Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.10.2011.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
317/2011 Sb.
317
XXXXXXXX
xx xxx 20. xxxxx 2011,
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 104/1997 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů
Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxx xxxxx §46 odst. 2 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 102/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 489/2001 Xx., zákona x. 256/2002 Xx., xxxxxx x. 259/2002 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 358/2003 Xx., zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 80/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 311/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 97/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 347/2009 Xx. x xxxxxx x. 152/2011 Xx., (xxxx jen "xxxxx") x xxxxxxxxx §9 xxxx. 4, §18g xxxx. 7 a §18i xxxx. 4 x §18j odst. 5 a §25 xxxx. 15 xxxxxx:
Xx. X
Xxxxxxxx č. 104/1997 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x pozemních xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 300/1999 Xx., vyhlášky č. 355/2000 Sb., xxxxxxxx x. 367/2001 Sb., xxxxxxxx x. 555/2002 Xx., vyhlášky č. 490/2005 Xx. x xxxxxxxx x. 527/2006 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §6 xxxx. 1 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xx xxxx na xxxxx, xxxxxx, mimořádné a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx transevropské xxxxxxxx xxxx16).".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 16 xxx:
"16) Rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x. 661/2010/EU ze xxx 7. xxxxxxxx 2010 x hlavních xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
2. Xx §7 xx vkládá xxxx §7x, který včetně xxxxxxx x poznámky xxx xxxxx č. 17 zní:
"§7a
Bezpečnostní xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx17) se xxxxxx posouzení dopadů xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx bezpečnost silničního xxxxxxx při jejím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x vlastností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Bezpečnostní inspekci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x alespoň xxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 5 xxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx č. 11.
17) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/96/ES xx xxx 19. xxxxxxxxx 2008 x xxxxxx xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxxxxxxxxx.".
3. Xx §36 xx vkládají xxxx §37 až 38x, xxxxx xxxxxx nadpisů xxxxx:
"§37
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx auditu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx17) je xxxxxx v xxxxxxx x. 12.
§38
Xxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací
Obory xxxxxxxxxxx x auditem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxx xxxxxxxx stavitelství x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§38x
Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx potřebných znalostí, xxxxxxxxxx x postupů xxx xxxxxxxxx auditu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 40 xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx
x) xxxxxx nehodovosti x bezpečnost xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx auditu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Školení xx skládá z xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx 24 xxxxx, xxxxxxxxx výuky v xxxxxxx 16 xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx školení xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výuky v xxxxxxx 16 hodin xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx a udržování xxxxxxxx získaných podle xxxxxxxx 2.
§38x
Xxxxxxx x xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Zkouška k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xx skládá x písemného testu x ústního pohovoru xxxx zkušební xxxxxx.
(2) Xxxxxxx test se xxxxxx xx 45 xxxxxx xxxxxxxxxxx do 3 xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §38x xxxxxxxx 1. Xxxxx xxxxxxx se skládá x 15 xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx 1 je xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx 1 xxxxx.
(3) Ústní xxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tematických okruhů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Výsledek celé xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx "prospěl" xxxx "xxxxxxxxx". X hodnocení xxxxxxx "prospěl" je xxxxx získat v xxxxx alespoň 39 xxxx x správně xxxxxxxxxx xxxxxx alespoň xx dvou xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx
x) xxxxxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx",
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx konání xxxxxxx,
x) xxxxxxx výsledek xxxxxxx x
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx členů zkušební xxxxxx.".
4. Xx §40 xx xxxxxx xxxx §40x, xxxxx včetně xxxxxxx zní:
"§40a
Výše xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Výše náhrady xx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxx 600 Xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx byl xxxxxxxxx doprovod xxxxxxxxx, x celkové xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytnutím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doprovodu xxxx
x) 400 Xx xx 1 hodinu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) 15 Kč xx 1 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxx.".
5. §47a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxxx se xxxxxxx x. 11, xxxxx xxx:
„Xxxxxxx x. 11 k vyhlášce x. 104/1997 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx inspekce
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx charakteristik (xxxxxxxxx xxxxxxxx, hustota, xxxxxxxxx)
2. Xxxxxxxxx šířkového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zastavěného xxxxx
3. Xxxxxxxxx směrového x xxxxxxxxx vedení
4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx) x pohybů vozidel x xxxxxxxxxx
5. Posouzení xxxxx vozovky x xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx)
6. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x provedení dopravního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx
8. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
9. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx pasivní xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zeleň, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, zábradlí)
10. Xxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu x viditelnosti za xxxxxxx xxxxxxxx (např. xxx, povětrnostní xxxxxxxx)
11. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přejezdů (xxxx. xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx značení, xxxxxxxxxx poměry, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx zabezpečovací xxxxxxxx)
12. Xxxxxxxxx vlivu xxxxx na xxxxxxxxxx xx bezpečnost silničního xxxxxxx
13. Xxxxxx x xxxxxxxxxx".
7. Doplňuje xx xxxxxxx x. 12, xxxxx xxx:
„Xxxxxxx č. 12 k vyhlášce x. 104/1997 Sb.
Minimální xxxxxx xxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx komunikací
I. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x klimatické podmínky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x jejich xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx šířkového xxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikace
4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvolené návrhové xxxxxxxxx komunikace x xxxxxxx xx navazující xxxxx a očekávanou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
5. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx stávající xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx charakteristik xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, intenzita)
7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vedení trasy x xxxxxx xxxxxxxxx
8. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
9. Xxxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx území
10. Zhodnocení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu (xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, řidičů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a orientace)
11. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx veřejné xxxxxxx
XX. Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx projektové dokumentace
1. Xxxxxxxxx parametrů xxxxxxxxxx xxxxx, včetně zemního xxxxxx a xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, logické xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx značení, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poměrů
4. Xxxxxxxxxx bezprostředního okolí xxxxxxxxxx x pevných xxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx osvětlení
6. Xxxxxxxxx xxxxx zeleně
7. Xxxxxxxxxx potřeb všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu (xxxxxx, xxxxxxxx, motocyklistů, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx)
8. Posouzení parkovacích x xxxxxxxxxx xxxxx
9. Xxxxxxxxx xxxxxxxx prvků xxxxxxx xxxxxxxxxxx (například xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx rizikům pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx)
10. Xxxxxxxxx případné xxxxxx a přechodné xxxxxx xx xxxxxxxxxx
11. Xxxxxxxxx xxxxxxxx předchozí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
XXX. Kritéria xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zkušební xxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx účastníků silničního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. tma, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
2. Xxxxxxxxx správnosti xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx značení a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx signalizačního xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx
3. Xxxxxxxxx xxxxx vozovky
4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
5. Posouzení xxxxxxxxxxxx pevných xxxxxxxx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
7. Posouzení xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
8. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
9. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
XX. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Celkové zhodnocení xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx
2. Xxxxxxx xxxxxxx vztahů xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx potřeb xxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, cyklistů, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x osob s xxxxxxxx schopností xxxxxx x xxxxxxxxx)
4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx překážek
6. Xxxxxxxxx xxxxxxxx prvků xxxxxxx xxxxxxxxxxx
7. Posouzení správnosti, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
8. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx".
Čl. XX
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx:
Xxx. Dobeš x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 317/2011 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 27.10.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.