Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2015.


Vyhláška o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
326/2000 Sb.
Označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy §1 §2 §3
Použití a umístění čísel k označení budov v obci §4 §5 §6
Náležitosti ohlášení o přečíslování budov §7 §8
Závěrečná ustanovení §9 §10
326
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx vnitra
xx xxx 11. xxxx 2000
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx xxxxx, x způsobu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x označení xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o přečíslování xxxxx x o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čísel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx čísel
Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxx §153 odst. 2 k xxxxxxxxx §33 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), x xxxxx §120 xxxx. 2 x xxxxxxxxx §14 xxxx. 9 xxxxxx x. 131/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxx Praze:
Xxxxxxxxxx xxxx x ostatních veřejných xxxxxxxxxxxx xxxxx
§1
Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ulic x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "obec") jednotně xxx celé území xxxx.
§2
(1) Xxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x obci se xxxxxx vždy na xxxxxxx a xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx a xx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxx.
§3
Xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obci xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny,1) xx xxxxx x jazyce xxxxxxxxxxx xxxxxxx umístěn xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx jazyce. Xxxxxxxx x xxx písma xxxx xx shodném xxxxxxxxx.

Použití a umístění xxxxx k xxxxxxxx xxxxx x xxxx
§4
Xxxxx xxxxxx2) se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx číslem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxx xxxx xxxx budov xxxxxxxx x jednu, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx obce o xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§5
(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozmezí 1 xx 9999, x xxxxx popisných a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxx xxxxx orientačních xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx znak české xxxxxxx xxx diakritických xxxxxxxx.
§6
(1) Xxxxx se xxxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxxx.
(2) Čísla xxxxxxxxxx xx umísťují xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§7
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx
X ohlášení x přečíslování xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx sestava xxxxxxxxxxx x nových xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxx základního xxxxxxxx územní identifikace, xxxxx a nemovitostí.

§8

§8 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 147/2015 Sb.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§9
Xxxxxxx se xxxxxxxx č. 97/1961 Sb., x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx.
§10
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx 2000.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxx x. x.

Informace
Právní xxxxxxx x. 326/2000 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 12.11.2000.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
193/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx XX x. 326/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x způsobu xxxxxxx x umístění xxxxx k xxxxxxxx xxxxx, x náležitostech xxxxxxxx o přečíslování xxxxx x o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx potřebných k xxxxxxxxx xxxxx
x účinností xx 15.6.2001
147/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 326/2000 Xx., o způsobu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x způsobu xxxxxxx x umístění xxxxx x označení xxxxx, o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx potřebných x xxxxxxxxx čísel, xx xxxxx xxxxxxxx x. 193/2001 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.7.2015
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §29 xxxx. 2 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní xxxxxxx).
2) §3 xxxx. 1 písm. x) bod 1 xxxxxx č. 151/1997 Xx., x oceňování xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o oceňování xxxxxxx).
3) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 344/1992 Xx., x katastru xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (katastrální xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.