Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2012.


Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2012 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2012 a o zvýšení důchodů v roce 2012
286/2011 Sb.
Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu §1
Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu §2
Výše základní výměry důchodu §3
Zvýšení důchodů v roce 2012 §4
Účinnost §5
286
VYHLÁŠKA
xx xxx 21. xxxx 2011
x xxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2010, přepočítacího koeficientu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xx xxx 2010, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx 2012 a xxxxxxxx výměry xxxxxxx xxxxxxxxx pro rok 2012 a x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2012
Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 x odst. 2 xxxx. a) x x) zákona x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 220/2011 Xx.:
§1
Xxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xx xxx 2010 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu za xxx 2010 xxxx 24&xxxx;526 Kč.
(2) Xxxx přepočítacího koeficientu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2010 xxxx 1,0249.
§2
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx základu
Xxx xxx 2012 xxxx
a) xxxxx xxxxxxxx hranice xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 11&xxxx;061 Kč,
x) druhé redukční xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxx základu xxxx 29&xxxx;159 Kč,
x) xxxxx xxxxxxxx hranice xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx činí 100&xxxx;548 Xx.
§3
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx důchodu
Xxxx základní xxxxxx xxxxxxxxxx, invalidního, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx 2012 xxxx 2&xxxx;270 Xx.
§4
Zvýšení xxxxxxx x xxxx 2012
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, vdovské, xxxxxxxx a sirotčí xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2012 xx xxxxxxx xx splátky xxxxxxx xxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2011 xxx, že
a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x 40 Kč měsíčně,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x 1,6 % xxxxxxxxx výměry xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx, xx něhož xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx x jiným xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx při xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx při xxxxxxxx xxxxxxx důchodu xxxxxxx xxxxxxxxx výměry xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x to podle xx xxxx procentní xxxxxx důchodu, která xxxxxx xxx dne xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a sirotčích xxxxxxx xx zvyšují, xxx xxxxxxxx nebyly xxxxxxxx z procentních xxxxx xxxxxxx zvýšených xxxxx xxxxxxxx 1.
§5
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2012.
Xxxxxxx:
Dr. Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 286/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2012.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.