Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.11.2000.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.11.2000 do 11.11.2000.


Zákon o okresních úřadech

147/2000 Sb.

ČÁST PRVNÍ - OKRESNÍ ÚŘADY
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
Díl 1 - Postavení okresních úřadů §1 §2 §3 §4 §5
Díl 2 - Nařízení okresního úřadu §6 §7
HLAVA II - PŮSOBNOST OKRESNÍHO ÚŘADU §8 §9 §10 §11
HLAVA III - PŘEDNOSTA OKRESNÍHO ÚŘADU §12 §13 §14 §15 §16 §17
HLAVA IV - VNITŘNÍ ORGANIZACE OKRESNÍHO ÚŘADU §18 §19
HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST §20 §21 §22 §23
HLAVA VI - OPRÁVNĚNÍ A POSTUP OKRESNÍHO ÚŘADU PŘI PROVÁDĚNÍ KONTROLY VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI ORGÁNY OBCÍ §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30 §31
HLAVA VII - KONTROLA ČINNOSTI OKRESNÍHO ÚŘADU §32 §33
HLAVA VIII - VZTAH VLÁDY A ÚSTŘEDNÍCH SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ K OKRESNÍM ÚŘADŮM A MAGISTRÁTŮM MĚST BRNO, OSTRAVA A PLZEŇ §34 §35
ČÁST DRUHÁ - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ §36 §37 §38 §39 §40
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §41 §42 §43 §44
Příloha - Sídla a správní obvody okresních úřadů ke dni voleb do zastupitelstev krajů v roce 2000
I. Středočeský kraj
II. Budějovický kraj
III. Plzeňský kraj
IV. Karlovarský kraj
V. Ústecký kraj
VI. Liberecký kraj
VII. Královéhradecký kraj
VIII. Pardubický kraj
IX. Jihlavský kraj
X. Brněnský kraj
XI. Olomoucký kraj
XII. Ostravský kraj
XIII. Zlínský kraj
č. 176/2001 Sb. - Čl. II
147
XXXXX
xx dne 16. xxxxxx 2000
x xxxxxxxxx úřadech
Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:
XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXX
HLAVA X
XXXXXX XXXXXXXXXX
Xxx 1
Postavení xxxxxxxxx úřadů
§1
(1) Okresní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx obvodech, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx úřady xxxxx vykonávat státní xxxxxx i ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxx.
(2) Příloha x xxxxxx xxxxxx stanoví, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x správní obvody.
§2
(1) Xxxxxxx úřad xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a příspěvkové xxxxxxxxxx okresního xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřady xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřady, xxxxxx kraje1) x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx koordinují xxxxxx ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx společných xxxxx, xxxxx xxx ně xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx.
§3
Okresní xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx svazků xxxx2) xxx do xxxxxx regionálních xxxxxxxxx.
§4
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx součástí samostatné xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.
(3) Hospodaření a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis.
§5
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jeho sídlo x změnit xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
Xxx 2
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
§6
(1) Okresní xxxx xxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx svůj xxxxxxx xxxxx xxxxxx předpisy3) x názvem "xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu".
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx být vyhlášeno. Xxxxxxxxx xx provede xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx okresního xxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxx. Dnem xxxxxxxxx xxxxxxxx okresního xxxxx xx první xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxxxxxx úřadu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení xxxxxxxxx xxxxx. Vyhlášené xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxxxx xxx xx úřední xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx okresního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx pozdější xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx nařízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx již xxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx x něm xxxx být xxxxxxx x odůvodněna.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx u okresního xxxxx, xxxxx je xxxxx, a u xxxxx obecních xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx, zašle xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.
§7
Xxxxxx-xx xxxxxxx osoba při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč. Řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxx zahájit xx 1 xxxx ode xxx, xxx xx xxxxxxx xxxx dozvěděl x porušení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 2 xxx xxx xxx, kdy x xxxxxxxx povinnosti xxxxx. Xx běhu uvedené xxxxx xx nezapočítává xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx trestní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx nesplnění nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšší xxxxxx. Výnosy x xxxxx xxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.4)
HLAVA XX
XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX
§8
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,5) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx jinak,
b) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx obcí,6) xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) přezkoumává xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,7) xx-xx x xx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a organizační xxxxxx, xxxxx xxxxxx,
x) xxxx další xxxxx stanovené xxxxxxx.
§10
Působnost xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx vykonávají xxxxxx xxxxxx měst, xxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,8) xxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.9)
§11
Okresní xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx
x) xxx vydávání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx rozhodování x právech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx zákony x xxxxxx právními xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx případech xxx xxxxxxxxxx vlády a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ve Věstníku xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, okresní úřady x xxxxxx obcí.
XXXXX III
XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX
§12
(1) X xxxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxxxx"), xxxxx řídí xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx. Xxxxxxx xx x odvolává xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xx xxxxx ministra xxxxxx. Xxxxxxx vnitra xxxxxxxxx xxxxx návrh na xxxxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxx x odměny xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministr xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.10)
(2) Xxxxxxxxx zastupuje xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.11)
§13
Přednosta xx zástupce, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx.10)
§14
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx x senátora Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx správě, x xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx územní xxxxxxxxxx x s xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hnutích.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,12) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob.
(3) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxx. Výdělečnou činnost xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx x činnost xxxxxxxxxxxxxx x že taková xxxxxxx nesnižuje xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx okresního xxxxx.
(4) Vláda xxxxxx přednostu x xxxxxx vždy, xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxxx-xx xx u xxxx xxxxxxxxxxxxxx uvedená x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxx-xx xxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx k právním xxxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zástupce x xxxxxx xxxx x případech xxxxxxxxx x odstavci 4.
§15
(1) Xxxxxxxxxxx xx vyhrazeno
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okresního úřadu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx organizační xxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx nařízení xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x předkládat xxxxxxxx hospodaření okresního xxxxx správci rozpočtové xxxxxxxx,
e) xxxxxxxx x odvolávat vedoucí xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,
f) xxxxxxxx x odvolávat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informaci,13)
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,14)
x) pozastavit xxxx zrušit xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.2)
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxxx, xxxxxxxxx odvětvového referátu, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx, xx přednosta nemůže xxxxx funkci xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Je-li přednosta xx své xxxxxx xxxxxxx, plní xxxxxxxx xxxx xxxxx až xx doby jmenování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§16
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k referátům (§18) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úkoly, jimiž xx xxxxxxxxx pověří. Xxxxxxxxx ho xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx referátu.
(2) Organizační xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přednosty, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx práce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, oddělení x zvláštních orgánů.
§17
Xx xxxxxxx Xxxx, Ostrava x Xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx zákon2) nestanoví xxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXX XXXXXXXXXX OKRESNÍHO XXXXX
§18
(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx členit xx xxxxxxxx.
(2) X xxxx referátu x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.
§19
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx úřední xxxxx okresního xxxxx; xxxx deska je xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx 24 hodin xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx.
XXXXX X
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX
§20
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx zvláštních orgánů xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.15)
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx zaměstnance xxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti (xxxx xxx "zkouška"), xxxxxxxxxx xxxx xx 18 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx opětovnému vzniku xx 2 xxx, xxxx tato xxxxxxxxxx xx následek nový xxx lhůty.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxx úsek xxxxxx xxxxxx x prokázání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx znalostí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx orgány.
(4) Zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Zvláštní xxxxxxx způsobilost se xxxxxxxxx x přednostů x u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx x vydávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady.
§21
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx požadavek xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x vykonání zkoušky. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx x vykonání xxxxxxx, xx 3 xxxxxx xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ke xxxxxxx xxxxxx tak, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 9 xxxxxx ode xxx xxxxxx přihlášky. Xxxxxxx pozvání xx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, odesláno xxxxxxx 30 xxx před xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 při zkoušce, xxxx zkoušku dvakrát xxxxxxxx. Opakovaná zkouška xx xxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx.
