
"(3) Hrazené xxxxxx zahrnují xxxxxxxxx xxxx poskytnutou xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx nejvíce xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx-xx x prvních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx 1 xxxxxx embryo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spermií xxxx tělo xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx".
42. X §15 xxxx. 5 xxxx xxxxxx, §16x xxxx. 2 xxxx. b) x x), §16x odst. 4 a x §22 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
43. X §15 xxxx. 6 xxxxxxx f) xxx:
"x) které mohou xxx xxxxxxxx x xxx lékařského předpisu.".
44. X §15 xxxx. 7 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx".
45. X §15 odst. 10 xx slova "zdravotnickému xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
46. V §15 xxxx. 14 xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxx" a ve xxxx třetí xx xxxxx "výkonů" xxxxxxxxx xxxxxx "služeb", slovo "xxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "služby", xxxxx "xxxxxxx26)" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx" x xx xxxxx textu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "; xxx-xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 15. xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx".
47. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 26 xx xxxxxxx, x xx včetně odkazů xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
48. X §15 xxxxxxxx 15 xxx:
"(15) Xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx děti xx 3 xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zaměstnanci poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx zdravotnická xxxxxxxxx služba, s xxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx §28.".
49. X §16 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx možností x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxx pojištěnce.".
50. X §16 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx".
51. V §16x odst. 1 xxxxxx část ustanovení xxx: "Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx hradit xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hrazené služby xxxxxxx, xxxxxxxxx poplatek xx xxxx".
52. V §16x xxxx. 1 xxxx. a) bodě 1 xx xxxxx "x xxxxxxxxxxx lékaře, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx a xxxxxx, xxxxxxxx lékaře, xxxx xx xxxxxxxx, při xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zubního xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, praktické xxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx, gynekologie x xxxxxxxxxxx, xxxx xx návštěvu, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x lékaře xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx".
53. X §16x xxxx. 1 xxxx. a) bodě 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx".
54. X §16a xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3 xxx:
"3. návštěvní službu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x oboru všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x dorost,".
55. X §16a xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) 90 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxx služby x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx") x pracovní xxx x xxxx xx 17 xx 7 xxxxx x x sobotu, xxxxxx x xx svátek, xxxx-xx xxxx doba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dobou xxxxxxxxxxxxx zajišťujícího pohotovostní xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xx využití xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx neplatí, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx lůžkové péče,".
56. X §16x xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "ústavní xxxx (§23), xxxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ozdravovnách (§34)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx".
57. X §16x xxxx. 3 písm. x) xx xx xxxxx "lékařem" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
58. V §16x xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx slovy "příjmem xxxxxxxxxxxxx, který", xxxxx "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xx povinen".
59. X §16x xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. f) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 30 xxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx poplatek xxxxx xxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx měsíce. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx zákonnému xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx čísla pojištěnce, xxxx regulačního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx poskytovatele x podpisem osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §16b xxxx. 1.".
60. V §16a xxxx. 7 xx xxxxx "Zdravotnické zařízení xx povinno" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb".
61. X §16x odst. 8 xx slova "Xxxxxxxx lékárenské xxxx xx povinno" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxxxx lékárenské xxxx je povinen" x xxxxx "limitu xxxxx odstavce 1" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx §16b xxxx. 1".
62. X §16x odst. 9 xxxx první xx xxxxx "Zdravotnické xxxxxxxx xx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx", xxxxx "xxxx 3" se xxxxxxxxx xxxxx "až 4" x xx xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "poskytovateli".
63. V §16x odst. 10 xx slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxx, která" se xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx", slovo "xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "poskytovateli".
64. X §16x xxxx. 11 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".
65. X §16a xxxx. 11, §39x xxxx. 2 xxxx. x), §39x xxxx. 3 xxxx x), §39x xxxx. 2 xxxx. d), §39d xxxx. 1, §39f xxxx. 6 xxxx. x) xx slova "xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 2".
66. X §16b odst. 2 větě první x druhé xx xx slovo "doplatků" xxxxxxxx xxxxx "započitatelných xx xxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxxx".
67. V §17 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx uzavírají Všeobecná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, zřízené xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx28), xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx při poskytování
a) xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Vězeňskou xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudem, xxx-xx o zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s onemocněním, xxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podrobit.".
68. X §17 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 2 xx 7.
69. V §17 xxxx. 2 xxxx xxxxx se slova "xxxxxxxxxxxxx zařízením" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx zařízení" xx nahrazují slovem "xxxxxxxxxxxxx", xx xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "hrazených xxxxxx" x xx xxxx xxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxxxx zdravotní péče" xxxxxxxxx xxxxx "poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxx zdravotní péče" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx a úhradě xxxxxxxxx služeb".
70. X §17 odst. 2 xx věta třetí xxxxxxx.
71. X §17 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxxxxxxxxxx x další xxxxxxxx poskytující xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvádět xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".
72. X §17 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx, xxxx úhrad zdravotní xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx pojištění" xxxxxxxxx xxxxx "Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx služeb", slova "xxxxxxxxxxxxxx zařízení" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx", xx xxxx páté xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "dohodě", xxxxx "zdravotní péče xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxxx péče hrazené x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx x regulační xxxxxxx", xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "zdravotnické xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
73. X §17 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "poskytovatelům" x slovo "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxxx".
74. X §17 xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx části xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx služby".
75. V §17 xxxx. 7 xxxx. a) xxxx 1 se slovo "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx", slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x slova "xx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "s xxxxxxxxxxxxxx".
76. X §17 xxxx. 7 písm. x) bodech 2 x 3 xx xxxxx "zařízením" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx".
77. X §17 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx".
78. X §17 odst. 7 xxxx. c) xx xxxxx "zdravotnickým xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" x slova "xxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxx prostředky".
79. X §17 se na xxxxx odstavce 7 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňuje xx xxxxxxx e), které xxx:
"x) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx předpisem xxxxxx xxxxxxxxxx přepravovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx těla zemřelého xxxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxx.".
80. X §17 xx xxxxxxxx odstavec 8, xxxxx xxx:
"(8) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydáno xxxxxxxxx x splnění podmínek xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě oprávnění xxxxxxxxx poskytovatele, má xx xxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx xx úhradu xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zemřelým xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
81. X §17a větě xxxxx se xxxxx "x rehabilitační zdravotní" xxxxxxx, slova "x xxxxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby", xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "x xx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xx poskytovatel", xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxxx".
82. §18 xxxxxx nadpisu xxx:
"§18
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, poskytují xxxxxxx služby jiní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx než xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx").
(2) Xxxxxxxxxxx lékařem xx xxx účely xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx
x) xxxxx registrujícího xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx poskytovatele specializované xxxxxxxxxx péče,
c) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxx xxxx.".
83. §19 xx 21 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
84. X §22 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "Xxxxxxxx péčí" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxx xxxxxxxx".
85. V §22 xxxx. x) xx xxxxx "registrujícího praktického xxxxxx, registrujícího xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x dorost" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx".
86. X §22 xxxx. x) xx xxxxx "a rehabilitační xxxxxxxxx" xxxxxxx, za xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxx xxxxxxxx" se nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxx pobytových xxxxxxxxxx xxxxxx".
87. Xxxxxx §22x xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx".
88. X §22x xx xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxx xxxxxxxx je x léčba".
89. §23 x 24 xx xxxxxx nadpisů xxxxxxx.
90. §25 x 26 xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"§25
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
(1) Xx-xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxxx zaškolení xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojištěnce,
je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx doprovázeného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx staršího 6 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx hradí xxxxxxxxx pojišťovna, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnec.
§26
Vybavení pojištěnce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx službami je x vybavení pojištěnce xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po ukončení xxxxxxxxxxxxx xx 3 xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dobu.
(2) Xxxxx xx pojištěnec xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ošetření xx propustku, xxxx xxxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx propustky xxxxxxxx xxxxxxx zdravotní pojišťovně xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".
91. §27 xx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 32 x 33 xxxxxxx.
92. §28 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§28
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx zahrnují xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zdravotní výkony xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx x tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkony xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.".
93. X §29 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 1 xx 4.
94. X §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: "Hrazenými xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx provádějí".
95. V §29 xxxx. 1 xx na konci xxxxx xxxxxxx c) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx xxxx 18 xxxxxx po provedení xxxxxxxx preventivní prohlídky".
96. X §29 xxxx. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxx xxxxxxxxx".
97. X §29 xxxx. 3 xx za slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "x porodnictví".
98. X §29 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
99. X §30 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx zahrnuje:" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxxx péče" se xxxxxxxxx slovy "hrazených xxxxxx".
100. X §30 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx".
101. V §30 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
102. X §30 xxxx. 2 xxxx. b) xxx 3 zní:
"3. xxxxx tuberkulóze x xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx testu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx 6 xxxxx; xxxxxxxx se x takovém případě xxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx tuberkulinový xxxx xxxxxxxxx,".
103. X §30 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 4 xx slova "x xxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "ve xxxxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx".
104. X §30 odst. 2 písm. b) xxx 5 zní:
"5. xxxxx xxxxxxxxxxxxx infekcím, xxxxx 3 xxxxx xxxxxxxx látky xxxx xxxxxxxxxx do sedmého xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx službou xx xxx xxxxxxxxxxx provedené xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x odložení aplikace xxxxx xxxx více xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x důvodu zdravotního xxxxx xxxxxxxxxx,".
105. X §30 odst. 2 xxxx. x) se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
106. X §30 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxx x) doplňuje xxx 6, který zní:
"6. xxxxx lidskému xxxxxxxxxxxx xxxxx dávkami xxxxxxxx xxxxx, x xx xxx dívky, xx-xx xxxxxxxx zahájeno od xxxxxxxx třináctého do xxxxxxxx čtrnáctého xxxx xxxx.".
107. X §30 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "x xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx zdravotnických xxxxxxxxxx poskytovatele".
108. V §30 odst. 2 xxxx. d) xx xxxxx "zdravotnických xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
109. X §30 odst. 2 xxxx. e) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx" x xxxxx "v xxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx".
110. X §30 odst. 3 úvodní xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".
111. V §30 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "diagnostiku" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
112. X §31 odst. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "hrazené xxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxx služeb".
113. V §31 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx lékař" nahrazují xxxxx "xxxxx registrujícího xxxxxxxxxxxxx".
114. V §31 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
115. Xxxxxx §32 xxx: "Xxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
116. V §32 xxxx. 1 a 3 xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
117. V §32 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx prostředky" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx dokumentace".
118. V §32 odst. 4 xx slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
119. X §32 xxxx. 5 se slova "xxxxxxxxxxxxxx zařízení" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
120. V §32 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:
"(6) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nabídnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx plnění, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx současně xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydávat xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vyplývá x xxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Uvedené xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dojde xxx, xx poskytovatel xxxxxxxxx vydávat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ceny x obchodních xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx prodejní ceny xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
121. Xxxxxx §33 zní: "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx".
122. V §33 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, poskytovaná xxxx xxxxxxxx součást xxxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx doporučil xxxxxxxxxx xxxxx x potvrdil xxxxxxx xxxxx. Návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxx registrujícího xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx lékař xxx xxxxxxxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx, xxxxx obsahuje též xxxxxx xxxxxx naléhavosti.".
123. X §33 xxxx. 2 xx za xxxxx "xxxxxxxxx" x xx xxxxx "lázeňské" xxxxxxxx slova "léčebně xxxxxxxxxxxxx".
124. V §33 xxxx. 3 až 7 se za xxxxx "lázeňská" xxxxxxxx xxxxx "léčebně rehabilitační".
125. X §33 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx", xx xxxx třetí xx za xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx", ve xxxx xxxxxx se xxxxx "Xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxxxxx", xx xxxxx "lázeňskou" xx xxxxxxxx slova "léčebně xxxxxxxxxxxxx", xxxxx "zařízení xxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx" x slova "xxxxxxxx xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxx xxxx".
126. V §33 xxxx. 5 xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hradí" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou".
127. X §33 odst. 6 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx ze zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
128. X §34 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxx a xx xxxx třetí xx xxxxx "z xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx".
129. X §34 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "ve xxxxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx" a slova "x lázeňském xxxxxxxx" xx nahrazují slovy "xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx".
130. V §34 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče".
131. §35 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
132. X §35a xx xx xxxxx "Xxxxx tkání" vkládají xxxxx ", xxxxx x", za xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxx xxxxx ", xxxxxxx" x xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx" se nahrazují xxxxxx "xxxxx".
133. X xxxxxxx §36 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx".
134. V §36 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxx službou xx přeprava pojištěnce xx území Xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx místa bydliště xxxx do zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxx xxxxxxxxx poskytovateli x x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx x případě, xx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x místě bydliště, xx přeprava do xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vzdálenější xxx místo xxxxxxxx, xxxxxxx xxx tehdy, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx ošetřujícím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, hradí zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
135. V §36 odst. 2 xx xxxxx "Dopravu" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx" a slova "xxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "zdravotnickou xxxxxxxx službu".
136. V §36 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "poskytovateli zdravotních xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".
137. V §36 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přeprava", slovo "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "přepravu" x xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
138. X §36 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx" x xx xxxxx "tkání" se xxxxxx slovo ", xxxxx".
139. X §37 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".
140. X §37 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přepravu", xx xxxxx "xxxxxxxx" xx vkládají slova "xxxxxxx xxxxx osobou" x na konci xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "xx xxxx odpovídající vzdálenosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx".
141. V §38 xx slova "Hrazená xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx xx x".
142. §39 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§39
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx
Xxxxxxxx službou xx x prohlídka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pitva, xxxxxxxx x pitvě x xxxxxxxx z xxxxx xx místa, xxx x xxxxx došlo, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx-xx toto xxxxx stejně xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pitva x soudní pitva x přeprava x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx.".
143. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 41 a 42 xx zrušují.
144. X §39x odst. 2 xxxxxxx x) zní:
"a) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx 3 xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxxx Bulharska, Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kypru a Xxxxx (dále xxx "xxxx referenčního koše"), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx nebo potraviny xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, je-li posuzovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx 3 zemích xxxxxxxxxxxx xxxx,".
145. X §39b xx xx xxxxx xxxxxxxx 12 tečka xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"d) xx xxxx ceny xxxxxxx zjištěné x xxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx pro každý xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxx xxxxx, xxx xx úhrada xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x), x) x x)".
146. V §39x xxxx. 13 xxxxxxx x) xxx:
"x) xx xxxx ceny výrobce xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx jednotlivý xxxxxx přípravek xx xxxxxxx xxxxxxxxx léčivých xxxxx x jejich xxxxxx,".
147. V §39b xxxx. 14 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39x xx 39x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxx".
148. V §39x xxxx. 14 xxxx. e) xx xxxxx "u xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx".
149. X §39b xx xx konci xxxxxxxx 14 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které zní:
"g) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx inovativních xxxxxxxxx.".
150. X §39x xxxx. 11 xxxxxxx x) zní:
"a) požadované xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x),".
151. X §39c xxxx. 11 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx".
152. X §39x xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Je-li xx xx xxxxxxxx xxxxx (§17 xxxx. 2), Xxxxx rozhodne x xxxx x podmínkách xxxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xxxx znám xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x klinické xxxxx, a to xxxxx xxxxx, odůvodňují-li xxxxxxxx xxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx přípravek xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx základní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle §39x xxxxxxx.".
153. X §39x se xxxxxxxx xxxxxxxx 12, xxxxx xxx:
"(12) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx označit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxx limitaci xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx mít vliv xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 11 xxxx. x), f) x x).".
154. X §39x se doplňuje xxxxxxxx 12, který xxx:
"(12) Xxxxxxxx xxxxx xxxx vázán důvody xxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx případě se xxxxxxxx xxxxx dalšími xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".
155. V §40 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx subjektům xxxxxxxx v §17 xxxx. 7, kteří x souladu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtách xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1. Xxxxx není mezi xxxxxxxxx pojišťovnou x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x jsou-li zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx povinny poskytnuté xxxxxxxxx xxxxxx uhradit, xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxx, xx kterými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřela xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1.".
156. X §40 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "hrazené xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "hrazených xxxxxx", slova "xxxxxxxxx xxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx", xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxx" xx nahrazují xxxxxx "xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx rychlostí xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx," xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".
157. X §40 xxxx. 3 xxxx. x) se slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "hrazených služeb", xxxxx "poskytnutí xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x akutních xxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx "její" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxx", xxxxx "u xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx péče" xx xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxxx hrazené xxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".
158. X §40 odstavec 6 zní:
"(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x) seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx, který neobsahuje xxxxx uvedené v xxxxxxx x), je xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx zveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x členění xxxxx, xxxxx lékař x xxxxxxxxxxxx pracovník xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří vykazují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx"); za tímto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonů x xxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx, x uvedením xxxxx, příjmení, xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x bodovými xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx i xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělí xxxxx xx xxxxx, k xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
159. V §42 odstavec 1 xxx:
"(1) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vyúčtování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x poskytovatelů x xxxxxxxxxx.".
160. V §42 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely x xxxxxxxxxxxxxx prostředků" x slova "lázeňského xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx".
161. X §42 xxxx. 3 xxxxxxx a) xxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
162. X §42 odst. 3 xxxx. b) xx xxxxx "prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
163. X §42 xxxx. 3 písm. x), §46 xxxx. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx a x §46 xxxx. 2 xxxx. d) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "hrazených xxxxxx".
164. V §42 xxxx. 3 závěrečné xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx", slova "xxxxxxx xxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxx", xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx".
165. V §42 odst. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxxx".
166. X §42 xxxx. 7 xx xxxxx "xx zdravotnickém xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx".
167. X §43 xxxx. 2 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx péči poskytnutou" xxxxxxxxx slovy "hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx" x xx xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
168. V §44 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "lůžkové", slova "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "vnitřního xxxx xxxxxxxxxxxxx lůžkové xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".
169. X §44 xx za xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Xx opakované xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxx poskytovatele v §11 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx; při určení xxxx xxxxxx se xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx způsobu jeho xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx spácháno; pokutu xxx xxxxxx xx 1 roku xxx xxx, kdy příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjistila xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle xxxx xx 3 xxx ode xxx, xxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x úhradě hrazených xxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxx lhůty podle §17 xxxx. 2.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx jako odstavec 6.
170. X §44 xxxx. 6 xx xx slovo "Pokuta" xxxxxxxx xxxxx "uložená xxxxx odstavců 1 xx 5".
171. V §45 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
172. X §45 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "povinni".
173. X §45x xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s §17 xxxx. 1, 2, 5 xx 7, §46 xxxx. 1 x §52 xxxx. 2, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uložit xxxxxx až xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč. Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".
174. §45x se xxxxxxx.
175. Xxxxxx xxxxx deváté xxx: "XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX".
176. V §46 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx dostupnosti. Tuto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx služeb. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx síť xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxx").".
177. X §46 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
178. X §46 odst. 2 xxxxxxx b) zní:
"b) xx-xx poskytovatelem hrazených xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,".
179. X §46 xxxx. 2 písm. c) xx xxxxx "zdravotnického xxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
180. X §46 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče." xxxxxxxxx xxxxx "poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxx.".
181. X §46 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx e), které xxx:
"x) xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx na poskytování xxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxx xxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.".
182. X §46 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:
"(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxx formy xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx a úhradě xxxxxxxxx služeb, a x xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxx společnosti s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx výběrové xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxx uchazeč. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x příslušném xxxxx, xxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx x xx schopna xx xxxxx stanovené ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x příslušném oboru xxxxxxxxx péče.".
183. X §47 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb" x slova "xxxxxxx x xxxxxxxx zdravotní" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx".
184. X §47 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "rozsah xxxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx hrazených xxxxxx" x xxxxx "xx xxx poskytována" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxx xxxxxxxxxxx".
185. V §47 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) lhůtu, od xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.".
186. X §48 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "zdravotnickým xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
187. X §48 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, xxxxxxxxxxx xx výběrového xxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxx, xxxxx osoby xx xxxxxxxxxx výběrového xxxxxx".
188. X §50 xxxx. 1 xx xxxxx "xx oprávněn xxxxxxxxxx zdravotní péči x xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx, xxxx je ve xxxxx stanovené xx xxxxxxxxx řízení schopen xxxxxx, předpoklady xxx xxxxxxxxxxx hrazených služeb x příslušném xxxxx xxxxxxxxx péče, který xx xxxxxxxxx výběrového xxxxxx".
189. V §51 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxx xxxxxxxxxx přihlášek xxxxxxx komise přihlížejí xxxxxxx k dobré xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx opatřením uloženým xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx stomatologické xxxxxx x České xxxxxxxxxx xxxxxx, k etickému xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx záměr xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpoklady xxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".
190. X §52 odstavec 2 xxx:
"(2) Zdravotní pojišťovna xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxx xxxxxx. Výsledek xxxxxxxxxx řízení nezakládá xxxxx na uzavření xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oprávněna uzavřít xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx.".
191. §54 xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 48 xxxxxxx.
192. Xxxxxx §55 xxx: "Xxxxxxx nákladů xx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pojištěnci".
193. X §55 xxxx. 1 až 5 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx".
194. V §55 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "zdravotnická zařízení xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "poskytli xxxxxxx xxxxxx".
195. Xxxxxxx č. 1 zní:
"Příloha x. 1 x xxxxxx x. 48/1997 Sb.
SEZNAM XXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX HRAZENÝCH XXX XX XXXXXXXX PODMÍNEK
Seznam xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx, xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
XXX
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
XXX
&xxxx;
xxxxxxxxx zdravotního xxxxxx x hlediska xxxxxx ze zdravotního xxxxxxxxx - xxxxxxx X, X, X - xxx xxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx XXX xxxxxxxx "X" - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx pojištění, výjimkou xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx konkrétního pojištěnce, xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu (nebo x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx potřebě)
 
