Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.03.2011 do 31.12.2023.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

20/2011 Sb.

20
VYHLÁŠKA
xx dne 31. xxxxx 2011,
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj xxxxxxx xxxxx §193 x §194 písm. x) zákona č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx.:
Xx. X
X §26 xxxxxxxx č. 501/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 269/2009 Xx. x vyhlášky x. 22/2010 Xx., xx slova "§24a xxxx. 2 písm. x), §24x odst. 3 písm. x)," xxxxxxxxx xxxxx "§24x xxxx. 2 x 3,".
Čl. XX
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 15. xxxxxx 2011.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 20/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.3.2011.
Xxxxxx xxxxxxx č. 20/2011 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 283/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024.
Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního předpisu.