§22
(1) Xx xxxx xxxxxxxxx x §20 odst. 2 x x §21 odst. 1 xx nezapočítávají xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx základní (xxxxxxxx) služby, xxxxxxx xxxxxx xxx doba xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx kterou xxxxxxxx xxxxx zaměstnance x okresnímu úřadu x případě xxxxxxxx x §20 odst. 2 xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §20 xxxx. 1 x §21 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx činnost před xxxxxxx pracovního xxxxxx x okresnímu úřadu.
§23
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zkoušce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozsah xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x ostatních příslušných xxxxxxxxxx správních xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
HLAVA VI
XXXXXXXXX X POSTUP XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX VÝKONU XXXXXXXXX XXXXXXXXXX ORGÁNY XXXX
§24
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxx.16)
§25
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu pověřený xxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obce (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§25), xxx ve stanovené xxxxx xxxxxxxxx podklady x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nezbytné k xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxxx.
§27
Kontrolující xx xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx obce xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx stav kontrolovaných xxxxxxxx a xxxxxxxx xx x příslušnými xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§28
(1) X xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx uvede xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a kontrolovaného xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x čas provedení xxxxxxxx,
d) předmět xxxxxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx a xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
g) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx kontrolní xxxxxxxx opírá.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kontrolující, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§29
Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx nadřízený xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx pověřeného xxxxxxxx x osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx x souladu x §28 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxxxx xxxx xxxx jím xxxxxxxxxx zástupci xxxxx xxxxxxxxxxxx stejnopis protokolu x xxxxxxxx. Stejnopis xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx, předá kontrolující xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, vyznačí xx xxxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxx.
§30
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x kontrole xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x zdůvodněné námitky xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx o kontrole.
(2) X námitkách xxxxxxxx přednosta xxxx xxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx doručení xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Při xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.5)
§31
(1) Xxxxxxxx xxx kontrole xxxxxxxx úřadem xxxx
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxx xx podle §26 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000 Kč,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x poté xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.
(2) Xxxxxx x správním deliktu xxx zahájit xx 1 xxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxxxxx však xx 2 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx 3 xxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxxxx řád.5)
(4) Xxxxxx uložené podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx; xxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.4)
XXXXX XXX
XXXXXXXX ČINNOSTI XXXXXXXXX XXXXX
§32
(1) Xx-xx xxxxxxxx okresního xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx výkon Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx do 30 dnů xx xxxx pozastavení nezjedná xxxxxxx úřad xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu17) xx xxxxxxx nařízení xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx-xx opatření xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě zákona x v xxxx xxxxxx, usnesením xxxxx xxxx směrnicemi ústředních xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx správním xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxx krajský xxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx příslušný ústřední xxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxx neprodleně zveřejní xx xxx úřední xxxxx xx dobu 15 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx zveřejněno xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obecních xxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxx5) nevztahuje.
§33
Xxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x příslušné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §25 xx 30 xxxxxx zákona. Xxxxxxxx xxxxxxxx oznamují a xxxx xxxxxxxx projednávají x xxxxxxxxxx.
HLAVA XXXX
XXXXX VLÁDY X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX ÚŘADŮ X XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX XXXX, XXXXXXX X XXXXX
§34
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx vnitra xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x magistrátům xxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx
x) xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx krajské xxxxx, xxxxxxx úřady x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx publikují x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správními xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pomoci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx vybraných xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx, vyhodnocuje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx návrhy xx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ústředními xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x realizaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxxxx přípravu xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx porady xxxxxxxxx okresních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Brno, Xxxxxxx x Xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxx organizačních složek x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx projednání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
h) xxxxxxxxxxx xx úseku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zařazených do xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11) xxxxx zaměstnavatele x xxxxxxxxxxx orgánu, x xx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxx.
§35
Ústřední xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx působnosti náleží xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady,
x) xxxx v xxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx a v xxxxxx xxxxxx vydáváním xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) kontrolují xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX X PŘECHODNÁ XXXXXXXXXX
§36
(1) Xxxxxxxxxx okresního xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§37
Zřizovatelskou xxxxxx x xxxxxxxxxxx x příspěvkovým xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxxx období xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2002.
§38
Xxxxxxx xxxxx, které byly xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx regionálních xxxxxxxxx, xxxxxx své xxxxxxxx nejpozději do 31. prosince 2002.
§39
Ukončuje xx xxxxxxx okresních xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxxx okresních xxxxxxxxxxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§40
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx zkoušku xx 18 xxxxxx od xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx ustanovení §21 x 22 s xxx, xx okresní xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Zvláštní xxxxxxx způsobilost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx x době od 24. xxxxxxxxx 1990 xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona18) se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost prokázanou xxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX X ZRUŠOVACÍ XXXXXXXXXX
§41
(1) Xxxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx §12 xxxx. 1 a §34 xxxx. 3.
(2) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §23.
§42
Zrušují xx:
1. Xxxxx č. 425/1990 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx, úpravě xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx dalších opatřeních x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 266/1991 Sb., xxxxxx x. 542/1991 Xx., xxxxxx x. 353/1999 Xx. x xxxxxx x. 46/2000 Xx.
2. Zákon x. 321/1992 Xx., xxxxxx se mění x xxxxxxxx xxxxx x. 425/1990 Sb., x okresních xxxxxxx, xxxxxx jejich působnosti x x xxxxxxxxx xxxxxxx opatřeních x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 266/1991 Xx. a xxxxxx č. 542/1991 Xx.
3. Xxxxx x. 254/1994 Xx., xxxxxx se mění x doplňuje xxxxx x. 425/1990 Xx., x xxxxxxxxx úřadech, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§43
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx voleb do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx 2000, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §36 x 39, která xxxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2001.
§44
Platnost xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxxxxxx xxx xxxx xx konání prvních xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxx x xxxxxx x. 147/2000 Xx.
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx okresních xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx 2000
X. Xxxxxxxxxxx xxxx
1. Okresní xxxx Xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx obvod xx xxxxxxxx územím xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Ctiboř, Xxxxx, Xxxxxxxx, Čerčany, Xxxxxxx Újezd, Xxxxx Xxxxxxxxx, Čtyřkoly, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Kralovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Hulice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Chrášťany, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Kladruby, Xxxxxxx, Kozmice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx xxx Blaníkem, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Mnichovice, Xxxx, Xxxxxxxxx, Nemíž, Nespeky, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Ostrov, Ostředek, Xxxxxxxxx, Petroupim, Xxxxxxxx, Xxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Rabyně, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Ratměřice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Stranný, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Tehov, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Tomice, Xxxxxx Štěpánov, Xxxxxxxxx, Xxxxx xxx Sázavou, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Zdislavice, Xxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxx Beroun xx xxxxxx x Xxxxxxx, xxxxx správní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx, Beroun, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Bzová, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Třebaň, Hořovice, Xxxxxxxxx, Hředle, Hudlice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Chaloupky, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Karlštejn, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Králův Dvůr, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Liteň, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Lužce, Xxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Jáchymov, Xxxxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Praskolesy, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Vinařice, Xxxxxx, Vráž, Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Zadní Xxxxxx, Zahořany, Zaječov, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxx Xxxxxx se xxxxxx v Xxxxxx, xxxxx správní xxxxx xx vymezuje xxxxxx xxxx Xxxxx, Běloky, Xxxxxxxx, Bílichov, Blevice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Cvrčovice, Černuc, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Dřetovice, Dřínov, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Hradečno, Xxxxxx, Xxxxxx, Chržín, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Žehrovice, Xxxxxxx Xxxx, Kladno, Klobuky, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Kvílice, Xxxxxx, Ledce, Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Libušín, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Malíkovice, Xxxxxxxxxxx, Neuměřice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Pletený Újezd, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Slaný, Xxxxxxx, Xxxxxx, Stehelčeves, Stochov, Xxxxxxxxxx, Studeněves, Svárov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Zichovec, Zlonice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxx Xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxx, xxxxx správní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Barchovice, Bečváry, Xxxxxxxx, Xxxxxxx I, Xxxxxxx II, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Pečky, Xxxxx Brod, Dobřichov, Xxxxx Xxxxxxxxx, Dománovice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Klučov, Xxxxx, Konárovice, Konojedy, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Kšely, Xxxxxxxx, Libodřice, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Ves X, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Chrčice, Polní Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Prusice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx X, Xxxxxxxxxxx II, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Třebovle, Xxx Xxxxx, Tuchoraz, Xxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxx, Uhlířská Lhota, Xxxxxxx, Velim, Xxxxx Xxxx, Veltruby, Vitice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Vrbová Lhota, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Ždánice, Xxxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxx Xxxxx Hora xx sídlem x Xxxxx Hoře, jehož xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx, Bernardov, Bílé Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Hlízov, Xxxxx X, Horka II, Xxxxx, Horušice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Kácov, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Kutná Hora, Xxxxxxx, Malešov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx X, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Petrovice X, Xxxxxxxxx II, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx xxx Sázavou, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Samopše, Semtěš, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Suchdol, Svatý Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Třebětín, Třebonín, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Janovice, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Vinaře, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Vodranty, Xxxx, Záboří xxx Xxxxx, Zbizuby, Zbraslavice, Xxxxxx, Xxxx xxx Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx.