W
 
výkon xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx "X - xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx při xxxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx frekvencí, xxxx xxxxx schválení revizním xxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX symbolem "X" - xxxxxxxxx xxxxx plně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xx.
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
xxx. x.
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx výkonu
 
ODB
 
Název
 
001
 
Všeobecné praktické xxxxxxxxx
&xxxx;
002
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x dorost
 
014
 
Stomatologie xxxxxxxxx - praktický xxxxx lékař - xxxxxxxxxx
&xxxx;
015
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
201
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxx x fyzikální xxxxxxxx
&xxxx;
401
&xxxx;
Xxxxxxxx lékařství
 
404
 
Dermatovenerologie
 
504
 
Cévní xxxxxxxxx
&xxxx;
601
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
603
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
&xxxx;
605
&xxxx;
Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
606
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
701
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
705
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
706
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
808
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
809
&xxxx;
Xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx
&xxxx;
903
&xxxx;
Xxxxxxxx logopedie
 
911
 
Všeobecná sestra
 
999
 
Universální xxxxxxxx xxxxxx - xxx vazby na xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
Xxx. x.
&xxxx;
XXX
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
XXX
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
1.
&xxxx;
001
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
2.
&xxxx;
002
&xxxx;
Xxxxxxxxx výchovná xxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
3.
&xxxx;
014
&xxxx;
Xxxxxxxx fisury - xxx
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
4.
&xxxx;
014
&xxxx;
Xxxxxxxx -jedna čelist
 
N
 
 
5.
 
014
 
Trepanace xxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
6.
&xxxx;
014
&xxxx;
Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x implantace x&xxxx;xxxxxx lékařství
 
N
 
 
7.
 
