Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2011.


Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony
30/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna daňového řádu Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o územních finančních orgánech Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o místních poplatcích Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o dani z nemovitostí Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o dani silniční Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - Změna rozpočtových pravidel Čl. VII
Přechodná ustanovení Čl. VIII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Čl. IX
ČÁST DEVÁTÁ - Změna služebního zákona Čl. X
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. XI
ČÁST JEDENÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XII
30
XXXXX
xx xxx 26. xxxxx 2011,
kterým xx mění xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, x xxxxx související xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxx řádu
Xx. X
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, xx mění takto:
1. X §11 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxx.
2. X §24 se xx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx správě xxxx oprávněn xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".
3. X §25 xxxx. 1 písmena d) x e) xxxxx:
"x) společný zmocněnec, xxxx
x) společný xxxxxxxx.".
4. X §27 xxxx. 2 xx slova ", xxxxx xx doloženo x její xxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
5. X §28 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxxxx-xx si xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxx uplatnění xxxx plné xxxx x správce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx udělena plná xxx novému xxxxxxxxx.".
6. X §29 xxxx. 2 se xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "5".
7. X §29 xx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxx.
8. X §35 odst. 1 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxx zpráva" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx".
9. X §36 odst. 3 se xxxxx "xxxx uplynutím xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x žádosti" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxx, o niž xx být xxxxx xxxxx xxxxxxx prodloužena, xxxx nevydá-li xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx".
10. X §44 se xx xxxxx textu xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxxx evidovanou v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxxx x xxxxxx".
11. X §69 xx na konci xxxxxxxx 3 doplňuje xxxx "Xxxxxxx daně x moci xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, do xxxxx nebylo xx xxxx 3 let xxxxxxxxx; x zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx.".
12. X §88 xxxx. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "V xxxxx xxxxxxxxxx zprávy x xxxxxx kontrole xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxx".
13. X §91 odst. 1 xx věta xxxxxxxx xxxxxxx.
14. X §115 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxx ji xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
15. V §136 xxxx. 1 xx za slovo "xxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxx".
16. X §136 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxx xxxxxxxx 1".
17. X §152 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "splatných daňových xxxxxxxxxx".
18. X §152 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxx".
19. X §152 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx".
20. V §152 xxxx. 3 písm. x) se xxxxx "xxxxxxx x důsledku" xxxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxx xxx x".
21. X §152 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx v xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "z".
22. X §152 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 1 až 3" x slovo "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx pohledávky".
23. V §166 xxxx. 4 xx xxxx xxxxxxxx zrušuje.
24. X §166 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx" xxxxxxx.
25. X §178 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "; x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nevznikají xxxxxxxx náklady".
26. X §240 odst. 2 se věta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx nástupce x xxxxxxxxxxx se zánikem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
27. V §244 xxxx. 6 xx xx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxx" vkládají xxxxx "ve xxxxx".
28. X §265 xxxx 2 se xxxxx "225" nahrazuje xxxxxx "255".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 531/1990 Sb., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 337/1992 Xx., xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 325/1993 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 311/1999 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 218/2000 Xx., xxxxxx x. 253/2000 Xx., xxxxxx x. 58/2001 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Sb., xxxxxx x. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx. a xxxxxx x. 199/2010 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §10 odst. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxx zaměstnanci" vkládají xxxxx ", jakož x xxxxxxx zaměstnanci,".
2. V xxxxxxx x. 2 xxxx XX. se za xxxxx "x Říčanech," xxxxxxxx slova "x Xxxxxxx,".
ČÁST TŘETÍ
Xxxxx zákona x xxxxxxxx poplatcích
Xx. XXX
X §11 xxxxxx č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx x. 229/2003 Xx., zákona x. 270/2007 x xxxxxx x. 281/2009 Xx., xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňují slova "xxxx hromadným xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
ČÁST ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxx x nemovitostí
Xx. XX
Xxxxx č. 338/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 315/1993 Xx., zákona x. 242/1994 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 65/2000 Sb., zákona x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 239/2001 Xx., zákona č. 483/2001 Sb., zákona x. 576/2002 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx č. 669/2004 Sb., xxxxxx x. 179/2005 Sb., xxxxxx č. 217/2005 Xx., xxxxxx č. 342/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 1/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx. a xxxxxx x. 199/2010 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §13x xxxx. 1 xx xxxx poslední zrušuje.