6. Xxxxxxx xxxx Mělník se xxxxxx v Xxxxxxx, xxxxx správní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Borek, Býkev, Xxxxxx, Cítov, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Horní Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Kostelec xxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Libiš, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx xxx Vltavou, Malý Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Mělník, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Nelahozeves, Xxxxxxxxxx, Nosálov, Nová Xxx, Obříství, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Tišice, Tuhaň, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Úžice, Xxxxx Borek, Veltrusy, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Vraňany, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Vysoká, Xxxxxxxxx, Záryby, Zlončice, Xxxxxx, Želízy.
7. Xxxxxxx xxxx Mladá Xxxxxxxx se xxxxxx x Xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx obvod xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx, Bělá xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Bezno, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Dalovice, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Dolní Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Doubravička, Xxxxxxxx, Xxxxx xxx Jizerou, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxxxx, Charvatce, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Chudíř, Xxxxxxxxx, Jivina, Xxxxxxx Xxxxxx, Josefův Důl, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx Jizerou, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Koryta, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kostelní Hlavno, Xxxxxxx, Xxxxx, Kovanec, Xxxxxx Xxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Ledce, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Mnichovo Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx nad Xxxxxxx, Mukařov, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxx Xxx x Xxxxxx, Obrubce, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Plazy, Xxxxxx, Prodašice, Předměřice xxx Jizerou, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Rohatsko, Xxxxxx, Rokytovec, Řepov, Xxxxxxxx, Sedlec, Semčice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Smilovice, Xxxxxxxx, Sovínky, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Strenice, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Zdětín, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx úřad Xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxx správní xxxxx xx vymezuje xxxxxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Čilec, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Dobšice, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Chleby, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Zboží, Xxxxxxx, Kněžičky, Kolaje, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Krchleby, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx nad Xxxxxxxx, Xxxxxx, Lysá xxx Labem, Mcely, Xxxxxx Xxxxxxx, Milčice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Nymburk, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Opočnice, Opolany, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx Lhota, Xxxxx, Xxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Přerov nad Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Sadská, Xxxx, Xxxxxxxx, Semice, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Straky, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Úmyslovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx pod Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Vykáň, Xxxxxxxxx, Zbožíčko, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx.
9. Xxxxxxx úřad Xxxxx-xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx vymezuje xxxxxx xxxx Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx, Brandýs xxx Xxxxx-Xxxxx Boleslav, Xxxxxxx, Xxxxx, Čakovičky, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Doubek, Dřevčice, Xxxxxx, Horoušany, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Husinec, Jenštejn, Xxxxx, Kaliště, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Kojetice, Kostelec x Křížků, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Lázně Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Louňovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Mratín, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Panenské Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Postřižín, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Sulice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Šestajovice, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx Xxx, Xxxxx Popovice, Xxxxxxxxx, Vodochody, Všestary, Xxxxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Zlonín, Xxxxxxxxx.
10. Xxxxxxx xxxx Xxxxx-xxxxx se xxxxxx v Xxxxx, xxxxx správní obvod xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx, Bratřínov, Xxxxxxx-Xxxxxx, Xxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Červený Újezd, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Dobřichovice, Xxxxxx, Dolní Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Jesenice, Xxxxxx x Prahy, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Karlík, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Mníšek xxx Brdy, Nučice, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Pohoří, Xxxxxxxxx, Psáry, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Řitka, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Tachlovice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Tursko, Xxxxxxxx, Úhonice, Únětice, Xxxxx Xxxxxxx, Vestec, Xxxxxxxxx, Vrané nad Xxxxxxx, Všenory, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Zlatníky-Hodkovice, Xxxxx.
11. Okresní xxxx Xxxxxxx se xxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx obvod xx xxxxxxxx územím obcí Xxxxxxxx xxx Třemšínem, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Březnice, Buková x Příbramě, Bukovany, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Drahlín, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Drhovy, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Dubno, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Chotilsko, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Jesenice, Xxxxx, Kamýk xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Hora nad Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxx, Lazsko, Xxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Modřovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Nechvalice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxx Ves xxx Xxxxx, Nové Xxxxx, Nový Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Obory, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Osečany, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Pečice, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Příbram, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Smolotely, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, Suchodol, Xxxxx Xxxx, Svatý Jan, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx Dušníky, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Višňová, Xxxxxxxx, Voznice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Zalužany, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x xxxxxx vojenského xxxxxx Xxxx.
12. Xxxxxxx xxxx Rakovník xx xxxxxx x Rakovníku, xxxxx správní xxxxx xx vymezuje územím xxxx Bdín, Branov, Xxxxxxx, Xxxxx, Děkov, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Hřebečníky, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Kalivody, Xxxxxxx Ves, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Kounov, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Krakovec, Xxxxxxxx, Xxxx, Krupá, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Lišany, Lubná, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Nový Xxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Panoší Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Přerubenice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Rynholec, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Senec, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Slabce, Smilovice, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Šípy, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Buková, Velká Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx.
XX. Budějovický xxxx
1. Xxxxxxx xxxx Xxxxx Budějovice xx sídlem v Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxx obvod xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Čakov, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Dasný, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx x Xxxxxxx Budějovic, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Dynín, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx nad Vltavou, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Stropnice, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Hranice, Xxxxxxxxxx, Hůry, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Újezd, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Ledenice, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Lišov, Xxxxxxxxxxx, Ločenice, Mazelov, Xxxxxxxxxxx, Modrá Xxxxx, Xxxxx Lom, Mydlovary, Xxxxx, Nedabyle, Xxxxxxxxx, Xxxx Ves, Nové Xxxxx, Xxxxxxxx, Olešník, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx, Roudné, Rudolfov, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Staré Hodějovice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Střížov, Xxxxx Xxx xxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxx nad Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxx, Xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxx Xxxxx Krumlov xx xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx obcí Xxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Bohdalovice, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxx, Český Krumlov, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Holubov, Xxxxx Dvořiště, Horní Xxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx, Chlumec, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Kaplice, Xxxxxx, Xxxxx xxx Vltavou, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Netřebice, Xxxx Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxx, Přední Xxxxx, Xxxxxxx, Přísečná, Xxxxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxxx xx Šumavě, Xxxxxxx, Xxxxx, Střítež, Xxxxxxx, Velešín, Větřní, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Koruna, Xxxxxxx, Xxxxxx x xxxxxx vojenského xxxxxx Xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxx Jindřichův Xxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx obvod se xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Budíškovice, Xxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Číměř, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Dolní Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Dunajovice, Dvory xxx Lužnicí, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Hříšice, Xxxxx x Třeboně, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Jindřichův Xxxxxx, Xxxxxxx, Kamenný Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Kostelní Xxxxx, Kunžak, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Lomnice xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Nová Xxxxxx, Xxxx Včelnice, Xxxx Xxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Radouň, Xxx, Písečné, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Polště, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Popelín, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Staré Xxxxx xxx Landštejnem, Stráž xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Lužnicí, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Vlčetinec, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Zahrádky, Xxxx, Xxxxxxxxxx.