014
 
Provizorní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
8.
&xxxx;
014
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
9.
&xxxx;
015
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx konzultace xx xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
10.
&xxxx;
504
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx x. xxxxxx xxx. x další xxxxxx xxx vaskulární xxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
11.
&xxxx;
603
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
12.
&xxxx;
701
&xxxx;
Xxxxxxx laryngoskopie s xxxxxxxxx xxxx do xxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
13.
&xxxx;
706
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx protéz
 
N
 
 
14.
 
706
 
Penis - kavernosometrie
 
N
 
 
15.
 
706
 
Kavernosografie
 
N
 
 
16.
 
903
 
Logopedické preventivní xxxxxxxxx - xxxxxxxx x terénu
 
N
 
 
17.
 
001
 
Šetření xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závodním xxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pracovišti
 
18.
 
014
 
Injekční xxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxx bude hrazen x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
19.
&xxxx;
014
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x oboru xxxxx xxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx při převzetí xxxxxxxxxx xx péče xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
20.
&xxxx;
014
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxxxx dvakrát ročně
 
21.
 
014
 
Odstranění xxxxxxx kamene - xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxxxx jedenkrát xxxxx
&xxxx;
22.
&xxxx;
014
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxx s vysušením
 
W
 
Hrazeno xxx xxxxxxx přípravku x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxx nosiče
 
23.
 
014
 
Výplň xxxxxxx xxxx (bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx kompozita pouze x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
24.
&xxxx;
014
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxx xxxxxx xx xxxxx plošek, xxxxxx xxxxxxxxxxxx růžku x xxxxxxxx plastické)
 
W
 
Hrazeno x xxxx do xxxxxxxx 18 let v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
25.
&xxxx;
014
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx čepu
 
26.
 
014
 
Přechodná xxxxx xxx preparace - xx zub
 
W
 
Hrazeno xxx xxxxxxx samopolymerující kompozitní xxxxxxxxxx
&xxxx;
27.
&xxxx;
014
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx - na xxx
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pryskyřice
 
28.
 
201
 
Stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konference
 
W
 
Hrazen xxxxxxxxx xxxxx léčby
 
29.
 
401
 
Šetření xx xxxxxxxxxx pojištěnce x xxxxxxxx xxxxxx profesionálního xxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxx xxxx xxxxxx xxx v indikaci xxxxxxxxx xxx hrozící, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
30.
&xxxx;
601
&xxxx;
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx odstálého xxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxx xxxxxx xx 10 xxx věku dítěte, xxx 10 let xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
31.
&xxxx;
701
&xxxx;
Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
32.
&xxxx;
705
&xxxx;
Xxxxxxxx kontaktní xxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxx xxxx hrazen xx xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
33.
&xxxx;
808
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx soudním xxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxx xxxx hrazen, xxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
34.
&xxxx;
911
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx doporučení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lékařem xxxxxxxxxx dočasné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
&xxxx;
35.
&xxxx;
911
&xxxx;
Xxxxxx kontrola xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx praktického xxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx frekvenci xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
36.
&xxxx;
911
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxx xxxx hrazen xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
37.
&xxxx;
911
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx prostředí
 
W
 
Výkon xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx návštěv xx určité xxxxxx
&xxxx;
38.
&xxxx;
999
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxx bude xxxxxx xxx na xxxxxxx pojištěnce jedenkrát xxxxx v jednom oboru xx xxxxxxxxx zápisu xx zdravotnické xxxxxxxxxxx
&xxxx;
39.
&xxxx;
999
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxx xxxx hrazen na xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx 15 xxx maximálně dvakrát xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ročně xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
40.
&xxxx;
999
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx či xxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx zdůvodněné xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x stvrzené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zákonného zástupce
 
41.
 
999
 
Konzilium xxxxxxx poskytovatele specializované xxxxxxxxxx péče
 
W
 
Výkon xxxxxx xxx pokud xx xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
42.
&xxxx;
404
&xxxx;
Xxxxxxx á 30 xxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x dg. X00 - E07 (xxxxxxx štítné xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx), X 10 - X 14 (xxxxxxxx xxxxxxxx), X 20 - X 35 (xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx)
&xxxx;
43.
&xxxx;
601
&xxxx;
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx boltce x xxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx)
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
44.
&xxxx;
601
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
45.
&xxxx;
601
&xxxx;
Xxxxxxx ptózy xxxxxxxx - xxxxx, xxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
46.
&xxxx;
601
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx (xxxx xxxxxxx)
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
47.
&xxxx;
601
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx a měkkého xxxx pro xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
48.
&xxxx;
601
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx - xxxxx xxx
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
49.
&xxxx;
601
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxx (X-xxxx, xxxxxx xxxxxx)
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
50.
&xxxx;
601
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
51.
&xxxx;
601
&xxxx;
Xxxxxxx gigantomastie
 
Z
 
 
52.
 
601
 
Ablace xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
53.
&xxxx;
601
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
54.
&xxxx;
601
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
55.
&xxxx;
601
&xxxx;
Xxxxxxxxxx implantátu prsu x xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
56.
&xxxx;
601
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
57.
&xxxx;
605
&xxxx;
Xxxxxxxx brady kostí, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
60.
&xxxx;
605
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx -xxxxx čelist
 
Z
 
 
61.
 
605
 
Korekce xxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
62.
&xxxx;
606
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx femuru
 
Z
 
 
63.
 
606
 
Prodloužení, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
64.
&xxxx;
701
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
65.
&xxxx;
705
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxx xx hrazen xxx xxxxxxxxx xx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lékaře
 
66.
 
705
 
Dermatoplastika jednoho xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx - exize x&xxxx;xxxxxxx xxxxx + xxxxxxxxxx xxxx x záhybu
 
Z
 
 
67.
 
705
 
Laserová xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxx je xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx 1 oku xxxxxxx pětkrát, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
68.
&xxxx;
705
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
69.
&xxxx;
706
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
70.
&xxxx;
706
&xxxx;
Xxxxx - intrakavemózní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
71.
&xxxx;
706
&xxxx;
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
72.
&xxxx;
999
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx péči xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
".
196. Xxxxxxx č. 2 x 3 xxxxx:
"Xxxxxxx x. 2 k xxxxxx č. 48/1997 Xx.
XXXXXX XXXXXX LÉČIVÝCH XXXXX
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx látek
 
1
 
protivředová xxxxxx xx skupiny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
2
&xxxx;
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
3
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
4
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx u nespecifických xxxxxxxxx zánětů, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
5
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxx léčiva x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zánětů, xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
6
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
7
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
8
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
9
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
10
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
11
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
12
&xxxx;
xxxxxxx X x xxxx analoga, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
13
&xxxx;
xxxxxxx X x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
14
&xxxx;
xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
15
&xxxx;
xxxx draslíku, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
16
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vitaminu X
&xxxx;
17
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx heparinu
 
18
 
antithrombotika xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx-Xx (xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx léčiva)
 
19
 
antiagregancia - xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
20
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
21
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, parenterální xxxxxxxx
&xxxx;
22
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx K), xxxxxxxxx podání
 
23
 
koagulační faktor XXXX
&xxxx;
24
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxx XX
&xxxx;
25
&xxxx;
xxxx xxxxxx, perorální xxxxxx
&xxxx;
26
&xxxx;
xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx podání
 
27
 
soli xxxxxx, xxxxxxxxxxxx aplikace
 
28
 
erytropoetin a xxxxxxx léčiva x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinku
 
29
 
substituenty xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx)
&xxxx;
30
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x plazmatické xxxxxxxx (xxxxxxx)
&xxxx;
31
&xxxx;
xxxxx parenterální xxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxx xxx in xxx)
&xxxx;
32
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
33
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
34
&xxxx;
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dialýze
 
35
 
roztoky x xxxxxxxxxxx
&xxxx;
36
&xxxx;
xxxxxxx glykosidy, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
37
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx třída X x XXX, perorální xxxxxx
&xxxx;
38
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
39
&xxxx;
xxxxxxx a molsidomin xxx chronické xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
40
&xxxx;
xxxxxxx pro akutní xxxxx
&xxxx;
41
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxxxx - antiadrenergní xxxxx, xxxxxxxxx podání
 
42
 
léčiva xxx xxxxxx hypertenzi
 
43
 
diuretika x xxxxxx diureticlcým xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
44
&xxxx;
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
45
&xxxx;
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
46
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
47
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxx-xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
48
&xxxx;
xxxxxxxxx vápníkového xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 24 hodin, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
49
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx
&xxxx;
50
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, perorální xxxxxx, xxxxxxxx déle xxx 24 xxxxx
&xxxx;
51
&xxxx;
XXX-xxxxxxxxxx xxxxxxxx déle než 24 xxxxx
&xxxx;
52
&xxxx;
xxxxxx ovlivňující xxxxxx renin-angiotenzin x xxxxxxxx XXX-xxxxxxxxx
&xxxx;
53
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
54
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
55
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
56
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
57
&xxxx;
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
58
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxxx používané x xxxxxxx xxxxxxx - slabé a xxxxxxx silné 1. x 2. xxxxxxxx
&xxxx;
59
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx x středně xxxxx 3. x 4. xxxxxxxx
&xxxx;
60
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx x velmi xxxxx 1. x 2. xxxxxxxx
&xxxx;
61
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx - silné x xxxxx xxxxx 3. x 4. xxxxxxxx
&xxxx;
62
&xxxx;
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x lokálnímu xxxxxxx
&xxxx;
63
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, antibiotika x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
64
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
&xxxx;
65
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
&xxxx;
66
&xxxx;
xxxxxxxxxx prolaktinu
 
67
 
mužské xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
68
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
69
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
70
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx hormony xx xxxxxxx progestinů
 
71
 
gonadotropiny x xxxx stimulancia xxxxxxx
&xxxx;
72
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, androgeny x xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
73
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
74
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostaty
 
75
 
hormony xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx analoga
 
76
 
hormony xxxxxxx xxxxxx hypofýzy x xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
77
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
78
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
79
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxxx xxx celkové použití, xxxxxxxxxxxx aplikace
 
80
 
hormony štítné xxxxx
&xxxx;
81
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
82
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
83
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
84
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxx antibiotika, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
85
&xxxx;
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx spektrem x xxxxxxxxx penicilinů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
86
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
87
&xxxx;
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
88
&xxxx;
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
89
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podání
 
90
 
linkosamidová antibiotika, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
91
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
92
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
93
&xxxx;
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx chemoterapeutika, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
94
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx užití, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
95
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx látky
 
96
 
systémová xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, perorální xxxxxx
&xxxx;
97
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
98
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
99
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
&xxxx;
100
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
101
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
102
&xxxx;
xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
103
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
104
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx kyseliny, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
105
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx listové xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
106
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
107
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx purinů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
108
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx pyrimidinů, ostatní xxxxx aplikace
 
109
 
alkaloidy x xxxx vinca a xxxxxxx
&xxxx;
110
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
111
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
112
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
113
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
114
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
115
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
116
&xxxx;
xxxxxxxxxxx - inhibitory xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
117
&xxxx;
xxxxxxxxxxx - monoklonální xxxxxxxxxx
&xxxx;
118
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxx x cytostatickým xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx podání
 
119
 
antagonisté xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
120
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
121
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
122
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
&xxxx;
123
&xxxx;
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx acetát xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
&xxxx;
124
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
&xxxx;
125
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx m-TOR, xxxxxxxxx podání
 
126
 
imunosupresivní léčiva - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podání
 
127
 
imunosupresivní léčiva, xxxxxxxxxx XXX alfa
 
128
 
nesteroidní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, perorální xxxxxx
&xxxx;
129
&xxxx;
xxxxxxxxxxx protizánětlivá xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
130
&xxxx;
xxxxxxxxx svalová xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
131
&xxxx;
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
132
&xxxx;
xxxxxx působící xx mineralizaci xxxxx - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
133
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
134
&xxxx;
xxxxxxxxxx - xxxxx opioidy, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
135
&xxxx;
xxxxxxxxxx - silné xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx aplikace
 