2. X §13x xx na xxxxx xxxxxxxx 2 slova "x xxxxxxxx vyměření xx poplatníkovi xxxxxx xxxxxxxxx výměrem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx seznamem" xxxxxxx.
3. §13b xxxxxx nadpisu xxx:
"§13x
Stanovení xxxx
(1) Xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxxx stavu x 1. xxxxx roku, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx platebním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx hromadným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.
(3) V xxxxxxxxx, xxx se daňové xxxxxxxx xxxxxxxx, počne xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxx 31. xxxxx zdaňovacího xxxxxx.".
4. X §16x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
ČÁST XXXX
Xxxxx zákona x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx nemovitostí
Xx. X
X §21 xxxxxx č. 357/1992 Sb., x xxxx dědické, xxxx darovací x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 18/1993 Xx., xxxxxx x. 322/1993 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 169/1998 Xx., xxxxxx x. 148/2002 Xx., xxxxxx x. 420/2003 Sb., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona č. 476/2008 Xx., zákona x. 215/2009 Xx. x xxxxxx č. 199/2010 Sb., se xxxxxxxx 8 xxxxxxx.
ČÁST ŠESTÁ
Xxxxx zákona x xxxx xxxxxxxx
Čl. XX
X §15 xxxxxx č. 16/1993 Sb., x xxxx silniční, xx xxxxx xxxxxx č. 302/1993 Xx., xxxxxx x. 243/1994 Xx., xxxxxx x. 143/1996 Xx., xxxxxx x. 207/2002 Sb., xxxxxx x. 102/2004 Xx., xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., zákona x. 246/2008 Sb. x xxxxxx x. 199/2010 Xx., se xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 482/2004 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., zákona x. 26/2008 Xx. x xxxxxx č. 281/2009 Xx., se mění xxxxx:
1. X §44x odst. 9 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství".
2. X §44x xxxx. 10 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "Xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx".
3. X §75x xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Generální finanční xxxxxxxxxxx".
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx x prominutí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně nebo xxxxxx za xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebyla Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx agendu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx odvodu za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx penále xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xx. IX
X §4 odst. 7 xxxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx provozem vozidla x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 478/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Sb., xxxxxx č. 137/2008 Xx. x zákona x. 227/2009 Xx., xx xx xxxxx "xxxxxxx orgánů" vkládají xxxxx "x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx zákona
Xx. X
X §13 xxxx. 2 xxxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních úřadech x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxx" vkládají slova ", xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx".
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxxx poplatcích
Xx. XX
Příloha x xxxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 217/2005 Sb., xxxxxx x. 228/2005 Xx., xxxxxx č. 361/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 553/2005 Xx., xxxxxx č. 48/2006 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx x. 136/2006 Sb., xxxxxx č. 138/2006 Xx., zákona č. 161/2006 Sb., xxxxxx x. 179/2006 Sb., xxxxxx č. 186/2006 Xx., zákona x. 215/2006 Sb., xxxxxx x. 226/2006 Sb., xxxxxx x. 227/2006 Xx., xxxxxx č. 235/2006 Sb., zákona x. 312/2006 Xx., xxxxxx č. 575/2006 Xx., zákona č. 106/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 269/2007 Xx., xxxxxx č. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 38/2008 Xx., xxxxxx č. 130/2008 Xx., zákona x. 140/2008 Xx., xxxxxx x. 182/2008 Xx., zákona x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 296/2008 Sb., xxxxxx x. 297/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Sb., xxxxxx x. 312/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 141/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Sb., xxxxxx č. 206/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Sb., xxxxxx x. 306/2009 Sb., xxxxxx x. 346/2009 Xx., zákona č. 420/2009 Xx., zákona x. 132/2010 Sb., xxxxxx č. 148/2010 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Sb. x xxxxxx x. 160/2010 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V xxxxxxx 1 xxxx 1 písm. x) xx slova "x xxxxxxxxxxx xxxxx," zrušují.
2. X xxxxxxx 1 bod 2 xxx:
"2. Vydání xxxxxxxxx
a) o xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxx osobního daňového xxxx Kč 100
x) o daňovém xxxxxxxx Kč 100".
3. X položce 1 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx poplatku xxxx xx xxxx 2 x 3 zrušují x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.
4. X xxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx se xxx 4 xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx xxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. x.
Klaus x. x.
Nečas x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 30/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.3.2011.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.