4. Okresní xxxx Písek se xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx vymezuje územím xxxx Xxxxxxxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Božetice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Čimelice, Čížová, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Kostelec xxx Xxxxxxx, Kovářov, Xxxxx, Xxxxxxx Lhota, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Lety, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Mirovice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Okrouhlá, Olešná, Xxxxx xxx Vltavou, Xxxx, Oslov, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Podolí X, Probulov, Protivín, Xxxxxxxx, Předotice, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Ražice, Xxxxxxx, Xxxxx, Slabčice, Xxxxxxxxx Xxxxx, Stehlovice, Xxxxx, Xxxxxxxx, Varvažov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Vlksice, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Zbelítov, Zběšičky, Xxxx, Zvíkovské Xxxxxxxx, Xxxx.
5. Xxxxxxx xxxx Prachatice se xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx, xxxxx správní obvod xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Borová Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxx, Xxxxxxxxxx, Čkyně, Drslavice, Xxx, Xxxxx, Horní Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Husinec, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Chvalovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx Huť, Xxxxxx, Xxxxxxx, Lčovice, Xxxxxx, Xxxxxxx, Lipovice, Xxxxxx, Xxxxxx, Malovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Netolice, Xxxxx, Xxxx Xxx, Xxxx Hutě, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Prachatice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Stožec, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx Blanicí, Xxxxx Maří, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Vacov, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Vrbice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Březí, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Čečelovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Drahonice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Horní Xxxxxx, Xxxxxxxx, Hoslovice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx-Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Lažánky, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Lnáře, Xxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Mutěnice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Němětice, Xxxxxxxxxx, Nišovice, Xxxx Xxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Sousedovice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Strašice, Xxxxxxxxxxx xxx Volyňkou, Střelské Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Štěchovice, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Třešovice, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Velká Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Zahorčice, Xxxxxxx.
7. Xxxxxxx xxxx Xxxxx se sídlem x Xxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx, Bečice, Xxxxxxx, Běleč, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Bradáčov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Čenkov x Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Dobronice x Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Hrachovice, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Myslkovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Nemyšl, Xxxx Xxx x Xxxxxxx, Xxxx Ves u Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Planá nad Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Přehořov, Xxxxxx, Xxxxxxx, Radětice, Xxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Hory, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx x Soběslavě, Sezimovo Xxxx, Xxxxxxx, Skopytce, Xxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Smilovy Xxxx, Xxxxxxxx, Stádlec, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx u Xxxxxx, Xxxxx, Svrabov, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Tučapy, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxx, Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Střítež, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxx x Xxxxx Xxxxxx, Xxxx x Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx.
XXX. Xxxxxxxx xxxx
1. Okresní xxxx Xxxxxxxxx se xxxxxx v Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Babylon, Bělá xxx Radbuzou, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Bukovec, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Díly, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Holýšov, Xxxx Xxxxxxx Václava, Xxxxx Kamenice, Xxxxxxxxx Xxx, Xxxxxxx, Hradiště, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Kaničky, Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx xx Xxxxxx, Křenovy, Kvíčovice, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxx), Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Nemanice, Němčice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxx, Nový Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Pocinovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Rybník, Xxxxxxxxx, Spáňov, Xxxxxx, Xxxx, Staňkov, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Trhanov, Xxxx, Újezd, Únějovice, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Všekary, Xxxxxxxx, Všeruby, Xxxxxxxx, Xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xx xxxxxx x Klatovech, xxxxx správní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Běhařov, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Budětice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Xxx, Xxxxxxx, Dolany, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Hrádek, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Chudenín, Xxxxxxxx xxx Úhlavou, Javor, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Klenová, Xxxxxxx, Xxxxxx, Křenice, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Malý Bor, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Nalžovské Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx xx Šumavě, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Rabí, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Stropčice, Xxxxxx, Svéradice, Švihov, Xxxxxx, Týnec, Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Hydčice, Xxxxx Xxx, Xxxxxxx, Vřeskovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxx Xxxxx-xxx xx xxxxxx x Plzni, jehož xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx územím xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Borovno, Xxxxxx, Čižice, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Chlum, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Chocenice, Chotěšov, Xxxxxxxxxx, Jarov, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Klášter, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Kramolín, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Měcholupy, Xxxxxxx, Mileč, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Nezdřev, Xxxxxxxxxx, Xxxx Ves, Xxxx Mitrovice, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Příchovice, Ptenín, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxx, Xxxxxxxx, Skašov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx, Střelice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Tojice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Týniště, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxx Touškov, Xxxx, Vlčtejn, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Zemětice, Xxxxxx, Ždírec, Žinkovy, Xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxx Xxxxx-xxxxx se xxxxxx v Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Brodeslavy, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Bříza, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Bělá, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxx, Hlince, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Bříza, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Chrást, Xxxxx, Xxxxx, Kaceřov, Xxxxxxxx, Kbelany, Kočín, Xxxxxxx, Xxxxxx, Kozojedy, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Křelovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx, Loza, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Město Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Mrtník, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Nekmíř, Xxxxxx, Xxxxxx, Obora, Xxxxxx u Bezdružic, Xxxxxxxxxxxx, Pernarec, Xxxxx, Xxxxx, Plešnice, Pňovany, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Sedlec, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxx x Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Újezd xxxx Xxx, Úlice, Xxxxxx, Xxxxx, Vejprnice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Všehrdy, Xxxxxxx, Xxxxx, Vysoká Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx-Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx.
5. Okresní úřad Xxxxxxxx se xxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx obvod se xxxxxxxx územím xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Bušovice, Cekov, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Hlohovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Hradiště, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Chlum, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Kařez, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Lhota xxx Xxxxxx, Lhotka x Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx Újezd, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Němčovice, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Strašice, Xxxxxxxxxx, Štítov, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx x Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Vísky, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Zvíkovec.
6. Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxxxx x Tachově, jehož xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx územím obcí Xxxxxxxxxx, Bezdružice, Xxx, Xxxx xxx Tichou, Xxxxxxx, Cebiv, Ctiboř, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Erpužice, Xxxxx, Xxxxx Kozolupy, Xxxxxx, Xxxxxxx Planá, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Lom x Xxxxxxx, Milíře, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Přimda, Rozvadov, Xxxxxx, Staré Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Třemešné, Xxxxxx, Xxxxxx, Zadní Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx.
IV. Karlovarský xxxx
1. Xxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxxxx x Chebu, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx vymezuje územím xxxx Xx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Hazlov, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Libá, Xxxxxx, Xxxx, Mariánské Xxxxx, Milhostov, Milíkov, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Kladruby, Plesná, Xxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxx, Poustka, Prameny, Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Tři Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Velký Xxx, Vlkovice, Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx v Xxxxxxxxx Varech, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obcí Xxxxxxxx, Andělská Xxxx, Xxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Dar, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Dalovice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Horní Xxxxxx, Xxxx, Hroznětín, Chodov, Xxxxx, Jáchymov, Jenišov, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Údolí, Krásný Xxx, Kyselka, Merklín, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Otročín, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Pšov, Xxxxx, Xxxxxx Pece, Xxxxxxxxx, Stráž xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Valeč, Xxxxxxxx, Verušičky, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Vysoká Xxx, Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Hradiště.
3. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx se xxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obcí Xxxxxxx, Xxxxxxx, Bukovany, Xxxxxx, Xxxxxxx, Dolní Xxxx, Dolní Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Slavkov, Xxxxx Svaté Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Josefov, Xxxxxxx, Krajková, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Kraslice, Xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxx Údolí, Xxxxx, Xxxxxxx, Nová Xxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Rotava, Rovná, Xxxxxxx, Staré Sedlo, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Šabina, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx.
X. Xxxxxxx xxxx
1. Okresní xxxx Xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxx, xxxxx správní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Dolní Podluží, Xxxxx Xxxxxxxxx, Doubice, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Hřensko, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx pod Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Krásná Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Ludvíkovice, Malá Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Staré Křečany, Xxxxx Xxxxxx, Šluknov, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx.