136
 
analgetika - xxxxxx, parenterální xxxxxx
&xxxx;
137
&xxxx;
xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx podání
 
138
 
analgetika - silné opioidy xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
139
&xxxx;
xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podání
 
140
 
antimigrenika
 
141
 
antiepileptika ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
142
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, oxazolidinů x xxxxxxxxxxx
&xxxx;
143
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
&xxxx;
144
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxx ze skupiny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
145
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
146
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx antiparkinsonika xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx derivátů
 
147
 
antiparkinsonika xx xxxxxxx xxxxxxxx dopaminu
 
148
 
antiparkinsonika xxxxxxxx xx XXX xxxx XXXX
&xxxx;
149
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, I. xxxxx, perorální xxxxxx
&xxxx;
150
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, XX. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
151
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxx x nízkým xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
152
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxxx - antagonisté xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
153
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
154
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
155
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxx, neuroleptika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
156
&xxxx;
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
157
&xxxx;
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx podání
 
158
 
antidepresiva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpětné vychytávání xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
159
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, perorální podání
 
160
 
antidepresiva - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
161
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
162
&xxxx;
xxxxxx k xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx choroby (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)
&xxxx;
163
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
164
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxx závratí, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
165
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
166
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
167
&xxxx;
xxxxx protialergická léčiva xxxxxx kortikoidů
 
168
 
inhalační xxxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
169
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
170
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
171
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxxx, perorální xxxxxx
&xxxx;
172
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
173
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx
&xxxx;
174
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
175
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxx - antivirotika
 
176
 
oftalmologika - xxxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
177
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
178
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx sympatomimetik a xxxxxxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
179
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxxxx ze skupiny xxxx-xxxxxxxxx
&xxxx;
180
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
&xxxx;
181
&xxxx;
xxxxxxxxxx x cykloplegika
 
182
 
oftalmologika - xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
183
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
184
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx podání
 
185
 
základní xxxxxxxx
&xxxx;
186
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx léčbě xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
187
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx podání
 
188
 
definované xxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
189
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxx aminokyselin xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx fenylalaninu) xxx xxxxx poruchy metabolismu
 
190
 
individuálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
191
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx terapii
 
192
 
erytrocytární xxxxxxxxx
&xxxx;
193
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
194
&xxxx;
xxxxxxxxx z plazmy
 
195
 
leukocytární xxxxxxxxx
Xxxxxxx x. 3 x zákonu x. 48/1997 Xx.
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX X
Xxxxxx použitých xxxxxxx x symbolů
V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx z prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxx zkratky a xxxxxxx xxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxx
1 xxxxxxxx materiál, xxxxxxxx
2 xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx
3 pomůcky stomické
4 xxxxxxxxxxx protetické pomůcky xxxxxxx xxxxxxxx
5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
6 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
7 vozíky xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx
8 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
9 xxxxx x optické xxxxxxx
10 pomůcky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
11 xxxxxxx xxx diabetiky
12 kompenzační xxxxxxx xxx tělesně xxxxxxxxx
13 xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
14 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
15 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
16 xxxx xxxxxxxxxxx
17 xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxx
xX decibel
DPT xxxxxxxx
X. X. xxxxxxxxx xxxxx
XXX xxxxxxxxxxxxxxxx
XXX práh xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x označení xxxxxxxxxxx zaměření xxxxxxxxx
XXX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
XXX xxxxxxxxx
XXX xxxxxxxxxxxxxx x diabetologie
DRV xxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXX xxxxxxxxx
XXX xxxxxxxxx
X16 odborná xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx
XXX xxxxxxxxxx, xxxxxx neurologie
OHM xxxxxxxxx x hematologie
OPH xxxxxxxxxxxx
XXX ortopedická xxxxxxxxx
XXX xxxxxxxxx
XXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXX dětské xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx
XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
XXX rehabilitační a xxxxxxxxx medicína
S3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
X4 odborná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx speciálních xxxxxxxxx xxxxxxx
X5 zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
XXX xxxxxxxxxxxxx
XXX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
XXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
XXXXX X
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx druhu (xxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
x výjimkou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
2
&xxxx;
1
&xxxx;
xxxxxxxx xx xxxx xxx
&xxxx;
&xxxx;
3
&xxxx;
2
&xxxx;
xxxxx PVC
 
 
4
 
2
 
podložky XXX
&xxxx;
&xxxx;
5
&xxxx;
4
&xxxx;
xxxxxx tenisový
 
 
6
 
4
 
ortézy xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
7
&xxxx;
7
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxx xx kočárku - xxxxxxxx deska
 
 
8
 
7
 
příslušenství xx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
9
&xxxx;
7
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxx ke kočárku - pláštěnka
 
 
10
 
7
 
příslušenství x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
11
&xxxx;
7
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxx k vozíku - xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
12
&xxxx;
7
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx pro xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
13
&xxxx;
11
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx stanovení xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
14
&xxxx;
12
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxx x chodítkům, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
15
&xxxx;
13
&xxxx;
xxxxxxx xxxx
&xxxx;
&xxxx;
16
&xxxx;
13
&xxxx;
xxxxxxx xxxx
&xxxx;
&xxxx;
17
&xxxx;
13
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
18
&xxxx;
13
&xxxx;
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
19
&xxxx;
13
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
20
&xxxx;
13
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
21
&xxxx;
13
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
22
&xxxx;
16
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxx vložky do xxx
&xxxx;
&xxxx;
23
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vozíků x xxxxxxx x individuálně xxxxxxxxxx ortopedicko xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a oprav xxxxxxx a polohovacích xxxxxxx
&xxxx;
XXXXX C
Seznam zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního pojištění xxx xxxxxxxxxxx ambulantních xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx druhu (xxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx ran
 
max. xxxxxx 10 x 10 xx
&xxxx;
100 %; max. 4 Kč za 1 xx; A
 
2
 
1
 
netkaná xxxxxxxx
&xxxx;
xxx. xxxxxx 10 x 10 cm; xxx. 100 xx xx xxxxx; pouze xxx stomiky
 
100 %; xxx. 50 Kč xx 100 xx; X
&xxxx;
3
&xxxx;
1
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx ran
 
max. xxxxxx 20 x 20 xx; po xxxxxxxxxx XXX, XXX, J16; xxx xxxxx delší xxx 9 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 200 Kč xx 1 ks; X
&xxxx;
4
&xxxx;
1
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xx 18 let, xxxxx pro xxxxxxx x diabetiky
 
100 %; xxx. 30 Kč xx balení; X
&xxxx;
5
&xxxx;
1
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. rozměr 14 xx x 5 x
&xxxx;
100 %; xxx. 50 Kč xx 1 xx; A
 
6
 
1
 
obinadlo xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxx. xxxxxx 12 xx x 5 x
&xxxx;
100 %; xxx. 15 Kč xx 1 ks; X
&xxxx;
7
&xxxx;
1
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
100 %; xxx. 30 Xx za 1 xx; X
&xxxx;
8
&xxxx;
1
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxx. 1.000 ks za xxx; po xxxxxxxxxx XXX
&xxxx;
100 %; xxx. 70 Kč za 1.000 xx; X
&xxxx;
9
&xxxx;
1
&xxxx;
xxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 500 x
&xxxx;
100 %; xxx. 50 Xx xx 500 x; X
&xxxx;
10
&xxxx;
2
&xxxx;
xxxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxx pro lehkou xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 150 xx xx xxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 450 Xx xx 150 xx; X
&xxxx;
11
&xxxx;
2
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxx. 150 xx xx xxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 900 Xx xx 150 xx; X
&xxxx;
12
&xxxx;
2
&xxxx;
xxxxxxxxx prostředky xxx těžkou xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 150 xx xx xxxxx
&xxxx;
100 %; max. 1.700 Xx za 150 ks; X
&xxxx;
13
&xxxx;
2
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxx. 24 xx xx rok
 
100 %; xxx. 190 Xx xx 24 xx; X
&xxxx;
14
&xxxx;
2
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 30 xx xx xxxxx
&xxxx;
100 %; max. 700 Kč xx 30 ks; X
&xxxx;
15
&xxxx;
2
&xxxx;
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 10 xx xx xxxxx
&xxxx;
100 %; max. 500 Xx xx 10 xx; X
&xxxx;
16
&xxxx;
3
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 10 ks xx xxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 3.000 Xx xx 10 ks; B
 
17
 
3
 
podložky xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 15 ks xx xxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 4.500 Xx xx 15 xx; X
&xxxx;
18
&xxxx;
3
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 15 xx xx měsíc
 
100 %; xxx. 4.500 Xx za 15 xx; X
&xxxx;
19
&xxxx;
3
&xxxx;
xxxxxx stomické
 
max. 30 xx za xxxxx; po schválení xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 3.100 Xx xx 30 xx; X
&xxxx;
20
&xxxx;
3
&xxxx;
xxxxx stomické
 
max. 30 xx xx xxxxx; xx schválení revizním xxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 3.100 Xx xx 30 xx; X
&xxxx;
21
&xxxx;
3
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uzavřené - xxxxx
&xxxx;
xxx. 60 xx xx xxxxx
&xxxx;
100 %; max. 4.000 Xx za 60 xx; X
&xxxx;
22
&xxxx;
3
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřené - xxxxx (včetně podložky)
 
max. 60 xx xx xxxxx
&xxxx;
100 %; max. 7.500 Xx xx 60 xx; B
 
23
 
3
 
systémy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výpustné - xxxxx
&xxxx;
xxx. 30 xx xx xxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 9.000 Xx xx 30 xx; X
&xxxx;
24
&xxxx;
3
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpustné - xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx)
&xxxx;
xxx. 30 ks za xxxxx
&xxxx;
100 %; max. 8.500 Kč xx 30 xx; B
 
25
 
3
 
systémy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx
&xxxx;
xxx. 30 xx xx xxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 5.500 Xx xx 30 xx; X
&xxxx;
26
&xxxx;
3
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx)
&xxxx;
xxx. 30 ks xx xxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 9.000 Xx xx 30 xx; X
&xxxx;
27
&xxxx;
3
&xxxx;
xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx stomiky
 
max. 2 ks xx xxx; xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 600 Kč xx 2 ks; X
&xxxx;
28
&xxxx;
3
&xxxx;
xxxxxxx stomické irigační - xxxx a xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 2 xxxx xxxxxx příslušenství xx xxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 2.800 Kč xx 2 xxxx; X
&xxxx;
29
&xxxx;
3
&xxxx;
xxxxxxx stomické - xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xxxxxx (10 xx xxxxxxxx, 60 ks xxxxxxxxxx xxxxx x 15 xx zařízení xx xxxxxxxx kontinenci stomie) xx xxxxx; po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 13.000 Xx za 1 xxxxxx; A
 
30
 
3
 
podložky xxxxxxxx - drenážní
 
max. 10 xx xx xxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; max. 3.000 Kč za 10 xx; B
 
31
 
3
 
systémy xxxxxxxx - drenážní xxxxxxxxxx - xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx)
&xxxx;
xxx. 30 xx xx xxxxx; xx schválení revizním xxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 8.500 Kč za 30 xx; B
 
32
 
3
 
systémy xxxxxxxx - drenážní xxxxxxxxx - sáčky
 
max. 30 xx xx xxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 7.000 Kč xx 30 xx; X
&xxxx;
33
&xxxx;
3
&xxxx;
xxxxxxxxxx stomické - xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
100 %; X
&xxxx;
34
&xxxx;
3
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 30 xx za xxxxx; xxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 360 Xx xx 30 ks; X
&xxxx;
35
&xxxx;
3
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
100 %; xxx. 350 Xx xx xxxxx; X
&xxxx;
36
&xxxx;
3
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx stomické xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
100 %; max. 300 Xx xx xxxxx; X
&xxxx;
37
&xxxx;
3
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxx - ochranné
 
