Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2000.


Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 284/92 Sb., o opatřeních hospodářské mobilizace
500/2000 Sb.
500
XXXXXXXX XXXXX
ze xxx 15. xxxxxxxxx 2000,
xxxxxx se zrušuje xxxxxxxx vlády x. 284/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mobilizace
Xxxxx nařizuje xxxxx čl. 67 xxxx. 1 ústavního xxxxxx x. 1/1993 Sb., Xxxxxx Xxxxx republiky:
§1
Zrušuje xx nařízení xxxxx č. 284/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§2
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2000.
Xxxxxxxx xxxxx:
Ing. Xxxxx x. x.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx:
xxx. Xxx. Mertlík, CSc. x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 500/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.12.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.