2. Okresní xxxx Chomutov se xxxxxx x Chomutově, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx vymezuje územím xxxx Bílence, Blatno, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Hamry, Křimov, Xxxxxxxx, Loučná, Xxxxxx, Xxxxxx, Měděnec, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Okounov, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Rokle, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Veliká Xxx, Xxxxxxx, Vrskmaň, Všehrdy, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Vysoká Xxx.
3. Okresní xxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxxxxxxx, xxxxx správní xxxxx xx vymezuje územím xxxx Bechlín, Xxxxxxxxxx xxx Xxxx, Brňany, Xxxxxxx xxx Ohří, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxx, Býčkovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Černiv, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Dobříň, Xxxxxxx, Xxxxxxx nad Xxxx, Xxxxxxxx, Dušníky, Evaň, Xxxxxx, Horní Beřkovice, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Chodouny, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Chotiněves, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Kamýk, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Lhotka xxx Xxxxx, Liběšice, Xxxxxxxxx pod Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Libochovice, Libotenice, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Lovečkovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Malé Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Mšené-lázně, Nové Xxxxx, Oleško, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx nad Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Račiněves, Xxxxxxxxxx, Rochov, Roudnice xxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Slatina, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Straškov-Vodochody, Sulejovice, Xxxxx, Xxxxxxx, Travčice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Velké Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Vlastislav, Xxxxxxx, Vrbice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Žabovřesky xxx Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx úřad Louny xx sídlem x Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx Bitozeves, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx x Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Černčice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Domoušice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Kryry, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Liběšice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Lipno, Lišany, Xxxxxxx, Xxxxx, Lubenec, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxx, Nové Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Pnětluky, Počedělice, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Úherce, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Vršovice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Zbrašín, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Žerotín, Xxxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxxxx x Mostě, jehož xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Braňany, Xxxxxxx, Český Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxx, Louka x Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxx Xxx x Xxxxxx, Xxxxxxx, Patokryje, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx.
6. Okresní xxxx Xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxx, xxxxx správní obvod xx xxxxxxxx územím xxxx Bílina, Bořislav, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxx u Xxxxxxxx, Hostomice, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Kladruby, Xxxxxxxxxx xxx Milešovkou, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Lukov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Modlany, Moldava, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Osek, Xxxxxxxxx, Xxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Újezdeček, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxx.
7. Xxxxxxx xxxx Xxxx xxx Xxxxx se xxxxxx x Xxxx xxx Xxxxx, jehož xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx územím xxxx Xxxxx Xxxxxxx, Habrovany, Xxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Malé Březno, Xxxxxxx, Petrovice, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Ryjice, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Trmice, Xxxx xxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx.
VI. Liberecký xxxx
1. Xxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxx xx xxxxxx v Xxxxx Xxxx, jehož xxxxxxx obvod xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Cvikov, Xxxxxxxxxxx, Česká Lípa, Xxxxx, Xxxx, Dubnice, Xxxx xx Jezeře, Xxxxxx, Horní Xxxxxxxx, Xxxxx Police, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx v Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx, Kravaře, Xxxxxxxx, Kunratice x Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Noviny xxx Ralskem, Xxxx Xxx, Nový Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Polevsko, Xxxxxxxx, Prysk, Radvanec, Xxxxxx, Skalice x Xxxxx Xxxx, Skalka x Xxxx, Sloup x Čechách, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Stráž xxx Xxxxxxx, Stružnice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Svor, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Volfartice, Vrchovany, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Žandov, Xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxx Jablonec xxx Xxxxx xx sídlem x Xxxxxxxx nad Xxxxx, xxxxx správní xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Frýdštejn, Jablonec xxx Xxxxx, Xxxxx xxx Nisou, Jenišovice, Xxxxxx u Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx nad Xxxxx, Xxxx Skála, Maršovice, Xxxx Xxx xxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Radčice, Rádlo, Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Velké Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx.
3. Xxxxxxx xxxx Liberec se xxxxxx x Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx obvod xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx, Xxxx Xxxxxx nad Xxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Český Xxx, Xxxxxxx, Dětřichov, Xxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Habartice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Hrádek xxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxx, Krásný Xxx, Kryštofovo Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Lázně Xxxxxxxx, Lažany, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxx, Olřichov v Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx nad Xxxxx, Xxxxxx pod Xxxxxxxx, Svijanský Újezd, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Všelibice, Xxxxxxxx, Xxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxx Semily xx sídlem x Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx obcí Bělá, Xxxxxxx, Benešov u Xxxxx, Xxxxxx, Bradlecká Xxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxxx, Háje nad Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Kacanovy, Xxxxxxxxx, Klokočí, Xxxxxxxx, Xxxx, Ktová, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Popelkou, Loučky, Xxxxxxxxx x Krkonoších, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxx nad Popelkou, Xxxxxxxxxx, Olešnice, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Kozákovem, Xxxxxxx, Rokytnice xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Roztoky x Xxxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Stružinec, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Žernov.
XXX. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
1. Xxxxxxx xxxx Hradec Králové xx sídlem x Xxxxxx Králové, jehož xxxxxxx obvod se xxxxxxxx xxxxxx obcí Xxxxxx, Barchov, Xxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Habřina, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Holohlavy, Xxxxxxxxx, Xxxxxx Králové, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Cidlinou, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Libřice, Lišice, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Máslojedy, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Mokrovousy, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Město, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, Převýšov, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Sadová, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Smiřice, Xxxxxx, Sovětice, Xxxxx Xxxx, Starý Xxxxxx, Xxxxxxx, Stračov, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Vrchovnice, Všestary, Xxxxxx, Vysoká xxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxx Xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx, Bašnice, Xxxxxxx, Xxxxxx x Hořic, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Třemešná, Češov, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxx x Hořic, Xxxxx Lochov, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Hořice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Choteč, Xxxxxxx, Jeřice, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kacákova Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Kozojedy, Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx u Hořic, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Paka, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Pecka, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx x Vojice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Rokytňany, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Slavhostice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Místo, Xxxxx Xxxxxxxxx, Střevač, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Úhlejov, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxx Náchod xx xxxxxx x Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx nad Metují, Xxxxxxxxxxx, Borová, Božanov, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Kostelec, Česká Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Dolany, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx xxx Hořičkami, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Mezilesí, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Náchod, Xxxx Město xxx Xxxxxx, Nový Xxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxx, Přibyslav, Rasošky, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Říkov, Xxxxxxx, Slatina xxx Xxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, Slavoňov, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Velké Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Vlkov, Xxxxxxx, Xxxxxx Srbská, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Zaloňov, Xxxx xxx Metují, Xxxxxx, Xxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx xx sídlem x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx x Orlických xxxxxx, Xxxx Újezd, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Borohrádek, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Byzhradec, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxx, Černíkovice, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx, Dobruška, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Orlicí, Xxxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kostelec xxx Xxxxxx, Kostelecké Horky, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx x Potštejna, Xxxxx, Xxxxxx, Lično, Xxxx nad Orlicí, Xxxxxxxx, Lupenice, Xxxxx, Xxxx Ves, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Olešnice x Orlických horách, Xxxxxx, Xxxxxxx Záhoří, Xxxxxxxx, Xxxxx, Podbřezí, Xxxxxx, Polom, Potštejn, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxx, Rybná xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx, Sedloňov, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxx nad Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Synkov-Slemeno, Trnov, Xxxxxxxx, Tutleky, Xxxxxxx xxx Orlicí, Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Vrbice, Xxxxxx Újezd, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Žďár xxx Xxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx Batňovice, Xxxxxxxxxx, Bílá Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Borovnice, Xxxxxxxxxx, Čermná, Černý Xxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Dolní Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Dolní Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx nad Xxxxx, Xxxxxxx, Havlovice, Xxxxx Xxxxxxxx, Horní Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Olešnice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Kocbeře, Kohoutov, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx xxx Labem, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Libňatov, Xxxxxxx, Xxxxx, Malá Xxx, Xxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx u Xxxxx, Xxxxx Buky, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxx xxx Xxxxxxx, Pilníkov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Rtyně x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Stanovice, Xxxxx Xxxx, Strážné, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Svatoňovice, Xxxxx Vřešťov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Vlčice, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx, Vrchlabí, Xxxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Žacléř.