 
100 %; xxx. 1.000 Kč xx xxxxx; A
 
38
 
3
 
prostředky xxxxxxxx - xxxxxxxxxx
&xxxx;
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; max. 350 Xx xx měsíc; X
&xxxx;
39
&xxxx;
4
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx xx xxx; xx xxxxxxxxxx XXX,XXX XXX, XXX, XXX, XXX, XXX
&xxxx;
100 %; A
 
40
 
4
 
návlek xxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 8 ks za xxx
&xxxx;
100 %; X
&xxxx;
41
&xxxx;
4
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 2 ks xx xxx
&xxxx;
100 %; max. 130 Kč xx 2 xx; X
&xxxx;
42
&xxxx;
4
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 2 roky; xx xxxxxxxxxx XXX, XXX, PRL
 
100 %; xxx. 1.800 Kč xx 1 xx; X
&xxxx;
43
&xxxx;
4
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx samolepicí
 
max. 1 xx za 2 xxxx; xxx xxxxxxxxxxx otoku; xx xxxxxxxxxx XXX, X16
&xxxx;
100 %; xxx. 3.000 Xx za 1 xx; X
&xxxx;
44
&xxxx;
4
&xxxx;
xxxxxxx mamámí xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx x&xxxx;xxxxx 1 operace; xx xxxxxxxxxx CHR, XXX
&xxxx;
100 %; xxx. 500 Xx xx 1 xx; X
&xxxx;
45
&xxxx;
4
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. l xx xx xxx; při xxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxx CHR, OHM
 
100 %; max. 1.300 Xx za 1 xx; X
&xxxx;
46
&xxxx;
5
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xx xxxxxxxxxx XXX, XXX, REH, XXX, XXX x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; X
&xxxx;
47
&xxxx;
5
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 2 roky; xx předepsání XXX, XXX, ORT x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; A
 
48
 
5
 
protézy xxxxxxx x dolních xxxxxxxx - záldadní xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. x xx xx 2 xxxx; xx xxxxxxxxxx XXX, XXX, XXX
&xxxx;
100 %; X
&xxxx;
49
&xxxx;
5
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx končetin, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx stavebnicových xxxxxxxxxx x xxxxxx, včetně xxxxxxxx protéz horních xxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 2 xxxx; xx xxxxxxxxxx XXX, XXX, XXX a xx xxxxxxxxx revizním xxxxxxx
&xxxx;
100 %; X
&xxxx;
50
&xxxx;
5
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx druhé xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx za 5 xxx (v xxxxxxx xxxxxxxxx obou končetin 1 xxx xx 5 xxx); po xxxxxxxxxx ORP, XXX, XXX x po xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem X5
&xxxx;
100 %; X
&xxxx;
51
&xxxx;
6
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lýtkové XX. X. T
 
max. 2 xxxx za xxx; po xxxxxxxxxx XXX, XXX, INT, XXX, J 16
&xxxx;
100 %; xxx. 820 Xx za 2 xxxx; X
&xxxx;
52
&xxxx;
6
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx III. X. T
 
max. 2 xxxx xx xxx; xx xxxxxxxxxx XXX, XXX, XXX, X 16
&xxxx;
100 %; max. 900 Kč za 2 xxxx; X
&xxxx;
53
&xxxx;
6
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxx punčochy lýtkové XX. X. X
&xxxx;
xxx. 2 xxxx za xxx; po xxxxxxxxxx XXX, XXX, XXX, X 16
&xxxx;
100 %; xxx. 2.000 Kč xx 2 xxxx; X
&xxxx;
54
&xxxx;
6
&xxxx;
xxxxxxxxx elastické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX. X. X
&xxxx;
xxx. 2 xxxx xx xxx; xx xxxxxxxxxx XXX, CHR, XXX, XXX, J16
 
100 %; max. 1.050 Xx za 2 xxxx; X
&xxxx;
55
&xxxx;
6
&xxxx;
xxxxxxxxx elastické xxxxxxxx polostehenní XXX. X. X
&xxxx;
xxx. 2 xxxx xx rok; xx xxxxxxxxxx CHR, XXX, XXX, X16
&xxxx;
100 %; xxx. 1.200 Xx xx 2 xxxx; X
&xxxx;
56
&xxxx;
6
&xxxx;
xxxxxxxxx elastické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX. X. X
&xxxx;
xxx. 2 xxxx xx xxx; xx předepsání CHR, XXX, XXX, X16
&xxxx;
100 %; max. 2.600 Xx xx 2 xxxx; X
&xxxx;
57
&xxxx;
6
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stehenní II. X. T
 
max. 2 xxxx za xxx; xx předepsání XXX, XXX, XXX, XXX, X16
&xxxx;
100 %; xxx. 1.200 Xx za 2 páry; A
 
58
 
6
 
kompresní xxxxxxxxx punčochy xxxxxxxx XXX. K. X
&xxxx;
xxx. 2 páry za xxx; xx xxxxxxxxxx XXX, XXX, XXX, X 16
 
100 %; xxx. 1.200 Kč xx 2 páry; X
&xxxx;
59
&xxxx;
6
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxx punčochy xxxxxxxx XX. K. X
&xxxx;
xxx. 2 xxxx xx rok; xx xxxxxxxxxx XXX, XXX, XXX, X 16
&xxxx;
100 %; xxx. 3.000 Xx za 2 xxxx; X
&xxxx;
60
&xxxx;
6
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x pase XX. K. X
&xxxx;
xxx. 2 xx xx xxx; po xxxxxxxxxx XXX, XXX, XXX, XXX, J16
 
100 %; xxx. 700 Kč xx 2 xx; X
&xxxx;
61
&xxxx;
6
&xxxx;
xxxxxxxxx elastické punčochy xxxxxxxx x uchycením x pase XXX. X. X
&xxxx;
xxx. 2 xx xx xxx; xx xxxxxxxxxx XXX, XXX, XXX, X 16
&xxxx;
100 %; xxx. 750 Xx xx 2 ks; A
 
62
 
6
 
kompresní xxxxxxxxx xxxxxxxx stehenní x xxxxxxxxx x xxxx IV. K. X
&xxxx;
xxx. 2 xx xx xxx; xx xxxxxxxxxx XXX, XXX, XXX, X 16
&xxxx;
100 %; max. 800 Xx xx 2 xx; X
&xxxx;
63
&xxxx;
6
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dámské, xxxxxx XX. X. X.
&xxxx;
xxx. 2 xx xx xxx; xx xxxxxxxxxx XXX, XXX, XXX, DRV, X16 x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 1.900 Xx xx 2 ks; X
&xxxx;
64
&xxxx;
6
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx XXX. X. X.
&xxxx;
xxx. 2 ks za xxx; xx předepsání XXX, INT, XXX, X16 x po xxxxxxxxx revizním xxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 2.000 Xx xx 2 xx; X
&xxxx;
65
&xxxx;
6
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx XX. X. X.
&xxxx;
xxx. 2 ks xx xxx; xx xxxxxxxxxx XXX, INT, XXX, J16 a xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 2.000 Kč xx 2 ks; A
 
66
 
6
 
kompresní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XX. X. X
&xxxx;
xxx. 1 ks xx rok; po xxxxxxxxxx CHR, XXX, XXX, J16 x xx xxxxxxxxx revizním xxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 950 Xx xx1 xx; X
&xxxx;
67
&xxxx;
6
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalhoty xxxxxxxxxx XXX. a IV. X. T.
 
max. 1 xx xx xxx; xx xxxxxxxxxx XXX, XXX, DRV, J16 x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 1.300 Xx xx 1 ks; X
&xxxx;
68
&xxxx;
6
&xxxx;
xxxxx xxxxxx komplet XX. K. X.
&xxxx;
xxx. 2 xx xx xxx; xx předepsání XXX, XXX, XXX, X16, XXX x xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; max. 1.000 Xx xx 2 ks; A
 
69
 
6
 
pažní xxxxxx komplet III. x XX. K. X.
&xxxx;
xxx. 2 xx xx xxx; xx xxxxxxxxxx XXX, XXX, XXX, X 16, XXX
&xxxx;
100 %; max. 1.000 Xx za 2 ks; A
 
70
 
6
 
kompresní xxxxxxxxx punčochy a xxxxxxx II., XXX. x IV. K. X. - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technologií xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxx. 2 xx xx xxx; po xxxxxxxxxx XXX, XXX, XXX, J 16 x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem
 
100 %; xxx. 4.000 Xx xx 2 ks; X
&xxxx;
71
&xxxx;
6
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxx punčochy x xxxxxxx II., XXX. x XX. X. X. - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pletení
 
max. 2 xx xx xxx; xx předepsání X 16 x xx xxxxxxxxx revizním xxxxxxx X 5
&xxxx;
100 %; xxx. 15.000 Xx xx 2 ks; X
&xxxx;
72
&xxxx;
6
&xxxx;
xxxxxxxxx xxx a xxxxxxx xxx II. x III. K. X.
&xxxx;
xxx. 2 xx xx xxx; po xxxxxxxxxx XXX, ORT, XXX, PRL, DRV, X 16
&xxxx;
100 %; xxx. 260 Kč xx 2 ks; X
&xxxx;
73
&xxxx;
6
&xxxx;
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XX., XXX. x XX. X. X.
&xxxx;
xxx. 1 ks xx xxx; xx xxxxxxxxxx XXX, XXX, XXX, XXX, X16
&xxxx;
100 %; xxx. 300 Kč xx 1 xx; X
&xxxx;
74
&xxxx;
7
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 3 xxxx; xx xxxxxxxxxx XXX, XXX, NEU x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem
 
100 %; xxx. 21.000 Kč xx 1 ks; X
&xxxx;
75
&xxxx;
7
&xxxx;
xxxxxxx zdravotní - xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 3 roky; xx xxxxxxxxxx XXX, XXX, NEU a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 5.000 Kč xx 1 ks; A
 
76
 
7
 
vozík xxxxxxxxxx - xxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 ks xx 5 xxx; xx xxxxxxxxxx XXX, XXX, XXX, XXX x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; max. 9.000 Xx xx 1 ks; A
 
77
 
7
 
vozík xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 5 let; xx xxxxxxxxxx REH, XXX, XXX, XXX x xx xxxxxxxxx revizním xxxxxxx
&xxxx;
100 %; max. 19.000 Xx za 1 xx; X
&xxxx;
78
&xxxx;
7
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxxx - aktivní
 
max. 1 xx xx 5 xxx; xx xxxxxxxxxx REH, XXX, XXX, XXX x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; max. 21.000 Xx za 1 ks; A
 
79
 
7
 
vozík xxxxxxxxxx - xxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 ks za 5 xxx; xx xxxxxxxxxx XXX, ORT, XXX x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem
 
100 %; xxx. 21.000 Xx za 1 xx; X
&xxxx;
80
&xxxx;
7
&xxxx;
xxxxx mechanický - xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x závažnost zdravotního xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 5 xxx; xx předepsání XXX, XXX, XXX x xx schválení revizním xxxxxxx
&xxxx;
100 %; max. 55.000 Kč xx 1 xx; X
&xxxx;
81
&xxxx;
7
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 5 xxx; xx xxxxxxxxxx XXX, XXX, XXX, XXX x xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %;A
 
82
 
7
 
rukavice xxxxxx xxx vozíčkáře (x xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx;
xxx. 2 xxxx xx xxx
&xxxx;
100 %; xxx. 300 Xx xx 2 xxxx; X
&xxxx;
83
&xxxx;
7
&xxxx;
xxxxx s elektrickým xxxxxxx - xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 7 xxx; xx xxxxxxxxxx XXX, XXX, NEU, INT x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx S 5
&xxxx;
100 %; max. 136.000 Kč xx 1 ks; X
&xxxx;
84
&xxxx;
7
&xxxx;
xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx pro lehký xxxxxx obvykle x xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 ks xx 7 let; xx předepsání XXX, XXX, XXX, INT x po schválení xxxxxxxx lékařem X5
&xxxx;
100 %; max. 115.000 Xx za 1 xx; A
 
