Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2015.


Vyhláška o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
326/2000 Sb.
Označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy §1 §2 §3
Použití a umístění čísel k označení budov v obci §4 §5 §6
Náležitosti ohlášení o přečíslování budov §7 §8
Závěrečná ustanovení §9 §10
326
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx 11. xxxx 2000
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxx, o xxxxxxx xxxxxxx a umístění xxxxx x označení xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přečíslování xxxxx x o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx čísel
Xxxxxxxxxxxx vnitra stanoví xxxxx §153 xxxx. 2 x provedení §33 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), x podle §120 xxxx. 2 x xxxxxxxxx §14 xxxx. 9 xxxxxx x. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx:
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx názvy
§1
Xxxxxxxxx tabulek x xxxxxxxxxx ulic a xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stanoví xxxx a xxxxxx xxxxx Praha (xxxx xxx "xxxx") xxxxxxxx xxx xxxx území xxxx.
§2
(1) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostranství v xxxx xx xxxxxx xxx, aby byly xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx x xxxxxx ulice x obci xx xxxxxx xxxx na xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx ulice x před a xx xxxxxxxxxxx s xxxxx ulicí.
§3
Uvádějí-li xx názvy xxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx v jazyce xxxxxxxxxxx xxxxxxx,1) xx xxxxx v jazyce xxxxxxxxxxx menšiny umístěn xx téže xxxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxx jazyce. Velikost x xxx xxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx.

Použití a umístění xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx
§4
Xxxxx xxxxxx2) xx xxxxxxxx xxxxx jediným xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxx budova xxxxxxx čísla původních xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§5
(1) Popisná, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx barevně liší. X xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozmezí 1 xx 9999, u xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx znak xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§6
(1) Xxxxx xx umísťují xxx, xxx byla xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xx umísťují xxxx pod xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§7
Xxxxxxxxxxx ohlášení x xxxxxxxxxxxx budov
K xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx budov, xxxxx obec xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx sestava xxxxxxxxxxx x nových xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxx základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx.

§8

§8 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 147/2015 Sb.

Závěrečná ustanovení
§9
Xxxxxxx xx xxxxxxxx č. 97/1961 Sb., x xxxxxxx xxxx, označování xxxx x xxxxxxxxx xxxx.
§10
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx 2000.
Xxxxxxx:
Mgr. Xxxxx x. x.

Informace
Právní předpis č. 326/2000 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.11.2000.
Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:
193/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx XX x. 326/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxx ulic x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x umístění xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x náležitostech xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx a oznamování xxxxxxxxx čísel a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 15.6.2001
147/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 326/2000 Xx., x způsobu xxxxxxxxxx ulic x xxxxxxxxx veřejných prostranství xxxxx, x způsobu xxxxxxx a umístění xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o přečíslování xxxxx a o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx potřebných x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 193/2001 Xx.
x účinností xx 1.7.2015
Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §29 xxxx. 2 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx).
2) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx x. 151/1997 Xx., x oceňování xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x oceňování xxxxxxx).
3) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.