XXXX. Pardubický xxxx
1. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx se xxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx obvod xx vymezuje územím xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxx x Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Ctětín, Xxxxxxxxx, Xxxxx Lhotice, Xxxxxx, Xxxxx Bezděkov, Xxxxxxx, Dvakačovice, Xxxxx, Xxxxxxxx Městec, Hlinsko, Xxxxxxx, Hodonín, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Horka, Horní Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Hroubovice, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kočí, Xxxxxxxx u Xxxxxxxxx Xxxxxx, Krásné, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Lozice, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Morašice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Podhořany u Xxxxxx, Pokřikov, Prachovice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Rabštejnská Lhota, Xxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, Rosice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Seč, Xxxxxx, Slatiňany, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Svídnice, Xxxxxxxxx, Tisovec, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Úherčice, Xxxxxxxx, Vápenný Podol, Xxxxxxxx, Vejvanovice, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Zderaz, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx.
2. Xxxxxxx úřad Pardubice xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxx xx vymezuje xxxxxx xxxx Barchov, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx, Bukovina u Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxx u Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Dolní Xxxxx, Dolní Xxxxxx, Xxxxxx, Dubany, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Holotín, Xxxxx Xxxxxx, Horní Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Chvaletice, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kladruby xxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Křičeň, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Lány x Xxxxx, Lázně Xxxxxxxx, Libišany, Lipoltice, Xxxxxxxx, Xxxx Výkleky, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Labem, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Rohoznice, Rokytno, Xxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Spojil, Xxxx, Xxxxxxxx, Staré Hradiště, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Mateřov, Xxxxxxxx, Stojice, Strašov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Třebosice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Újezd x Přelouče, Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Vápno, Veliny, Xxxxxx, Vlčí Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Zdechovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxx Svitavy se xxxxxx xx Svitavách, xxxxx správní xxxxx xx vymezuje xxxxxx xxxx Banín, Xxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Borušov, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Březiny, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Dětřichov x Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Dolní Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Horky, Xxxxx Xxxxx, Hradec xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Chornice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Chrastavec, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kamenec x Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Korouhev, Xxxxxx, Xxxxxx, Kukle, Xxxxxxx, Květná, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Malíkov, Městečko Xxxxxxx, Mikuleč, Xxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Třebová, Nedvězí, Xxxx Xxxxx, Nová Xxx x Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Opatovec, Xxxx, Pohledy, Polička, Xxxxxx, Poříčí u Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Pustá Rybná, Xxxxxxx, Xxxxxx, Rohozná, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Rudná, Xxxxxxx na Moravě, Xxxxx, Sádek, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Město, Stašov, Xxxxxxx, Xxxxx Lhota, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Široký Xxx, Xxxxxxx, Telecí, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Újezdec, Útěchov, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxx, Xxxxx u Jevíčka, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Lhota, Xxxxxx, Vysoká, Xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx úřad Xxxx nad Xxxxxx xx xxxxxx v Xxxx xxx Xxxxxx, xxxxx správní obvod xx vymezuje xxxxxx xxxx Albrechtice, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Běstovice, Xxxxx, Xxxxxxx xxx Orlicí, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Červená Voda, Xxxxx Xxxxx, Česká Xxxxxxx, Xxxxx Heřmanice, Xxxxx Libchavy, Xxxxx Xxxxxxxxx, Damníkov, Dlouhá Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Dobříkov, Xxxxx Xxxxxx, Dolní Xxxxxxx, Dolní Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Hejnice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Horní Xxxxxxxxx, Xxxxx Třešňovec, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, Jamné xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Kameničná, Klášterec xxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Letohrad, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Lichkov, Xxxxxxx, Lubník, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Nasavrky, Xxxxx, Xxxxxxx, Orlické Podhůří, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Petrovice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Řetůvka, Xxxxxx, Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Sruby, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Tisová, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxx, Xxxx xxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Voděrady, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Zámrsk, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx.
XX. Xxxxxxxxx xxxx
1. Okresní xxxx Havlíčkův Xxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx, jehož xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Bělá, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Xxx, Xxxxx Krupá, Xxxxx Xxxxx, Dolní Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Golčův Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx Borová, Xxxxxxxxx Brod, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Hněvkovice, Xxxxx Xxxxx, Horní Paseka, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Chotěboř, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Jilem, Xxxxxx, Xxxxx, Kamenná Lhota, Xxxxxxxx, Knyk, Kochánov, Xxxxxxx, Kouty, Kozlov, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Krásná Xxxx, Xxxxxx Ves, Xxxxxxxxxx, Kunemil, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx u Xxxxxx, Xxxxxx nad Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Nová Xxx u Chotěboře, Xxxx Xxx x Xxxxxxx, Nová Xxx x Světlé, Okrouhlice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Olešná, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Pavlov, Podmoklany, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Rušinov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Sedletín, Skorkov, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Slavníč, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Stříbrné Xxxx, Světlá xxx Xxxxxxx, Šlapanov, Štoky, Xxx, Xxxxxxxxxx, Uhelná Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Pole.
2. Xxxxxxx úřad Xxxxxxx xx sídlem x Xxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Kámen, Xxxxxxxxx, Bohuslavice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx-Xxxxxx, Černíč, Xxxxx, Dlouhá Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Dudín, Dušejov, Xxxxxx, Dyjice, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Hybrálec, Xxxxx, Xxxxxx, Jezdovice, Xxxxxx, Jihlava, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Kostelní Xxxxxxx, Kozlov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Markvartice, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Mysletice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Nová Xxxx, Olšany, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Otín, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Radkov, Xxxxxxxx, Rantířov, Xxxxxxx, Xxxxxx, Růžená, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Sedlatice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxx Xxxx, Stonařov, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Suchá, Xxxxxxxxxx, Šimanov, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Třeštice, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Velký Xxxxxxx, Xxxxxx Jeníkov, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Zbinohy, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Bělá, Bohdalín, Xxxxxxxx, Bořetín, Božejov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Cetoraz, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Voda, Xxxxx Xxxx x Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxx, Xx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Ves, Hořepník, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Ježov, Xxxxxx, Kaliště, Xxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Krasíkovice, Xxxx, Křelovice, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Lesná, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx x Onšova, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Buková, Xxxx Xxxxxxx, Nový Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Ondřejov, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Pošná, Proseč, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Rodinov, Xxxxx, Xxxxxxx, Řečice, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Střítež, Xxxxxxx xxx Křemešníkem, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Těchobuz, Těmice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Vojslavice, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Vystrkov, Zachotín, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx.
4. Okresní xxxx Xxxxxx xx sídlem x Třebíči, jehož xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Bačkovice, Xxxxxxxx, Biskupice-Pulkov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Březník, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Lhota, Xxxxxxx, Xxxxxx, Čikov, Xxxxx, Xxxxxxxx, Dědice, Dešov, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Smrčné, Horní Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Hrotovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx Budějovic, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Kdousov, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Kojatice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Kožichovice, Krahulov, Xxxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Krokočín, Xxxxxxxxx, Xxx, Xxxxx, Xxxxx Jakubov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Lhánice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Loukovice, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Menhartice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Mohelno, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Myslibořice, Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Nimpšov, Xxxx Ves, Nové Xxxxxxxx, Xxxx Telečkov, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Okříšky, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Předín, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Radošov, Xxxxxxxx, Rapotice, Xxxx, Xxxxxxxxx xxx Rokytnou, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Smrk, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Sudice, Xxxxxxxxx, Šebkovice, Štěměchy, Xxxxxxx, Xxxxx, Trnava, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxx xxx Oslavou, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Želetava.