85
 
7
 
vozík xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 7 xxx; xx předepsání XXX, XXX, NEU, XXX x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem
 
100 %; X
&xxxx;
86
&xxxx;
7
&xxxx;
xxxxxx vozíku xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem
 
90 %
&xxxx;
87
&xxxx;
8
&xxxx;
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx - xxx středně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx 30 xX xx 59 xX SRT
 
max. 2 xx xx 5 let; xx 0 xx 7 xxx; xx xxxxxxxxxx XXX
&xxxx;
100 %; xxx. 10.600 Xx xx 2 xx; A
 
88
 
8
 
sluchadlo xxx vzdušné vedení - xxx xxxxxx x velmi těžkou xxxxxxxxxxxxxx od 60 xX SRT xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 2 xx za Xxxx; xx 0 xx 7 xxx; xx xxxxxxxxxx XXX
&xxxx;
100 %; xxx. 11.600 Xx za 2 xx; A
 
89
 
8
 
sluchadlo na xxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvukovodu x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx nedoslýchavostí, xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxx, xxxxx xx kofochirugických xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx alergie xx tvarovku, špatný xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxx. 2 xx xx 5 xxx; xx 0 xx 7 let; xx xxxxxxxxxx FON x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 22.000 Xx xx 2 xx; X
&xxxx;
90
&xxxx;
8
&xxxx;
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx - xxx xxxxxxx těžkou nedoslýchavost xx 30 dB xx 59 xX XXX
&xxxx;
xxx. 2 ks xx 5 xxx; xx 7 xx 18 xxx; xx xxxxxxxxxx FON, OTO X3
&xxxx;
100 %; max. 10.600 Kč xx 2 xx; X
&xxxx;
91
&xxxx;
8
&xxxx;
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx - xxx těžkou x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx od 60 xX XXX, xxxxxx xxxxxx, hluchota
 
max. 2 xx za 5 xxx; xx 7 xx 18 let; xx xxxxxxxxxx XXX, XXX X3
&xxxx;
100 %; xxx. 5.800 Xx xx 2 xx; X
&xxxx;
92
&xxxx;
8
&xxxx;
xxxxxxxxx xx kostní xxxxxx - xxxxxx xxxxxx při oboustranné xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx převodní xxxxxxxxxxxxxxx, chronickém výtoku xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx operacích, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxx. 2 xx xx 5 xxx; xx 7 xx 18 let; po xxxxxxxxxx XXX x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 6.800 Kč xx 2 xx; X
&xxxx;
93
&xxxx;
8
&xxxx;
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx vedení - xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx 40 dB do 59 xX XXX
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 5 xxx; od 18 let; xx xxxxxxxxxx FON, OTO X3
&xxxx;
100 %; xxx. 2.700 Xx za 1 xx; X
&xxxx;
94
&xxxx;
8
&xxxx;
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx - xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx 60 xX xx 79 xX XXX
&xxxx;
xxx. 1 xx za 5 xxx; xx 18 xxx; po předepsání XXX, OTO X3
&xxxx;
100 %; xxx. 3.900 Xx xx 1 xx; X
&xxxx;
95
&xxxx;
8
&xxxx;
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx - xxx velmi těžkou xxxxxxxxxxxxxx, ztráty xx 80 xX XXX, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 5 let; xx 18 xxx; po xxxxxxxxxx XXX, XXX X3
&xxxx;
100 %; xxx. 5.100 Xx za 1 ks; X
&xxxx;
96
&xxxx;
8
&xxxx;
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx - ztráta sluchu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, neřešitelných xxxxxxxxx na tvarovku, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx za 5 let; xx 18 xxx; xx xxxxxxxxxx FON, OTO X3 x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; max. 6.800 Xx za 1 xx; X
&xxxx;
97
&xxxx;
8
&xxxx;
xxxxxxx xx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 4 xx xx 5 xxx; xx xxxxxxxxxx XXX, XXX S3
 
100 %; xxx. 80 Xx xx 4 xx; X
&xxxx;
98
&xxxx;
8
&xxxx;
xxxxxxx adaptér k xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 5 xxx; xx xxxxxxxxxx XXX, XXX S3
 
100 %; max. 90 Xx xx 1 xx; X
&xxxx;
99
&xxxx;
8
&xxxx;
xxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 2 xx za 1 xxx; xx 18 xxx; po xxxxxxxxxx XXX, OTO X3
&xxxx;
100 %; xxx. 700 Kč xx 2 xx; X
&xxxx;
100
&xxxx;
8
&xxxx;
xxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 5 let; xx 18 xxx; xxx. 2 xx xx 5 xxx - xxxxx pro xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx XXX, XXX S3
 
100 %; xxx. 350 Xx xx 1 xx; X
&xxxx;
101
&xxxx;
8
&xxxx;
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 2 roky; xx 18 xxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx XXX x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 250 Xx xx 1 xx; A
 
102
 
8
 
ušní xxxxxxxx - sériově vyráběná
 
max. 1 xx xx 5 let; xx xxxxxxxxxx FON, OTO X3
&xxxx;
100 %; xxx. 20 Kč za 1 ks; X
&xxxx;
103
&xxxx;
9
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxx. 3 ks xx xxx - xx 6 xxx; xxx. 1 xx xx xxx - xx 6 xx 15 let; xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx +-3 DPT xx dálky; xx xxxxxxxxxx XXX
&xxxx;
100 %; xxx. 300 Kč xx 1 ks
 
104
 
9
 
obruba xxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 3 xxxx - xx 15 xxx; xxxxx brýle xxx refrakční xxxx +-3 DPT xx xxxxx; po xxxxxxxxxx XXX
&xxxx;
100 %; xxx. 150 Kč xx 1 ks
 
105
 
9
 
čočka brýlová xxxxxxxx, xxxxxxx
&xxxx;
xxx. 3x xx xxx - xx 6 xxx; xxx. 1x za xxx - xx 6 xx 15 xxx; max. 1x xx 3 xxxx - od 15 xxx; xxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx - xxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxxx XXX
&xxxx;
100 %; A
 
106
 
9
 
čočka xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 3x xx xxx - xx 6 xxx; xxx. 1x xx xxx - xx 6 xx 15 xxx; max. 1x xx 3 roky - xx 15 xxx; xxx xxxxx xxxxxxx; xxx +-10 XXX; do 3 xxx x xxxxxx; xx xxxxxxxxxx XXX
&xxxx;
100%;X
&xxxx;
107
&xxxx;
9
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx vysokoindexová
 
max. 3x xx xxx - xx 6 xxx; xxx. 1x xx xxx - od. 6 xx 15 xxx; max. 1x xx 3 xxxx - xx 15 xxx; xxx xxxxx xxxxxxx; myopie xxx -10 XXX; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xx xxxxxxxxxx XXX x po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100%;X
&xxxx;
108
&xxxx;
9
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, franklinova, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, silikát, plast
 
max. 2x xx xxx - xx 6 xxx; max. 1x xx xxx - xx 6 xx 18 let; xxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx; xxxxxx; xx xxxxxxxxxx XXX; xx 18 xxx nehrazeno
 
100 %; X
&xxxx;
109
&xxxx;
9
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 3x za xxx - do 6 xxx; xxx. 1x xx xxx - xx 6 do 15 xxx; max. 1x xx 3 xxxx - od 15 let; xxx xxxxx xxxxxxx; diplopie; xxxxxxxxxx; po xxxxxxxxxx XXX
&xxxx;
100%;X
&xxxx;
110
&xxxx;
9
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx, tvrdé
 
max. 3x xx rok - xx 6 let; xxx. 1x xx xxx - xx 6 do 15 xxx; max. 1x xx 3 xxxx - od 15 xxx; bez xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx; xxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx XXX
&xxxx;
100 %; X
&xxxx;
111
&xxxx;
9
&xxxx;
xxxxx brýlová xxxxxxxx - sférická, xxxxxxx
&xxxx;
xxx. 2x za xxx - do 6 xxx; xxx. 1x xx xxx - xx 6 xx 15 xxx; xxx. 1x xx 3 xxxx - xx 15 xxx; xxx xxxxx xxxxxxx; xx 15 let xxx +-10 DPT; xx 15 xxx xxx +-3 XXX; xx xxxxxxxxxx XXX
&xxxx;
100%;X
&xxxx;
112
&xxxx;
9
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxx. 3x xx xxx - xx 6 let; max. 1x za xxx - xx 6 xx 15 xxx; xxx. 1x za 3 roky - xx 15 xxx; xxx změny xxxxxxx; xxxxxx, pseudoafakie, choroby x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx XXX
&xxxx;
100%;X
&xxxx;
113
&xxxx;
9
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx hyperokulární
 
max. 2x za xxx - xx 18 xxx; xxx. 1x xx 3 xxxx - xx 18 xxx; xxx xxxxx xxxxxxx; po xxxxxxxxxx XXX x xx xxxxxxxxx revizním lékařem
 
100 %; A
 
114
 
9
 
čočka xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxx. 2x xx xxx - xx 15 xxx; xxx. 1x xx xxx - xx 15 xxx; xxx xxxxx xxxxxxx; refrakce; nad +-10 XXX; xxxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx irregularis, xxxxxxxxxxxxx 3 XXX x xxxx; xx xxxxxxxxxx XXX
&xxxx;
100 %;X
&xxxx;
115
&xxxx;
9
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxx. 2x xx xxx - xx 15 let; xxx. 1x za 2 xxxx - xx 15 let; xxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx 15 xxx x xxxxxx; xx xxxxxxxxxx XXX x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; X
&xxxx;
116
&xxxx;
9
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxx tvrdá - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 2x xx rok - xx 15 xxx; xxx. 1x xx 2 xxxx - xx 15 xxx; xxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx, astigmatismus irregularis, xx 15 let x xxxxxx; xx xxxxxxxxxx XXX a xx xxxxxxxxx revizním xxxxxxx
&xxxx;
100 %;X
&xxxx;
117
&xxxx;
9
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 2x za xxx - xx 15 xxx; max. 1x xx xxx - xx 15 xxx; xxx změny xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx XXX x po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; A
 
118
 
9
 
okluzor xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx
&xxxx;
xx xxxxxxxxxx XXX
&xxxx;
100 %; X
&xxxx;
119
&xxxx;
9
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 7 xxx; xx předepsání XXX X4 x xx xxxxxxxxx revizním xxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 8.000 Xx xx 1 ks; A
 
120
 
9
 
lupa xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 4x x xxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 5 xxx; xx xxxxxxxxxx XXX X4 a xx xxxxxxxxx revizním xxxxxxx
&xxxx;
100 %; max. 1.500 Xx xx 1 xx; X
&xxxx;
121
&xxxx;
9
&xxxx;
xxxx xxxxxxxx zvětšující xx 4x
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 5 xxx; xx xxxxxxxxxx XXX
&xxxx;
100 %; max. 100 Xx xx 1 xx; X
&xxxx;
122
&xxxx;
9
&xxxx;
xxxxxxx oční xxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 2 ks xx rok; xx xxxxxxxxxx XXX
&xxxx;
100 %; xxx. 800 Xx xx 1 xx; X
&xxxx;
123
&xxxx;
9
&xxxx;
xxxxxxx oční xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 2 xx xx 3 xxxx; xx xxxxxxxxxx OPH x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 2.000 Xx xx 1 ks; X
&xxxx;
124
&xxxx;
10
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků
 
po předepsání XXX, XXX, OTO, XXX; xx 18 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 500 Xx xx 1 xx; X
&xxxx;
125
&xxxx;
10
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx za 5 xxx; xx xxxxxxxxxx XXX, XXX, XXX x xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 4.500 Xx xx 1 ks; X
&xxxx;
126
&xxxx;
10
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 10 xxx; xx předepsání XXX, XXX, OTO x po schválení xxxxxxxx lékařem
 