5. Xxxxxxx xxxx Xxxx xxx Xxxxxxx se xxxxxx xx Xxxxx xxx Sázavou, jehož xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obcí Xxxxxx, Blažkov, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Borovník, Xxxx, Xxxxxxx, Březí, Březí xxx Xxxxxxx, Březské, Xxxxx, Bukov, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Černá, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Dlouhé, Xxxxx Voda, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Libochová, Xxxxx Loučky, Xxxxx Xxxxxxx, Doubravník, Drahonín, Xxxxxxx xxx Žákovou xxxxx, Hamry xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Heřmanov, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Horní Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxxxx, Chlumek, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Javorek, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Kadolec, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Koroužné, Xxxxxxx, Kozlov, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Křižánky, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Lavičky, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Malá Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Matějov, Měřín, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Moravecké Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Netín, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxx Xxx x Xxxxxx Města xx Xxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxx Město xx Xxxxxx, Xxxx Sady, Xxxx Xxxxxx, Nový Xxxxxxxx, Nyklovice, Obyčtov, Xxxx, Xxxxxxx, Oslavice, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Radenice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Svratka, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Radňovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Rožná, Xxxx, Rudolec, Řečice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Skryje, Skřinářov, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx Xxx, Xxx Xxxxxx, Ubušínek, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Losenice, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Tresné, Vepřová, Xxxxxx, Věžná, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxx, Vlachovice, Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Vysoké, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Zvole, Xxxxxxx, Xxxx nad Sázavou, Xxxxxx.
X. Xxxxxxxx xxxx
1. Okresní xxxx Xxxxxxx xx xxxxxx v Blansku, xxxxx xxxxxxx obvod xx vymezuje xxxxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Benešov, Blansko, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Boskovice, Xxxxx-Xxxxx, Brumov, Březina, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Bukovinka, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Černovice, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Hluboké Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Horní Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Knínice x Xxxxxxxx, Kořenec, Xxxxxxxxxxx, Kozárov, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Křtěnov, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxx, Xxxxxx, Kuničky, Xxxxxxx, Lazinov, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx u Lysic, Xxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Milonice, Němčice, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Osiky, Xxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Petrovice, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Svitavou, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Svitávka, Xxxxxxx, Šebetov, Xxxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Újezd x Xxxxxxxx, Újezd x Xxxxx Xxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Ústup, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Vážany, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Vísky, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Vysočany, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx.
2. Okresní xxxx Xxxx-xxxxxx xx xxxxxx x Xxxx, xxxxx xxxxxxx obvod xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx nad Svitavou, Xxxxxx u Xxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Blučina, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Březina, Xxxxx, Xxxxx, Čučice, Xxxxxx, Dolní Kounice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Hlína, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x Brna, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Javůrek, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Kobylnice, Kovalovice, Xxxxxxxxxxxx, Kupařovice, Xxxxx, Xxxxxxx, Ledce, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Medlov, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Moravské Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Nebovidy, Nelepeč-Žernůvka, Xxxxxxxx, Neslovice, Nesvačilka, Xxxxxxxx, Xxxx Ves, Xxxx Bránice, Xxxxxxxx, Xxxxx x Brna, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Ořechov, Xxxxxxxx, Ostopovice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Ponětovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Pravlov, Prštice, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Přibyslavice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Rebešovice, Rosice, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx, Řícmanice, Xxxxxx, Xxxxx, Sentice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Svatoslav, Syrovice, Xxxxxxxxx, Šlapanice, Štěpánovice, Xxxxxxx, Těšany, Tetčice, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Újezd u Xxxx, Újezd u Xxxxx, Unkovice, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Bítýška, Xxxxxxxx Knínice, Viničné Xxxxxx, Vohančice, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Všechovice, Vysoké Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Zálesná Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Žatčany, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx se xxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx, Boleradice, Borkovany, Xxxxxxxx, Xxxx xxx Xxxx, Brumovice, Xxxxxxx, Xxxxx, Bulhary, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Hrušky, Xxxxxxxxx, Xxxx, Jevišovka, Kašnice, Xxxxxxxxx, Klobouky x Xxxx, Kobylí, Kostice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Perná, Xxxxxxx, Pohořelice, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Valtice, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Hostěrádky, Xxxxx Němčice, Velké Xxxxxxxxx, Vlasatice, Vranovice, Xxxxxx, Xxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxxx, xxxxx správní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Archlebov, Xxxxxxxx pod Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Čejkovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Dolní Xxxxxxxxxx, Domanín, Dražůvky, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Lhota, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx, Javorník, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Kuželov, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Louka, Xxxxxxx, Lužice, Malá Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Násedlovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Nová Xxxxx, Xxxx Poddvorov, Ostrovánky, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Radějov, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Stavěšice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Velká xxx Xxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Věteřov, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Vřesovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Žeraviny.
5. Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xx sídlem xx Vyškově, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obcí Xxxxxx Málkovice, Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Brankovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Hodějice, Xxxxxxxx, Hostěrádky-Rešov, Xxxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx na Xxxx, Xxxxxxxxx, Kobeřice x Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx x Vyškova, Kučerov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Němčany, Xxxxxxxxxxx, Nemojany, Nemotice, Xxxxxxxx, Nevojice, Nížkovice, Xxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Podomí, Prusy-Boškůvky, Xxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxxxxx, Radslavice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Rybníček, Xxxxxxx x Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxxxx ve Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx vymezuje xxxxxx obcí Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Ctidružice, Čejkovice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Dobřínsko, Dobšice, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Dyje, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Hevlín, Xxxxxxx Xxxxxxx, Hnanice, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Dunajovice, Xxxxx Kounice, Hostěradice, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx nad Jevišovkou, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxx u Miroslavi, Xxxxxx x Moravských Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Křepice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Lubnice, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Mašovice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Milíčovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Knínice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Krumlov, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Olbramovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Oslnovice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Prokopov, Prosiměřice, Xxxxxxxx, Rešice, Rozkoš, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Skalice, Xxxxxxx, Slup, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xx Louce, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Suchohrdly, Suchohrdly x Miroslavi, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Vevčice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Dyjí, Xxxxxxxxx Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Vysočany, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Znojmo, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Žerůtky.
XX. Xxxxxxxxx xxxx
1. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxxx, jehož správní xxxxx se vymezuje xxxxxx xxxx Xxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Černá Xxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxx-Xxxx Ves, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx-xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Písečná, Xxxxxxxxx, Xxxxx Červená Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Vápenná, Xxxxx Kraš, Velké Xxxxxxxx, Vidnava, Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Žulová.
2. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xx sídlem x Olomouci, jehož xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx územím xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxxxx, Bílá Xxxxx, Bílsko, Blatec, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Bukovany, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Loučka, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxx xxx Moravou, Xxxxxxx, Grygov, Haňovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Medlov, Xxxxxxx, Mladeč, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Mutkov, Xxxxx, Xxxxxx na Hané, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Paseka, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Senice xx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Slatinice, Slavětín, Xxxxxxx, Střeň, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Štarnov, Štěpánov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Těšetice, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Ústín, Xxxxx Xxxxxxxx, Velký Xxxxx, Xxxxx Újezd, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Libavá.
3. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx územím xxxx Xxxxxxx, Bedihošť, Bílovice-Lutotín, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx u Konice, Xxxxxx x Prostějova, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Buková, Xxxxxxxx, Xxxxx pod Xxxxxxx, Xxxxxxx, Čelechovice xx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Horní Xxxxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxxxx, Hrdibořice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Hvozd, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx na Hané, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxx, Koválovice-Osíčany, Xxxxxxx na Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Malé Xxxxxxxx, Mořice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxx, Nezamyslice, Xxxx, Xxxxxxxxxx, Ohrozim, Ochoz, Xxxxxx u Prostějova, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Otinoves, Xxxxxx, Pivín, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Prostějovičky, Xxxxxxxxxx, Přemyslovice, Ptení, Xxxxxx u Xxxxxx, Xxxxxxx, Rozstání, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Skřípov, Slatinky, Xxxxxxx, Xxxxx, Stařechovice, Xxxxxxx, Stražisko, Suchdol, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Vícov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxx, Vrchoslavice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Zdětín, Xxxxx.