100 %; xxx. 4.500 Xx xx 1 xx; X
&xxxx;
127
&xxxx;
10
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xx xxxxxxxxxx XXX a po xxxxxxxxx revizním xxxxxxx X 5
&xxxx;
100 %; X
&xxxx;
128
&xxxx;
10
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 2 xxxx; xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 300 Xx za 1 xx; X
&xxxx;
129
&xxxx;
10
&xxxx;
xxxxxxxx XXXX
&xxxx;
xx xxxxxxxxxx TRN, XXX x po schválení xxxxxxxx lékařem X 5
&xxxx;
100 %; max. 40.000 Kč xx 1 xx; X
&xxxx;
130
&xxxx;
10
&xxxx;
xxxxxxxx XXXX
&xxxx;
xx xxxxxxxxxx XXX, XXX a po xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem X 5
 
100 %; xxx. 60.000 Xx xx 1 ks; X
&xxxx;
131
&xxxx;
10
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xx předepsání XXX, XXX x xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 300 Kč za 1 ks; X
&xxxx;
132
&xxxx;
10
&xxxx;
xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx (xxxxxxxx)
&xxxx;
xxx. 1 xx za 2 xxxx; xx předepsání XXX, XXX, XXX x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem
 
100 %; xxx. 600 Xx xx 1 ks; X
&xxxx;
133
&xxxx;
11
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 3 xxxx; max. 2 xx za 3 xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx dvou xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx XXX
&xxxx;
100 %; max. 1.500 Xx za 1 xx; X
&xxxx;
134
&xxxx;
11
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxx k aplikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 3 xxxx; xx předepsání DIA
 
100 %; max. 1.200 Xx xx 1 xx; A
 
135
 
11
 
aplikátor xxxxxx xxxx pomocí xxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 5 let; xx xxxxxxxxxx XXX
&xxxx;
100 %; xxx. 250 Xx xx 1 xx; X
&xxxx;
136
&xxxx;
11
&xxxx;
xxxxxxxxx - pro xxxxxxxxx léčené intenzifikovaným xxxxxxxxxxx režimem (3 xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx), pro xxxxxxx xxxxxxxxx se 2 xxxxxxx inzulínu xxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 10 let; xx předepsání DIA x xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 1.000 Xx xx 1 xx; X
&xxxx;
137
&xxxx;
11
&xxxx;
xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx inzulínu
 
po xxxxxxxxxx XXX
&xxxx;
100 %; max. 120 Kč xx 100 xx; X
&xxxx;
138
&xxxx;
11
&xxxx;
xxxxx x inzulínovým xxxxx
&xxxx;
xxx. 200 ks za xxx; xx xxxxxxxxxx XXX
&xxxx;
100 %; xxx. 530 Xx za 200 xx; X
&xxxx;
139
&xxxx;
11
&xxxx;
xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxx. 100 xx xx xxx; xx předepsání XXX
&xxxx;
100 %; xxx. 270 Xx xx 100 xx; X
&xxxx;
140
&xxxx;
11
&xxxx;
xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (xxxxxxxxx s fixovanou jehlou)
 
po xxxxxxxxxx XXX
&xxxx;
100 %; xxx. 370 Kč xx 100 ks; X
&xxxx;
141
&xxxx;
11
&xxxx;
xxxxxxx pro odběr xxxx
&xxxx;
xxx. 100 xx xx rok; po xxxxxxxxxx DIA
 
100 %; xxx. 300 Xx xx 100 xx; X
&xxxx;
142
&xxxx;
11
&xxxx;
xxxxxxx diagnostické na xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxx. 400 xx za xxx; xx předepsání XXX
&xxxx;
100 %;xxx. 3.200 Xx xx 400 xx; X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxx. 1.000 xx xx xxx; xxx xxxxxxxx xxxxxx intenzifikovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxxx XXX a xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 8.000 Xx xx 1.000 xx; X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxx. 1.800 ks xx xxx - do 18 xxx x xxx těhotné xxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx XXX x xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx,
&xxxx;
100 %; xxx. 14.400 Xx xx 1.800 ks; X
&xxxx;
143
&xxxx;
11
&xxxx;
xxxxx inzulínová
 
max. 1 xx nebo sada 2 xx xx 4 xxxx; po xxxxxxxxxx XXX x xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx X 5
&xxxx;
100 %; max. 100.000 Xx xx 1 xx xxxx 1 xxxx; X
&xxxx;
144
&xxxx;
11
&xxxx;
xxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xx xxxxxxxxxx XXX
&xxxx;
100 %; xxx. 160 Xx xx 1 xxx; X
&xxxx;
145
&xxxx;
11
&xxxx;
xxxx infusní xxxxxxxxx x inzulínové xxxxx
&xxxx;
xx xxxxxxxxxx DIA x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 300 Xx xx 1 set; X
&xxxx;
146
&xxxx;
11
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xx předepsání XXX
&xxxx;
100 %; xxx. 230 Kč xx 100 xx; A
 
147
 
12
 
berle xxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 pár xx 2 roky
 
100 %; xxx. 400 Xx xx 1 xxx; X
&xxxx;
148
&xxxx;
12
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xxx xxxx 1 xx za 2 xxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 300 Xx xx 1 ks; X
&xxxx;
149
&xxxx;
12
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 5 xxx; xx xxxxxxxxxx XXX, XXX, XXX x xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; max. 7.000 Xx za 1 ks; A
 
150
 
12
 
hůl
 
max. 1 xx xx 3 xxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 130 Xx xx 1 ks; X
&xxxx;
151
&xxxx;
12
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 10 xxx; xx xxxxxxxxxx XXX, ORT, XXX x po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx X 5
&xxxx;
100 %; xxx. 30.000 Kč xx 1 xx; X
&xxxx;
152
&xxxx;
12
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 ks xx 5 let; xx xxxxxxxxxx XXX, XXX, XXX, XXX, XXX
&xxxx;
100 %; xxx. 4.000 Xx xx 1 xx; X
&xxxx;
153
&xxxx;
12
&xxxx;
xxxxxxxx xx XX
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 3 xxxx; po xxxxxxxxxx XXX, XXX, XXX, XXX, XXX
&xxxx;
100 %; xxx. 1.200 Xx xx 1 xx; X
&xxxx;
154
&xxxx;
12
&xxxx;
xxxxxxx xx vany x xxx xxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 ks za 5 let; xx xxxxxxxxxx REH, XXX, XXX, XXX, XXX
&xxxx;
100 %; max. 2.000 Xx xx 1 xx; X
&xxxx;
155
&xxxx;
12
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx za 10 let; xx xxxxxxxxxx XXX, ORT, XXX x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; max. 60.000 Xx za 1 xx; A
 
156
 
12
 
příslušenství k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 10 xxx; xx xxxxxxxxxx XXX, XXX, XXX x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 10.000 Xx xx 1 xx; X
&xxxx;
157
&xxxx;
12
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 10 xxx; xx xxxxxxxxxx XXX, XXX, XXX a xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; max. 30.000 Xx xx 1 ks; X
&xxxx;
158
&xxxx;
12
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 10 xxx; xx předepsání XXX, XXX, XXX x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem
 
100 %; xxx. 15.000 Xx xx 1 xx; X
&xxxx;
159
&xxxx;
13
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx xx rok; xx xxxxxxxxxx XXX, DRV, XXX
&xxxx;
100 %; xxx. 1.000 Xx xx 1 xx
&xxxx;
160
&xxxx;
13
&xxxx;
xxxxxxxx antidekubitní
 
max. 1 xx xx 3 xxxx; xx xxxxxxxxxx XXX, XXX, XXX x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; A
 
161
 
13
 
přilba xxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 ks xx 2 roky; xx xxxxxxxxxx XXX, XXX, XXX a po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 2.500 Xx xx 1 xx; X
&xxxx;
162
&xxxx;
13
&xxxx;
xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 150 ks xx měsíc; xx xxxxxxxxxx XXX x xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; max. 7.500 Xx xx 150 xx; X
&xxxx;
163
&xxxx;
13
&xxxx;
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx katetrizaci - xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 150 xx za xxxxx; xx xxxxxxxxxx URL x xx schválení xxxxxxxx lékařem
 
100 %; xxx. 2.300 Xx xx 150 ks
 
164
 
14
 
hůl xxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 3 xx xx rok; xx xxxxxxxxxx XXX, XXX
&xxxx;
100 %; X
&xxxx;
165
&xxxx;
14
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 7 xxx; xx xxxxxxxxxx XXX, PRL x xx schválení xxxxxxxx lékařem
 
100 %; xxx. 2.000 Xx xx 1 xx; X
&xxxx;
166
&xxxx;
15
&xxxx;
xxxxxxxx xxx zesilovače
 
max. 1 xx za 7 let; xx xxxxxxxxxx FON, XXX X3
&xxxx;
100 %; xxx. 1.000 Kč xx 1 xx; A
 
167
 
15
 
kompenzační xxxxxxx xxx sluchově xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 7 xxx; xx xxxxxxxxxx FON, XXX X3 x xx xxxxxxxxx revizním xxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 2.000 Xx za 1 xx; A
 
168
 
16
 
obuv xxxxxxxxxxx dětská - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 3 xxxx xx xxx; xx předepsání XXX, XXX,XXX x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 6.000 Xx xx 3 xxxx
&xxxx;
169
&xxxx;
16
&xxxx;
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 3 xxxx xx xxx; xx xxxxxxxxxx XXX, XXX,XXX a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 3.000 Xx xx 3 xxxx
&xxxx;
170
&xxxx;
16
&xxxx;
xxxx ortopedická - individuálně zhotovená - xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xxx za 2 xxxx; xx předepsání XXX, XXX, ORP
 
50 %
&xxxx;
171
&xxxx;
16
&xxxx;
xxxx ortopedická - xxxxxxxxxxxx zhotovená - xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xxx xx 2 xxxx; xx předepsání XXX, XXX, XXX
&xxxx;
90 %
 
172
 
16
 
obuv xxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xxx za 2 xxxx; xx předepsání XXX x po xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem
 
100 %; xxx. 1.000 Xx xx 1 xxx
&xxxx;
173
&xxxx;
16
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xxx xx xxx; xx xxxxxxxxxx REH, XXX, XXX
&xxxx;
100 %; xxx. 100 Xx xx 1 pár
 
174
 
16
 
vložka xxxxxxxxxxx - individuálně xxxxxxxxx - xxxxxx
&xxxx;
xxx. 2 páry za xxx; xx předepsání XXX, XXX, XXX
&xxxx;
100 %; max. 600 Xx za 2 xxxx
&xxxx;
175
&xxxx;
16
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 2 xxxx xx rok; xx xxxxxxxxxx XXX, ORT, XXX
&xxxx;
80%
&xxxx;
176
&xxxx;
17
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
xxx. 3 xx xx xxx; xx 18 let; xx xxxxxxxxxx XXX, XXX x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; max. 10.500 Xx xx 3 xx; X
&xxxx;
177
&xxxx;
17
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x ušlechtilého xxxx
&xxxx;
xxx. 2 xx xx 5 xxx; xx 18 xxx; xx xxxxxxxxxx OTO, FON
 
100 %; xxx. 4.000 Xx xx 2 xx; A
 
178
 
17
 
tracheostomická kanyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 3 xx xx rok; xx 18 xxx; xx předepsání XXX, XXX x po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; max. 10.500 Xx xx 3 xx; A
 