4. Xxxxxxx úřad Xxxxxx xx sídlem x Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx obvod se xxxxxxxx územím obcí Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Brodek x Xxxxxxx, Xxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Citov, Xxxxx, Čelechovice, Černotín, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Dolní Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Dřevohostice, Xxxxxx, Hlinsko, Xxxxx Xxxxxxxxx, Horní Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Horní Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx, Jindřichov, Kladníky, Xxxxxxx, Kojetín, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Lazníčky, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxx Bečvou, Xxxxxx, Líšná, Lobodice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxx, Milotice xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Olšovec, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Partutovice, Xxxxxxxxx x Přerova, Podolí, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Provodovice, Přerov, Xxxxxxxxxx, Radíkov, Radkova Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Rouské, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Soběchleby, Sobíšky, Xxxxx Ves, Stříbrnice, Xxxxxxx xxx Ludinou, Xxxxxx, Šišma, Xxxxxx, Xxxxxxx xxx Bečvou, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx, Věžky, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Zábeštní Xxxxx, Zámrsky, Žákovice, Xxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx se xxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxx správní obvod xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Branná, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Studénky, Xxxxxxx, Dubicko, Hanušovice, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Hrabová, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Jedlí, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Klopina, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Kosov, Xxxxxxxx, Lesnice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Lipinka, Líšnice, Xxxxxxx, Loučná xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxxxx, Olšany, Xxxxxx, Palonín, Pavlov, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx xxx Moravou, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Velké Xxxxxx, Vernířovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Zábřeh, Xxxxxx, Xxxxx.
XXX. Ostravský xxxx
1. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx se xxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx obvod xx vymezuje územím xxxx Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Dvorce, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Horní Město, Xxxxx Životice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Jindřichov, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Krnov, Xxxxxxxxxxxx, Leskovec xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx Kočov, Xxxxxxxx Xxxxxx, Norberčany, Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Petrovice, Xxxxxx, Roudno, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Rusín, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Slezské Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Stará Ves, Xxxxx Xxxxxxxxx, Staré Xxxxx, Xxxxxx Hora, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Václavov x Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Vysoká, Xxxxx.
2. Okresní xxxx Xxxxxx-Xxxxxx se sídlem xx Xxxxxx-Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx, Xxxx, Bocanovice, Xxxxxxxx, Bruzovice, Bukovec, Xxxxxxxx, Čeladná, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Fryčovice, Xxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Horní Bludovice, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Tošanovice, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kaňovice, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Krásná, Krmelín, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Milíkov, Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Nýdek, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxx xxx Ondřejnicí, Xxxxx Xxxxx, Staré Xxxxx, Xxxxxx, Střítež, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Třinec, Xxxxxxxxxxx, Vělopolí, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Vratimov, Xxxxx Xxxxx, Žabeň, Xxxxxxxxx.
3. Okresní úřad Xxxxxxx xx sídlem x Karviné, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obcí Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Český Xxxxx, Dětmarovice, Xxxxx Xxxxxx, Doubrava, Xxxxxxx, Xxxxx Suchá, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Petrovice x Karviné, Petřvald, Xxxxxxxx, Stonava, Xxxxxxxx.
4. Okresní xxxx Xxxx Jičín xx xxxxxx x Novém Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx nad Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Bravantice, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Hodslavice, Hostašovice, Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxx nad Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Kunín, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxxxx, Odry, Olbramice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Spálov, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Suchdol xxx Xxxxx, Xxxxx x Nového Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Trojanovice, Velké Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Vražné, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxx Xxxxx xx sídlem x Xxxxx, xxxxx xxxxxxx obvod se xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx, Bohuslavice, Bolatice, Xxxxxx u Opavy, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Budišovkou, Xxxxxxxxxx, Čavisov, Xxxxxx xx Slezsku, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Dolní Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Háj xx Xxxxxxx, Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kružberk, Xxxxxxxx, Xxxxxx x Litultovic, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Lazce, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Nové Lublice, Xxxx Sedlice, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxx Polom, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Služovice, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Šilheřovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Hoštice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx.
XIII. Xxxxxxx xxxx
1. Xxxxxxx xxxx Kroměříž xx xxxxxx x Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Bařice-Velké Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Blazice, Xxxxxxxxxx, Brusné, Xxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Hulín, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Chvalnov-Lísky, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx u Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Lubná, Xxxxxxxxxx, Lutopecny, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Morkovice-Slížany, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Osíčko, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Pravčice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Roštín, Xxxxxx, Rymice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Střílky, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Zahnašovice, Záříčí, Xxxxxxxxx, Zborovice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx x Uherském Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx se vymezuje xxxxxx obcí Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Bojkovice, Xxxxxxx, Boršice x Xxxxxxxx, Břestek, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Částkov, Xxxxx Němčí, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx nad Moravou, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Nedachlebice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Nivnice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx Ves, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Popovice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Slavkov, Xxxxx Hutě, Staré Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxx, Sušice, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Tučapy, Tupesy, Xxxxxxx Hradiště, Xxxxxxx Xxxx, Uherský Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Záhorovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxx Vsetín xx xxxxxx xx Xxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obcí Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Dolní Bečva, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Hošťálková, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Kelč, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Lačnov, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx x Vsetína, Lidečko, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Mikulůvka, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Police, Pozděchov, Xxxxx, Xxxxxxxxxx Bečva, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx xxx Radhoštěm, Růžďka, Xxxxxxx, Střelná, Střítež xxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Valašská Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Příkazy, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Zubří.
4. Xxxxxxx úřad Xxxx xx sídlem xx Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obcí Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxxxx, Brumov-Bylnice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Doubravy, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Halenkovice, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Hřivínův Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Kaňovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Lhota, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Loučka, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Lukov, Xxxxxxxx, Machová, Mysločovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Nedašov, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Lhota, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Pozlovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Sehradice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Spytihněv, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxx-Xxxxx, Tečovice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Újezd, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Ořechov, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Vlčková, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxxx, Zlín, Žlutava.
Města xxxxxxxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů
1. Hlavní xxxxx Xxxxx
2. Xxxx
3. Ostrava
4. Xxxxx
Xx. XX
Xxxxx je x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx "Budějovický xxxx", xxxxxx xx xxx "Jihočeský xxxx", xxxxx "Jihlavský xxxx", xxxxxx se tím "Xxxxxxxx", pojem "Xxxxxxxx xxxx", xxxxxx se xxx "Xxxxxxxxxxxx xxxx", x xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx", xxxxxx xx xxx "Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx".
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2001 Xx. s xxxxxxxxx od 31.5.2001

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 147/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.11.2000, x xxxxxxxx ustanovení §36 x 39, xxxxx nabudou účinnosti xxxx 1.1. 2001. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx 31.12.2002.
Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny a xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx kontrole)
s xxxxxxxxx xx 1.1.2002
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx).
2) Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).
3) Čl. 79 xxxx. 3 ústavního xxxxxx x. 1/1993 Xx., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o správním xxxxxx (správní řád), xx znění zákona x. 29/2000 Xx.
6) §123 x xxxx. xxxxxx x. 128/2000 Xx.
7) §42 xxxxxx x. 128/2000 Xx.
7x) Zákon č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx).
8) §139 xxxx. 3 xxxxxx x. 128/2000 Sb.
9) §5 xxxx. 1 x 2 zákona x. 172/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x majetku České xxxxxxxxx xx vlastnictví xxxx.
10) Xxxxx č. 143/1992 Sb., o xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx vlády č. 253/1992 Sb., x platových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx, některých xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx).
13) §16 xxxx. 2 xxxxxx x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
14) §64 xxxxxx č. 182/1993 Xx., o Ústavním xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
15) §53 xxxx. 4 zákona x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 67/1993 Xx.
16) §126 xxxxxx č. 128/2000 Xx.
17) §64 xxxx. 2 zákona x. 182/1993 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
18) Xxxxxxxx č. 51/1998 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 121/1999 Sb.
Xxxxxxxx č. 260/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx ověřování, ve xxxxx xxxxxxxx x. 535/1992 Sb.
Xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 31. května 1989 x. j. XX - 7696/89 - 529 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx výkon některých xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx 2/1989 Xxxxxxxx xxxxx ČSR pro xxxxxxx výbory x xxxxxxxx x částce 17/1989 Sb.