179
 
17
 
tracheostomická kanyla xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 2 ks xx xxx; xx 18 xxx; po xxxxxxxxxx XXX, FON x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 4.000 Xx xx 2 xx; X
&xxxx;
180
&xxxx;
17
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 5 xxx; xx xxxxxxxxxx OTO, TRN x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 4.000 Xx xx 1 xx; X
&xxxx;
181
&xxxx;
17
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 150 xx za xxx; xx předepsání XXX, XXX a xx xxxxxxxxx revizním xxxxxxx
&xxxx;
100 %; max. 1.000 Xx xx 150 xx; X
&xxxx;
182
&xxxx;
17
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 x za xxx; xx xxxxxxxxxx OTO, XXX
&xxxx;
100 %; max. 2.000 Kč xx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; X
&xxxx;
183
&xxxx;
17
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxx k hlasové xxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1x za xxx; po xxxxxxxxxx XXX, FON x xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem
 
100 %; max. 12.500 Xx za 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; X
&xxxx;
184
&xxxx;
17
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 ks xx 10 xxx; xx předepsání XXX x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 15.500 Xx xx 1 xx; X
&xxxx;
185
&xxxx;
17
&xxxx;
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 xx xx 2 xxxx; xx xxxxxxxxxx FON a xx schválení revizním xxxxxxx
&xxxx;
100 %; xxx. 700 Xx za 1 xx; X
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
X - Xxxxxx xx xxxx xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx"); cenu ekonomicky xxxxxxx náročné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna průzkumem xxxx.
X - Xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx nejméně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 3 xxxxxx xxxxxx.".
197. X xxxxxxx č. 4 Xxxxxx X x části "Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx provedení" xx x xxxxxxx slova "Xxxxx 99" nahrazují xxxxx "chromniklová xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx "Xxxxxx, Xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx náhradní xxxxxxx" x xxxxx "Xxxxxxx, Xxxxxxx (X1)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx".
198. X xxxxxxx x. 4 Xxxxxx X x xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx text "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zhotovení xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx s xxxx 82001, 82002, 72001, 72002). Xxxx xxxx výztuže se xxxxxxxxxxx k ceně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ve xxxxxxx "oprava xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx" (xxx 86081 x 76081) xxxx zahrnuta xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxx stomatologického výrobku." xxxxxxxxx textem "Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx zhotovení xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx retenčními xxxxx (výrobky x xxxx 82001, 82002, 72001, 72002). Cena xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx x ceně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ve xxxxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx" (xxx 86081 x 76081) xxxx zahrnuta cena xxxxxxxxxxxxxx šroubu. V xxxxxxx použití xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx výrobku.".
199. V xxxxxxx x. 4 Xxxxxx A x xxxxxxxx "Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx" xx slova "xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx záruční xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
200. V xxxxxxx x. 4 Oddílu X xx xxxxxx xxx xxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx náhrad, rebaze" xxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxx x úpravy snímacích xxxxxx, rebaze".
201. X xxxxxxx x. 4 Xxxxxx X xx x xxxx 72320, 76080, 76081, 82320, 86080 x 86081 xx xxxxxxx "Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxx "Xxxxxx" vkládají xxxxx "nebo úprava".
202. X příloze č. 4 Xxxxxx X xx x xxxx 72331, 72332, 82331 x 82332 xx xxxxxxx "Název stomatologického xxxxxxx" slovo "Xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx".
203. X xxxxxxx č. 4 Xxxxxx X xx u xxxx 72351, 72352, 72353, 72354, 82351, 82352, 82353 x 82354 xx sloupci "Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxx "Xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx - xxxxxx".
204. X příloze x. 4 Oddílu C x části "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxx
&xxxx;
"76036
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx, xxxxxxx stříška
 
 
b
 
P
 
965,-
 
76037
 
 
Clony, skluzná xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
x
&xxxx;
X
&xxxx;
603,-"
xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
"76037
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
x
&xxxx;
X
&xxxx;
965,-
&xxxx;
76038
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx, skluzná stříška
 
 
c
 
P
 
603,-"
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 1. dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx byla xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny k 1. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, následujícího xx xxx xxxxxx žádosti.
2. Při poskytování xxxxxxxxx péče xxxxx §15 odst. 3 xxxxxx x. 48/1997 Xx., xxxxx započalo xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxxx xxxxx §15 odst. 3 xxxxxx č. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx stanovené.
3. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona dosud xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx předpisu, xxxxxxxx. Řízení x xxxxxxxxxx úhrady xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx, a xx-xx xxxxxx, xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
4. Řízení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx rovna 50 Xx xx xxxxxx, x xx-xx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx řízení xxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Čl. XXX
Zákon č. 592/1992 Sb., x pojistném na xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 10/1993 Sb., xxxxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 161/1993 Xx., zákona x. 324/1993 Sb., xxxxxx č. 42/1994 Xx., zákona č. 241/1994 Sb., zákona x. 59/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1996 Xx., zákona č. 48/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Sb., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 118/2000 Sb., zákona x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx č. 138/2001 Xx., xxxxxx x. 49/2002 Xx., xxxxxx č. 176/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx č. 437/2003 Xx., xxxxxx x. 455/2003 Sb., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 123/2005 Sb., zákona x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., zákona x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 117/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 138/2011 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Xx. a xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §12 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "poskytované xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "hrazené xxxxxx")".
2. V §20 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxxx hrazené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxx xxxxxx".
3. X §21a xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx" nahrazuje slovem "xxxx" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx péče (dále xxx "nákladná xxxx")" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx nákladné xxxxxxx služby (xxxx xxx "nákladné hrazené xxxxxx")".
4. X §21x xxxx. 2 xx xxxxx "Nákladnou xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx hrazená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxxxxx hrazenými xxxxxxxx xx rozumí hrazené xxxxxx poskytnuté" a xxxxx "xxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
5. X §21x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
6. X §21x odst. 4, 6, 7 x 11 se xxxxx "xxxxxxxx péče" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb".
7. X §21x xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx péči" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
8. X §21x xxxx. 11 xxxx poslední xx xxxxx "se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxx nákladné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" x slova "zdravotnická xxxxxxxx xxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx".
9. V §21a xxxxxxxx 12 zní:
"(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinna xxxxxx správci xxxx xxxxxxxxxx případy, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hrazených služeb x xxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx má zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx xxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx, xx oprávněna xxxxxxxx nárok xxxxx xxxxxxxx 3 až xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx x nákladů, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
10. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 40x xx xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx zákona x. 592/1992 Xx., xxxxxx č. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1996 Xx., xxxxxx x. 48/1997 Xx., zákona x. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Sb., xxxxxx č. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 69/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 49/2002 Xx., zákona x. 420/2003 Sb., xxxxxx x. 455/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Xx., zákona x. 117/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx č. 188/2011 Xx. x zákona x. 298/2011 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 a 3.
2. X §4 xx na xxxxx xxxxxxx d) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x písmeno e) xx zrušuje.
3. X §5 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hrazené x veřejného zdravotního xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx služby") xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávněnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxx o zdravotních xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"),".
4. X §5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx " xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
5. V §5 se xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx písmeno x).
6. X §6 xxxx. 6 xx slova "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx", slova "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx zdravotní xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx x xxxxxx hrazených xxxxxx".
7. X §7 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx hrazené x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx služeb".
8. X §7 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx "zdravotní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".
9. X §7 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Z xxxxx xxxxxxxx xxx xxx rámec xxxxxxxxx xxxxxx hradit zdravotní xxxxxx x prokazatelným xxxxxxxxxxxx, diagnostickým xxxx xxxxxxxx efektem, jsou-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s jejich xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rekondičních xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zlepšení xxxxxxxxxxx xxxxx pojištěnců x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx statutárními xxxxxx Xxxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx xxx rámec xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Pojišťovna provádí x xxxxxxx xx xxxxxx x statutem Xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 7.".
10. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9 se xxxxxxx.
11. X §7 odst. 6 xx slova "zdravotnické xxxxxxxx5)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
12. Poznámka xxx xxxxx x. 5 xx xxxxxxx.
13. X §8 xxxx. 2 se xxxxx "poskytnuté xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".
14. X §8 xxxx. 3 xx xxxxx "zdravotnických" xxxxxxxxx xxxxxx "hrazených".
15. X §20 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx".
16. X §24 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxx xx povinna xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství nebo x oboru praktické xxxxxxxxx xxx xxxx x dorost informace x hrazených xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx pojištěncům, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx registrováni, jinými xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxx.".
17. V §24x xxxx. 1 xx slova "xxxx. 4" nahrazují xxxxx "xxxx. 3".
18. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 8x xx xxxxxxx.
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, oborových, xxxxxxxxxxx x dalších zdravotních xxxxxxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 280/1992 Sb., o xxxxxxxxxx, oborových, podnikových x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 15/1993 Sb., xxxxxx x. 60/1995 Xx., xxxxxx č. 149/1996 Xx., xxxxxx č. 48/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 49/2002 Xx., xxxxxx č. 420/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Sb., xxxxxx x. 117/2006 Xx., zákona č. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 351/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx. x xxxxxx x. 298/2011 Sb., xx xxxx takto:
1. X §4 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
"a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"),".
2. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x §22x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxxx".
3. X §6 xxxx. 4 větě xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx zařízením" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx".
4. X §6x odst. 3 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "Xxx výkonu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx subjektům, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx").".
5. V §6x odst. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "zdravotní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".
6. X §8 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění.".
7. X §8 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 2.
8. X §8 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx".
9. V §10 xxxx. 12 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx zdravotní péče" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb".
10. X §12 xxxx. 2 xx xxxxxxx a) zrušuje.
Xxxxxxxxx písmena x) xx d) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx c).
11. X §13 xxxxxxx a) xxx:
"x) xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx uzavřených x xxxxxxxxxxxxx,".
12. X §13 písm. x) xx slovo "zdravotní" xxxxxxxxx xxxxxx "hrazené".
13. V §13 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
14. X §15 xxxx. 3 xx xxxxx "zdravotní xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx nahrazují slovem "xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".
15. X §16 odst. 2 xx slova "xxxxxxxxx péče xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx hrazených".
16. X §16 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "hrazených xxxxxx".
17. V §16 odstavec 4 xxx:
"(4) Zaměstnanecká xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Z xxxxx prevence xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx preventivní, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a které xxxx xxxxxxxxxxx pojištěncům x souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx prevence lze xxxxxx x realizaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k odhalování xxxxxxxxx onemocnění, na xxxxxxx rehabilitačně rekondičních xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zdanění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx provádění veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provádí v xxxxxxx xx zákony x xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx §19 odst. 1.".
18. Xxxxxxxx xxx čarou x. 17 xx zrušuje.
19. X §17 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx".
20. X §18 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".
21. V §19 xxxx. 3 xx xxxxx "zdravotnické xxxxxxxx13)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
22. Xxxxxxxx xxx čarou č. 13 se xxxxxxx.
23. X §21 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinna ze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx registrujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství nebo x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx xxxxxxxxx x hrazených xxxxxxxx, xxxxx byly poskytnuty xxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx x takového xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředků; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
24. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21 se xxxxxxx.
25. X §22x xxxx. 2 xx slova "zdravotní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx zařízení" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxxx".
26. V §22b xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx zařízení" xxxxxxxxx slovem "poskytovateli" x slova "zdravotní xxxx, xxxxxx" se xxxxxxxxx slovy "hrazených xxxxxx, xxxxx".
27. X §22x odst. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx praktickým xxxxxxx x xxxxxxxxxx lékařem xxx děti x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx a xxxxxx".
28. X §22x xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxx zdravotní xxxx odbornými xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx oboru, než xx xxxxxxx x xxxxxxx x)".
29. X §22x xxxx. 2 písm. c) xx slovo "ústavní" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
30. V §22x xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
31. X §23 xxxx. 1 xx xxxxx "je xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xx xxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx,8)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,".
32. Xxxxxxxx xxx čarou x. 8 xx xxxxxxx.
Xx. VI
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x specifické zdravotní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx mimořádný xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXX
Xx. XXX
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po dni xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 369/2011 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.2012.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.